1179 találat a(z) ingatlanjog cimkére

ÍH 2023.29 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2003. október 7. napjától dolgozott a k-i gépjárműjavító műhelyben autószerelő munkakörben. 2009. december 1. napján a P. A. Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződést, amelyben a munkáltató elismerte a korábbi munkáltatónál fennállt munkaviszonyát. Amikor 2017. év elején a P. A. Kft. a K., V. út 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről tárgyalt az alperes képviselőivel, az alperes jelezte, hogy szintén autószalont és...

ÍH 2023.22 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte, a bíróság kötelezze az alperest annak tűrésére, hogy az alperes kizárólagos tulajdonát képező ingatlanból az arra 50.599.938 forint és járulékai erejéig a felperes javára fennálló végrehajtási jogra figyelemmel 50.599.938 forint kölcsön, valamint ezen összegből 10.000.000 forint után 2011. január 03. napjától, 23.000 forint után 2011. április 07. napjától, 17.076.938 forint után 2011. szeptember 13. napjától, 2.500.000 forint után 2011. szeptember 24. napjától, m...

BH 2023.3.79 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A .../2 és .../6 hrsz.-ú ingatlanok földhasználója 2018. május 29. és május 31. között a felperes volt. A felperes a területen gyógyszerészeti alapanyag számára sárga lent termesztett. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatala mint elsőfokú hatóság méhpusztulás kivizsgálása miatt 2018. május 29. és 2018. május 31. között ellenőrzést végzett az ingatlanokon, melynek során mintavétel keretében 1095,9 gramm és 940 gramm mennyiségű mintát vett a felperes használatában lévő ...

ÍH 2023.39 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az alperes volt a felperes gazdasági társaság ügyvezetője 1993-tól 2016. június 30. napjáig, amely tevékenységet munkaviszony alapján látta el. A felperes társaság tulajdonát képezte a B., Gy. utca 2. szám alatti, a korábbi T. M.-i Gabonaforgalmi Vállalat telephelyén található, három gabona tárolására alkalmas csarnoktároló és az azokhoz tartozó porta, mérlegház, szociális épület és gépészeti berendezések. Azokat a felperes társaság ma...

23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

BH 2023.1.18 Jogszabályok és jogi tartalmak

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelmé...

ÍH 2022.127 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós felszámolását a K. Törvényszék a 2012. július 26. napján benyújtott hitelezői kérelemre rendelte el, a felszámolás kezdő időpontja 2015. január 9. napja. Az adós tulajdonában áll a B., …./0/A/1 hrsz. alatt felvett, B., L. u. 5. szám alatti, 765 m2 alapterületű üzlethelyiség ingatlan. A G. Kft. által 2014. január 27. napján készített értékbecslő szakvélemény az ingatlan piaci értékét 430.000.000 Ft-ban határozta meg. Az ingatlan forgalmi értéke a 2018. április 5. napján kelt, B. Polgár...

T/1955. számú törvényjavaslat indokolással - Az önkormányzati tulajdonú lakásügynökségek érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó bevételnek minősül az olyan lakás bérbeadásából származó bevétel, amely lakásra érvényes lakhatási engedély van és)
"a) a bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv (önkormányzati hivatal és 100%-os önkormányzati tulajdonú lakásügynökség),"
Ez a törvény a kihird...

BH 2022.9.248 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. és II. rendű felperesek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Bank hitelintézettel 2008. szeptember 5. napján 3 800 000 forint lakásépítési kedvezmény nyújtására kötöttek szerződést három kiskorú gyermekükre tekintettel, amelynek célja a … helyrajzi számú, természetben a … szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: támogatással érintett ingatlan) megvalósítandó új ház építése volt.
[2] A támogatási szerződé...

293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szó...

2022. évi VII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 8. alcím az e törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
A 2-7. alcím, a 9-10. alcím, a 13. §, a 12. alcím, a 14-16. alcím, a 18-19. alcím, a 21. alcím, a 23-25. alcím, a 27-33. alcím, a 35. alcím, a 37. alcím, a 78-83. §, a 84. ...

BH 2022.7.186 Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/64. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Alaptörvény kilencedik módosítása, valamint a védelmi és biztonsági tevékenysé...

BH 2022.3.82 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes és G. É. élettársak (továbbiakban: élettárs) voltak, amikor 2003. december 17-én kelt adásvételi szerződéssel az élettárs nevére megvásárolták a ... szám alatt lévő társasházi lakást a felperes különvagyonából. Az ingatlanra 7 000 000 Ft és járuléka erejéig jelzálogjog bejegyzésére is sor került. Az élettársi kapcsolat megszakadását követően a felperes keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, melyben az ingatlan 80/100 hányadára élettársi közös vagyon jogcímén kérte tul...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Visszafizetésre kötelező határozat

Széles Imre

tb-szakértő

Katás munkaerő-támogatása

Szipszer Tamás

adószakértő

Egyesület – hipa

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs