218 találat a(z) nyilvántartás cimkére

GDPR társasházaknak: így kezelhetik a lakók adatait Cikk

Társasházi lakástulajdonos egyben közös képviselő is. A társasháznak van adószáma, ügyvéd által írt alapító okirata és szmsz-e. Tulajdonosok és bérlők lakják a lakásokat. Eddig az ott élők nevét, telefonszámát tartotta nyilván – egy füzetben – a közös képviselő. A GDPR-hoz kapcsolódóan milyen szabályzatot kell készíteni – kérdezte olvasónk. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

Östermelő végezhet-e mezögazdasági gépi szolgáltatást? Kérdés

Egy őtermelő a mezőgazdasági gépi munkálatokhoz rendelkezik minden olyan géppel, ami a termeléshez, betakarításhoz szükséges..Ki szeretné váltani az egyéni vállkozást mezőgazdaságigép-szolgáltatási tevékenységre. Az lenne a kérdésem, hogy az östermeléshez vásárolt gépeket használhatja-e az egyéni vállalkozásban, ha igen, milyen nyílvántartást kell vezetnie, hogy a két tevékenység elszámolása biztosított legyen? Elöre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel Kutasi Gabriella

Követelés, tartozás nyilvántartása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hitelező bank eladja egy társasággal szembeni kölcsön követelését jelképes összegért. Az adós cég továbbra is az eredeti tartozást kell hogy nyilvántartsa a könyveiben (deviza évenkénti átértékelését is végrehajtva)? Miközben a követelés megvásárlója beszerzési értéken veszi állományba a követelést? Év végi egyeztetésnél ez nem probléma? Köszönettel Papp Éva

Kaució Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk gépbérbeadás kapcsán kauciót vezetne be. Kérdésem: elegendő-e, ha a kaució elfogadásával kapcsolatosan könyveinkben azt nyilvántartjuk mint kötelezettség a vevővel szemben a szerződések alapján, vagy számlaadási kötelezettségünk (áfa) is áll fenn? Szakértő válaszát köszönöm előre is!

Reklámadóról szóló törvény, de minimis támogatás Kérdés

A támogatás igénybevételéhez az adózónak jelentenie kell, hogy reklámbevétele volt, és a kiosztott támogatásokról az államnak is nyilvántartást kell vezetnie. Ezért kell a csekély reklámbevételt elérő vállalkozásoknak is kitölteniük az adóhatóság honlapján megjelent REKNYIL adatlapot. Különben eleshet a támogatástól, és még a 7,5 százalék reklámadót is meg kell fizetni. Igaz ez?

Ajándék Kérdés

Tisztelt Szakértők! A cég rendezvény keretében (mely főként vendéglátáson alapszik: családi nap vagy karácsonyi ünnepség) az ott jelenlévő dolgozóknak sorsolás útján tárgynyereményeket ad (kb. 20 darabot), melyek egy része meghaladja a minimálbér 25 százalékát. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen adózást von maga után ez a típusú ajándék. Elég, ha a róla készült nyilvántartás ha az átvevő azonosító adatait tartalmazza, vagy kötelező az átvevő aláírása is, hogy rajta szerepeljen? Köszönöm segítségüket előre is! Üdv: Zsuzsa

Nyaraló kiadása katás vállalkozóként Kérdés

Helyesen jár-e el a kata törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a saját tulajdonában lévő nyaraló besorolású ingatlanját évente pár hét időtartamra nyaralás céljára bérbe adja az alábbiak szerint? 552006-üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenység végzését bejelenti a területileg illetékes jegyzőhöz, melyről a jegyző „Igazolás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelenéséről” dokumentumot állít ki. Webes ügysegéden keresztül bejelenti az egyéni vállalkozó az új tevékenység kezdését. Az 552006 pénztárgépköteles tevékenység, ezért ha az egyéni vállalkozó nem kíván pénztárgépet üzemeltetni, akkor minden esetben számlát kell kibocsájtania és a kapcsolódó havi jelentést-tárgyhót követő hó 15-éig le kell adnia (PTGSZLAH). Egyéni vállalkozó ezen kívül nyilvántartást vezet a vendégéjszakákról és bevallja, valamint megfizeti az ifát.

Személyautó-bérbeadás, kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany egyéni vállalkozó személyautót vásárolna, kizárólag bérbeadás céljából. Ebben az esetben az áfa levonhatóvá válik. A bérbevevővel kapcsolt vállalkozási jogviszonyban van. Kérdésem az, hogy milyen nyilvántartással kell alátámasztania az egyéni vállalkozónak, hogy a bérbeadás ténye megvalósul, és jogosan vonja le az áfát? A kapcsolt vállalkozás miatt van-e valamilyen speciális szabály a számlázással kapcsolatosan, vagy egyéb tekintetben? Cégautóadó-fizetési kötelezettsége kinek keltkezik? Válaszukat előre is köszönöm.

Tárgyi eszköz nyilvántartása, áfa-visszaigénylés Kérdés

1. Panzió szállásszolgáltatást (18% áfa) + a földszinten üzlet-bérbeadást folytat (áfamentesen) az egyéni vállalkozó. Az szja-törvény 49/B §-a szerint „tételes kötségelszámoló”, az áfakörben az általános szabályok szerint adózik. Kisfaludy Turiszt. Fejl. vissza nem térítendő támogatást nyert el 17 millió forint értékben + önerő 17 milliót forint + 27% áfa 9,18 millió forint. A támogatásból ingatlan-felújítást, eszközbeszerzést valósít meg. A panzió a tulajdoni lapon a vállalkozó feleség, valamint a magánszemély férj tulajdonában van 50-50%-ban, amely korábban, ingyenesen került a vállalkozó használatába. Eszköz kartonon 0 Ft értéken szerepel. Korábban écs nem került elszámolásra. A férj 50% és feleség 50% részének ingyenes átengedéséről és nyilvántartásba vétele miatt szükséges-e ügyvédi, vagy egyéb nyilatkozat, megállapodás? 2. A pályázat kizárólag a panzióra vonatkoznak, üzletre nem. Tételes áfa elkülönítést végez. A számlák a feleség nevére szólnak. A 0 Ft értéken nyilvántartott, écs alá nem vont panzió felújítása, a vásárolt eszközök áfatartalma /kb. 9,18 M Ft) visszaigényelhető-e az áfatörvény alapján? 3. A 17 M Ft támogatás szja-adóalapba beszámító bevételnek számít-e ? 4. A nyílászárók cseréje, új villanyvezeték bekötése, solar kialakítás, klíma beszerelés hogyan számolható el a) a pályázati összegből, és b) milyen módon (egy összegben, vagy amortizációként) az önerő összegéből? A 200 ezer Ft alatti és feletti eszközök egy összegben vagy écs-ként írhatóak le költségként a pályázatból, illetve önerőből?

Osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Átvettem egy cég könyvelését. A határozatában ezt látom: "2016. évi gazdálkodása alapján 3 000 e Ft jóváhagyott osztalék kerül kifizetésre a tagok tulajdoni hányadának arányában. A kifizetés időpontjáról később intézkedünk!" 2018-ban negyedévente 150 e Ft osztalékot számfejtek és szja, valamint eho utalásáról értesítem az ügyfelemet. 2019-től eho helyett szocho. Előző könyvelőtől próbáltam kérni analitikát, mert ügyfelem elmondása alapján több évben így hagytak jóvá osztalékot. A könyvelő nem tud rendelkezésemre bocsátani analitikát, mondván nézzem át az elmúlt éveket. Kérdésem lenne, hogy milyen alapnyilvántartást kell vezetni és ennek törvényi rendelkezéseit hol találom. Köszönöm.

Idegen ingatlanon végzett beruházás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Ügyfelem 20 éve bérelt egy nagy telket különböző ingatlanokkal, melyen folyamatosan beruházásokat, felújításokat hajtott végre. Ezeket a könyvelésünkben idegen ingatlanon végzett beruházásként tartottuk nyilván. Ügyfelem nem áfás, idősek bentlakásos intézményét tartja fenn, és erre szolgáltak az épületek is. 2018-ban a telket az ingatlanokkal együtt felbecsültették és megvásárolta. Kérdésem lenne, hogy az idegen ingatlanon végzett beruházásokat a főkönyvben hogyan sorolom át és milyen nyilvántartási kötelezettségem van? Kérem írja meg a könyvelési teendőket és tételeket! Munkáját megköszönve, tisztelettel: Szabó Anita

Üzemi tanácsok, munkavédelmi képviselők nyilvántartása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltatónál az Mt. XX. fejezete szerint üzemi tanács, valamint az Mvt. VI. fejezete szerinti munkavédelmi képviselő megválasztására kerül sor. Van olyan hatályos jogszabályi rendelkezés, amely előírja, hogy az üzemi tanács létrejöttét, illetve a munkavédelmi képviselő megválasztását be kell jelenteni bármely hatóság részére? (Amennyiben igen, melyik ez a jogszabályi rendelkezés?) Létezik olyan nyilvántartása az üzemi tanácsoknak, munkavédelmi képviselőknek, amelyhez harmadik személyek (nem a munkáltató és nem munkavállalók) is hozzáférhetnek? Tisztelettel.

Áramszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Viziközmű-szolgáltató cég kötelező közbeszerzés keretében szerzi be az elektromos áramot hivatalos áramkereskedőtől. A kereskedőjétől úgynevezett integrált számlát kért/és kap, mely számla tartalmazza a közbeszerzés eredménye szerinti kereskedelmi díjon kívül az úgynevezett rendszerhasználati díjakat (13/2018 (XII.15.) MEKH rendelet), jövedékiadó-tételt és pénzeszközök tételsort is. A kérdés, hogy saját számviteli rendszerében külön kell-e nyilvántartania a kereskedelmi díjat és külön az azon kívüli tételeket (főkönyvi alábontás)? Amennyiben nem a válasz úgy tekintettel arra, hogy az áramdíj kötelező közbeszerzés keretében került "beszerzésre" elegendő-e egy analitikus nyilvántartás vezetése a kereskedői díj vonatkozásában? Köszönöm: Balázs

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Cégünk február közepétől 51 százalékot vásárol meg a szomszédos kft.-ből. Üzleti kapcsolatban állunk már több éve. Az 51 százalékos tulajdonszerzés kapcsán kapcsolt vállalkozás leszünk-e, vonatkozik-e ránk a transzferár-nyilvántartás kötelezettsége, illetve mit értünk az 50 milliós határ alatt? Ez a határ cégenként vonatkozik vagy össze kell számítani (például 50-50 millió, vagy 20-30 millió)? Vonatkozik-e ránk a létszám és árbevétel összeszámítása (például iparűzési adó kiszámításánál).

Fontos tudnivalók takarmány-vállalkozásoknak Cikk

Január 11-én lépett hatályba a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény módosítása. A jogszabály változásai – egyebek mellett – érintik a takarmányigazgatás területét is, olvasható a Nébih honlapján.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Végrehajtói letiltás mértéke?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close