hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Szochokedvezmények 2016-ban: táblázatban, frissítve!

  • dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő

Figyelemmel arra, hogy 2016-ban évközben bővült az adókedvezmények köre, továbbá ismételten igénybe vehető a Karrier Híd Programon alapuló kedvezmény is, így aktualizáltuk a szociális hozzájárulási adókedvezményeket összefoglaló táblázatunkat.

Mindezek alapján az alábbi táblázatban összefoglalva bemutatjuk 2016-ban igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményeket, kiegészítve azzal, hogy milyen hatósági igazolások szükségesek egyes kedvezmények érvényesítéséhez.

Kedvezmény A kedvezmény mértéke 2016-ban
Gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében*
Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első három évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében*

Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyesben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény

A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 222 000 forintnak) 7 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  A kedvezmény legfeljebb 3 évig jár
25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében adható kedvezmény A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 százalékával csökkenthető maximum a foglalkoztatás első két évében*
25 év alatti – kivéve a fenti pályakezdőt – és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni kedvezmény A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 százalékával csökkenthető
Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó*
Közfoglalkoztatás esetén Bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának 13,5 százalékával csökkenthető az adó
Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető kedvezmény Tao. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának 19 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó, amely azonban nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, egyéb érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezmény után fennmaradó havi szociális hozzájárulási adókötelezettség összegét
Kutatók foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmény, doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő alkalmazásakor járó kedvezmény A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 000 Ft 27 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt alkalmazása esetén adható kedvezmény A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 Ft 14,5 százalékával
Megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók utáni kedvezmény A kedvezmény a bruttó munkabér, egyéni vállalkozó által saját maga, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 222 000 forintnak) 27 százalékával csökkenthető az adó*
Mezőgazdasági munkakörben –(FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás – foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 százalékával csökkenthető az adó
Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében
Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 százalékával csökkenthető az adó
Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 27 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében*

*-gal jelölt kedvezményeknél az alábbi hatósági igazolások szükségesek:

Gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően:
 Gyermekgondozási díj folyósítását, illetve annak megszűnését az egészségbiztosítási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a folyósítás megszűnését a fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy családtámogatási kifizetőhely igazolja. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.
 Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban illetve gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén továbbá szükséges még annak igazolása is, hogy minimum három gyermek után a szülőnek jár a családi pótlék, amelyet szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal igazol. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolások birtokában érvényesítheti.

25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő: Az adókedvezmény az adóhivatal igazolása alapján érvényesíthető, amelyet a foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem lehet 15 napnál régebbi. Az adóhivatal egy alkalommal, igazolásban jelzi a munkáltatónak, hogy a 25 év alatti munkavállalója legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.
Megjegyzés: Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adóhivatal a kérelem beérkezésekor vizsgálja a 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszony fennállását, így javasolt mielőbb benyújtani ezt a kérelmet. Adóhivatal tájékoztatója: „Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóhatóság az igazolás kiadására irányuló kérelem benyújtásának napjára vonatkozóan állapítja meg, hogy a kérelmező legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik-e. Abban az eseben, ha a munkavállaló a kérelem benyújtásának napjáig 180 napot meghaladó biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, az adóhatóság az igazolás kiadását határozattal elutasítja. Az igazolás kiállítását elutasító határozat azonban tételesen tartalmazza a magánszemély munkaviszonyban töltött idejét (jogviszonyonként).”

Karrier Híd Program: Az adókedvezmény hatósági bizonyítványban foglaltakon alapul. Az állami foglalkoztatási szerv adja ki a hatósági bizonyítványt az ügyfél 2017. augusztus 31-éig benyújtott kérelme alapján. Ugyanazon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványt és annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. Hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes, amelyet a hatósági bizonyítványon is feltüntetnek. A foglalkoztató a bizonyítvány birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt. 

Megváltozott munkaképességű személyek esetén: A munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy kérelmére a kormányhivatal rehabilitációs hatósága gondoskodik a rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az adóhivatal részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló rehabilitációs kártyát az adóhivatal állítja ki. A kedvezményt a foglalkoztató a kártya (illetve azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti.

Tartósan álláskereső esetében: Feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartotta a munkavállalót. Ennek a feltételnek a fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja, az álláskereső személy kérelmére. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt. 

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Fejlesztési tartalék

Nagy Norbert

adószakértő

Elhatárolt veszteség

Pölöskei Pálné

adószakértő

Behajthatatlan követelés 100 ezer forint alatt

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs