153 találat a(z) nyilatkozat cimkére

Zártvégű pénzügyi lízing esetén Art. 37. § (nyilatkozat) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó zártvégű pénzügyi lízingszerződés keretében vásárolt egy mezőgazdasági gépet. A bank a teljes vételárról kiállította a számlát 2015. 03. 31-i teljesítési dátummal. A számlán a következő található: "A számla pénzügyi teljesítést nem igényel. A pénzügyi előírásokat a fizetési ütemezés melléklete tartalmazza." Az ütemezés szerint az első törlesztőrészlet esedékessége 03. 31., ez a részlet tartalmazza a teljes áfát és valamennyi tőketörlesztést is. Az első törlesztőrészlet előleg formájában teljes mértékben megfizetésre került, így az egyéni vállalkozó jogosult a teljes gép vételára áfájának visszaigénylésére márciusban. Kérdésem az lenne, hogy jogosult-e a vállalkozó az áfabevallásban az Art. 37. paragrafus 4a) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére (75 nap helyett 45 nap kiutalás)? A számla teljes összege nincs kifizetve, de az első részlet megfizette a vállalkozás, és véleményem szerint a szállítói tartozás helyére egy hitel(lízing)kötelezettség kerül, és így a számla pénzügyileg rendezettnek minősül. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Ezek nélkül nem tudja csökkenteni társasági adóját Cikk

A társaságiadó-alap csökkentéséhez, illetve az adókedvezmények érvényesítéséhez – a számviteli bizonylatok mellett – gyakran külön dokumentum (például nyilatkozat, okirat) is szükséges.

Elég-e a 08-as helyett a NY? Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Az "Ezért kell többes jogviszonyban bejelenteni a biztosítási jogviszonyt" című cikkükben kifejtették, miért kell bejelenteni a jövedelmet nem szerző társas vállalkozót többes viszony esetén is. Ezzel kapcsolatban írták, hogy az Art 31. § (2) és (2a) szerint, valamint a NAV tájékoztatója szerint is, minden hónapban töltögetni kell, és be kell adni az egyes társas vállalkozókra vonatkozó 0-ás 08M-lapokat (az A lapok mellett). Véleményem szerint az idézett törvényi helyek, hozzáolvasva a 31. § (6) bekezdést is, mely a NY nyilatkozatról szól, nem egyértelműek a tekintetben, hogy nem elég a NY. Abból indulok ki, hogy szerintem a NAV mindent tud a 1041-es alapján, ami biztosítási viszonyra vonatkozik, kivéve a járulékadatokat. Azokról pedig a NY nyilatkozat útján is megtudhatja, hogy 0. Ugyanis ha 0, akkor az egészségbiztosítási ellátások és a szolgálati idő tekintetében teljesen mindegy, hány órában, a hónap hány napján dolgozott 0-ért a társas vállalkozó. Tehát felesleges, az adózók és könyvelőik erőforrásait értelmetlenül kihasználó, bürokratikus kötelezettségről van szó, mely a törvény alapján nem egyértelmű, csak a hivatal követeli meg. Kérem, legyenek kedvesek tájékoztatni, ha van olyan információ, amelyet nem ismerek és amely indokolja a NAV által előírt 08-asok 0-ásan is kötelező benyújtását. Válaszukat előre is köszönöm. Polácsek György

Társasház '08-as bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A "Társasházak bevallása, melyik nyomtatványon?" című kérdésre adott válaszával kapcsolatosan írok. Ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a kérdező. Mi nem adtunk be Ny nyomtatványt, mivel annak a kitöltési útmutatójában az szerepel: "Az az adózó, aki/amely nem kötelezett a Nyilatkozattal helyettesíthető bevallások kitöltésére, annak Nyilatkozatot sem kell/lehet benyújtania." Mivel a társasház nem munkáltató (nem foglalkoztat biztosítottat) és nem kifizető (nem juttat adóköteles jövedelmet), nem tartozik a '08-as bevallás benyújtására kötelezettek körébe. A mi esetünkben a közös képviselő egyéni vállalkozóként végzi a tevékenységét, amiről számlát állít ki a társasház felé. Ön a válaszában azt írja: "ha adatszolgáltatási kötelezettség sem áll fenn, akkor Ny nyomtatványon lehet bevallást tenni." Elbizonytalanodtam, hogy mégiscsak kellett volna NY-t beadni? Köszönettel várom válaszát.

Eho felső határa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. magánszemély tagja -- aki másik vállalkozásban munkaviszonyban is dolgozik -- január és február hónapban saját vállalkozásánál annyi osztalékot vett fel, hogy az az után fizetendő eho elérte a 450 ezer forintos felső határt. Kérdésem, hogy van-e lehetősége nyilatkozatot tenni a munkáltatójánál, hogy a munkabéréből a továbbiakban ne vonják az egészségbiztosítási járulékot? Válaszukat előre is köszönöm!

Behajtási költségátalány Kérdés

A behajtási költségátalányt (40 eurót) a kötelezett a tárgyévi könyvelésében elszámolja ráfordításra és kötelezettségre. A jogosult nyilatkozatával ezt a követelését elengedi. Ha az elengedő nyilatkozat dátuma a tárgyév december 31-ei, vagy azt megelőző, akkor a kötelezettnél a ráfordítás és az elengedett kötelezettség miatti bevétel azonos üzleti évben jelentkezik. Mi a helyzet akkor, ha az elegendő nyilatkozat dátuma a tárgyévet követő évi? Lehetséges, hogy a ráfordítást és a bevételt ekkor nem ugyanabban az évben kell elszámolni? A számviteli törvény melyik paragrafusa lehet az irányadó utóbbi esetben?

Egyesület képviselőjének bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület képviselője évek óta díjazás nélkül látja el a tisztséget. Úgy tudtuk, hogy mindaddig nem kell a 1041-es nyomtatványon bejelenteni, míg nem kap semmiféle juttatást a munkájáért. Minden évben Ny nyilatkozatot küldtünk az adóhivatalnak, kiváltva ezzel a 08-as bevallást. Beadhatjuk 2015-re is az Ny nyomtatványt kiváltva vele a 1508 bevallást? Üdvözlettel: Ildi

1 + 1% nyilatkozat változás Kérdés

Tisztelt Szakértő, Most tájékoztatott valaki, hogy az 1+1%-os felajánlásról most kétszer kell nyilatkozni: - február 5-éig a munkáltatónak - május 20-áig a NAV-nak Aki elmulasztja február 5-ei nyilatkozatot az már május 20-án nem is nyilatkozhat? Hogy van ez? Tájékoztatna bennünket a változásról? Köszönettel, Jakstyte Rasa

Szja-bevallás: nyakunkon az első határidő Cikk

A munkavállalóknak 2015. február 2-áig nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A NAV ebben az évben is elkészíti a bevallást azoknak, akik ezt igénylik.

Előbb jut a pénzéhez, ha nem feledkezik meg erről Cikk

Aki nem utólag szeretné megkapni 2015-ben a rendszeres jövedelmének adóját, járulékait csökkentő családi kedvezményt, még az első kifizetés számfejtését megelőzően nyilatkoznia kell arról, hogy a kifizető a járandóság adóelőlegének, járulékainak megállapításánál vegye figyelembe ezt a kedvezményt. Mire figyeljenek az érintettek?

Reklámadó rendezvényszervezés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk rendezvényszervezéssel foglalkozik. Ennek keretében valamely cégnek, mint megrendelőinknek, a termékeit népszerűsítjük. Ehhez igénybe veszünk például molinogyártást, terembérlést, kisebb értékben valamilyen reklámtárgyak gyártását, melyeket a helyszínen osztogatunk, stb. A megrendelő felé pedig rendezvényszervezésről számlát állítunk ki. Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben mi vagyunk az alanyai a reklámadónak, és amennyiben igen, akkor a számlára rá kell írnunk a nyilatkozatot? Valamint az igénybe vett szolgáltatások esetében, nekem figyelnem kell-e arra, hogy a molino, a nyomtatás, stb számlán rajta legyen a nyilatkozat? Ha nincs rajta, és alanya vagyok az adónak, akkor az adóalapomat meg kell növelnem? Avagy nekem az 500 millió forintos határba a kimenő és a bejövő számlák összege együttesen beletartozik? Válaszát előre is köszönöm!

Nyilatkozat Esemény

Behajtási költségátalányról való lemondás Kérdés

A NAV honlapján megjelent iránymutatás szerint, ha a jogosult a Ptk. 6:46 §-ában rögzített diszpozitív elszámolási sorrendtől eltér, és a pénztartozást nem minden Ptk. szerinti jogcímen érvényesíti (például csak a főtartozás összegét kéri be a kötelezettől, és a főtartozás összegének beérkezése esetén tájékoztatja a kötelezettet, hogy további követelése vele szemben nincs), a kötelezett a véglegesen nem érvényesített behajtási költségátalány összegét rendkívüli bevételként mutatja ki. Kérdésem a következő: Ha a kötelezett az év végi szállítói egyenlegközlőben a behajtási költségátalányt nulla összeggel szerepelteti, és a szállító által visszaigazolandó jogcímek között nem szerepelteti a behajtási költségátalányt, viszont az alábbi nyilatkozatszöveget tünteti fel az egyenlegvisszaigazoláson: "továbbá nyilatkozunk, hogy a fentiekben közölt követeléseken kívül további követelésünk nincs". vagy: "továbbá nyilatkozunk, hogy behajtási költségátalány jogcímen *követelésünk van / nincs *a megfelelő választ kérjük aláhúzni. Ha van, akkor összege a csatolt részletezés szerint:: ………………… Ft Fenti 1., illetve 2. nyilatkozatszöveg aláírása megfelel-e a behajtási költségátalányról való lemondás követelményének? Ha nem, akkor mit kellene a szállítói egyenlegközlőben szerepeltetni, ami alapján a kötelezett a behajtási költségátalány összegét rendkívüli bevételként könyvelheti le? Válaszát előre is köszönöm!

Végleges pénzeszköz-átadás – társasági adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott "A" Kft., amely 2014. április 10-én 5 000 e forintot adott át végleges pénzeszköz-átadásként "B" Kft. részére egyéb jogcímen. "B" Kft. ezen dátummal adott részére nyilatkozatot, hogy várhatóan a kapott támogatás nélkül az adózás előtti eredménye nem lesz negatív. "B" Kft. most év végén úgy döntött, hogy él a látványcsapat-sport támogatás adókedvezményi lehetőséggel, ezért adott 2014. december 15-én 2 000 e forintot erre a célra. "B" társaság 2014. évi adózás előtti eredménye az alábbiak szerint alakul: – kapott támogatás (rendkívüli bevétel): 5 000 eFt – adott látványcsapat-sport támogatás (rendkívüli ráfordítás): - 2 000 eFt – egyéb tevékenységekből eredő adózás előtti eredménye: + 1 000 eFt Tehát a 2014. évi adózás előtti eredménye: 4 000 eFt. Kérdésünk: ebben az esetben jól értelmezzük-e a társasági adó törvényt és a 2010.07.15-én kiadott NAV-állásfoglalást, amely alapján "B" Kft. nem adhat "A" Kft.-nek nyilatkozatot arról, hogy a kapott támogatás nélkül nem lenne az adózás előtti eredménye negatív, mivel a fenti számok alapján - 1 000 eFt lenne az eredménye? Köszönettel!

Vasbolt fordított áfás értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy fordított áfában érintett vasbolt ügyében szeretnék kérdezni. A bolt kiküldte a nyilatkozatokat a fordított áfában érintett ügyfeleinek. Amennyiben nem kap választ a nyilatkozatra, mi a teendő? Alkalmazhatják-e a fordított áfát, vagy csak áfával növelt értéken kaphat árut a vevő? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Budapest, 2014.12.12. Tisztelettel: Bende János

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ledolgozott órák utáni kifizetés

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Magyar cégben a munkabér kifizethető-e euróban?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Egyesületi tagdíj fizetésének átvállalása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close