1215 találat a(z) ingatlanjog cimkére

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

BH 2024.1.11 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli ingatlan a perbeli Kft., az alperesek és más személyek osztatlan közös tulajdonában áll: a Kft. 9010/200000, az I. rendű alperes 20000/200000, a II. rendű alperes 13900/200000, a III. rendű alperes 12024/200000, a IV. rendű alperes 12024/200000, az V. rendű alperes 47740/200000, a VI. rendű alperes 11649/200000, a VII. rendű alperes 11649/200000, a VIII. rendű alperes pedig 29668/200000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ingatlanon található felépítmények (üzlethelyiségek) alsz...

BH 2024.1.18 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Meglévő ingatlanok hasznosítása mellett a felperes építési tevékenységet is folytat. A kizárólagos tulajdonában álló, beépítetlen területen, telekalakítást követően olyan fejlesztését kívánta elvégezni, amelynek eredményeképpen új helyrajzi számokon 64 db 1000-2500 m2 alapterületű, közművel teljesen ellátott, 1-4 lakásos lakóépületek kivitelezését lehetővé tevő építési telkek jönnek létre. A beruházás célja ezeknek az ingatlanoknak az értékesítése volt.
[2] A tervezett gazdasági cél megv...

2023. évi CXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az Fttv.

Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 12. § d) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.
A 2. §, a 4. §, a 7. §, a 9. § (2) bekezdése és a 12. § e), f), h) és i) pontja 2024. március 1-jén lép hatályba.
Az 5. §, a 6. §, a 8. §, 9. § (1) bekezdése, a 10. §, a 11. §, valamint a 12. § a)-c) és g) pontja 2024. március 25-én lép hatályba.
A 13. § és a 4-6. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.

BH 2023.12.308 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2021. február 4. napján eladta a 12. hrsz.-ú természetben /2. szám alatt található kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 8463/30000 tulajdoni hányadát. A szerződés 1. pontja értelmében az értékesített tulajdoni hányad alapján a vevők a használati megállapodásban körül írt és az alaprajzon kék színnel jelölt, az épület második emeletén fellelhető belső, kétszintes, összesen 133 nm alapterületű lakórészt, valamint hozzátartozó 32,6 nm nagyságú garázs kizárólagos használatára...

T/6074. számú törvényjavaslat indokolással - egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Teljes személyes díjmentességben részesül elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése esetén:
a) a Magyar Állam, költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy."
Hatályát veszti a Díjtv.
a) 28. &...

BH 2023.10.244 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az f.-i 8740/3 helyrajzi számon nyilvántartott "beépítetlen terület" megnevezésű, 469 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) 576/4690 tulajdoni hányada a felperes, 678/4690 tulajdoni hányada a perben nem álló E. A., 1080/4690 tulajdoni hányada a perben nem álló B. Kft., míg 1274/4690 és további 1082/4690 tulajdoni hányada az I. rendű alperes tulajdonában állt. A tulajdonostársakat elővásárlási jog illette meg.
[2] Az I. rendű alperes el kívánta adni a tulajdonrészét, amire vevők...

386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

362/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

300/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2023.6.167 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes tulajdonában áll a.../11 helyrajzi szám alatt felvett, "kivett telephely" megnevezésű, természetben ... szám alatt található, 13 262 m2 területű ingatlan 2137/13262 tulajdoni hányada. Az ingatlanon épületek is állnak, az azokon túl fennmaradó rész területe 2 127 m2.
[2] A felperesnek az érintett ingatlan vonatkozásában benyújtott telekadó-mentesség iránti nyilatkozatára és az Építési Osztály VIII-1974/2/2009. számú igazolására - figyelemmel a Budapest Főváros XI. kerület Újbud...

164/2023. (V. 8.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. t...

T/4001. számú törvényjavaslat indokolással - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat az ingatlan forgalmi értékéből levont további 5 százalék árengedmény illeti meg, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvit...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Megszűntnek nyilvánított cég

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Külföldi kiküldetés – alkoholos ital elszámolása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3