153 találat a(z) nyilatkozat cimkére

Keresse fel bankját, különben befagyhat a számlája Cikk

Alig egy hónapja van a kiértesített vállalkozóknak arra, hogy számlavezető bankjuknál nyilatkozzanak a társaság tényleges tulajdonosáról. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat. Amennyiben a bankjuk által értesített cégek december 31-éig elmulasztják megtenni nyilatkozatukat, január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni. Ez azt is jelentheti, hogy az érintett cég januárban nem tud majd például bért utalni.

Szellemi szabadfoglalkozás utáni kifizetői kötlezettség Kérdés

Tisztelt Szakértő Segítségét szeretném kérni szellemi szabadfoglalkozású személy által kiállított számla utáni kifizetői kötelezettséggel kapcsolatban. Weblap és webshop frissítésre kötött szerződésben a megbízott szellemi szabadfoglalkozású adószámos és számlaképes magánszemély. 1. Nekünk, mint kifizetőnek, a számla alapján (27 000 forint/hó), mint önálló tevékenységből származó jövedelem után kell szja-t és ehót megállapítanunk és bevallanunk? 2. Milyen nyilatkozatot kell elkérni a magánszemélytől a költség elszámolásával kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm.

Reklámadó törvény – külföldi számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldről (EU) kaptunk marketing-/reklámköltség-számlát. Kérdezném, hogy erre is vonatkozik a reklámadó törvény? Tőlük is meg kell követelnem a számla záradékolását, hogy elszámolhassuk költségként? Ezen számlákat sem kell bevallanunk, mivel az értékhatárt nem lépjük át? Köszönettel!

Reklámadó társasházon elhelyezett reklám után Kérdés

Társasházunk a tulajdonosok közös tulajdonában lévő homlokzati ingatlanrészét, reklámfelület elhelyezése céljából bérbeadja gazdálkodó szervezeteknek. Az ügyletről számlát állítunk ki, melyet bérleti díjként adózunk. A tőlünk bérelt felületen a megrendelő helyezi el a saját tulajdonában álló neon reklámfeliratát, tábláját, egyéb reklámcélú eszközét. Egyik megrendelőnk kéri, hogy a kiállított számlánkon tegyünk nyilatkozatot a reklámadótörvény előírásai alapján. Kérdésünk, Önök szerint társasházunk reklámközzétevőnek minősül-e a leírt esetben, kell-e nyilatkoznia a számlán annak ellenére, hogy nem reklám közzétételéből származik bevétele? Köszönettel: vbtax

Reklámadóval kapcsolatos nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyomdaipari tevékenységet folytató vállalkozás cégek megrendelésére készít katalógusokat, szórólapokat, stb. Ügyfelemtől a megrendelők kérik, hogy a törvény szerinti, a reklámközzétevőre vonatkozó nyilatkozatot adja ki számukra. Véleményem szerint azonban nem ügyfelem a reklám közzétevője, a reklámadó alanya ezekben az esetekben, így nyilatkozatot sem kell adnia. Válaszukat köszönöm.

A fizetővendéglátás bizonylatolása a tételes átalányadó mellett Kérdés

Adva van egy adószámos magánszemély, aki tételes átalányadózást választott fizetővendéglátásában. A bejelentett adózási mód TEÁOR kódja 552006, a NAV csak ezt fogadta el, mert az 559001 kód alatt végezhet 90 napon túli vendéglátást is, igaz, ekkor azt már nem e terminológiával írják le. Az 552006 TEÁOR kód online pénztárgépköteles. A magánszemély minden bevétele banki átutalással folyik be egy közvetítőn keresztül, aki nem a saját nevében jár el. Kérdésem a következő: kizárólag akkor járunk el helyesen, ha számlát állítunk ki, és azt a NAV-nak jelentjük? A pénztárgép csak azért, hogy álljon, és naponta ki-be kapcsolgassuk, teljesen felesleges (100 ezer forint nagyságrendű kiadás), hiszen az ellenérték banki átutalással történik. Válaszát köszönöm előre is.

Nyilatkozat reklámtörvény alapján Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünk lapkiadással foglalkozik, melyben hirdetések is jelennek meg, magányszemélyeknek és cégeknek egyaránt. A reklámtörvény 3. paragrafus (1) bekezdése szerint a számlán a nyilatkozat vagy arról szól, hogy az adót bevallottuk és megfizettük, vagy arról a tényről, hogy az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Kérdésem az, hogy ha azt a tényt nyilatkozzuk le a számlán, hogy az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett, ez a nyilatkozat is mentesíti a partnereinket a bevallási és befizetési kötelezettségtől? Köszönöm előre is a gyors válaszukat.

Reklámadó-bevallás alóli mentesülés Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünk havonta reklámújságot jelentet meg – nem ez a fő profilunk, csak közvetítők vagyunk, a hirdetőknek számlázunk, s ebből éves szinten nettó 2 millió forint bevételünk származik. Augusztus 15-e után történő számlakibocsátáskor nyilatkozatot adunk a számláink mellé. A nyilatkozat szövege: A reklámadó törvény 3. § (3) bek ezdése alapján nyilatkozom, hogy a …..(számlakibocsátó azaz a cégünk neve)…..-t az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli. Van-e még további teendőnk? Mentesülünk a bevallás alól? A bevallásra kötelezettek körének pontosítása érdekében kérdezem: ki tartozik a Ratv. 5. § (1) bekezdés szerinti 0 %-os sávba? Előre is megköszönöm válaszukat: Czotter Kati

Reklámadó Facebook Kérdés

A reklámadó-törvénnyel kapcsolatban szeretném kérdezni: a Facebook-reklám költsége a vállalkozás érdekében felmerült költség lehet-e? Ha a havi költség meghaladja a 2,5 millió forintot, megfizetjük a 20 % reklámadót, de a törvény szövegéből úgy tűnik, hogy nyilatkozat hiányában a 20 % reklámadó megfizetése mellett is társaságiadóalap-növelő tétel lesz az ilyen, jellemzően külföldi szállítónak fizetett reklámköltség. Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel: Köntös Antónia Badacsonyörs

Reklámadó-nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk nyomdaipari termékek gyártásával foglalkozik. Megrendelőink részére gyártunk az új reklámadó törvény hatálya alá tartozó reklámhordozó és sajtótermékeket is. Az egyik megrendelőnk a reklámadó megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot kért be tőlünk, és ezzel kapcsolatban lennének kérdéseink: – Terhel-e minket reklámadó-fizetési kötelezettség, mint gyártót? A törvény szerint az adó alanya a sajtótermék kiadója. A gyártó kiadónak minősül? – Mit kell pontosan tartalmaznia a nyilatkozatunknak, amit a megrendelő kért tőlünk, mert a törvényből sajnos ez nekünk nem egyértelmű? – Kell-e a kiadott számlákon valami megjegyzést/záradékot feltüntetni a továbbiakban? Válaszát előre is köszönöm!

Reklámadó bevallás nullásan Kérdés

Tisztelt Cím! Köszönöm az előzőekben kapott választ.(Reklámadó Facebook-hirdetés után). Pontosításra volna szükségem, tekintettel az alábbiakra: amennyiben a közzétevő személy, szervezet a nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget (pléldául Facebook) , akkor a reklám közzétételének megrendelője (adóalany) havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. napjáig köteles az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani és megfizetni. Ezen esetben a reklám közzétételének megrendelőjének (adóalanynak) nem kell alkalmazni az adókötelezettség teljesítése során a Ratv. 7. § (1)-(8) bekezdéseiben és a 9. §-ban foglaltakat. Márpedig éppen a 7. § egyik pontja ad felmentést a nullás bevallás alól.... Nem világos a jogalkotó szándéka, de úgy tűnik, ha nem kapunk nyilatkozatot, pont akkor kell havonta a nullás bevallást benyújtani. Válaszukat előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Czotter Kati

Reklámadó: így kell elkészíteni a nyilatkozatot Cikk

A reklámadóval érintetteknek a napokban kell elkészíteniük az adókötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozatukat. Mi szerepeljen ezen, hogyan kell értelmezni az előírásokat? Olvasónk kérdésére Szolnoki Béla adószakértő könyvvizsgálónk válaszolt.

Megszólalt végre a NAV! Mindenkit kísért a behajtási költségátalány réme Cikk

Közzétette az állami adóhatóság honlapján a behajtási költségátalányra vonatkozó adójogi és számviteli iránymutatását. Vissza-visszatérő kérdés, vajon mi értelme van a szabálykövető vállalkozások életét megkeserítő, érdemi hasznot nem hozó előírásoknak?

Reklámadó kötelezettségről nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! A reklámadó törvény 3. § (3) pontja szerinti nyilatkozattal kapcsolatosan szeretnénk a véleményüket kérni. Társaságunk nyomtatott hirdetési újságot jelentet meg, a tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az 500 millió forintot. Értelmezésünk szerint társaságunkat terheli az adókötelezettség, csak éppen 0 százalékos adómértékkel. Emiatt szerintünk az általunk kiállított számlákon fel kell tüntetnünk, hogy az adókötelezettség bennünket terhel, és az adóbevallási és fizetési kötelezettségünknek eleget teszünk. Helyesen gondoljuk-e, hogy erről kell nyilatkoznunk, és nem arról, hogy a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terhel bennünket? Üzleti szempontból aggaszt bennünket, hogy ha arról kell nyilatkoznunk, hogy az adókötelezettség nem terhel bennünket, akkor kellemetlenséget okozunk partnereinknek azáltal, hogy megrendelőként nekik kell esetleg reklámadót fizetni. Ugyanakkor a fent említett paragrafuspontot úgy is lehet értelmezni, hogy bármit nyilatkozunk (terhel, vagy nem terhel az adó), a megrendelőnket mentesítjük az adó alól, mert a nyilatkozattételi kötelezettség nem teljesítése esetén lép be a megrendelő kötelezettsége és nem a nyilatkozat tartalmától függően. Előre is köszönjük szíves segítségüket a törvény értelmezésében.

Importáfa levonási feltétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság termékimport után fizetendő általános forgalmi adó önadózásra feljogosító engedéllyel rendelkezik. A társaság közvetett vámjogi képviselet is végez. Harmadik országból érkező import vámkezeltetését a társaság végzi. Az importőr harmadik országos vállalkozás, Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, magyar adószámot kért. A harmadik országos importőr Magyarországon pénzügyi képviselővel is rendelkezik. Az importáló helyett társaságunk, mint közvetett vámjogi képviselő gyakorolhatja a termék importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonási jogát, ha rendelkezik az adólevonási jog engedélyezéséről szóló nyilatkozattal (Áfa tv. 129. § (1) és (2) bekezdés). Kérdésem a következő: A harmadik országos importőr magyarországi pénzügyi képviselője kiadhatja-e az importáló nevében a nyilatkozatot (Áfa tv. 129. § (1) és (2) bekezdés)? Előre is köszönöm a válaszát! Tisztelettel: Szabóné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ledolgozott órák utáni kifizetés

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Magyar cégben a munkabér kifizethető-e euróban?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Egyesületi tagdíj fizetésének átvállalása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close