hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

A menetlevél-használatról

  • adozona.hu
3

Kell-e menetlevelet vezetni az olyan céges teherautóra, melyet a tevékenységhez szükséges felszerelés és a dolgozók szállítására használnak? – kérdezte az Adózóna olvasója. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: "Kertépítő cég vásárolt egy teherautót, amelyet arra használnak, hogy a tevékenységhez szükséges felszerelést, anyagot és a dolgozókat is kiviszik a munkavégzés helyére, illetve a munka végeztével visszatérnek a cég telephelyére. Kérdésem, hogy ilyen célú használat esetén kell-e menetlevelet vagy bármilyen más útnyilvántartást vezetni a teherautóval kapcsolatban?"

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A kérdésre egyszerűen válaszolva, igen, menetlevél-vezetési kötelezettsége van.

Belföldi fuvarozás esetén rendelet írja elő a menetlevél kötelező használatát. A 261/2011-es kormányrendelet határozza meg a fuvarlevélre és a menetlevélre vonatkozó követelményeket. 

Menetlevél szükséges a saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű és saját számlás személyszállítást végző autóbusz esetén, tehát a személygépkocsi esetében nem.

A 158/2008. (VI. 10.) kormányrendelet módosította a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletet, így 2008. július 1-jétől a magántulajdonban lévő tehergépkocsik vezetői mentesülnek a menetlevél, illetve fuvarlevél kitöltésével járó adminisztrációs teendők alól. A rendelet szerint 2008. július 1-jétől ugyanis kizárólag a gazdálkodó szervezetekre terjed ki ez a kötelezettség. Esetünkben a kérdés gazdálkodóra vonatkozik – a vállalkozások továbbra sem mentesülnek a menetlevél-, illetve fuvarlevél-kitöltési kötelezettség alól.

Menetlevélként olyan okmány használható, amely tartalmazza legalább az üzembentartó megnevezését, székhelyét és a gépjárművezető nevét, a jármű rendszámát, telephelyét, a rakományra vonatkozó (a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), illetve a szállított személyek számára vonatkozó adatokat az indulás, a megállások és az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.

A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni.

A menetlevelet az üzemben tartó vagy írásbeli felhatalmazása alapján a jármű vezetője állítja ki, aki köteles azt a szállítás során eseményszerűen vezetni és aláírásával hitelesíteni. Közúti közlekedési szolgáltatásnál a megrendelő, illetve a fuvaroztató az okmányon igazolja az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is, így előszeretettel kéri a pénzügyi ellenőrző hatóság is.

Hogy mi is az a menetlevél, és mikor kell használni, azt – mint már hivatkoztam – a 261/2011-es kormányrendelet határozza meg, amely előírja a fuvarlevélre és a menetlevélre vonatkozó követelményeket.

Fuvarlevél

A fuvarlevél a szállítást végző cégnek ad információkat a szállítandó áruról, illetve arról, hogy azt milyen körülmények között kell célba juttatnia. A szállítólevelet a küldemény feladójának vagy a szállító cég alkalmazottjának kell kitöltenie, minden esetben a feladó által megadott adatok alapján. A fuvarlevél biztosítékként is szolgál, mert bizonyítja a fuvarozási szerződés megkötését és az áru feladótól történő átvételét. A fuvarlevelet mindkét félnek hitelesítenie kell.

A fuvarlevél jellemzői

A fuvarlevél lehet előre gyártott formanyomtatvány, ami a kereskedelemben megvásárolható vagy a cég által elkészített saját nyomtatvány.

A fuvarlevélen szerepelnek a feladó és a szállítmány adatai, illetve a szállítás körülményei. A fuvarlevél tartalmazhat megjegyzést is, például arra nézve, hogy milyen módon kell átadni a csomagot. Minden esetben tartalmaz dátumot és a hitelesítés érdekében aláírást, illetve bélyegzőt. A fuvarlevélről igény szerint a szállítónak másolatot kell biztosítania a feladó számára.

Tehergépjármű-menetlevél

A tehergépjárművek számára kötelező a menetlevél használata. A menetlevél a szállítás folyamatával és körülményeivel kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz.

A menetlevél kiállítása a küldemény feladójának, míg kezelése a szállítónak a feladata. A szállítólevél meglétét és annak tartalmát a hatóságok ellenőrzik.

A tehergépjármű-menetlevél jellemzői

A szállítólevél pontos információkat tartalmaz a járműről, a rakományról és az üzemben tartóról. Szerepel benne a jármű rendszáma, teherbírása, az üzemben tartó és a szállító neve. A rakomány szempontjából meg kell határoznia, hogy mit és milyen tételben szállít, illetve azt, hogy mi az úticél. A rakománnyal megtett kilométerek számát is rögzíteni kell.

Ezek szerint menetlevél szükséges a saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű és saját számlás személyszállítást végző autóbusz esetén. Okmányként csak olyan dokumentum használható saját számlás menetlevélként, amely tartalmazza legalább az üzemben tartó megnevezését és székhelyét, a gépjárművezető nevét, a jármű rendszámát és annak telephelyét. Áruszállítás esetén a rakományra vonatkozóan fel kell tüntetni az ADR szerinti adatait.

A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül, tehát a jármű vezetője köteles eseményszerűen vezetni és aláírásával hitelesíteni.

Saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű esetében elektronikus formában is vezethető a menetlevél. Ebben az esetben a meghatározott adatokat a rendelkezésre állásuk idejében kell egy automatikus, zárt rendszerben rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítő berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körűen megjelenítse, és ezekről hiteles nyomtatást készítsen, vagy biztosítsa az ellenőrzést végző hatóság számára – a jármű üzemben tartója által működtetett zárt informatikai rendszer útján – a tárolt adatok közvetlen, valós idejű letöltését.

Továbbá, a kormányrendeleten kívül, a gépjármű üzemben tartója is kérheti a menetlevél vezetését adminisztrációs okokból. Ezáltal nyomon követhető, mikor és ki vezette a járművet. Erre nem található rendelet, az üzemben tartó határozza meg, hogy milyen adatokat kér, milyen módon és formában. Itt lényeges lehet a későbbiekben a használati jogcím kérdése az áfalevonás tekintetében.

Az adóhatóságot az adókötelezettség megállapítása érdekében érdekli és vár a gazdálkodótól írásos elszámolási szabályt.

A menetlevél  adattartama:

• a gépkocsivezető(k) neve(i), azonosító száma,

• a gépkocsi és pótkocsi forgalmi rendszáma, típusa(i),

• a szállított áru, anyag, megnevezése, tömege,

• teljesítés adatai, km óra állása, megállások helyei, az üres és rakott km-ek száma, az érkezés és indulás  ideje,

• nyilatkozatok és aláírások a  gépkocsiátvételről, a menetlevélvezetés hitelességéről,

• forgalmi, kereskedelmi rendelkezések,

• egyéb  teljesítésével  kapcsolatos megjegyzések.
Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (3)
Ati99

"Volt már ilyen vélemény és levelezés," - Tisztelt Juhász úr, újfent Gáspár Attila vagyok. A korábbi "vitánkhoz" képest annyi fejlemény van, hogy a Rendőrség TIK (Tevékenység Irányítási Központ - ők 'segítik' tanácsadással az intézkedő rendőröket, többek között a közúti ellenőrzések során is), tájékoztatása szerint 2011. decembere óta nem szabálysértés a menetlevél vagy annak vezetésének hiánya.

juhasz tibor

Nagyon megtisztelő a hozzászólása, amit tisztelettel köszönök. Volt már ilyen vélemény és levelezés, de sajnos nem értünk egyet. A Közuti árufuvarozás fogalmát, az árufuvarozás fogalmát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Igy meg kell vizsgálni a már sokat emlegetett 261-est is, erre rendelkezik külön az Ön által hivatkozott 33 §. 14. saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak tehergépjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha a 14.1. a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel végzik a szállítást; 14.2. a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi; 33. § (1) A közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt a) a saját számlás közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, b) az ADR és az ADR belföldi rendelet hatálya alá tartozó, saját számlás szállításokat végző tehergépjármű és c) a saját számlás személyszállítást végző autóbusz. (2) Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a) az üzembentartó megnevezése, székhelye és a gépjárművezető neve, b) a jármű rendszáma, telephelye, c) áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes árunál az ADR-ben, illetve az ADR belföldi rendeletben meghatározott adatok, továbbá d) az indulás, a megállások és az érkezés (fel- és lerakodás) helye és ideje, a kilométeróra állása, valamint a megtett kilométer-teljesítmények. Minden nem természetes személy tulajdonában levő tgk, méretétől független, menetlevél vezetésre kötelezett. Az idegen áru, másnak és nem fuvarozó általi szállítása, nyomonkövetés amiről szól a fuvarlevél, vagy a saját számlás menetlevél az árú eredet, mozgás, átvétel, illetve engedélyezés szól, a különös, és ebben a 3.5 alatti feletti és 7.5 feletti mint kategória. Természetesenm köszönöm és tiszteletben tartom az álláspontját, de sajnos az enyém az, hogy menetlevél vezetési kötelezettség fenn áll. Maradok tisztelettel.

Vacond

Tisztelt Szakértő!

Nem értek egyet a válaszával. Saját számlás fuvarozás esetén a 261/2011. (XII.7.) számú kormányrendelet 33.§-ának értelmében csak a 7,5 tonna feletti gépjárművekre kell kötelezően menetlevelet vezetni. Viszont felhívnám a tisztelt Kérdező figyelmét arra, hogy a személyszállítási tevékenység bejelentés köteles, ennek feltételeit a 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletet tartalmazza, valamint arra is, hogy amennyiben a tehergépjármű üzemeltetéséhez szükséges beszerzései ÁFA-ját levonásba helyezi, ha menetlevél nem is, de útnyilvántartás mindenképpen szükséges. Ugyanis ezen okirat fogja alátámasztani az üzleti célú használatot.

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

5% lakásépítési áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Katás egyéni vállalkozó csed mellett

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Gyed számításának alapja

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close