hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Változott a minimálbér, garantált bérminimum: ilyen hatásai vannak

 • adozona.hu

A munkaadók és munkavállalók szervezeteinek megállapodásában foglaltakkal összhangban a kormány kihirdette a 2024. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét a 508/2023. kormányrendelettel, írja honlapján a Moore Hungary.

A jogszabály rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén;

 • havibér alkalmazása esetén 266 800 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 12 270 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

Fentiektől eltérően, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén;

 • havibér alkalmazása esetén 326 000 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 14 990 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 1874 forint.

Minimálbéres munkavállalók esetében szükségszerű a munkaszerződés módosítása a minimálbér emelkedésével összefüggésben. A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a munkavállaló alapbére, így a munkaszerződés ebben az esetben is csak közös megegyezéssel módosítható.

A szabályszerűség biztosítása érdekében azzal együtt javasolt a munkaszerződés módosítása, hogy jogszabályi előírás alapján érvényét veszíti az a munkaszerződés, amelyben a hatályos jogszabályban meghatározott minimálbérnél vagy garantált bérminimumnál alacsonyabb összeg kerül alapbérként meghatározásra. Vagyis a szerződés az új szabályozás életbe lépésétől, jelen esetben 2023. december 1-jétől, a törvény erejénél fogva érvényét veszíti, és a kormányrendeletben megállapított minimálbér vagy garantált bérminimum lép a helyébe. A munkavállaló tehát abban az esetben is megkapja a minimálbért, amennyiben a felek a munkaszerződésben ennél alacsonyabb díjazási mértéket kötöttek ki.

Tekintettel a minimálbér alapbér szerepen felüli alkalmazásaira, szükséges a hozzá kötött juttatások és kötelezettségek felülvizsgálatáról is szót ejteni.


A 508/2023. kormányrendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezései alapján, míg a munkabérek esetében már 2023. december 1-jétől alkalmazni kell az új rendelkezéseket, addig a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott juttatások, támogatások, ellátások megállapításánál csak 2024. január hónapjától vehetők figyelembe az új minimum összegek. A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság szüneteltetése tekintetében szintén csak 2024. évre vonatkozóan alkalmazhatók az új rendelkezések. Ezekben az esetekben 2024. január 1. napjáig a 2023. november 30-án hatályos (2023. évi) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum az irányadó. (Ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást.)

Fentiek alapján tehát FONTOS kiemelni, hogy a várakozásokkal ellentétben a minimálbér 2023. december 1-jei hatályú változása az egészségbiztosítási és egyéb ellátások összegére csak 2024. január 1-jétől lesz hatással. A 2023. december hónapra vonatkozóan elbírált és kifizetett ellátások a korábbi, 232 000 forint összegű minimálbér alapján kerülnek megállapításra, emelik ki a Moore Hungary szakértői.

A minimum járulékokra, a biztosítotti státusz elbírálására, illetve a kötelezetti oldalra vonatkozó minimálbér alapján meghatározandó közterhekre vonatkozóan nem tartalmaz eltérő rendelkezést a jogszabály, így ezekben az esetekben az szja-törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján szükséges a közteher összegének elbírálása.

A különböző jogszabályok eltérően hivatkoznak a minimálbér fogalmára. Ezen túl találkozhatunk a minimálbér, az év első napján irányadó minimálbér, az éves minimálbér, a mindenkori minimálbér, vagy akár egy adott időpontban érvényes minimálbér meghatározásokkal is – írják.

A Moore Hungary szakértői összegyűjtötték azon meghatározásokat, amelyekre tekintettel kell lennünk:

 • Az szja-törvény szerinti minimálbér fogalma: külön rendelkezés hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.
 • Az szja-törvény szerinti éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese.
 • Az egészségbiztosításra vonatkozóan irányadó Tbj. alapján a minimálbér: a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege. (A biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.)

A Moore Hungary szakértői néhány példát kiemeltek– a teljesség igénye nélkül – annak bemutatására, hogy mely esetekben számíthatunk már 2023. decemberétől változásra, és melyek azok a területek, ahol a korábbi évekhez hasonlóan, 2024. januártól lépnek érvénybe a módosítás hatásai:

Juttatás/kötelezettség Jogszabályi előírás 2023. november 2023. december 2024.
január
Jogszabályi háttér
Egyszerűsített foglalkoztatás
közterhei
A hónap első napján érvényes minimálbér alapján 1 napra:
mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 0,5%
alkalmi munka esetén 1%
filmipari statiszta esetén 3%


1200 Ft/nap
2300 Ft/nap

7000 Ft/nap


1300 Ft/nap
2700 Ft/nap
8000 Ft/nap

1300 Ft/nap
2700 Ft/nap
8000 Ft/nap
Efo tv.
(2010. évi LXXV.)
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén minimálisan fizetendő bér Legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár. 1134 Ft/óra (minimálbér)
1483 Ft/óra (bérminimum)
1304 Ft/óra (minimálbér)
1630 Ft/óra (bérminimum)
1304 Ft/óra (minimálbér)
1630 Ft/óra (bérminimum)
Efo tv.
(2010. évi LXXV.)
Egyszerűsített foglalkoztatás mentesített keretösszege Az adóév első napján hatályos minimálbér és bérminimum alapján kerül meghatározásra. 13 871 Ft/nap (minimálbér)
17 719 Ft/nap (bérminimum)
13 871 Ft/nap (minimálbér)
17 719 Ft/nap (bérminimum)
15 951 Ft/nap (minimálbér)
19 487 Ft/nap (bérminimum)
Efo tv.
(2010. évi LXXV.)
Munkabérelőleg adómentesen adható maximum keretösszege Legfeljebb hathavi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse értékben. 1 160 000 Ft 1 334 000 Ft 1 334 000 Ft szja-törvény
(1995. évi CXVII.)
Ekho melletti normál adózású rész A hónap első napján érvényes minimálbér alapján. 232 000 Ft/hó 266 800 Ft/hó 266 800 Ft/hó Ekho
(2005. évi CXX.)
Megbízási jogviszony járulékfizetési kötelezettsége Biztosított és járulékfizetésre kötelezett, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. 2320 Ft/nap 2668 Ft/nap 2668 Ft/nap Tbj.
(2019. évi CXXII.)
Járulékfizetés alsó határa A járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka. 69 600 Ft/hó 80 040 Ft/hó 80 040 Ft/hó Tbj.
(2019. évi CXXII.)
Táppénzmaximum napi összege Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. 15 466,67 Ft/nap 15 466,67 Ft/nap 17 786,67 Ft/nap 508/2023. kormányrendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Minimálbér alapulvételével megállapított egészségbiztosítási ellátások alapja A jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével 232 000 Ft/hó 232 000 Ft/hó 266 800 Ft/hó 508/2023. korm.rendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj maximum összege Legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 324 800 Ft/hó 324 800 Ft/hó 373 520 Ft/hó 508/2023. korm.rendelet eltérő hatályba léptető rendelkezései alapján
Távmunka költségtérítésének maximuma (veszélyhelyzetben) Adómentes havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg 23 200 Ft/hó 23 200 Ft/hó 26 680 Ft/hó Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
Csekély értékű ajándék A minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás 23 200 Ft/év 23 200 Ft/év 26 680 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
Adómentes sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, illetve kulturális szolgáltatás igénybevétele Évente maximum a minimálbér összegéig 232 000 Ft/év 232 000 Ft/év 266 800 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
Ekhoválasztás felső határa Ha a magánszemély az adóévben legalább az éves minimálbért elérő, általános szabályok szerinti közterheket viselő jövedelmet szerez, akkor 60 millió forint bevételre alkalmazhatja az ekhót. 2 784 000 Ft/év 2 784 000 Ft/év 3 201 600 Ft/év Ekho tv.
(2005. évi CXX.)
Személyi kedvezmény adóalap mértéke A kedvezmény jogosultsági hónaponként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyharmada száz forintra kerekítve. 77 300 Ft/hó 77 300 Ft/hó 88 900 Ft/hó Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
REHAB hozzájárulás összege személyenként, évente A tárgyév első napján érvényes minimálbér alapján 2 088 000 Ft/fő/év 2 088 000 Ft/fő/év 2 401 200 Ft/fő/év Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
Szocihokedvezmények alapja (valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók utáni járulékfizetés-elengedés felső határa) Legfeljebb havonta a minimálbér összegéig, a meghatározott típusonként eltérő mértékéig. 232 000 Ft × X%/hó 232 000 Ft × X%/hó 266 800 Ft × X%/hó Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)
Osztalék, árfolyamnyereség utáni szochoalap maximum A minimálbér 24-szeres mértéke 5 568 000 Ft/év 5 568 000 Ft/év 6 403 200 Ft/év Eltérő rendelkezés hiányában az szja-törvény (1995. évi CXVII.)

 

https://adozona.hu/jogtar/456640_2019_CXXII_torveny_tarsadalombiztositas/247280
Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Tényleges tulajdonos

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Egyszerűsített foglalkoztatás, munkaidő

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 március
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31