367 találat a(z) eredménytartalék cimkére

Törzstőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. a kötelező 3 millió forintos törzstőkét a jegyzett tőkén felüli saját vagyonából szeretné emelni. Ehhez elkészíti a 2015. évi mérlegét. Kérdésem, hogy a 2015. évi mérlegben szereplő mérleg szerinti eredményt is felhasználhatja a törzstőke emelésére, vagy csak az eredménytartalékot? Köszönettel várom válaszát.

Jegyzett tőke emelése és mérleg Kérdés

Egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett kft.-nek jegyzett tőke emelési kötelezettsége van ez év március 15.-éig, amelyet az elmúlt évek 7.5 milliós eredménytartalékából kíván megvalósítani. Az eljáráshoz szükséges éves, vagy közbenső mérleg. Mi a 2015. évről elkészített egyszerűsített beszámoló mérlegének felhasználását tartanánk az ésszerű megoldásnak. Azonban azt már látjuk, hogy e mérlegben a 2015. év mérleg szerinti eredménye körülbelül 1.5 millió forint lesz, amely 2016. évben csökkenti az eredménytartalékot, de még így is 6 millió forint lesz, ami több mint kétszerese a jegyzett tőke emeléshez szükséges 2,5 millió forintnak. A konkrét kérdés: ilyen esetben a 2015. évi mérlegben kimutatott veszteség mellett végrehajtható-e a jegyzett tőke emelés eredménytartalékból? A másik kérdés e beszámoló mérleget a eljárást megelőzően letétbe kell e helyezni? A választ előre is köszönöm.

Tőkeemelés eredménytartalékból II. Kérdés

http://adozona.hu/kerdesek/2016_2_3_Tokeemeles_eredmenytartalekbol_otk#utm_source=dailypost&utm_medium=email&utm_campaign=notice Tisztelt Pölöskei Pálné! Fenti kódra adott válaszát nagyon szépen köszönöm! Két dolgot szeretnék még tisztázni. 1. Az én ügyfelem épp kilépett az evából. Ha egy vállalkozás marad az eva alatt, akkor is ugyanezek a szabályok érvényesek? Akkor is növelheti jegyzett tőkéjét az eredménytartalék terhére és a "bevitt" eredménytartalék adózott jövedelemnek minősül a későbbiekben? 2. Az említett előadáson az is elhangzott, hogy a K71-es nyomtatványon nincs elkülönítve, hogy evaalanyról van szó, már csak emiatt is elkerülhetetlen az adózás tőkekivonás esetén. Köszönöm a kiegészítést! Vágner Emília

Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból – adózás Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Saját tőkénk, eredménytartalékunk messze meghaladja a törvényi 3 millós jegyzett tőke értéket, 500 ezer forintos jegyzett tőkével működünk. Eredménytartalékból (pozitív) emeljük a jegyzett tőkét, azonban szeretnénk tudni, milyen adózási vonzata van a döntésünknek (szja, eho). Köszönjük!

Tőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérem a segítségét! Adott egy kft., amely 2015. december 31-éig evaalany volt, 2016. január 1-je óta taoalany. Van neki eredménytartaléka az evás időszakból, tavaly úgy gondoltam, hogy így egyszerűbb lesz tőkét emelni, mint felvenni osztalékként, majd újra visszatenni. Ezt egy APEH tájékoztatóra alapoztam: [PM Jövedelemadók főosztálya 10190/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279164577/2009.] Ebben a következő mondat szerepel: „Az evaalanyiság időszaka alatt megszerzett vagyont ugyanis – miután az evaalany összes bevétele után fizeti a 25 százalékos evát – a törvény adózott vagyonnak tekinti, így annak terhére a tagi jogviszonyra tekintettel juttatott összeget (osztalékot, vállalkozásból kivont vagyont) a tag jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni.” Mindebből én arra következtettem, hogy az eva alatt felhalmozott eredménytartalékot adózott jövedelemnek kell tekinteni, amennyiben tehát tőkeemelésre fordítja, amiatt a későbbiekben sem keletkezik adófizetési kötelezettségé. Ezzel szemben egy mai előadáson azt hallottam, hogy a fenti állítás az osztalékra igaz (tehát ha később kívánjuk az eredménytartalék felhasználásával az eva alatt képződött osztalékot kivenni, nem kell adót fizetni), de egy esetleges végelszámoláskor meg kell fizetni az evás eredménytartalékból emelt tőke miatt az adót. Hol értelmeztem rosszul az általam olvasottakat? Köszönöm a segítséget! Vágner Emília

Megszavazott osztalék eredménytartalékba Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2013-2014. évi megszavazott osztalékot a cég gazdasági helyzetére tekintettel nem kívánja kifizetni a tulajdonosoknak. Kérdésem, hogyan lehet visszahelyezni az eredménytartalékba? Könyvelése közvetlen T47-K41. Válaszát köszönöm szépen! Anikó

Osztalék jóváhagyása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2016. 02. 15-én elfogadásra kerülő éves beszámoló jóváhagyásakor a tagok osztalékfizetésről is döntenek. A kérdésem az, hogy a jóváhagyott beszámolóban elfogadott osztalékot a 2015. évre, a régi szabályoknak megfelelően, vagy a 2016. évre, az eredménytartalék terhére kell majd a könyvelésben szerepeltetni? Köszönettel.

Határidő Kérdés

Egy kft. a jegyzett tőkéjét az eredménytartalékból kívánja felemelni. A 2015. év lezárása után kerül sor erre a lépésre, 2016. év februárjában. Jól értelmezzük a törvényt, hogy ezt 2017. január 31-éig kell bejelenteni? Mire kell figyelni ennél a könyvelési tételnél?

Sajáttőke-kritérium Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2014-ben 500 ezer forint jegyzett tőkével alakuló kft. 2014-ben és 2015-ben sem számolt el bevételt, ezért a 2015. év végi saját tőkéje -1565 ezer forint lett (jegyzett tőke: 500 ezer forint, eredménytartalék: -1263 ezer forint, mérleg szerinti eredmény: -802 ezer forint). A társaság 2500 ezer forint tagi kölcsönnel rendelkezik, a kötelező jegyzett-tőke-emelést ennek apportálásával kívánják végrehajtani. Mivel a tőkeemelés után sem érte el a saját tőke a jegyzett tőke felét, véleményem szerint pótbefizetésre is szükség lesz. Kérdésem az lenne, hogy megvalósítható-e egyidejűleg, egy társasági szerződés módosítása keretében a jegyzett tőke emelése tagikölcsön-apportálással, és a 600 ezer forintos pótbefizetéssel? Ekkor a saját tőke 1535 ezer forint lenne (jegyzett tőke: 3000 ezer forint, eredménytartalék: -2065 ezer forint, lekötött tartalék: 600 ezer forint). Megoldás lenne-e ez ebben a formában, és ekkor a kft. megfelelne minden törvényi előírásnak? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Kiválás Kérdés

Az alábbi kérdésben kérem segítő iránymutatásukat. Egy holding kft. 100 százalékban tulajdonosa egy részvénytársaságnak. A részvénytársaság pedig több gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel. A holding kft. szeretné elérni, hogy a zrt. tulajdonában lévő részesedések kiválással új társaságok tulajdonába kerüljenek. Annyi új kft.-t hozna létre kiválással, ahány társaságban rendelkezik a zrt. részesedéssel. Az új társaságok a kiválással csak egy másik társaságban lévő részesedést vinnének ki. A kiválás könyv szerinti értéken történne úgy, hogy a zrt. saját vagyonából az eredménytartalékból történne a kiválás. Így a zrt. alaptőkéjét nem érinti a kiválás. A tulajdonosi elképzeléssel kapcsolatosan az alábbi kérdésekben kérem szakmai segítségüket: 1./ A zrt. tulajdonát képező gazdasági társaságok valós vagyoni helyzete és a zrt. könyveiben kimutatott könyv szerinti érték között jelentős különbözetet hogyan kell lekezelni. A kiválás előtt a befektetést élvező gazdasági társaságoknál is kell egy beszámolót készíteni, mely alapján megállapítható a valós vagyoni helyzetük, és a zrt.-ben a kiválás előtt a valós helyzetnek megfelelően a részesedésre értékvesztést kell elszámolni? És az értékvesztéssel csökkentett érték lesz a vagyonmérlegben a kiválással kivitt vagyonérték? 2./ A kiválás a tervezett módon lehetséges-e akkor, ha a zrt. nem kizárólagos tulajdonosa a részesedéseknek? 3./ A kiválással létrejött társaságba kivitt részesedések forgalomképessége hogyan igazolható? 4./ A kiválással létrejött gazdasági társaság működőképes lesz-e akkor, ha a kivitt vagyonelem kizárólag egy másik gazdasági társaságban lévő részesedés? Tisztelettel: Fehér Andrásné

Kft.-k kötelező törzstőke emelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Három kérdésem lenne a témában. 1.) Egy kft. a 2014 évi mérlege alapján jelentős eredménytartalékkal rendelkezik. Felemelheti-e ebből 2015. március 15-én a jegyzett tőkéjét, vagy el kell készítenie a 2015. évi mérlegét a törzstőkeemelés alátámasztására? Amennyiben igen, azt letétbe is kell-e helyeznie? (Számviteli politikája szerint a mérlegkészítés ideje egyébként április 30 lenne.) 2.) Egy kft. úgy dönt, hogy a jegyzett tőke emelését két éven belül a későbbiek során képződő eredménytartalékából teljesíti. Hogyan kell ezt könyvelni, és mikor, milyen bizonylat alapján? 3.) Lehet-e törzstőkét emelni részben meglévő eredménytartalékból, részben pedig új törzsbetétek szolgáltatásával? Tisztelettel várom válaszát.

2016. januári osztalékelőleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. a 2012. évi 19 millió forint, a 2013. évi 21 millió forint és a 2014. évi 4 miilió forint adózott eredményét eredménytartalékba helyezte, a taggyűlés osztalékfizetésről nem határozott ezekre az évekre. Lekötött tartalék és értékelési tartalék nincs a könyvekben kimutatva, a jegyzett tőkéje 3 millió forint, a saját tőke 60 millió ftorin. A 2015. évi eredmény várhatóan 3 millió forint veszteség lesz, a végleges beszámoló-készítés időpontja 2016. 04. 30., a számviteli politika alapján. A kft. két tulajdonosa 2016. január hóban 10-10 millió forint osztalékelőleget akar felvenni, ehhez a meglévő szabad eredménytartalékot kívánják felhasználni, és erre a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll a kft. bankszámláján. Kérdéseink: 1. Lehet-e 2016. január hóban 20 millió forint osztalékelőleget kifizetni a tulajdonosoknak, figyelemmel arra, hogy a 2015. évi eredmény 3 millió forint veszteség lesz, és a végleges mérleg 2016. 04. 30-ával készül el? 2. A 2016. 04. 30-ai időponttal elkészülő beszámolóban a véglegesített osztalékot 2015. évre vagy 2016. évre kell a könyvelésben szerepeltetni? 3. A 2016. 01.hóban kifizetésre kerülő osztalékelőleget elég egy előzetes mérleggel alátámasztani, és ezen kívül van-e még valamilyen előírás? Válaszukat előre is köszönöm.

Törzstőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Köszönöm válaszát. Kérdésemből kimaradt,hogy a törzstőkeemelés eredménytartalékból (az Ön válasza szerint ez lehetséges) jár-e bármilyen fizetési kötelezettséggel most vagy a későbbiekben, mondjuk, ha a tag kilép vagy a cég megszűnik. Köszönöm válaszát. Borosné

Termelőeszköz-beruházás Kérdés

A kft. nyereséges. A mérleg szerinti eredményt átvezette az eredménytartalékba. Onnan hogyan lehet effektív felhasználni termelőeszköz vásárlására? Van-e lehetőség a nyereséget (az összeget) felhasználni a beruházáshoz?

Törzstőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy egy ötszázezer forinttal alapított (két tulajdonos) kft. törzstőkefeltöltése megoldható-e az eredménytartalék terkére? Másik kérdésem az lenne,hogy egy ugyanilyen felállású kft. esetében megoldható-e, hogy új tag lép be, aki 50 százalékban lesz tulajdonos? Az eddigi tulajdonosoknak így az 500-500 ezer forintos feltöltési kötelezettsége és az új belépő tulajdonos 1,5 millió forintos befizetési kötelezettsége is megoldható-e az eltelt években felhalmozott eredménytartalék terhére? Kérem szíves válaszukat. Tisztelettel: Borosné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Lízing

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 január
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs