hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

NAV-tájékoztató az elektronikus ügyintézésről és a nyomtatványokról

  • adozona.hu

Tájékoztatókat tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az állami adóhatóság előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól, valamint a NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módjáról, illetve a képviselet bejelentéséről.

A NAV előtt intézhető ügyek (ideértve egyaránt az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, illetve ügyfél számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők/kezdeményezhetők. Minden természetes személy és nem természetes személy ügyfelet megilleti az a jog, hogy ügyének intézésekor elektronikus úton lépjen kapcsolatba a NAV-val. Az ügyintézés során igénybe vehetik mindazon elektronikus kapcsolattartási szolgáltatásokat, melyek ma Magyarországon elérhetőek.

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait külön jogszabályok – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. kormányrendelet (e-ügyintézési rendelet) – tartalmazzák, melyek az adóigazgatási eljárások speciális szabályaival – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvénnyel (Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénnyel (Art.) együtt teremtik meg a NAV előtti, illetve a NAV által megvalósított elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

A NAV az egyes ügyfélkategóriák szerint részletesen ismerteti a 2019. január 1-jétől alkalmazható elektronikus ügyintézési módokra vonatkozó szabályokat. Így külön szól a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek, az egyéni vállalkozók és az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek, valamint a nem természetes személy ügyfelek adóhatósággal történő elektronikus kapcsolattartásának tudnivalóiról.

Tájékozódhatnak az ügyfelek a NAV által alkalmazott, a KÜNY tárhelyre, illetve a cégkapura vonatkozó elektronikus kézbesítési szabályokról. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személyek is megtudhatják, hogy meghatalmazott nélkül, illetve meghatalmazottal hogyan intézhetik elektronikus úton adóhivatali ügyeiket, mely esetekben, hová kézbesíti részükre az iratokat a NAV.  Az adóhatóság külön részletezi az elektronikus ügyintézésre kötelezett természetes személy, a cégkapu-regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, de belföldi székhellyel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő elektronikus kézbesítés szabályait.

A tájékoztatót ITT olvashatja el.

A másik tájékoztatóban a NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának, valamint a képviselet bejelentésének módjáról kapnak képet az adózók.

A cégbejegyzésre, a bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett, valamint a Magyar Államkincstár által nyilvántartandó, ún. törzskönyvi jogi személy adózók/ügyfelek esetében – a nyilvántartásba vételt végző szervek képviselő adóazonosító jelét is tartalmazó elektronikus adatszolgáltatása alapján – az állami adó- és vámhatóság hivatalból biztosítja az önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát. Mindez azt jelenti, hogy az ebbe a körbe tartozó törvényes képviselők esetében nem szükséges külön képviseleti bejelentést tenni az állami adó- és vámhatósághoz – szögezi le a NAV.

Állandó meghatalmazott bejelentése

Az adózó/ügyfél nevében az állami adó- és vámhatóság előtt állandó meghatalmazott illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselője is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a képviselő képviseleti jogosultságát az állami adó- és vámhatósághoz bejelentsék.

1. Az adózó/ügyfél nevében eljárni kívánó állandó meghatalmazott illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselő személyét az erre a célra szolgáló EGYKE elnevezésű adatlapon kell bejelenteni az első ügyintézés előtt.

a) Az EGYKE adatlapot az elektronikus ügyintézésére kötelezett vagy az ügyintézés elektronikus módját önként választó adózó/ügyfél esetében az állandó meghatalmazottnak elektronikusan kell benyújtani az arra vonatkozó, fent részletezett módok valamelyikén. Az elektronikusan benyújtott EGYKE adatlaphoz – a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazás vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat formájában – csatolni kell az állandó meghatalmazást is.

b) Ha az adózó/ügyfél elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, vagy választhatja azt, de azzal nem kíván élni, akkor az adózó/ügyfél által az EGYKE adatlap papíralapon is benyújtható bármelyik elsőfokú adó- és vámigazgatósághoz. Ebben az esetben az EGYKE adatlapot a benyújtónak saját kezűleg alá kell írnia és ahhoz csatolnia kell az eredeti állandó meghatalmazást vagy a képviseleti jogosultságát igazoló eredeti okiratot is.

A természetes személy adózó/ügyfél törvényes képviselője (pl. szülő, gyám, gondnok) az 1/a) vagy 1/b) pont szerint jelentheti be képviseleti jogosultságát. A természetes személy adózó törvényes képviselője képviseleti jogosultságát igazoló eredeti okiratot az állami adó- és vámhatóság a bejelentés nyilvántartásba vételét követően részére haladéktalanul visszaszolgáltatja.

2. Elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével az eBEV portálon elérhető képviseleti bejelentő felületen.

a) A természetes személy adózó/ügyfél, illetve a nem természetes személy adózó/ügyfél törvényes képviselője állandó meghatalmazást adhat. Az ilyen módon adott állandó meghatalmazás – a következő kivétellel – az állandó meghatalmazott jóváhagyása nélkül érvényes. Ügyvéd, ügyvédi iroda illetve kamarai jogtanácsos részére adott állandó meghatalmazás a meghatalmazott – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követő – jóváhagyásával válik érvényessé.

b) Az állandó meghatalmazott elkészítheti az állandó meghatalmazását, mely a természetes személy adózó/ügyfél, illetve a nem természetes személy adózó/ügyfél törvényes képviselője – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követő – jóváhagyásával válik érvényessé.

A 2/a) vagy 2/b) pont szerint az eBEV portálon adott, illetve jóváhagyott állandó meghatalmazás esetében nem kell csatolni a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazást vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus iratot.

A bejelentett képviselő nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózót/ügyfelet és a képviselőt értesíti. A képviseleti jogosultság az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos.

Bejelentés határideje adóügyekben

Az adózó nevében eljárni kívánó állandó meghatalmazott illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselő személyét az erre a célra szolgáló EGYKE adatlapon kell bejelenteni az első ügyintézést megelőzően.

Az Art. 1. sz. mellékletének 24. pontja alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles adózó – az Air. 36. § (4) bekezdés d) pontja szerinti adózók kivételével – az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles elektronikus azonosítási szolgáltatás létesítését kezdeményezni, és erről a létesítést követő 8 napon belül bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.

Ha az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített KÜNY tárhelyet, úgy a 8 napos bejelentési határidőt az adószám megszerzésétől kell számítani.

Ha az adózó állandó meghatalmazással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti az adóügyekre vonatkozó adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott a meghatalmazást követő 8 napon belül köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.

Eseti meghatalmazott bejelentése

Ha az adózó/ügyfél nevében nem állandó, hanem eseti jelleggel, csak adott ügyben vagy adott ügyön belül kizárólag valamely eljárási cselekmény során meghatalmazottal kíván eljárni, akkor az eseti meghatalmazást

– elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy azt önként választó adózó/ügyfél esetében e-Papír szolgáltatás igénybevételével,

–  elektronikus kapcsolattarásra nem kötelezett adózó/ügyfél esetében papíralapon

lehet az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni.

Az eseti meghatalmazást az ügy indítását, illetve az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően, illetve azzal együtt lehet bejelenteni. Fontos, hogy elektronikus űrlap benyújtására jogosító eseti meghatalmazást az elektronikus űrlap benyújtását megelőzően szükséges benyújtani, tekintettel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság a benyújtási jogosultságot előzetesen vizsgálja és képezi meg.

Az elektronikus formában tett bejelentéshez csatolni kell a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazást vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus iratot. Papíralapon tett bejelentés estén a meghatalmazás egy eredeti példányát mellékelni kell.

Segítségre lenne szüksége a cégkapu használatával kapcsolatban?
Rendelje meg kedvezményesen a CÉGKAPU A GYAKORLATBAN 2019 című segédanyag-csomagot.
A segédanyagok a problémás kérdésekre fókuszálva, tömören, gyakorlatiasan mutatják be a cégkapu kezelésének legfontosabb tudnivalóit.
Részletek >>

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Munkaidő

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Csökkent részmunkaidős szabadsága

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close