135 találat a(z) reprezentáció cimkére

Céges reprezentáció áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem, hogy a 2017. december 9-ei – fenti témával foglalkozó – cikkben http://adozona.hu/altalanos/Rendezvenyeken_adott_juttatas_adoja_es_afaj_3T6JT8 leírtak ezen részét "Az ügyfelek, vendégek és alkalmazottak reprezentációs ellátása bármilyen rendezvény, meghívás stb. keretében mindig egyes meghatározott juttatás. Ugyanakkor a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, így áfája levonható" jogszabályhelyre hivatkozva indokolja meg, miután az áfatörvény 124. § (1) bekezdés j), k), g), valamint h) pontja tételesen tiltja az italt, élelmiszert, vendéglátó-ipari szolgáltatást és a szórakoztatási célú szolgáltatást (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72) terhelő előzetesen felszámított adó levonását. A két információt ellentmondásosnak érzem. Köszönöm válaszát!

Reprezentáció áfája II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem volt reprezentáció kérdéskörben, melyre választ is kaptam az alábbiak szerint: http://adozona.hu/kerdesek/2017_12_7_reprezentacio_afaja_irj A problémám ezzel az, hogy itt, az Adózónán több helyen is olyan értelmű állásfoglalást láttam, mely kategorikusan tiltja az áfa levonásba helyezését, hiszen alapvetően az étel-ital áfája nem levonható kategória. Ennek alátámasztására ide másolom két kérdést-válasz linkjét is, de több is van: http://adozona.hu/kerdesek/2016_2_26_rendezvenyszervezes_afa_es_adokot_pfs vagy pedig: http://adozona.hu/kerdesek/2016_4_14_Reprezentacio_vagy_egyeb_anyag_ko_qoj Az Ön válaszából mégis azt olvastam ki, hogy Ön szerint az áfa levonható. Vagy félreértettem talán? Pontosítását köszönettel várom.

Reprezentáció Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég karácsonyi bulit szervez. Ételt, italt rendel, és a cég székhelyén rendezi meg a bulit. Az ételt és italt reprezentációs költségként kell elszámolni? S ha helyiséget bérelne, akkor a bérleti díj áfáját visszaigényelhetné?

Reprezentáció áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne: ha egy társaság vásárol kávét, ásványvizet, üdítőt, hasonlókat abból a célból, hogy az időnként hozzá érkező üzleti partnereit megvendégelje, az reprezentációnak minősül-e, és az ilyen jellegű kiadások áfája levonásba helyezhető-e, illetve kell-e bármilyen közterhet fizetni ezen számlák elszámolása után? Változik-e erre a kérdésre adott válasza akkor, ha a saját dolgozók felfrissülését szolgálják ezek a kiadások, illetve akkor, ha rendezvényt szervez a cég, melyre üzleti partnereit várja és ott látja vendégül őket, esetleg valamilyen hidegtállal vagy hasonlóval? Azt is szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, ha a cégvezető üzleti utazáson vesz részt, és ebből az alkalomból számolnak fel neki akár a bérelt szálláson ételt-italt, akkor ezen kiadások miképpen számolhatók el, az áfájuk levonható-e, illetve van-e közteher jellegű kiadás az ilyen költségek után? Illetve mi a helyzet azokkal a kiadásokkal, melyeket egy vendéglátóhelyen fizetnek ki üzleti partnerek vacsorája vagy ebédeltetése miatt? Válaszát előre is köszönöm.

Civil szervezet járulék- és adókötelezettsége vendéglátás után Kérdés

Nem közhasznú nyugdíjas klub célszerinti tevékenységi körébe tartozik a hagyományőrzés. Ennek kapcsán nótadélutánt szervez, ahol belépőt szed. Az előadáson meghívott művészek lépnek fel, akiket a klub kávéval, üdítővel vendégel meg. Kérdésünk, hogy ez a vendéglátás adó- és járulékköteles-e?

Külföldi oktató ellátása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy fogászati termékek értékesítésével foglakozó cég oktatásokat is szokott tartani fogorvosok részére Magyarországon. Ehhez időnként külföldi oktató segítségét veszi igénybe. Ilyen esetben a fogászati cég fizeti a külföldi oktató szállás és étkezési költségeit térítés nélkül. Az lenne a kérdésem, hogy az ehhez kapcsolód számlát milyen feltételekkel számolhatja el a cég? Áfáját levonásba helyezheti-e (az oktatás nincs akkreditáltatva, így a fogorvosok számára áfás számla kerül kiállításra oktatás címen), illetve kell-e valami egyéb adót fizetnie a szállás és étkezés után? Esetleg ez ebben az esetben reprezenciónak minősül? Köszönettel: Gy. Krisztina

Szakmai rendezvényhez rendezvényszervező cég igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közhasznú magánegyetemünk profiljába beletartozik a tudományos, szakmai konferenciák, előadások rendezése, szervezése. Egyes rendezvényeinkhez (nem fizetős rendezvényről van szó) étel- és italfogyasztás is tartozik, amelyhez rendezvényszervező cég szolgáltatását is igénybe szoktuk venni. A rendezvényszervező cég a számláján külön soron tünteti fel az étel- és italfogyasztás és a rendezvényszervezés (a vendéglátáshoz felhasznált bútorok, terítők, tálalóeszközök, a felszolgálók óradíja, kiszállítás stb.) tételeit. Helyesen járunk el akkor, ha csak a szűk értelemben vett üzleti vendéglátást (az elfogyasztott étel és ital számla szerinti értékét) tekintjük és könyveljük üzleti vendéglátásként, és csak ezen összeg után fizetjük meg a reprezentációs adóterheket (szja, eho)? Netán a számlán szereplő járulékos költségeket (tehát a bútorok és eszközök biztosítása, a felszolgálók óradíja...) is reprezentációnak kell könyvelnünk, és ugyanolyan adóteher illeti, mint az étel- és italfogyasztást? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel B.Gy.

Egyesület reprezentáció Kérdés

Tisztelt Cím! Egy egyesület kerékpárversenyt szervez. Minden résztevevőknek egyesületi emblémás táskát, sapkát, csokoládét oszt ki. Néhány résztvevőnek szállást is fizet. Egy külföldi exkluzív kerékpárversenyző vendég repülőjegyét is kifizeti az egyesület. Kérdés: 1. A fenti tételek reprezentációnak minősülnek-e? Ha nem, kell-e adót fizetni utána (esetleg természetbeni juttatásként?), illetve ha igen, akkor mennyi adót kell fizetni? Az Szja tv. tartalmazza a reprezentáció fogalmát a 3. § 26. pontban. Ez egyesületi tagokra vagy külsős résztvevőkre vonatkozik? 2. A tv. 70. §-a tartalmazza a reprezentáció értékét éves szinten. Kérdés, hogy ez év közben hogyan számolható ki, hiszen az éves bevétel, ráfordítás értékét év közben nem tudjuk meghatározni. Gondolom, az adóköteles reprezentáció után viszont tárgyhót követő hó 12-éig bevallást kell benyújtani és az adót meg kell fizetni. Köszönettel, Királyné Trieber Anikó

Sportrendezvény juttatásainak és bevételeinek elszámolása Cikk

Sportegyesület sportrendezvényen étellel és itallal kínálja versenyzőit és meghívott vendégeit. Díjakat oszt, szállásköltséget fizet, illetve fizettet. E témakörben több kérdést is kaptunk, melyekre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló és Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Sportegyesület versenyruházat, vendéglátás 2. rész Kérdés

2. A kísérők (szülők) részvételi díjat fizetnek, ami tartalmaza a szállás és az étkezés költségét is. Kérdés: ez az egyesületnek az alaptevékenységének bevételébe értendő-e vagy vállalkozási tevékenységnek? Amennyiben alaptevékenység bevétele, akkor a szülők felé milyen bizonylatot kell kibocsátani a részvételi díjról? 3. A rendezvény keretein belül vendégül látja egyéb szervezetek képviselőit (reprezentáció). Kérdés: ez az alaptevékenységei keretein belül adómentesen nyújtható? 4. A sporteseményeken győztes tagoknak nyereményeket ad (érem, kupa, sporteszköz, ruházat). Kérdés: ez jár-e valamilyen adókötelezettséggel vagy a tevékenységéhez kapcsolódóan anyagköltségként elszámolható? Válaszát előre is köszönöm! Nikoletta

Amikor reprezentáció a juttatás, amikor valami más Cikk

A különböző rendezvények, események alkalmával a résztvevők gyakran részesülnek ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokban (étel-, ital-fogyasztás, utazás, szállás stb.). Sokan bizonytalanok, hogy ezek költségét, illetve az ilyen módon juttatott jövedelmet milyen adószabályok szerint kell kezelni. Többnyire az a kérdés, hogy adózási szempontból mit kell reprezentációnak tekinteni, és mit valamely más juttatás körébe sorolni.

Közhasznú nonprofit kft. – repi? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy nonprofit kft. fogyatékosok ellátásával foglalkozik, benntlakás nélkül napközi, nappali ellátást, foglalkoztatást biztosít a résztvevőknek. Szerződésük szerint biztosítja az ellátottaknak a foglalkoztatást, fejlesztést és a napi egyszeri étkezést (ebédet kapnak), életvezetési képesség kialakításának segítését, rehabilitációs programot. Ez egy komplex szolgáltatás, térítési díj ellenében, az étkezésért külön nem fizetnek. a kft. rehabilitációs programjai között szerepel (a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében), hogy a gondozottak rendszeresen mennek kirándulni, rendezvényeken vesznek részt. Fejlesztésük, társadalmi integrációjuk érdekében disznóvágást tartottak a napközi udvarán. Ehhez megvásárolták a sertést, fűszereket. A disznóvágásból előállított termékeket (kolbász, sonka stb.), illetve a húst majd egy későbbi időpontban kirándulásai, közös eseményeik keretében fogyasztják el. Ebben az esetben a megvásárolt sertés stb. reprezentációnak minősül (és számolni kell annak adóvonzataival), vagy a foglalkoztatás, fejlesztés anyagköltsége? A szerződésben meghatározott térítési díj tartalmazza a napi egyszeri étkezést. A feldolgozott sertést akkor fogyasztják majd el, amikor a gondozottak nem tartózkodnak a napköziben, hanem külső foglalkozáson vesznek részt. Akkor végeredményben ez a térítési díjért kapott ellátás? Köszönöm!

Egyesület repi elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Most átvett egyesület 25. évfordulójára ünnepséget szervezett. Erre is érvényes az összes bevétel 10 százalékára az adómentesség? Ha túlhaladja, ugyanúgy adózik, mint a gazdasági társaságok, vagy van valamilyen speciális szabály is? Tisztelettel: Géczi Sándorné

Reprezentáció Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk uniós forrásból megvalósuló projekt keretében „Arculattervezés és nyomdai szolgáltatás” címmel közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként kiválasztásra került a nyertes szolgáltató. Az ajánlattételi felhívás műszaki specifikációjában meghatározásra kerültek az egyes nyomdai termékek (például mappák, tollak, jegyzetfüzetek), valamint „reprezentációs ajándékok” gyűjtőnév alatt stresszlabda, baseball sapka, színes kávésbögre, bevásárlótáska, pendrive és jegyzetfüzet tollal. Ezek a termékek a rendezvényeinken kerülnek „kiosztásra” a résztvevők részére. A rendezvényeink a résztvevők számára térítésmentesek, azonban regisztrációhoz kötöttek. A számlázás szerződés szerint részteljesítésenként történik. 2016 decemberében „reprezentációs ajándékok gyártása” került leszámlázásra. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Kérdésünk, hogy van-e társaságunknak reprezentációs adófizetési kötelezettsége, vagy reklám-, propagandaköltségként számolhatóak el? Válaszát előre is nagyon köszönjük.

Civil szervezet reprezentációja Kérdés

Ha egy civil szervezet vállalkozási tevékenységet is végez, akkor hogyan kell a reprezentációt elszámolni? Külön gyűjtjük a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos reprezentáció és külön az alaptevékenységhez tartozó számlákat? Mikor kell a reprezentációs adót fizetni?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Magánszemély adómentes bevétele

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Tagdíj átvállalása

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Üzemanyag hatósági/piaci ár könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 november
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetÉs