NAV helyszíni ellenőrzések: ezeken a helyeken legyenek résen!

 • adozona.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjának közlése szerint a 20. héten az alábbi helyeken lesznek adóhatósági helyszíni ellenőrzések.

Kiemelt ellenőrzési témakörök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2024-re a rendelkezésére álló adatvagyon felhasználásával, célzott kockázatelemzéssel és a gazdasági folyamatokhoz igazodva határozta meg az ellenőrzések irányát. A NAV az ellenőrzések típusát az adózók magatartásának függvényében választja meg. Kiemelt figyelmet kap idén az adózói adatszolgáltatások adathelyességének biztosítása.

Differenciáltabb hozzáállás

Évek óta számíthatnak a NAV támogatására a jogkövető adózók, ha kisebb súlyú, nem szándékos hibát vétenek, ezzel is ösztönözve az önkéntes jogkövetést. A tapasztalatok szerint azonban egyes adózói körök ezzel visszaélnek, és tendenciózusan csak akkor teljesítik adókötelezettségüket, miután a hivatal megszólítja őket valamilyen eltérés, hiány miatt. Ezért az eddigieknél is differenciáltabb hatósági hozzáállásra van szükség, amiben még inkább az adózók attitűdje lesz a meghatározó az ellenőrzések típusának megválasztásában.

Új szektorok ellenőrzése

A kockázatelemzések fókuszába új szektorok is bekerültek az állandóan ellenőrzött területek mellett. Idén a NAV figyelmére számíthatnak a rendezvényszervezők, a reklám-, marketing-, és médiaszolgáltatók, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők, a szépségiparban működők, valamint a testedzési szolgáltatással foglalkozó adózók is. A már régóta és rendszeresen vizsgált ágazatok sem kerülnek le a listáról, így például az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, a zöldség- és gyümölcskereskedelem, valamint az értékesítés a webhelyeken, internetes piactereken továbbra is ellenőrzés tárgya lesz.

Kiemelt adózók

Nemzetgazdasági súlyuknál fogva a kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata idén is folytatódik. Ellenőrzési szempont marad az adókedvezmények (fejlesztési-, energiahatékonysági beruházási-, felújítási) igénybevételének vizsgálata, továbbá kiemelt prioritású a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (transzferárak) kontrollja. A szokásos piaci árat megállapító határozatokban foglaltak – különös tekintettel a kritikus feltételrendszerre – ellenőrzése kiemelt feladat.

Az adatszolgáltatások ellenőrzése

A digitalizáció térnyerésével a tranzakció(esemény)alapú bevallások és adatszolgáltatások váltják fel a hagyományos formákat. Emiatt elengedhetetlen az adatok folyamatos vizsgálata, a rendszerszintű hibák kiszűrése, ami alapfeltétele a csalárd adózói magatartás azonosításának, a láncolatok feltárásának, és a gyors hatósági reakciónak. Az adateltérések kiküszöbölése a jogkövető adózói körnél is elengedhetetlen, ugyanis csak helyes adatokra építhetők jól működő kockázatelemzési modellek. A bevallások, adatszolgáltatások és a NAV rendelkezésére álló adatok pontosságát biztosító eljárások különösen az online adatszolgáltatás és az áfabevallások, valamint a biztosítotti bejelentések és a járulékbevallások egyezőségére koncentrálnak. Utóbbinak különös jelentőséget ad, hogy a munkáltatói bejelentések teremtik meg az alapját a foglalkoztatottak társadalombiztosítási és többek között a majdani nyugellátásának.

Támogató eljárások

2024-ben a NAV akkor segíti támogató eljárással az adózókat, ha a hiba nem szándékos mulasztásra vezethető vissza, ha valószínűsíthető a jogkövetési hajlandóság, ha az eltérés az adózó adóteljesítményéhez viszonyítva vélelmezhetően csekély, és ha a hiba előfordulása nem rendszeres. Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, akkor a hivatal nem támogató eljárást, hanem ellenőrzést indít.

Vámellenőrzések és rendészet

Továbbra is előtérben van az EU-ból és harmadik országból behozott és Magyarországon forgalomba helyezett, új gépjárművek utáni regisztrációsadó- és áfafizetés ellenőrzése. Az e-kereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések az importnál jelentkező alulértékelések feltárására, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tetten érhető áfakikerülésre, a vámérték valódiságára koncentrálnak. Idén is központi téma az importáruk termékbiztonsága, a hamis, veszélyes termékek kiszűrése. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott korlátozások, tilalmak következetes érvényesítése, a szankciós rendelkezések betartatása.

Dél-Budapest

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a régió székhelyszolgáltatói által biztosított címekre bejelentkezett adózókat ellenőrzik 2024 júniusától. Vizsgálatra számíthatnak még a kiemelt adójogi kockázatú vállalkozások közül azok, amelyek elmulasztották bevallási kötelezettségüket vagy a bevallásaik nincsenek összhangban az adóhatósági rendszeradatokkal.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. májustól a szezonáliszöldség- és gyümölcsértékesítőknél ellenőrzik a tevékenységük bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának szabályszerűségét.

Kelet-Budapest

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 13. és 17. között ellenőrzik a távol-keleti termékek árusítóit, piacokat, bevásárlóközpontokat és éttermeket. Az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgépek használatát, a jövedéki termékeket, valamint az áruk eredetét vizsgálják.

Bács-Kiskun vármegye

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a nyári időszak közeledtével a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

 • 2024. május 15-én Szabadszálláson és Izsákon,
 • 2024. május 23-án Nemesnádudvaron, Hajóson és Császártöltésen,
 • 2024. május 27. és június 14. között pedig a távol-keleti termékeket árusítóknál

ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, az alkalmazottak bejelentését, majd nyomon követik a bevételek alakulását a pénztárgépek adatai alapján.

A vármegyei szoláriumok és egyéb, fizikai-közérzetjavító szolgáltatók egész májusban számíthatnak ellenőrzésre. Az adóellenőrök megjelenése hivatali munkaidőn túl is várható.

Baranya vármegye

A NAV baranyai munkatársai május 13. és 19. között kedden Mohácson, az italboltokat, szerdán Pécsett a Pláza üzleteit, pénteken pedig szintén Pécsett, a vitamin-és étrendkiegészítő boltokat ellenőrzik. Ellenőrzésre számíthatnak a vármegye területén árusító szezonáliszöldség- és gyümölcsértékesítők is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is.

A vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik.

Békés vármegye

2024. május 13. és 18. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a gyógynövény -és bioboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését ellenőrzik.

2024. május 27. és 31. között NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

2024. június 10. és 14. között NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vendéglátóknál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrzik.

2024. június 17. és 21. között NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye strandjain a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

2024. június 24. és 28. között NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye fagylaltárusainál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát ellenőrzik.

Győr-Moson-Sopron vármegye

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 28. és május 31. között a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

Fejér vármegye

A NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 10. és 31. között a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítőknél ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, az alkalmazottak bejelentését, valamint az áruk eredetét.

Hajdú-Bihar vármegye

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 15-én a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 29. és május 31. között a szezonális zöldség- és gyümölcstermesztőket, valamint a vendéglátás tevékenységet végző vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.

Komárom-Esztergom vármegye

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 13. és 17. között a hentesüzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

Nógrád vármegye

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2024. május 13. és 17. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

 • 2024. május 13. (hétfő): Balassagyarmati járás,
 • 2024. május 14. (kedd): Pásztói járás,
 • 2024. május 15. (szerda): Salgótarjáni járás,
 • 2024. május 16. (csütörtök): Rétsági járás,
 • 2024. május 17. (péntek): Szécsényi járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a fagylaltozókban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

Pest vármegye

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a kertészeteket, szezonálisgyümölcs-árusokat ellenőrzik 2024. április 10. és május 31. között. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését.

Somogy vármegye

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei a 20. héten a szezonálisgyümölcsöt és -zöldséget, valamint palántákat értékesítőknél, az építkezéseken és a vendéglátóhelyeken ellenőriznek.

A NAV munkatársai ellenőrzik még az online piactereket és a jövedéki termékeket is.

A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok.

Tolna vármegye

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 13. és 17. között a piacokat és a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

 • 2024. május 13. (hétfő): Dunaföldvár,
 • 2024. május 14. (kedd): Szekszárd,
 • 2024. május 15. (szerda): Tamási,
 • 2024. május 16. (csütörtök): Tolna,
 • 2024. május 17. (péntek): Paks.

Zala vármegye

A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 13. és június 10. között a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőknél, a palántákat értékesítőknél, valamint az építőipari vállalkozásoknál ellenőriznek.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ázsiós tőkeemelés könyvelése a tulajdonosnál

Pölöskei Pálné

adószakértő

Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink