238 találat a(z) mérleg cimkére

Kényszertörlés bevallása Kérdés

A cégbíróság meghozta a végzést, elrendelte a kényszertörlést. Ilyenkor még milyen bevallásokat kell beadni, illetve mérleget kell-e még beadni, illetve a felosztandó vagyon után milyen adófizetés keletkezik, és azt a cég vagy a magánszemély vallja be év végén?

A társaságiadó-bevallásban nem lett beírva a tárgyévi elhatárolt veszteség összege Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 1629 társasági adóbevallásba nem lett beírva a tárgyévi elhatárolt veszteség összege. A mérleghez csatolt jegyzőkönyv a beszámoló elfogadásáról sem tartalmazza a veszteség elhatárolását. A következő évek fizetendő társasági adóját csökkenthetem-e ezek után a 2016. évi veszteséggel? Ha a 1629 bevallásban ki lenne töltve az elhatárolt veszteség összege, akkor hány évig lehetne azt felhasználni a jelen szabályozás szerint? Célszerű lett volna mérleghez csatolt jegyzőkönyvbe is beírni a veszteség-elhatárolás tényét?

Eredménytartalék kifizetése osztalékként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás végelszámol. Június 15-ei dátummal készítené a tevékenységét lezáró mérleget. A jegyzett tőkéjén kívül eredménytartalékban is van, melyet ki akar venni osztalékként. Úgy gondoljuk, hogy az eredménytartalékot megszüntetjük, és az összeget rövid lejáratú kötelezettségként írjuk elő. Helyesen gondoljuk-e? Köszönöm válaszukat.

978 millió euró volt a külkereskedelmi többlet márciusban Cikk

2017. márciusban a kivitel volumene 16, a behozatalé 17 százalékkal nőtt, az aktívum 21 millió euróval növekedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva – jelentette a KSH.

Üzleti év fordulónapja eltérő üzleti év választásánál Kérdés

Tisztelt Adózóna, Tisztelt Szakértő! A kérdésem egy naptári évtől eltérő üzleti évet választó társaság fordulónapjával kapcsolatos. A társaság 02. 28-át választotta a mérleg fordulónapjának. Szökőév esetén is február 28-án lesz a fordulónapja, vagy február 29-én? Előre is köszönöm szíves segítségét

Elnyert pályázat kezelése bt. katára áttérésekor Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Tao. alá tartozó bt. pályázaton támogatást nyert. A támogatás tárgyi eszközhöz kapcsolódó bevétele elhatárolásra került, az időarányosan esedékes részt az értékcsökkenésnek megfelelő összegben oldottuk fel. 2017.01.01-vel áttértünk a katára. Kérdés: el kell-e számolnia 2016. évi eredménykimutatásban bevételként a még fel nem oldott részt, illetve a kapcsolódó értékcsökkenést, vagy passzív időbeli elhatároláson maradhat a mérlegben? Köszönöm Mikro

Számviteli feladatok kivára áttéréskor Cikk

A kivára történő áttéréskori számviteli feladatokra figyelmeztet a NAV.

Végelszámolás vagyon utáni adózás Kérdés

Társaság végelszámolása esetén a végelszámolási mérlegben lehetnek-e a vagyontárgyak nyilvántartási (bekerülési) értéken, ha igen, a befektetett eszközök között lévő üzletrész vagyon felosztáskor nyilvántartási áron kerül a tulajdonos céghez. Kell-e a tulajdonosnak adózni, a vagyonfelosztásból nyilvántartási értéken átvett vagyon után és egy valamilyen módszerrel meghatározott piaci érték különbözete után.

Elfogadó nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, hogy a mérleg elfogadó nyilatkozatot aláirhatja-e a társasági szerződésben feljogositott ügyvezető, vagy a tulajdonosoknak is alá kell írniuk? Köszönettel várom válaszukat

Kiválásos beolvadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiválásos beolvadással kapcsolatosan kérném állásfoglalásukat. Egy társaságnak három belföldi magánszemély tulajdonosa van, egyenlő arányban. Legyen ez az A társaság, melynek főbb adatai: *összes eszköz : 1.000.000 ezer Ft jegyzett tőke : 3000 ezer Ft eredménytartalék : 350 000 ezer Ft lekötött tartalék : 27 000 ezer Ft adózott eredmény : 20 000 ezer Ft *saját tőke összesen : 400 000 ezer Ft *kötelezettség összesen : 600 000 ezer Ft Ennek a társaságnak van egy 100%-os részesedése C társaságban. A 2016. évi beszámoló elfogadásakor osztalékot szavaznak meg, melyet ezen részesedéssel fizetnek ki a tagok felé, így ezen időponttól a C társaság egyenlő arányú tagja lesznek. Az A társaságból 20 000 ezer Ft értékű (könyv szerinti értékű) ingatlant visznek ki B társaságba, amivel azonnal be is olvadnak C társaságba. Az ügylettel kapcsolatosan a következő kérdések merültek fel: 1. A kiválással létrejövő B társaság csak virtuálisan jön létre vagy cégjegyzékszámmal, adószámmal rendelkező élő jogalany lesz? Véleményünk szerint csak virtuálisan jön létre, de ha mégsem, akkor milyen teendői lesznek a NAV irányában? 2. A kiválásnál a kivitt eszköz az összes eszköz 2%-a. A kiválásnál nem tag válik meg a cégtől véglegesen klasszikus formában, hanem mindenki marad tag, de ugyanakkor ki is válik akként, hogy törzsbetétjét csökkenti le, 1.000*0,02=20 ezer Ft-tal, majd az eredménytartalékból a tőkerendezés során pótolva lesz a jegyzett tőke minimum szabálya miatt. Az arányos elszámolás miatt az eredménytartalék arányos részét is viszik: (350 000+20 000 )*0,02=7400 eft értékben, viszont a lekötött tartalékból (fejlesztési tartalék) nem visznek semmit. A kötelezettségből is visznek 20 000-(7400+60) =12 540 eft-ot. Helyes-e ez a gondolatmenet, vagy megállapodhatnak akár úgy is, hogy: 2.1. Visznek 20 000 eft értékű ingatlant és 20 000 eft értékű kötelezettséget? 2.2 Visznek 20 000 eft értékű ingatlant és 3*20=60 eft értékű jegyzett tőke mellett 20 000-60=19 940 eft értékű eredménytartalékot? Tehát kérdés, hogy a tagok az úgynevezett arányos elszámolástól eltérően is dönthetnek? 3. Jól gondoljuk-e, hogy ezen kiválásos beolvadás során összesen öt vagyonmérleg-tervezetet kell szerkeszteni? – A-nak mint amiből kiválnak, B-nek mint kiválónak és A-nak mint folyamatosan tovább működőnek, továbbá C-nek mint befogadónak és C-nek mint folyamatosan tovább működőnek? 4. A természetben kiadott részesedés véleményünk szerint sem a vagyonmérleg-tervezetben sem a végleges vagyonmérleg közbenső soraiban (különbözet, rendezés oszlopokban) nem fog szerepelni. Jól gondoljuk? 5. Ezen kiválásos beolvadáskor felmerül-e az ingatlanok után illetékfizetési kötelezettség? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Mérlegsor összevezetése II. Kérdés

Hivatkozva a "mérlegsor összevezetése" címen felvetett kérdésre, jól értelmezem, hogy ha 2015-re előírtak osztalékot, és 2016-ban (2015-ben már zárás után) az osztalékot nullának tekintve a kötelezettség csökken, az új adózott (2015-ös mérleg szerinti) eredmény és ezáltal a saját tőke összege nő? Ezt hogyan kell könyvelni? És mikor? Ha a tényleges 2015-ös főkönyvi kivonattal nyitok, hogyan tüntetem el a 47615-re könyvelt osztalékot?

Mérleg tételeinek a meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy bt., amely 2015-ben még az Eva. tv. hatálya alá tartozott, bevételi nyilvántartást vezetett. 2016-ban - mivel megszüntette a bankszámlaszámát - a NAV megszüntette a bt. eva-adóalanyiságát. 2012 óta a bt. könyvelőt nem alkalmazott. 2005. 01. 01-jével tért át a bt. az eva hatálya alá. Rendelkezésemre áll a 2004. évi főkönyvi kivonat. Az 1-es számlaosztályban 555042, a 3-as számlaosztályban -148706, a 4-es számlaosztályban 406208 az egyenleg. Az 1-es számlaosztályon belül a befektetett eszközök 555042, egyéb berendezések 305349, beruházások 260791 egyenleggel szerepelnek. Kérdésem az, hogy mi alapján készítsem el a nyitómérleget? Köszönöm a válaszát.

Mikrogazdálkodói beszámoló részei Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló esetében a mérlegen és eredménykimutatáson kívül kötelező-e az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot elkészíteni és mellékletként csatolni a beszámoló beküldésekor? Köszönettel: Vadoba József

2015-2016 mérlegfordítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az, hogyan járunk el helyesen a 2015. évi bázisadatok bemutatásában az alábbi adatok figyelembevétele melett: 2015-ben volt: adózott eredmény 1000 eft eredménytartalék igénybevétele osztalékra: 300 eft jóváhagyott osztalék: 1300 eft mérlegszerinti eredmény: 0 eft a 2015-ös év folyamán fel lett véve: 1300 eft osztalékelőleg (a megszavazottal egyezően) A problémát alapvetően az okozza, hogy minden szakirodalom azt mondja, a mérlegfőösszeg nem változhat. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Ingatlanértékesítés éven belül számviteli besorolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk tavaly év végén vásárolt egy garázst, amelyet bérbeadással hasznosít. A bérbevevő szeretné megvásárolni most az ingatlant, amelynek eladására a tulajdonosok is hajlandóságot mutatnak. A bérbevevő nem mondta teljesen biztosra a vételt, még elképzelhető, hogy visszalép. A kérdésem az lenne, hogy még mérlegkészítés előtt vagyunk, de az értékesítés (ha bekövetkezik) ez után fog megtörténni. A kérdésem, hogy el kell-e végezni a tárgyi eszköz átsorolását készletre, és ha igen, akkor milyen nappal? Az addig elszámolt értékcsökkenést vissza kell-e írni, egyáltalán elszámolható-e? Ha végül mégsem értékesítjük a garázst, akkor mi a teendő? Nem szeretnénk később abból megállapítást, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevétel nem egyéb bevétel, és iparűzési adóban hiányunk legyen. Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Költség-továbbszámlázás

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Jogdíj továbbhárítása

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Üdülő áfalevonási jog

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink