380 találat a(z) büntetőjog cimkére

BH 1989.1.8 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság, illetve a megyei bíróság az I. r. és a II. r. terheltek bűnösségét társtettesként elkövetett adócsalás bűntettében állapította meg, és ezért az I. r. és a II. r. terhelteket büntetéssel sújtotta.
A megállapított tényállás lényege a következő.
Az I. r. terhelt a társasház építőközösségének közös képviselője, míg házastársa - a II. r. terhelt - annak a társadalombiztosítási ügyeit intézte. A terheltek a kiadások csökkentése érdekében az építkezésen dolgozó alkalmi munkások e...

BH 1981.3.86 Jogszabályok és jogi tartalmak

A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondotta ki 2 rb. folytatólagosan kisebb kárt okozó csalás vétségében és magánokirathamisítás vétségében, ezért halmazati főbüntetésül 5 hónapi szabadságvesztésre, továbbá 4000 forint pénzmellékbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette.
A megállapított tényállás lényege a következő.
A terhelt mint a VOLÁN Vállalat gépkocsivezetője a vállalat tehergépkocsijával árut szállított a FŰSZÉRT Vállalat boltjai részé...

4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 1979.12.401 Jogszabályok és jogi tartalmak

A járásbíróság az I. r. terheltet vámbűntett miatt 3 hónapi - a végrehajtás tekintetében 1 évi próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte, s a tőle lefoglalt vámárukból a 230 gramm súlyú, 80 500 forint értékű aranytárgyat elkobozta, míg a 131,5 gramm súlyú, 46 025 forint értékű összecsomózott arany nyakláncot és arany függelékeket az I. r. terhelt részére kiadni rendelte.
A megállapított tényállás szerint az I. r. és a II. r. terheltek együtt utaztak az olaszországi Triesztb...

T/... számú törvényerejű rendelet javaslata indokolással - a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) - amint ez általánosan követett jogalkotói gyakorlat - nem rendelkezik hatálybalépésének időpontjáról és az ezzel egyidejűleg hatályukat vesztő jogszabályokról, valamint arról sem, hogy rendelkezései a hatálybalépés előtt keletkezett, illetőleg a folyamatban levő ügyekben mennyire irányadóak. Ennek megállapítása külön jogszabály feladata. A tervezet ennek megfelelően
a) rendelkezik a Btk. hatálybalépésének időpontjáról, a hatályuka...

1979. évi 5. törvényerejű rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 1979. július hó 1. napján lép hatályba.

Az (1) bekezdés nem érinti az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett párizsi békeszerződés 6. cikke a) pontjának a háborús bűnök, valamint a béke vagy az emberiesség ellen elkövetett bűnök elkövetőinek kiadására vonatkozó rendelkezését.
Ha valamely jogszabály a 2. § (1) bekezdésében hatályon kívül helyezett jogszabályra, illetve rendelkezésre utal, ehelyett a Btk., vagy...

T/... számú törvényjavaslat indokolással - a Büntető Törvénykönyvről Jogszabályok és jogi tartalmak

A Büntető Törvénykönyv a bűnözés elleni küzdelem alapvető jogi eszköze. Meghatározza a bűncselekményeket és az elkövetőikkel szemben alkalmazható büntetéseket és intézkedéseket.
1. Magyarországon száz éve van büntető törvénykönyv.
Az 1873. évi V. törvénycikkel elfogadót első magyar büntető törvénykönyv magán viselte a liberálkapitalizmus jogalkotásának és a korabeli büntetőjogi felfogásnak minden jegyét. Fő célkitűzése természetesen a kapitalista állami, társadalmi és gazdasági rend védelme...

1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1954. évi 3. törvényerejű rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elkobzás alá eső dolgokat a közadóra vonatkozó jogszabályban megjelölt szervhez, a vámárut pedig a legközelebbi vámhivatalhoz kell beszállítani. Az elkobzott dolgokat az ügyészségnek vagy a bíróságnak - megkeresésükre - rendelkezésükre kell bocsátani.
Az elkobzott dolog (vámáru) értékesítése a pénzügyi, illetőleg a vámszervek feladata.


A pénzügyi bűntettek felderítése elsősorban a pénzügyi, illetőleg a vámszervek feladata.
A pénzügyőrség, illetőleg a vámőrség csak a halaszthatatlan ...

6770/1945. ME rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
A minisztérium a Magyar Teletonhirmondó és Rádió Részvénytársaságnak, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaságnak, a Magyar Országos Tudósító Részvénytársaságnak, a Magyar Filmiroda Részvénytársaságnak és a Magyar Hirdetőiroda Részvénytársaságnak mindazokat a vagyontárgyait, amelyek a jelen rendelet hatálybalépésekor birtokukban vannak, tekintettel arra a bű...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Költség-továbbszámlázás

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Jogdíj továbbhárítása

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Üdülő áfalevonási jog

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink