421 találat a(z) beszámoló cimkére

Elkésett számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! A beszámoló készítéséig megérkezett előző évre vonatkozó költségszámlákat le tudjuk könyvelni a mérlegfordulónap előtti időszakra. De mi a helyzet akkor, ha a beszámoló beküldése után kapunk a szolgáltatóktól olyan közüzemi számlá(ka)t, amelyek az előző évre vonatkoznak? Például: augusztus 14-ei keltezéssel kaptunk az előző év utolsó negyedévére vonatkozó szemétdíj számlát, illetve gázdíj számlát. Ebben az esetben is mérlegelni kell, hogy jelentős-e a hibahatás, és ennek megfelelően kell 3 oszlopos beszámolót készíteni, illetve önellenőrizni?

Kényszertörlési eljárás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft.-vel szemben kényszertörlési eljárást indított a cégbíróság. A cégkivonatban azt látjuk, hogy a kényszertörlési eljárás kezdete 07/10., de a cég megszűntnek nyilvánítása is látható a cégkivonatban, 06/04-ei dátummal. Kérdésem, hogy beszámolót milyen záró dátumig kell készíteni? Illetve, hogy az eljárás befejezését követően is kell-e még beszámolót készíteni? A NAV tájékoztatása szerint 07/10-től is kell bevallásokat adni (áfa, járulék stb) a megfelelő megszűnő kódokkal. Ez így helyes? Mi a teendő a társaságnál fellelhető vevő és szállító kintlévőséggel, tárgyi eszközzel, egyéb vagyoni elemekkel? Van-e egyéb tudnivaló a könyvelési feladatokat illetően ebben az esetben?

Kényszertörléskor könyvelői feladatok Kérdés

Kedves Szakértő! Kérném szépen segítségét a következő kérdésben: a kft.-t kényszertörléséről úgy értesültem, hogy a NAV-nak beadott 08-as bevallásra hibaüzenetben közölték, hogy a cég kényszertörlés alatt áll. Persze, teljesen megalapozottan. A lekért cégkivonatban a következő dátumok állnak: a megszűntnek nyilvánítás dátuma: 2018.05.16.A kényszertörlési eljárás kezdő dátuma: 2018.06.19. Milyen bevallásokat, nyomtatványokat és beszámolókat kell beadnom, hova, és milyen határidőkkel? Köszönöm!

Beszámoló "eltitkolhatósága" Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalatunk egy németországi cég magyarországi fióktelepe. A számviteli törvény szerint a fióktelep nem köteles a beszámolóját könyvvizsgálattal alátámasztani és közzétenni, ehelyett közzéteheti az anyavállalata konszolidált beszámolóját. A 154/A § (1) vonatkozik erre és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem: megtagadhatja-e a cég a beszámoló megtekintését, átnézését a munkavállalójának vagy pedig kérésre köteles megmutatni azt, ahogy egyébként a 154. § (12) rendelkezik? Mi történik abban az esetben, ha egy külső szakszervezet kéri a céget, hogy tegye lehetővé a dolgozóinak a beszámoló megismerését? Válaszát előre is köszönöm.

A beszámoló pénzneme Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új alapítású társaság 3 millió HUF jegyzett tőkével alapít kft.-t. A bejegyzést követően (2 héten belül még idén megváltoztatja a létesítő okiratában a jegyzett tőkéjét EUR-ban állapítja meg (legyen 10 000 EUR). A 2018-ról szóló beszámolóját összeállíthatja már EUR-ban, vagy csak a 2019-est? Esetleg a bejegyzés napjával készíthet egy beszámolót HUF-ban, amit átforgat EUR-ra? Válaszát előre is köszönöm!

Katából kivába Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy katás bt.-t nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért ki kell lépnie a kataalanyiságból . Kérdéseim: 1. Ez esetben áttérhet a katáról kivára? (A kiva belépési feltételeknél nincs felsorolva ez a típusú büntetés, csak a kiva adóalanyiság megszünésének eseténél szerepel.) 2. Katából kivára történő átlépés esetén kell-e beszámolót közzétenni (esetleg a nyitó mérlegről)? Köszönettel

Mérleg javítása Kérdés

T. Szakértő! Lehet-e javítani a 2017. évi beszámolót május 31-e után? Segítségét köszönöm, Ildi

Végelszámolás visszavonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság 2018. 02. 28-ával befejezte a tevékenységét, 2018. 03. 01-től végelszámolás alatt áll. A tevékenységet lezáró beszámolóját és a kapcsolódó záró bevallásokat 2018.02.28-i fordulónappal elkészítette és közzétette, illetve benyújtotta. A társaság tuljadonosa 2018.05.17-én úgy döntött, hogy a kft. mégis folytatni kívánja a tevékenységét, és visszaállította az eredeti állapotot. A cégjegyzék alapján a végelszámolás kezdete: 2018.03.01., a végelszámolás törlésének időpontja: 2018.03.01., a végelszámolás törlésének kelte: 2018.05.17. Kérdésem, hogy kell-e végelszámolási záró beszámolót készíteni, közzétenni és záró bevallásokat készíteni, benyújtani? Ha igen, akkor a 2018.03.01-i fordulónapra (2018.03.01-2018.03.01. időszakra) vagy a 2018.05.17-i fordulónapra, mint a végelszámolás törlésének kelte időpontjára (2018.03.01-2018.05.17. időszakra)?

Felszámolásból visszatérő cég beszámolója Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017 áprilisában felszámolási eljárást kezdeményeztek egy bt.-nél. Az eljárás jogerősen, a cég megszűnése nélkül lezárult, 2018. 06. 13-án. A NAV nem tudott segíteni a bevallásokkal kapcsolatban; milyen bevallási kötelezettsége van a cégnek? 2017-ben 71-es bevallás és tevékenységet záró beszámoló készült. Köszönöm!

Társasházak beszámolója, szábályzata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy társasház, melynek van adószáma és egyszeres könyvvitelt vezet. A társasházban 120 lakás található. Számvizsgáló bizottsággal rendelkezik. Adóköteles tevékenységet nem végez. Köteles beszámoló készítésére, mint egyéb szervezet? Közzétételi kötelezettsége van? Elegendő a társasháznak a szervezeti és működési szabályzat (a tűzvédelmi, adatvédelmi szabályzatokon, házirenden kívül), vagy szükséges neki külön számviteli politika, pénzkezelési szabályzat is? Válaszát előre is köszönöm.

A beszámoló nyilvánossága egyéb szervezeteknél (II. rész) Cikk

A cikk azt foglalja össze, hogy az egyéb szervezetnek minősülő társaságiadó-alanyok (például ügyvédi irodák, lakásszövetkezetek, alapítványok, egyesületek) közül kinek kell, hova és mikor a beszámoló nyilvánosságát biztosítani. Vázolja azt is, mik a következményei a nyilvánosságbiztosítás elmaradásának.

A beszámoló közzététele, a mulasztás következményei I. Cikk

A társasági adóalanyok közül kinek, mikor, hogyan kell a beszámoló nyilvánosságát biztosítani? Melyek a következményei e feladatok elmulasztásának? Cikkünkben a vállalkozókra vonatkozó kötelezettségeket ismertetjük.

Ukáz a NAV-tól a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéséhez Cikk

Tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a multinacionális vállalatcsoportok magyar tagvállalatai számára a számviteli törvényben előírt könyvvezetési és beszámoló-készítési előírásoknak való megfelelésről.

2017. évi mérleg javítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét a 2017. évi beküldött, jóváhagyott beszámolóval kapcsolatosan: adott egy vendéglátó tevékenységgel foglalkozó, alanyi adómentes kft. A beszámoló jóváhagyva, beküldve, a 2018. év könyvelésének elkezdésekor kiderül, hogy 2 db számla (szállítói számla, kelte, teljesítési idő 2017. év, fizetési határidő 2018.01.02) nincs a 2017. év könyvelésében. A 2 számla értéke bruttó 79 941 forint. A 2017. évet újra végig vezetem a szállító számla könyvelése T:814 K:4541 79 941 forint és ki nem egyenlített tételként marad. A szállítói számla miatt az elábé összege nő és az iparűzési adó átszámolva 1200 forinttal csökkenne. A társasági adót 12 000 forintot a jövedelem, nyereség-minimum alapján fizette meg a kft., de az elábé növekedése miatt az üzemi tevékenység eredménye +15448 forint eredményről 64 493 forint veszteségre változik. Hogyan kell ebben az esetben helyesen eljárni, mit kell könyvelni 2017. évben vagy esetleg 2018. évben, ha ez a hiba nem jelentős? Az iparűzési adót és a társasági adót 2017. évre meg kell önellenőrizni? Kérném segítségét abban, hogy 2017. és 2018. években mit kell javítani, könyvelni a helyes beszámoló elérése érdekében. Köszönöm szépen a segítséget.

Felszámolás és eredeti állapot Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre kérem tájékoztatásukat: A kft. 2011. 07. hóban eladta a 100 millió forint értékben nyilvántartott ingatlanát. 2012. 09. 01-től felszámolás alá került, a 2012.08.31-i mérlegében a tárgyi eszközök értéke 0 forint volt, mivel korábban eladta az ingatlant. A felszámoló megtámadta az ingatlaneladást, és 2016. 12. hóban a Kúria mint felülvizsgálati bíróság megállapította az adásvételi szerződés érvénytelenségét és elrendelte az eredeti állapot helyreállítását. 2017. 11. hóban a felszámolás egyezséggel lezárult, az ingatlan 150 millió forint piaci értéken szerepelt a felszámolási zárómérlegben. Kérdésünk: 1. Az eredeti állapotot hogyan kell helyreállítani a könyvekben és a beszámolóban, illetve ezt a felszámolási zárómérlegben kellett volna megtenni? 2. Mivel a 2012. 08. 31-i tevékenységet lezáró mérlegben akkor 0 forint volt a tárgyi eszköz értéke, most a felszámolást követő év adóbevallásában a Tao-törvény 16. § (6) bekezdésénél az eredeti állapot helyreállítása miatt a 100 millió forint nyilvántartási értéket figyelembe lehet-e venni, annak ellenére, hogy a 2012.08.31-i mérlegben az ingatlan nem volt nyilvántartva? Válaszukat előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingatlanbérlet, rezsi elszámolása

Nagy Norbert

adószakértő

Egyesület végelszámolásának nyomtatványai II.

Pölöskei Pálné

adószakértő

Táppénzjogosultság vége

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs