294 találat a(z) bizonylat cimkére

Ingatlan bérbeadása Kérdés

Házaspár ingatlant ad bérbe magánszemélynek. Az ingatlan a gyermekük tulajdonában van, a férj-feleség pedig haszonélvezők. A bérleti szerződésben a férj és a feleség is fel van tüntetve bérbeadóként. Ebben az esetben a bevételt 50-50 százalékban mindkettőjüknek külön külön kell bevallani vagy a szerződéstől eltérően választhatnak, hogy csak az egyikük vallja be jövedelemként? Ha igen, akkor kell-e erről valamilyen megállapodás kettőjük között írásban vagy elég a szóbeli is stb? A bérleti díjat a bérbevevő magánszemély utalással fizeti. Mivel magánszemély magánszemélynek ad bérbe (adószám nélkül) így a számviteli bizonylat helyett elegendő a bankkivonat? Ha kell esetleg számviteli bizonylat, akkor azt mikor kellene kiállítani, amikor az összeg bejött a bérbeadó számlájára? Előre is köszönöm.

Ingyenes szolgáltatásnyújtás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő problémával fordulok Önhöz. Nyílik egy szolárium, amely ingyenes szolgáltatási napot rendez, kimondottan magánszemélyek részére, ugyanazon feltételekkel. Pénztárgéppel rendelkezik. Kérdésünk az, hogy milyen bizonylatolási kötelezettsége van a cégnek? Milyen összeget üt be a pénztárgépbe? Milyen összeg után fogja a céget áfafizetési kötelezettség terhelni? Válaszukat előre is köszönjük.

Telefon áfa, szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy telefontársaság a cég alkalmazottjával mint előfizetővel lakossági díjcsomag keretében szerződést kötött, melynek keretében a cég számlafizetőként, e-számla befogadójaként szerepel. A telefontársaság a számláját ki is bocsátotta, melyben a szerződésének megfelelően a vevő a magánszemély és számlafizető a cég. A telefonvásárlás célja céges ügyek bonyolítása, kifejezetten céges használat. Álláspontom szerint a szerződés és a számla az áfa visszaigénylést nem alapozza meg. A bizonylat költségelszámolásra alkalmassága is megkérdőjelezhető, és így arra az szja törvény szerinti adófizetési kötelezettség teljesítése is nehezen értelmezhető. Kérdésem, hogy van-e mód a számla céges elszámolására és ha igen, akkor milyen adó- és járulékteher mellett történhat az? A szerződés, határozott idejű egy éves hűségnyilatkozattal került megkötésre. Válaszukat előre is köszönöm.

Egyesület – adomány – számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesületünk jótékonysági koncertet szervez. A koncertre jegyek kerülnek kibocsátásra, melyeken "Támogatás értéke: ...........Ft" szerepel. A teljes befolyó összeget egy célzott, a jegyen is látható célra továbbadjuk. A költségeket számlával elszámoljuk. A cégbírósági bejegyzés szerint: "A civil szervezet célja: a) A társadalmi konszenzus elősegí́tése. b) Közérdekből és haszonszerzési cél nélkül a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: – egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység egyéb egészségügyi tevékenység, – gyermek- és ifjúságvédelem, – vakok, és gyengénlátók, főként egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. c) A tartalmas klubélet keretein belül az egyesület tágabb környezetében a gazdasági, szociális, kulturális és morális jólét kialakulásának elősegítése, az egyesület tagjai közötti barátság és megértés erősítése." A jegyek értékesítését a rendezvénynek helyszínt adó intézmény bizományosi értékesítés keretében végzi. A kérdésem az, hogy milyen módon, milyen bizonylattal juthatunk a jegyértékesítő partner által beszedett pénzösszeghez? Véleményem szerint ez nem gazdasági tevékenység, tehát számlázást nem tartok szabályszerűnek. Válaszukat előre is köszönöm.

Alkalmazottak és szerződött partnerek utazási költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Oktatással foglalkozó cég vagyunk, oktatóinknak egy részét alkalmazásban, másik részét szerződéssel foglalkoztatjuk. Az oktatott anyag témájából fakadóan oktatóink szerte a világban tartanak képzéseket és előadásokat. Az utazással, szállással és ellátással kapcsolatos költségeket cégünk fedezné. Kérdésem az lenne, hogy egyik (alkalmazott költségei), illetve másik (szerződéssel foglalkoztatott költségei) esetben milyen bizonylatok alapján számolhatja el a cég a felmerülő költségeket, és a szerződéses oktatóknak milyen módon térítheti meg azokat? A probléma azért merült fel, mert míg Magyarországon a szállodák, éttermek stb. többnyire tisztában vannak a szigorú bizonylatolási szabályokkal, így nem probléma, ha a cég nevére kérik a számlát, külföldön sok esetben lehetetlen a magyar cég nevére szóló számlát kérni, és például egy szállodában a vendég oktató nevére állítják ki a számlát, az étkezésről nem cégnévre szól a számla, hanem "nyugta" kérhető csak, helyi utazásról csak elismervény vagy jegy van, és így tovább. Hogyan oldható ez meg alkalmazottak esetében? Szerződéses oktatóknál megoldás-e az, hogy a különféle bizonylatokat összegyűjtve, azokat forintosítva, költségtérítés címén külön beszámláznak a cégnek? Vagy el lehet-e járni csak azon bizonylatokkal így, amelyek nem a cég nevére szólnak? Válaszukat előre is köszönöm!

Egyéni vállalkozó üzemanyag-elszámolása átalányban Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! A következő kérdéssel fordulnék Önhöz: Kézi- és gépi fakitermeléssel foglalkozó vállalkozó a költségeit tételesen számolja el. Az üzemanyag-elszámoláshoz a 60/1992 (IV.1) kormányrendeletben foglaltakat használja, vagyis számla alapján nincs elszámolva sem benzin, sem gázolaj, áfabevallásba sincs helyezve a gázolaj áfatartalma. A kérdésem az lenne, hogy az átalányban elszámolható üzemanyagköltségnek milyen bizonylati nyilvántartása van, elegendő-e egy olyan kimutatás, mely tartalmazza a bevételi számlák alapján a felhasznált m3, hektár mennyiséget, a kiszámítás menetét a kormányrendelet szerint? Ebben az esetben milyen üzemanyagárat kell alkalmazni, benzin-, gázolaj és kenőanyag tekintetében, van-e egyéb bizonylati teendő, feltétel, aminek meg kell felelni, ha ezt az üzemanyag-elszámolást választja éven keresztül a vállalkozó? Válaszát előre is köszönöm!

Mezőgazdasági őstemelő vásárlása mezőgazdasági őstermelőtől Kérdés

Mezőgazdasági őstermelő takarmányt, gabonát, trágyát vásárol másik őstermelőtől. Milyen bizonylat szükséges? – Felvásárlási jegy kiállítása a vevő által? – Adásvételi szerződés kiállítása? – Számla kiállítása az eladó által? Válaszukat várva, köszönettel: Oltványi Sándor

Könyvkiadás – írók kifizetése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egyik ügyfelünk könyvet szeretne megjelentetni magánkiadásban. A könyv írója beleegyezett, hogy ha kap egy bizonyos összeget, akkor átenged minden felhasználói jogot a könyv kiadójának. Kérdésem az, hogy a könyv kiadását (megjelentetését magánkiadásban) vállaló cég ezt az összeget kifizetheti-e az író számára egyszerűen egy szerződés ellenében – egyéb bizonylat nélkül? (Tekintettel arra, hogy az író magánszemély, nem számlaképes.) Ha igen, hogyan adózik utána a magánszemély? Ez is beletartozik az "ingóság értékesítése" kategóriába, mely évi 200 ezer forintig adómentes? Ha nem, akkor milyen formában fizethető ki ez az összeg, és milyen adó- és járulék vonzatai vannak? Segítségüket köszönöm!

Kulturális belépőjegy juttatása adómentesen Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem, szíveskedjen segíteni: milyen dokumentáció, bizonylat szükséges a munkáltatónak ahhoz, hogy a dolgozónak juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj összegét adómentesen elszámolhassa? Például megveszi a konkrét előadásra szóló színházjegyet, és számlát kér róla, akkor a számla lesz a bizonylat? Vagy a jegy is kell mellé, amit visszaad a dolgozó a darab után? Egyáltalán, hogyan kell ennek az adminisztrációját elképzelni a gyakorlatban? Gondolok például internetes vásárlásra is. Előre is köszönöm a válaszát!

Közüzemi díjak elszámolása Kérdés

Az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költség 2019. január 1-jétől nem része a bérleti díjnak, ha magánszemély bérlő átvételi elismervényt kap a bérbeadótól a kifizetett közüzemi díjakról, és nem kap számlát? Ha kft. a bérlő, akkor a kft. milyen bizonylat alapján tudja elszámolni a közüzemi díjak kifizetését?

Külföldről származó kamat adózása magánszemélynél Kérdés

Tisztelt szakértő! 1. Külföldi (EU) országban bankbetétre jóváírt kamat, ha nem fizeti ki a bank, hanem marad a bankbetétben, akkor az kamatjövedelem-e annak jóváírásakor? 2. Külföldi (EU) pénzintézettől felvett kamatjövedelemnél a 15 százalék személyi jövedelem adón kívül van-e mág más adó, milyen árfolyamon számoljuk? 3. A külföldi bank nem ad igazolást a kamatjóváírásról, csak ha fel is van véve. Ha jóváíráskor ez jövedelem, akkor mi a bizonylat?

Pénzeszköz végleges átadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. és egy bt. közti pénzeszköz végleges átadásáról lenne szó. A kérdésem az lenne, hogy ez milyen adóterhet jelent az átadó és az átvevő részére? Milyen bizonylatok szükségesek ennek hibátlan lebonyolításához? Szíves válaszát előre is köszönöm.

Törzstőkebefizetés Kérdés

Egy kft alapító okiratában az szerepel, hogy a tag a fennmaradó törzstőkét (2 millió 500 ezer forint) 2019. 03. 31-ig fizeti be a társaság pénzforgalmi bankszámlájára. Arra vonatkozóan nincs "kikötés", hogy ezt egyszerre vagy többször kisebb összegben teszi meg. Kérdéseim: 1. A tag a törzstőke befizetésénél a bankban elég, ha csak jelzi, hogy nem sima készpénzbefizésről van szó, hanem ő a kft. törzstőkéjeként kívánja befizetni az összeget? 2. Kell-e erről külön igazolást kérni a banktól, vagy megfelelő az a bizonylat, amit a bank a készpénzbefizetésről ad, és abból egyértelműen kitűnik, hogy a tag fizette be a pénzt, illetve a megjegyzésben ott szerepel, hogy törzstőke? 3. Ha az alapító okiratban csak az szerepel, hogy 2019.03.31-ig fizeti be a tag a hiányzó összeget, akkor megengedett, hogy akár több részletben teljesítse azt? 4. Ha több részletben fizeti be, és mindig kap róla bizonylatot, akkor bizonylatonként kell a törzstőke befizetésének tényét jelenteni a cégbíróságnak, vagy csak akkor, és egyszer, ha teljes egészében megtörténik a hiányzó törzstőke befizetése? Az alapító okiratban csak annyi szerepel, hogy a tag köteles bejelenteni, ha a törzstőke befizetése megtörtént. Ebből számomra nem világos, hogy az egész törzstőkére utal, vagy annak egy részére. 5. Ha befizette a bankszámlára a törzstőkét, onnantól az a kft. pénzeszköze. Ebből rögtön rendezhetők a kft. kiadásai? Például be lehet belőle fizetni járulékot, áfát stb.-t?

EU-ban is dolgozó "mozgóbüfé" Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozás, streetfood keretében például lángost és szalámit szándékozik árulni, Magyarországon is és Ausztria, Németország területén. A kérdés, ez termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás? Mi a teljesítés helye, és ha ez így törvényesen megoldható, milyen bizonylatot ad a vásárlóknak külföldön? Lehet alanyi mentes a vállalkozás? Köszönettel.

Új áfaelőírások a közösségi termékértékesítésekre Cikk

Az áfamentes közösségi termékértékesítésekre vonatkozó szabályok már jóideje borzolják a vállalkozások idegeit. Az adóhatóság ugyanis nem egyszer tagadja meg az ilyen ügyletekre jutó adómentességet arra hivatkozva, hogy az áru nem hagyta el az országot. Az EU minap elfogadott javaslata ugyan egyértelműsít a szabályokon, azonban az azoknak való megfelelés komoly bürokráciát igényel az EU-ba értékesítő cégektől – hangsúlyozza a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Elmaradt szállásfoglalások számlázása

Bunna Erika

adótanácsadó

Csoportos jóváíró számla könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink