297 találat a(z) bizonylat cimkére

Könyvelési bizonylat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném kérni szíves állásfoglalásukat: könyvelőirodaként vidéki cégeink esetében bevezettük, hogy az eredeti bizonylatról készített szkennelt formátumú bizonylat alapján is könyvelünk, ezzel biztosítjuk, hogy ne kelljen az eredeti bizonylatot postázni, futárral felküldeni (előfordult, hogy számlák elvesztek a postán). A folyamat lényege, hogy a megbízó a szkennelt bizonylatokat felhelyezi az általunk biztosított tárhelyre, ez alapján mi tudunk könyvelni, majd a bizonylatokat áthelyezzük egy úgynevezett könyvelt bizonylatok mappába. A könyvelt tétel mögé be tudjuk "húzni" a szkennelt bizonylat képet, tehát aki a könyvelési tételt meg tudja nézni, annak lehetősége van a számlaképet is megnézni, ezzel tudnánk biztosítani a kontírozást. Szerződésben rögzítettük, hogy a megbízó felelőssége, hogy olyan bizonylatot helyezzen fel, ami már könyvelhető, illetve az eredeti bizonylat őrzése az ő feladata. Akiknek még eredeti bizonylat alapján könyvelünk, a beszámoló készítését követően visszajuttatjuk a bizonylatokat, tehát mi eredeti bizonylatot nem őrzünk. Kérdésem, hogy az általunk kialakított rendszer megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, vagy a gyakorlatunk sért valamely jogszabályi megfelelést? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária

183 napnál hosszabb kiküldetés járulékfizetési és adózási szabályai Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországon letelepedett kft. munkavállalói Dániában letelepedett társaság részére villanyszerelési munkát (ingatlanberuházáshoz kapcsolódó) végeznek kiküldetésben. A munkavállalók munkavégzése ciklikus. Dániában három hét és Magyarországon más munkavégzési helyen egy hét után, megint Dániában három hét, összességében meg fogja haladni a 183 napot a kinti tartozkodási idő. Kérdéseim: 1. Hogyha már előre tudjuk, hogy a kiküldetés (megszakításokkal együtt) el fogja érni a 183 napot már a kiküldetés kezdetekor, hová kell jelenteni a külföldi munkavégzést és a 1708-as bevalláson úgy kell jelenteni az adott munkavállalót, vagy sem? Hogyan járunk el helyesen? 2. Ha előre nem tudott, hogy el fogja érni a 183 napot a kiküldetés, de mégis el fogja érni, mit kell tenni, hogyan kell a járulékot és adót számfejteni és bevallani? 3. Ha úgy számoltunk, hogy eléri, de bármilyen előre nem látható ok miatt mégsem éri el, mit kell tenni? 4. Adott munkavállaló már korábban egy másik munka kapcsán kiküldetésen volt Hollandiában, neki a 183 nap hogyan számítódik, ha utána Dániába lesz kiküldve és hol fizetendő a járuléka és adója? 5. Hogyha eléri a külszolgálati idő a 2 évet (24 hónap) akkor mit kell tenni, hol és hogyan kell jelenteni? 1708-as bevallást adott munkavállalóra hogyan kell kitölteni? 6. 183 nap számításának menete, dokumentálása milyen bizonylatokat követel meg? 7. Tartósan (183 túli) kiküldetésben lévő munkavállalót hogyan illeti a szabadság?

Külföldi autópályadíj, benzin- és parkolásszámla Kérdés

Azt szeretném kérdezni a tisztelt szakértőtől, hogy kft. elszámolhatha-e az ügyvezető által külföldön tankolt üzemanyag számláját, parkolási cédulákat, valamint autópályadíjakat. A kft. nem áfás. Ezek a bizonylatok nem tartalmazzák sem a kft. nevét, sem a rendszámot. Kell-e valami indok, hogy ezek a kiadások miért merültek fel, milyen célból volt küldöldön, uniós tagországokban? A fizetés nem bankon keresztül történt. Rá kell-e iratnom az ügyvezetővel, hogy mi van egyáltalán a bizonylaton, ami esetleg nem egyértelmű (például lengyelül van valami ráírva)? Ha elszámolható, akkor milyen feltétellel, mit szükséges tenni hozzá? Köszönöm a választ.

Oktatási tevékenység bizonylatolása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ügyfelünk nem áfaalany magánszemélyek részére oktatási-továbbképzési tevékenységet folytat, alanyi áfamentes minőségben. A kurzusokon résztvevők kötelesek előre kifizetni az ellenértéket, ez a feltétele a részvételnek. Úgy tudjuk, ha nem adóalany a résztvevő, akkor az ilyen előlegről nem is kell bizonylatot adni. Kérdés, hogy nyugtát vagy számlát kell adni a nem adóalany résztvevőknek a teljesítés megtörténtekor? Kizárólag átutalással teljesítik a fizetést, s 900 ezer forint alatti a résztvevői díj és senki nem kér számlát.

Energiaadó Kérdés

Tisztelt Adózóna! A szén értékesítéssel kapcsolatos energiaadó 2017. március 31-ét követően jövedéki törvény hatálya alá fog tartozni. Ezzel kapcsolatban a szén kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnak milyen bejelentési, bevallási, nyilatkozattételi, adó megállapítási, adóelőleg fizetési, adófizetési, bizonylat kiállítási, adatszolgáltatási, nyilvántartási, bizonylat-megőrzési, és adóbeszedési kötelezettség, leltározási stb. kötelezettség terheli? Köszönettel Boros Zsanett

CMR – eredeti/szkennelt? Kérdés

Tisztelt Válaszadó! Termékeink 99%-át külföldre exportáljuk, és a kivitelt minden esetben CMR-rel bizonyítottuk. Ezt eddig mindig meg is kaptuk a fuvarozó cégektől. Idei évtől viszont az egyik nagy fuvarozó vállalat szeretné egyszerűsíteni a folyamatait, és feltette nekünk a kérdést, hogy elfogadjuk-e a szkennelt CMR-t, amit email-ben küldenének. Kíváncsi vagyok a véleményére/véleményükre a fentiekkel kapcsolatban. Köszönettel: LV

Ingatlan bérbeadása magánszemélyként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó magánszemélyként bérbe ad ingatlant. A számlázást külön kezeli, külön számláz a bérlőnek, ahol a számlára nem írja rá, hogy "kisadózó", és nem írja rá a nyilvántartási számát, valamint megjelöli rajta, hogy magánszemélyként írta meg a számlát. Kérdésem, hogy a bérbeadásról számlát vagy egyéb bizonylatot kell kiállítania?

Taxis online pénztárgép használat Kérdés

Taxis egyéni vállalkozó 1 fő alkalmazottal, két autóval dolgozik, így két online pénztárgépet vett. A gépekben rögzítve van a pénztáros neve. Mi van akkor, ha mindkét sofőr mindkét autóban dolgozik? Viszi a gépet magával? A taxaméter viszont az autóhoz kapcsolódik. Ez így szabályos? Bizonylatok: most a taxaméter kiad egy bizonylatot, amit beütnek a pénztárgépbe. Mit ad oda az utasnak? Ha számlát kér az utas, akkor csak az online pénztárgép nyugtáját tűzi bele a számlatömbbe, a taxaméter bizonylatát nem?

200 százalékos bírság: nem mindig sújthat vele az adóhatóság Cikk

Ha egy számla hibás, nem biztos, hogy hamisítani, bevételt eltitkolni szeretett volna az adózó, ezért automatikusan az adóhatóság sem szabhat ki rá 200 százalékos bírságot – bizonyítja egy Kúriát is megjárt eset.

Feles bérlet bizonylatolása Kérdés

Áfás egyéni vállalkozó magánszeméllyel kötött feles bérleti szerződést. A magánszemélynek nincs adószáma. A megtermelt termény (kukorica) 20 százalékát átadja a bérbeadónak. A termény átadásának a bizonylatolása érdekelne! Elég egy elismervény, hogy átvette a terményt vagy az egyéni vállalkozónak ki kellene számláznia a terményt (áfásan) a bérbeadó magánszemély felé? Köszönöm a segítséget, nagyon szorít az idő!

Illeték számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni ügyvéd eljárási illeték és közzétételi díj értékéről milyen bizonylat kiállítására kötelezett, ha az összeget átveszi és ügyfele helyett befizeti a cégbíróság felé? Ezen összegeket milyen jogcímen kell könyvelni és beleszámít-e az éves összes bevételébe? Köszönettel

Költségtérítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" vállalkozás által kirendeléssel foglalkoztatott másik, "B" vállalkozás székhelyén dolgozókat, egy hónapon keresztül, ideiglenesen. "A" vállalkozás költségei megtérítésére jogosult "B" vállalkozástól nyereség nélkül, megállapodás szerint. Milyen bizonylatot kell a "költségtérítésről" kiállítani? Kötelező a szigorú számadású számla? Van ennek áfavonzata?

Külföldi magánszemély gépkocsihasználata Kérdés

Egyesületünk konferenciára meghívott külföldi előadót. Az előadásért nem kért díjazást. Viszont céges autóval érkezett, aminek (üzemanyag) költségeit rendeznie a kell munkáltatója felé. Ennek térítését kéri tőlünk. Abban szeretném kérni a tisztelt szakértő segítségét, hogy ezt milyen formában tudnánk megtenni, tekintve, hogy külföldiről van szó? Milyen bizonylatokra van szükség a kifizetéshez?

Számlakibocsátás szállító helyett Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk értékesítését úgynevezett brókerek is segítik, melyre olyan belső, az ügyviteli rendszer által automatikusan kalkulált, számviteli megoldás került szerződés szerint megállapításra, mely számviteli bizonylatot állít ki a bróker sikerdíjáról a feltételek teljesülésével. Tekinthetjük-e ezen bizonylatot a mi oldalunkon a számvitel, tao szerint alapdokumentumnak, mint igénybe vett szolgáltatás, s ezt használhatjuk-e ellenőrzés esetén, vagy muszáj a bróker által kiállított szállítói számlát alapbizonylatként, utólag ezen tételekhez hozzárendelni? Magát az eljárást nem kifogásolta könyvvizsgálat, mint a költség azonnali könyvelésének tényét, s az arról való kifizetéseket, mint szállítói kötelezettség csökkentését. Ugyanakkor kérdés, hogy ez így csak elhatárolásnak minősül-e, s szükséges lenne-e a bróker által kiállított számlát könyvelni, de legalábbis az "elhatároláshoz" egy számmal hozzárendelni? Köszönjük.

Előre fizetés Kérdés

Kérdésem 1. Rendelés weben – előre utalja a pénzt a vevő, a számlán szerepelhet-e "előre utalás" fizetési mód. Helyesen kezeljük-e, ha nem vesszük ezt előlegnek. 1. Vevő árut rendel (nagykereskedelmi értékesítés), az árut összekészítjük, csomagoljuk, számlázzuk, de a futárnak az ellenérték beérkezése után adjuk át. A számlán "előre utalás" fizetési módot tüntetnek fel. Ez ilyenkor előleg vagy sem, kell-e másként bizonylatolni? Hiszen a számla teljesítése azonos vagy megelőzi akár a pénz beérkezését? Egyáltalán "az előre utalás" fizetési mód helyénvaló-e, vagy utalást kellene feltüntetni? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Remote munka Hollandiában

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Napelempark létesítésének áfatartalma

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink