455 találat a(z) többes jogviszony cimkére

Többes jogviszony külföldi munkavállalásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar állampolgár, magyarországi állandó lakóhellyel Ausztriában havi 72 órás munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg ott biztosított, családi pótlékot is Ausztriából kapja teljes összegben. Magyarországon szeretne egy havi 16 órás részmunkaidős állást vállalni (az ebből származó bére az összes bevételének a 25 százalékát nem éri el). Kérdésem, hogy ez az új munkaviszony befolyásolja e az osztrák biztosítási jogviszonyát, illetve családipótlék-jogosultságát? Ha nem, akkor milyen járulékokat és adót kell megfizetni a magyarországi munkaviszonyából származó bére után, és azt milyen módon kell bevallani, bejelenteni? Előre is köszönöm válaszuk: Üdvözlettel: Szabó Kinga

Nyugdíjas többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Dr. Radics Zsuzsanna! Köszönöm szépen a 2018. 03. 02-án feltett, nyugdíjas többes jogviszonyban tárgyú kérdésemre adott válaszát. Ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem: az illető most heti 30 órás munkaviszonyban dolgozik. Változik-e a helyzet, ha munkaviszonya heti 40 órásra módosul, akkor is kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

Katás egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft. tagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jelenleg másodállású, szja szerint adózó ügyfelünk szeretne főállású katás egyéni vállalkozó lenni. Egy egyszemélyes kft. tulajdonosaként 4 órás munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat. Egy másik munkáltatónál szintén rendelkezik 4 órás munkaviszonnyal. Tervei szerint főállású katás egyéni vállalkozó lenne, és megbízásos jogviszonnyal végezné az ügyvezetést, a másik munkáltatónál változatlanul maradna a 4 órás munkaviszonya. Megoldható-e ez úgy, hogy a kft.-ben ne kelljen járulékot fizetnie főfoglalkozású tagként? Köszönöm: Mikro

Nyugdíjas többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy nyugdíjas hölgy, aki a nők 40 év utáni kedvezményes nyugdíjában részesül, nem töltötte még be a nyugdíjkorhatárt. Három társaságban rendelkezik részesedéssel. „A” Kft.-ben tulajdonos, 10 százalékos tulajdoni hányaddal. Ebben a kft.-ben rendelkezik heti 30 órás munkaviszonnyal. „B” Kft.-ben is tulajdonos 10 % tulajdoni hányaddal, itt ügyvezetői feladatokat lát el, nem munkaviszonyban, díjazást nem kap. „C” Bt.-ben beltag 20 százalékos részesedéssel, személyes közreműködésre kötelezett, de díjazást itt sem kap. Első kérdésem: „A” Kft.-ben be van jelentve mint munkavállaló a T1041-en, itt a 30 órás munkaviszonya után munkabért kap, ami után a járulékok befizetésre kerülnek. „C” Bt.-ben mint beltag be van jelentve a T1041-en, de mivel nincs díjazása, járulékot nem fizet. „B” Kft esetében be kell-e jelenteni a T1041-en az ügyvezetői jogviszonyt, illetve mivel itt sincs díjazás, van-e járulékfizetési kötelezettség? Második kérdésem: hogyan változik a helyzet, ha az illető hölgy eléri a nyugdíjkorhatárt, és rendes öregségi nyugdíjas lesz?

Nők 40 többes jogviszony járulékterhei Kérdés

Adott egy "nők 40" jogcímen nyugdíjas egyéni vállalkozó – a rá érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be –, aki 2017. augusztus 1-jétől bejelentkezett a kata hatálya alá, ugyanakkor egy kft.-ben személyesen közreműködik, havi 100 ezer forint bruttó díjazásért. A kft.-ben kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni, figyelemmel a 2011. évi CLVI. törvény 455. paragrafusának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra? Az egyéni vállalkozóként megfizetett havi 25 ezer forint mentesít-e a szocho megfizetése alól?

Ügyvezető járulékfizetési kötelezettsége. Kérdés

A1 Kft. vállalkozásban alkalmazottként látja el a tulajdonos az ügyvezetői teendőket. Ugyanakkor van egy B2 Bt. vállalkozása is, ahol tagként kell elvégezni az ügyvezetői teendőit a társasági szerződés alapján. Kérdésem, hogy az A1 Kft.-ben megfizeti a 138 ezer forint után a járulékokat mint alkalmazott, kell-e a B2 Bt.-ben fizetnie járulékokat? Szerintünk nem kell fizetni, mivel az A1 Kft.-ben meg van a 36 órát meghaladó munkaviszonya és az után meg is fizeti a járulékokat! Tehet-e olyat, hogy az A1 Kft.-ben csak 6 órás munkaviszonyban dolgozik és annak arányában fizeti meg a járulékokat? B2 Bt.-ben van-e kötelezettsége?

Tulajdonos ügyvezető többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ügyvezetője (nem tulajdonos) megbízási jogviszonyban látja el a társaság ügyvezetését, és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat. A megbízási díjból a munkaerőpiaci járulékon kívül mindent levontunk. Emellett másik 4 kft.-ben is ügyvezető megbízási jogviszonyban. (Az ügyvezető díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát). Ebben a 4 kft.-ben nincs alkalmazott, minden munkát külsős cég végez. Pár hónap után minimális tulajdonjogot szerez mind az 5 kft.-ben. A kérdésem az lenne, hogy az egyes kft.-kben milyen jogviszonyban, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az ügyvezetőt, illetve a foglalkoztatót? Elláthatja-e megbízási jogviszonyban a kft.-k ügyvezetését? Köszönettel, Schmidtné

Katás egyéni vállalkozó + egyéni cég Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném segítségét az alábbi ügyben. Ügyfelem a következő "jogviszonyokkal" bír: 1. 36 órát elérő munkaviszony, 2. egyéni cégként működő kft. tulajdonosa, tagja, 3. katás egyéni vállalkozó. Mivel van munkaviszonya, a katában 25 ezer Ft-ot fizet, a kft.-ben nem fizet járulékot (nem vesz fel jövedelmet). Márciustól meg kívánja szüntetni munkaviszonyát, így tudomásom szerint nem a katás egyéni vállalkozásban lesz főállású, hanem a kft.-ben lesz kötelezett járulékfizetésre (függetlenül attól, hogy vesz-e fel jövedelmet vagy sem). A könyvelőjétől azt a tanácsot kapta, hogy rögzítse az alapító okiratban, hogy napi 2 órában látja el az ügyvezetői feladatokat, így csak az ezt terhelő járulékok megfizetésére lesz köteles és a katás egyéni vállalkozásában válik főállásúvá. Kérném szíves álláspontját, hogy áthidalható-e így a teljes járulékfizetés a kft.-ben! Segítségét tisztelettel köszönöm! Krisztina

Táppénz többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem január 22-én létesített munkaviszonyt. Január 29-én egyéni vállalkozó lett 36 órás munkaviszony mellett. Február 1-jén táppénzre megy. Hogyan alakul a táppénze Köszönöm válaszát.

Többes jogviszonyok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, hogy az alábbi szituációnak van-e valami akadálya? Adott egy katás bt. és egy nem katás egyéni vállalkozás. Mindkettőnek ugyanaz a fő tevékenységi köre. Az egyéni vállalkozó a bt.-ben kültagként, részmunkaidős munkaviszonyban végzi a főtevékenységet. A bt. beltagjának 40 órás munkaviszonya van az egyéni vállalkozásban, ezért a bt.-ben mellékállású katásként van bejelentve. Válaszát előre is köszönöm!

Őstermelő-cégtulajdonos Kérdés

Van egy őstermelő, aki 90% feletti részesedést szerez egy cégben. Az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban látja el (ez a társasági szerződésben rögzítve van), a minimálbér 30%-ánál kisebb összegért. Kérdésem, hogy jelen esetben maradhat-e főállású őstermelő vagy pedig társas vállalkozónak minősül s a minimálbér alapján meg kell fizetnie a járulékokat?

Betéti társaság beltagja – őstermelő Kérdés

Egy betéti társaság állattartással foglalkozik, a társaság beltagja lehet-e külön állattartási főtevékenységgel őstermelő? A járulékot a bt.-ben fizeti meg. Amennyiben ezt így nem lehet, akkor mi a legjobb megoldás? Köszönettel: Baloghné

Ügyvezető jogviszonya 1. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. egyik tagja (50% tulajdonrésszel) egyben ügyvezető igazgató is. A társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el a társasági szerződés szerint – 1451-es jogviszony keretében. 2017 végén általunk beadott szaktanácsadói pályázat miatt – mely felhívás előírja, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor csak munkaviszony keretében a szaktanácsadási szolgáltatás nyújtásához szaktanácsadót foglalkoztathat – bejelentettük az ügyvezetőt is heti 40 órában foglalkoztatott munkaviszony keretében is (garantált bérminimumot meghaladó összeggel). Az ügyvezető mellette más tevékenységre egyéni vállalkozó is. Fontos megjegyezni, hogy a szaktanácsadó szervezet (azaz a kft.-nk) a támogatott szaktanácsadási szolgáltatás nyújtásához szaktanácsadót (ügyvezetőt is) kizárólag munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban foglalkoztatja már, a projekt megvalósítása során. A kft. főtevékenysége üzletviteli tanácsadás és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. Az ügyvezetést így továbbra is megbízási jogviszony keretében látja el a tag, de mellette munkaviszony keretében a cégnél szaktanácsadói feladatokat is lát el. Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt a kft.-be a fent leírtak szerint (megfér a megbízás és a munkaviszony?), illetve milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik? A társasági szerződést kell-e módosítani – a jogászunk szerint nem szükséges, könyvelőnk szerint kellene – ? Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

Ügyvezető munkaviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kétszemélyes kft. ügyvezető tagja megbízási jogviszonyban látja el ügyvezetői feladatát. Az ügyvezetői megbízást 25 000 Ft-ért látta el. Mellette egyéni vállalkozó, eddig itt fizette meg maga után a járulékot. A kft.-ben bejelentenénk munkaviszonyban Általános irodai adminisztrátorként 8 órában. Társasági szerződés nem került módosításra. Lehetséges-e az átjelentés? Melyik jogviszonyában mennyi járulékot kell megfizetnie? Köszönöm válaszát.

Nyugdíjas ügyvezető többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. egyik ügyvezető tagja, aki a képviseletet megbízási jogviszonyban látja el, díjazásban nem részesül, elérte a nyugdíjkorhatárt. Egy zrt.-ben nyugdíjazását követően újra munkaviszonyban dolgozik tovább. Ez esetben a kft.-nek meg kell utána fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Köszönöm előre is a válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező számlaadás 2020.07.01-jétől

Bunna Erika

adótanácsadó

Gyerektartás

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close