1151 találat a(z) ingatlanjog cimkére

Végső előterjesztői indokolás az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/64. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Alaptörvény kilencedik módosítása, valamint a védelmi és biztonsági tevékenysé...

2022. évi VII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 8. alcím az e törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
A 2-7. alcím, a 9-10. alcím, a 13. §, a 12. alcím, a 14-16. alcím, a 18-19. alcím, a 21. alcím, a 23-25. alcím, a 27-33. alcím, a 35. alcím, a 37. alcím, a 78-83. §, a 84. § a) pontja, a 40. alcím, a 42-46. alcím, az 50. alcím, az...

BH 2022.3.82 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes és G. É. élettársak (továbbiakban: élettárs) voltak, amikor 2003. december 17-én kelt adásvételi szerződéssel az élettárs nevére megvásárolták a ... szám alatt lévő társasházi lakást a felperes különvagyonából. Az ingatlanra 7 000 000 Ft és járuléka erejéig jelzálogjog bejegyzésére is sor került. Az élettársi kapcsolat megszakadását követően a felperes keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, melyben az ingatlan 80/100 hányadára élettársi közös vagyon jogcímén kérte tul...

Végső előterjesztői indokolás az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényhez - Indokolások Tára 2022/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A törvényjavaslat 17 törvény módosítását tartalmazza. Az érintett törvények a következőek:
1. A szemé...

2021. évi CL. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénylép.
Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
lép.
Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági föl...

BH 2021.12.346 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesi érdekelt mint haszonbérbeadó és a felperes mint haszonbérlő között 2020. február 8. napján D. településen haszonbérleti szerződés jött létre a D. ... helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan. A szerződés 13. pontja szerint a felperes a föld fekvése szerinti településen legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltet és nyilvántartásba vett takarmányvállalkozásnak minősül, ezért a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 46. § (...

BH 2021.12.345 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2020. július 30. napján két csereszerződést kötött, az egyikben egy lakás 4842/10000 tulajdoni hányadát cserélte el egy lakás 5158/10000 tulajdoni hányadáért cserébe. Az első ingatlan forgalmi értékét 19 134 720 Ft-ban, míg a másikét 22 635 840 Ft-ban állapították meg a felek. Ugyanezen napon egy másik csereszerződésben szerzett egy lakás ingatlan 4842/10000 tulajdoni hányadát, egy lakás 5158/10000 tulajdoni hányadáért cserébe, ahol az első ingatlan forgalmi értékét 13 023 360 ...

BH 2021.12.337 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes a 2016. május 18-án létrejött adásvételi szerződéssel átruházta az alperesre több s.-i ingatlanát 185 464 015 forint vételár ellenében. A szerződés szerint a vételárból a vevő az eladó bankszámlájára történő teljesítéssel, 2016. július 15. napjáig, megfizet - önerőként, a hitel folyósításának a feltételeként - 46 464 015 forint vételárelőleget, 2016. július 31. napjáig pedig - a felvenni kívánt hitelből - 139 000 000 forint vételárhátralékot. A vevő az ingatlanokat az utolsó vé...

41/2021. (XI. 25.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

ÍH 2021.83 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte annak megállapítását, hogy az I. rendű és a II. rendű alperesek között a perbeli ingatlanra létrejött adásvételi szerződés érvénytelen.
Keresetét elsődlegesen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésére és 6:95. §-ára, másodlagosan a 6:96. §-ára, míg harmadlagosan az 1:3. § (1) bekezdésére és 6:95. §-ára alapította. Az elsődleges keresete jogi indokául kifejtette, hogy a perbeli ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó - 13/2017. (IV. 24.) számú...

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésének elősegítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásként adó-visszatérítési támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe az általános...

Végső előterjesztői indokolás a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/96. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja a rozsdaövezetek mint jelenleg kihasználatlan építési területek fejlesztése, a lakásépítések támogatás...

BH 2021.8.245 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes tulajdonosa a Budapest VI. kerület, belterület .../11 hrsz.-ú üzlethelyiség megjelölésű, természetben Budapest, VI. kerület Nagymező u. ... alatti ingatlannak. A felperes 2019. december 11-én településképi bejelentési eljárást kezdeményezett Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármesterénél, mint elsőfokú hatóságnál az üzlethelyiség rendeltetésének panzióvá változtatása érdekében, kérelméhez mellékelte az előírt tervdokumentác...

BH 2021.7.216 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az indítványozó előtt folyó per felperesének tulajdonát képezik az Abasár belterület ... hrsz.-ú kivett patak megnevezésű, 1680 m2 területű (a továbbiakban: Ingatlan1); az Abasár belterület ... hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 760 m2 területű (a továbbiakban: Ingatlan2), valamint az Abasár belterület ... hrsz.-ú kivett csatorna megnevezésű, 4075 m2 területű (a továbbiakban: Ingatlan3) ingatlanok.
[2] Abasár Község jegyzője a felperest a I/218-1/2019. számú határozatában 20...

BH 2021.7.211 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2015. évben fordult először az alpereshez azzal, hogy a tulajdonát képező Győr, ... alatti ingatlanra történő be-, illetve kihajtást - a kapubejáróval szemben várakozó gépjárművek - nagymértéken akadályozzák. Az alperes helyszíni szemlét követően arról tájékoztatta a felperest, hogy a jelzett probléma a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint szabályozott, a probléma...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Pótbefizetés rendezése

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Finacont Kft

Kft. és katás vállalkozás

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Átalányadózó egyéni vállalkozó szocho maximum

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs