352 találat a(z) elszámolás cimkére

Munkáltatói felmondás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Üzem megszűnése miatt felmondtunk a dolgozóknak. A felmondási idő 90 nap, a felmondási idő felét ledolgozza a dolgozó, ami 2018. december 31-én telik le. Ez az utolsó munkában töltött napja, akkor kell kifizetni minden bérét a végkielégítéssel együtt. A felmentési ideje még 45 napig tart, tehát a munkaviszonya 2019. február 14-éig tart. Kérdésem az lenne, hogy hogyan kell eljárni a 2019-es béremelés kapcsán? Ez érinti-e a dolgozót? Mivel december 31-én a jelenlegi bérminimummal számolom el. Ha jól gondolom nem kell megadni a 2019-re vonatkozó minimálbért? A másik kérdésem, hogy a Tbj nyilvántartásból mikor kell kijelentenem? Megtehetem december 31-én február 14-ei dátummal, (mivel a munkaviszonya csak akkor szűnik meg), vagy pedig csak február 14-én jelenthetem ki? Nagyon szépen köszönöm a segítségét! Üdvözlettel: Ildikó

Török állampolgár megbízási díja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar vállalkozásként török állampolgárral kötünk megbízási szerződést.Tevékenységét Törökországban végzi, Isztambulban kapcsolatot tart gazdasági környezetünk iránt érdeklődő vállalkozásokkal. Nincs adóazonosító száma, TAJ száma, nincs magyar lakcíme. (18T1041 nyomtatványon bejelenteni nem tudjuk.) A részére számfejtendő megbízási díjból milyen adót, járulékot kell vonni? Kifizetőként milyen további adókötelezettséggel kell számolni? Milyen dokumentumok szükségesek a szabályszerű elszámoláshoz? Köszönöm válaszát. Katona Sándorné

Munkaviszony-megszüntetés módja Kérdés

Egy szervezet alkalmazottja, aki ebédtérítési díjat is beszed (futár), nem számolt el az általa beszedett térítési díjakkal. A telefont nem veszi fel, nem jelentkezik a munkáltatónál. Kérdésünk az lenne, hogy milyen jogcímen lehet ebben az esetben megszüntetni a munkaviszonyát, illetve 1 havi munkabér nem lett részére kifizetve, ezt visszatarthatja-e a munkáltató annak okán, hogy a futár általa beszedett térítési díjjal nem számolt el? (A térítési díj összege magasabb, mint a ki nem fizetett bér.)

Tao csapatsport-támogatás "túlfizetés" Kérdés

T. Szakértő! A társaság 2017. 12. 20-áig feltöltötte a várható tao-ját és annak egy részét felajánlotta sporttámogatásra... A feltöltés túl jól sikerült, a végleges adó kevesebb lett, mint a feltöltésre bevallott, befizetett, ezáltal a felajánlott összeg is. Hogyan lehet elszámolni a fennálló túlfizetést a támogatott szervezettel szemben? Köszönettel: Fazekas Péter

Levonható áfa figyelembevétele Kérdés

Tisztelt Adózóna, Cégünk jelenleg éves bevalló. Eddig fizetési kötelezettségünk keletkezett áfa tekintetében. Most úgy áll, hogy visszaigénylésbe mennénk át. Az lenne a kérdés, hogy arra van-e lehetőség, hogy év közben a cég úgy dönt, a számlákban található visszaigenylehető áfát egyáltalan nem veszi figyelembe, vagyis a bruttó összeget könyveli le a pénztárban, de áfát nem vesz figyelembe, vagy ha az év közben ezt megtette, akkor már kötelező így eljárni egész évben? Vagy pedig figyelembe kell venni, és ha nem kérjük a kiutalást, akkor tovább vihetjük a következő évre? Valójában itt a hangsúly azon van, hogy köteles vagyok-e figyelembe venni mindenképp vagy sem, és ha nem veszem figyelembe, akkor azt valahol fel kell-e tüntetnem? Köszönettel, Virág Viktória

Termőföldvásárlás elszámolása családi gazdaságban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Családi gazdálkodó ügyfelem a családi gazdasághoz tartozó termőföldet vásárolt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, melyen a mezőgazdasági tevékenységüket folytatják. A kérdésem az, hogy ebben az esetben alkalmazható-e az szja törvény 3. számú melléklet III. fejezet 1. pontjában szereplő elszámolási lehetőség, mely szerint a családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszköz beruházási költségét az üzembe helyezés évében jogosult egy összegben költségként elszámolni? Tény, hogy az szja törvény 11. számú melléklet II.2.f). pontja alapján nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület után, azonban az szja törvény 11. számú melléklet II.1.a). pontja határozza meg a tárgyi eszköz fogalmát, mely szerint "tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, tenyészállat), amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja a vállalkozási tevékenységet. Ebből következően a tárgyi eszköz fogalmába beletartozik a földterület is. Mivel az szja tv. 3.sz. melléklet III.1. pontja nem szűkíti a tárgyi eszköz fogalmát, ebből nem veszi ki kivételként a földterületet, így ezen rendelkezés értelmezhető úgy is, hogy az összes tárgyi eszköz beruházási költsége elszámolható egy összegben költségként beleértve a földterületet is. Helyes ez a következtetés? Üdv. Szécsi László

Költségelszámolás ingatlan bérbeadásánál Kérdés

Tisztelt szakértő! Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmem megállapításakor a tételes költségelszámolást választottam. Az új bérlő beköltözése előtt parkettáztatnom kellett. Kérdésem: hogyan számoljam el a parkettázás költségét? Az ingatlanra értékcsökkentést nem számolok el. Kérdésem még, hogy az ingatlanközvetítőnek a bérbeadás lebonyolításáért fizetett összeget a költségeim között szerepeltethetem-e? Válaszát előre is köszönöm

Tehergépkocsi költségelszámolása gazdasági társaságban Kérdés

Milyen mértékben számolható el a társaság tulajdonában és üzemeltetésében lévő tehergépkocsik számlával igazolt üzemeltetési kötlsége? Egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban 5 db tehergépkocsit üzemeltetnek a társaság tevékenységének ellátásához. 1 gépkocsit az ügyvezető használ jellemzően munkába járásra, kisebb arányban hivatali ügyek intézésére. A többi gépjárművet általában az egyes telephelyek közötti úton használják, adott településen belül főképp javítási munkák elvégzésére. Minden gépkocsiról vezetnek menetlevelet, azonban azok kitöltése esetenként hiányos, például nem tüntetik fel a tankolás időpontját, vagy a tankolt üzemanyag mennyiségét, illetve vidéki utaknál az utazás célját sem jelölik. Kell a társaságiadó-alap megállapításnál adóalapnövelő tétellel számolni, ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott út a vállalkozás érdekében merült-e fel, illetve normatúllépés milyen mértékig lehetséges? Üdvözlettel: Borsodiné Kisfaludy Katalin,

Szakmai út elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kollégám kínai szakmai kiállításon vesz részt egy szervezett út keretében látogatóként. A kinn tartózkodás időtartama 1 hét, melyben van 4 munkaszüneti nap is. Hogyan kell ezt az utat elszámolni? Konkrétan a hétvégi kinntartózkodásra jár valamilyen juttatás a dolgozónak? (Kell-e erre az időtartamra munkabért fizetni?)

Elszámolásra kiadott pénzösszeg megbízásos jogviszony esetén Kérdés

A cégünk igazgatósági tagját megbízásos jogviszonyban is foglalkoztatjuk. Időközönként ellátmányt vesz fel utazásainak fedezésére. Legutóbbi május 22-én vett fel ellátmányt, de csak július 9-én számolt el vele.Meg kell állapítani a részére a 30 nap túllépése miatt a kamatkedvezményből származó jövedelmet? Ha igen, akkor mely időszakra kell bevallani az szja-t és az ehót? Év végén vagy amikor elszámol vele?

Elhunyt egyéni vállalkozó bevallásainak önellenőrzése 2. Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Olvasva a fenti címen megjelent válaszát az alábbi kételyek fogalmazódtak meg bennem. Valóban kijelenthető, hogy egy egyéni vállalkozó az értékcsökkenési elszámolását olyan szabadon kezelhetné, mint ahogy ezt Ön sugallja a válaszában? Az szja-törvény 11. számú mellékletének felvezető szövege azt tartalmazza, hogy – többek között – az értékcsökkenés elszámolása egy lehetőség. Olvasatomban ez a lehetőség abban áll, hogy vagy elszámolom (de ebben az esetben a törvény további előírásait be kell tartanom), vagy nem (de ez a költség a későbbiekben sem érvényesíthető, hasonlatosan azon szabályhoz, hogy bármilyen költség a felmerülés évében számolható el, például a 2016-ban megfizetett alkalmazotti munkabér nem számolható el 2017-ben, mert mondjuk figyelmetlen voltam). Folytatva a gondolatmenetem, ha úgy döntöttem, hogy élek az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, akkor számomra a 11. sz. mell. II.2. a) pontja azt mondja, hogy a törvényben leírt leírási kulcsokat kell alkalmaznom (ahol választási lehetőségem van, ott a választásom szerintit), és ezt az üzembehelyezéskor kell eldöntenem (11. sz.mell. II.3. utolsó bekezdése). Következésképp véleményem szerint nem lehet bizonyos éveket kihagyva, azt a későbbiekben elszámolva értékcsökkenést érvényesíteni, valamint azt sem látom levezethetőnek a törvény szövegéből, hogy a törvényben rögzített leírási kulcsoknál alacsonyabb mértéket lehetne alkalmazni. Köszönettel. Pap Attila

Számla nélkül ezeken az árakon számolhatja el az üzemanyagot Cikk

Közzétette a NAV az üzemanyagok októberi elszámolóárait.

Szabadság elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megszakítás nélküli munkarendben tevékenykedő cégnél a munkavégzés 12 órában valósul meg, 3x12 órás munkanapot három pihenőnap követ, a szabadság elszámolása napban van nyilvántartva, de órában (12 órában) történik az elszámolás, mivel munkarend szerint a beosztása az adott munkavállalónak 12 óra. Kérdésem: Helyes-e az elszámolás? Lehetőség van arra, hogy ilyen munkarendben (megszakítás nélküli, 12 órás, 4 műszak) a szabadságot 8 órában számolja el a munkáltató? Előre is köszönöm válaszukat.

Elszámolási vita vagy csalás? A Kúria eldöntötte Cikk

A vád szerint a terhelt az irányítása alá tartozó cégek képviseletében úgy kötött különféle (kölcsön-, szolgáltatási, utazási, adásvételi stb.) szerződéseket, hogy a szerződéskötéskor eleve nem állt szándékában a teljes, esetenként részbeni teljesítés, illetőleg arra eleve nem is volt reális lehetősége. A védő szerint csupán elszámolási vita volt a terhelt és a sértettek között. Kinek van igaza? A Kúria eldöntötte.

Költség, támogatás, bevallás 2019-től az egyéni vállalkozóknál Cikk

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számában jelent meg az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény, mely az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek adózását is érinti.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Rendes felmondás esetén mikor kell elszámolni a dolgozóval?

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Kiküldetés

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31