284 találat a(z) kamat cimkére

Magánszemély és az ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi, gyakorlatban előforduló kérdésekre szeretnék megnyugtató válaszokat kapni Önöktől! 1. Ha egy magánszemély a több mint 5 éve megszerzett építési telekre egy többlakásos társasházat épít, akkor a felépítményre kell illetéket fizetnie? 2. Ha az 1. pontban lévő ingatlant (többlakásos társasház) nem a telektulajdonos magánszemély, hanem egy cég építi fel, és a felépítmény a cég nevére kerül nyilvántartásba véve (a telek tulajdonosa a magánszemély marad), akkor a cégnek keletkezik-e illetékfizetési kötelezettsége? 3. Egy magánszemély a tulajdonát képező társasház lakásait –magánszemélyként, adóazonosító jellel – bérbe adja. Elszámolhatja-e költségként a társasház teljes bekerülési értékét értékcsökkenési leírásként? 4. A 3. pontban szereplő magánszemély a társasházra felvett hitel(ek) után fizetendő kamatok összegeit elszámolhatja-e költségként, az ingatlan bérbeadásból származó bevételeivel szemben? Segítségüket előre is köszönöm. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

Családi gazdálkodó földvásárlási hitelének kamata Kérdés

Családi gazdálkodó hitel igénybevételével termőföldet vásárolt, melynek 1/2 részén 15 évre szóló érvényes bérleti szerződés van, a másik 1/2 részét a gazdaság használja jogszerűen, földhasználattal. Kérdésem, a vásárolt földterület hitelének a kamatát 100 százalékban elszámolhatja-e költségként a családi gazdaság? A családi gazdálkodó (áfás családi gazdaság) számla kiállítására kötelezett-e fenti bérleti díj tekintetében?

Kamatot emelt a Bank of England Cikk

Emelte alapkamatát a Bank of England. A brit jegybank monetáris tanácsa a csütörtöki bejelentés szerint 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra növelte az irányadó rátát.

Letéti számla kamata Kérdés

Egyéni ügyvéd szeretné megszüntetni a letéti számláját. Hogyan veheti fel a letéti számláján 20 év alatt összegyűlt lekötések kamatából származó összeget? A kamatokat minden évben bevételként leadózta. Jól gondoljuk-e, hogy felhalmozott összeget minden további adófizetés nélkül felveheti?

Tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő, Nagyon sok cikk szól arról, hogy tagi kölcsönt kamatmentesen nyújthat a tulajdonos a cégének: "A Ptk. tartalmazza a szívességi kölcsön fogalmát: „6:388. § [Szívességi kölcsön] Az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik.” Tehát a kölcsön kamatmentesen is nyújtható, de fontos, hogy erre vonatkozóan a szerződésben egyezzenek meg a felek. A kamatmentes kölcsön miatt pedig a társaságnak nem kell növelnie a társasági adó alapját. Ha viszont kamatot fizet a társaság a magánszemély tagnak a tagi kölcsön miatt, akkor a magánszemélynek a kamatot fizető társasággal szemben fennálló jogviszonyának megfelelő jövedelme és a jövedelem után szja- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezhet." Ezzel szemben egy továbbképzésen azt hallottam, hogy a többségi befolyással rendelkező magánszemély kapcsolt vállalkozásnak minősül és ebben a formában bizony nem adhatna kamatmentesen tagi kölcsönt a cégének. Mi most a helyes megítélése ennek? Köszönöm!

Kölcsön beszámítása szolgáltatás ellenértékébe: mennyi a kamat, be kell jelenteni? Cikk

Egy cég kölcsönt adott egy másik cégnek, amit a kölcsönt kapó nem fizetett vissza, hanem azt beszámították a kölcsönadónak általa nyújtott szolgáltatás ellenértékébe. Be kellett volna jelenteni a kölcsönt és a beszámítást a másfélmilliós készpénzforgalmi limit miatt, és mennyi kamatot kellett volna minimálisan felszámítani? – kérdezte olvasónk. Dr. Verbai Tamás, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" Kft. kölcsönt ad "B" Kft.-nek 1 évre, az MNB honlapján közzétett statisztikai adatsorban foglaltakkal egyezően, 3,33 %-os kamatot megállapítva. "A " Kft. ügyvezetője és egyben tulajdonosa egyenesági rokonságban van, "B "Kft. tulajdonosával és egyben ügyvezetőjével. Mindkét cég egyedüli tulajdonban van, nincs más üzlettárs. Kérdés, hogy a két cég kapcsoltnak minősül-e, kell- e jelenteni a NAV-nak? Továbbá a kamatkikötés megfelelőnek minősül-e ahhoz, hogy ne kelljen adóalapnövelő, -csökkentő tételeket eszközölni? Tisztelettel várom válaszukat.

Tagi hitel kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi gazdasági eseményt kérném véleményezni adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából: Egy kft. negatív saját tőkéjének rendezését, az évek alatt felhalmozódott tagi hitelállományból rendezte. Mivel a tagi hitelszerződésekben volt kamat kikötve (5 százalék), de ezt a kamatot soha nem fizették ki a tagok részére, ezzel a kamattal is megnövelték a tagi hitelt és ezzel az emelt összeggel rendezték a negatív saját tőke helyzetét. A kérdés az, hogy keletkezik-e a tagok részéről bármiféle adófizetési kötelezettség abban a pillanatban, mikor a kamatot felszámították és a tagi hitelállományhoz csatolva a saját tőke rendezésére fordították? Jó megoldás lehet-e az, ha egy mögöttes analitikát vezetve az eredeti tagi hitelről és kamatáról, akkor történik majd az adófizetési kötelezettség a kamat tekintetében, ha a kft. pozitív gazdasági mutatói miatt a majdani visszafizetés vagy részkifizetés megtörténik, és először a kamatból történik? Használhatom-e az Szja tv. 9. § (2) a) bekezdését, ugyanezen paragrafus (2) g) bekezdése helyett, mivel a kamat elsősorban pénz (hiszen abban fizetik vissza) és nem vagyoni érték?

Devizakötvény-csere: csaknem felére csökkent kamatterhek Cikk

Újabb sikeres adósságkezelési eszközt vezetett be Magyarország – jelentette be Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy az ügylet keretében rövid hátralévő futamidejű és magas kamatozású dollárkötvényeket cseréltek 10 éves, rekord alacsony kamatozású eurókötvényre. A devizaarány ezzel nem változik, és jelentősen olcsóbbá vált az államadósság finanszírozása – ismertette a miniszter bejelentését az NGM.

Kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég szeretne a dolgozójának segíteni egy nagyobb összeggel. Milyen lehetőségei vannak a cégnek, akár kölcsönszerződést is köthet a cég a dolgozójával éven belül vagy éven túli is lehet? A kamatmegállapodás szempontjából mi a minimum, ami elszámolható, s a cégnek milyen járulékai, kötségei keletkeznek? A dolgozónak lakásépítéshez kellene a nagyobb összeg.

Sikkasztás miatt halálra ítélték a PetroVietnam volt vezetőjét Cikk

Sikkasztás és hivatali visszaélés miatt halálra ítélték pénteken Vietnamban a PetroVietnam állami olaj- és gázvállalat volt vezetőjét, és ítéletet hoztak több tucat volt banki alkalmazott és hivatalnok ellen az egy hónapon át tartó monstreperben.

Magánszemélynek kifizetett kamat adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély adott kölcsönt egy kft.-nek. A cég a visszafizetéskor a kamattal növelt összeget fizette ki a magánszemély részére. A kérdésem az volna, hogy ebben az esetben a kamat milyen jövedelemként adózik? Valamint 08-as bevallásban magánszemélyt is bele kell rakni, vagy csak a nyomtatvány 1708A01-01-es lapon a 9-es sorban (ez mondjuk ugye attól függ, hogy miként adózik)? Köszönöm!

Cégnek adott kölcsön Kérdés

Tisztelt Hölgyem, Uram! Egy kft.-nek egy 3. országbeli magánszemély (a magyar kft. többségi tulajdonosának édesapja) nagyobb összegű kölcsönt nyújtana euróban. A magyar vállalkozás évi 15 százalékos kamatot fizetne szintén euróban havi rendszerességgel. 1. Társasági adó vonatkozásában ez a mértékű kamat elismert költségnek minősül-e, vagy valamilyen szinten korrigálni kell az adóalapot, különös tekintettel arra, hogy közeli hozzátartozó nyújtja a kölcsönt és részére történik a kamat kifizetése. Be kell-e jelenteni a változásbejelentő nyomtatványon kapcsolt személyként a 3. országbeli magánszemélyt? 2. A magyar vállalkozásnak mint kifizetőnek a kamat kifizetését követő hó 12-éig kell-e szja-t és ehót levonnia, pontosan melyik nap milyen árfolyamon számolva az adó alapját? Melyik nyomtatványon (08-as melyik során) kell ezt havonta bevallania és az év lezárása után ennek a külföldi magánszemélynek kell-e 53-as bevallást benyújtania? Ha bevallások miatt adószámot is kérni kell a külföldi magánszemély részére, ezt mely nyomtatványon lehet megtenni? Kérem, mind a társasági adó, mind a személyi jövedelemadó és eho és egyéb általam esetleg nem ismert, de az esettel kapcsolatos egyéb adónem vonatkozásában írják meg a pontos teendőinket a kölcsön kamatával kapcsolatban. Köszönettel: Jáky György

Magánszemély lemondhat-e a kamatról? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk magánszemélytől kapott kölcsönt nagyobb összegben. Minden évben kiszámoltuk a jegybanki alapkamat+5 százalék kamatot. Mivel a kölcsönt adó rokon, és a kamat után fizetendő szja, illetve a céget terhelő 22 százalék eho olyan nagy összeg lenne, hogy ezt nem szeretné a cég sem és a kölcsönt adó sem. Így abban gondolkodnak, hogy a kölcsönt adó lemondana a kamatról. Megteheti-e ezt? Elegendő ehhez egy szerződésmódosítás? Van-e ennek a lemondásnak valamilyen adókövetkezménye akár a kölcsönt adó, akár a kölcsönt kapó cég részéről? Köszönjük szépen a tájékoztatást!

Felvett előleg visszafizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Augusztus 24-én leírt esetünkre az ön válaszában a kamat számítását 40 napra írta. A dolgozó 30 napra kapta az előleget, és 10 nap késedelemmel számolt el vele. Kérem szíveskedjen a 40 napra számolt kamatot megerősíteni, mert mi csak a 10 napra számolnánk. "Egyik munkavállalónk előleget vett fel a cégtől, amit céges kiadásra költött, a cég nevére szóló számlát hozott. Az előleggel 30 napon belül kell a dolgozónak elszámolnia. Legutóbb az elszámolás 10 napos késedelemmel történt meg, vagyis a felvett 120 000 Ft-tal nem 30, hanem 40 nap múlva számolt. Kell-e ilyen esetben adót, ehot fizetni, és ha igen, akkor mennyit? Bizonytalan vagyok abban, hogy ezt kamatkedvezményből származó jövedelemként kell-e kezelni (ezt olvastam valahol)? Válaszát köszönöm. Tisztelt Kérdező! A Szja tv. 72. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a 30 napot meghaladó időpontban elszámolt - adott előleg estében alkalmazni kell a kamatkedvezményből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat. Amennyiben a cég a késlekedő munkavállalóval megfizetteti a 120 000 Ft-nak a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékével a 40 napra számított kamatát, kamatkedvezményből származó jövedelmet nem kell megállapítani, tehát adó- és eho-kötelezettség nem keletkezik. Amennyiben a cég nem fizetteti meg ezt a kamatot, úgy a 120 000 Ft-nak a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékével 40 napra kiszámított kamatösszeg 1,18-szorosa után 15% szja és 22 % eho fizetésére köteles."

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Elvont pihenői pótlék

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Számlán két vevő neve

Kelemen László

adószakértő, jogász

Tao szerinti écs változtatása

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs