hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Nyugdíj a nők 40 szabály alapján – újabb beszámítható időtartamok!

  • Winkler Róbert nyugdíjszakértő
21

Március 23-ától bővült a nők nyugdíjazásánál 40 éves jogosultsági időbe beszámítható időtartamok köre. Összefoglaltuk a kedvezményes nyugdíjba menetel régi és új előírásait.

2011. január 1-jétől nyílik lehetőség a nők részére nyugdíjkorhatárra tekintet nélkül saját jogú nyugellátás megállapítására.

A 2010. évi CLXX. törvény 1. §-ával megállapított társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2011. január 1-jétől hatályba lépett 18. § (2a)-(2d) bekezdései szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki:
a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A fenti kedvezményes nyugdíj bevezetésének célja a nők kettős, munkahelyi és családi szerepvállalásának elismerése volt, ennek megfelelően a nyugdíjra való jogosultság feltételei is ezekhez a szerepkörökhöz igazodnak. Tekintettel azonban arra, hogy a kedvezményes öregségi nyugdíj igénybevételéhez az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nem szükséges, a kedvezményre való jogosultság tekintetében a jogszabály speciális és egyben szigorúbb feltételeket határoz meg.

Ilyen szigorúbb rendelkezés, hogy az általános szabályok szerint egyébként nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősülő időszakok közül jogosultsági időként kizárólag a munkaviszonyban (közalkalmazottként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként stb.), egyéni vagy társas vállalkozóként, illetve más kereső tevékenységgel járó jogviszonyban (megbízási jogviszony, mezőgazdasági őstermelő stb.) eltöltött időt lehet figyelembe venni.

A kereső tevékenységnek nem minősülő idők közül pedig kizárólag a terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermekgondozási díjban, továbbá a gyermekgondozási segélyben és a gyermeknevelési támogatásban, valamint a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő vehető figyelembe jogosultsági időként.

A szabályozás más szolgálati időt, mint például a tanulmányi időt, a munkanélküli ellátást és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem veszi figyelembe.

Ugyanakkor e rendelkezés alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a negyven év jogosultsági időn belül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt jogosultsági idő – ha a jogosult saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek.

A Tny. végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) kormány rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. §-a – a Tny. felhatalmazása alapján – tételesen felsorolja azokat a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokat, amelyek a kedvezményes nyugdíjhoz jogosító időnek minősülnek. A jogszabályban rögzítettek kiterjesztő értelmezésére, illetve egyedi körülmények mérlegelése alapján a felsoroltakon kívül további jogviszonyok beszámítására nincs jogi lehetőség.
OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, mik az új lehetőségek március 23-ától!
Számítsa ki várható nyugdíját az Adózóna nyugdíjkalkulátorával!

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A teljes cikket előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink olvashatják el! Emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (21) , melyek közül a legfrissebbek:
Winkler Róbert

Tisztelt Bözsike!

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 29. § (5) bekezdés a) pontja – az 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő tekintetében - meghatározza, hogy a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó tartama szolgálati időnek számít, ha a biztosítottat háromévesnél – tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tizenkettő évesnél – fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illette meg.
A Tny. 18. § (2b) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazása szempontjából jogosultsági időnek számít az R. 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő.

A fentiek alapján, amennyiben a megkeresésében említett fizetés nélküli szabadság időtartamát Önnek az R. fent említett rendelkezéseire tekintettel már elismerték szolgálati időnek, úgy az az időtartam a nők kedvezményes nyugdíjazására is figyelembe vehető jogosultsági időnek. Amennyiben az említett fizetés nélküli szabadság még nem került a nyugdíjbiztosítási szervek által elismerésre, úgy abban az esetben az adategyeztetési eljárás, vagy a nyugdíj megállapítására irányuló eljárás során Önnek bizonyítania kell majd a fizetés nélküli szabadság jogcímét, tartamát. A bizonyításra a munkáltató által kiállított egykorú igazolás a legkézenfekvőbb.

egy ápoló családtag

A súlyosan fogyatékos mozgáskorlátozott Édesanyát ápoló lányának a 40 éves jogosultsági idejébe miért nem számít be az ápolási évek időtartama? Mi ez a negatív, hátrányos megkülönböztetés még itt is az ápolók között? Hiszen egy gyermek ápolása és egy Édesanya, vagy Édesapa ápolása ugyanolyan fontos és hasznos feladat a társadalomnak! A gazdaságnak is. Hiszen mind kettő az ember életének fenntartásán fáradozik! Sőt az idős ember ápolása sokkal összetettebb, és fizikailag is nagyobb teherbírást igényel. Az érzelmekről már nem is beszélve. Hiszen egy gyermek tisztába tevése sokkal természetesebb feladat. Mint egy felnőtt ember, aki még ráadásul a szülő, annak a teljeskörű ápolása, gondozása. Mivel ez érzelmileg is sokkal fájdalmasabb feladat, ha a saját szülönkről ilyen állapotában kell felelősséggel ezen a területen is gondoskodni. Az emberi méltóság is ilyenkor sérül. Ezeket a lelki tényezőket senki sem vette figyelembe az embertelen és egyáltalán nem körültekintő rendeleteik megalkotása előtt, sem utána.
Ugye senki sem gondolja komolyan ebben az országban, hogy a gyermek élete magasabb rendű, mint egy szülőé? Mert ezekkel a rendeletekkel csak a hátrányos megkülönböztetést, a negatív diszkriminációt hagyták jóvá! Amikor különbséget tettek vérségi kapcsolat alapján az ápolási időszak figyelembe vehetősége között! Egy édesanya ápolásáért, vagy édesapa ápolásáért ugyanazok a jogok illetnék meg az ápolót! A nők 40 éves korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultságához, ha a szülőjét ápolja. Hiszen a szülő nyugdíját nem Ő kapja meg. Mert az a szülőé. De az idejét annak, hogy a szüleit ápolja, ugyanugy méltányolni kellene, mintha a gyermekét. Ugyanis a mai hatályos jogszabályok többféle segítséget is adnak az anyáknak a gyerekeik felneveléséhez. De az idős beteggé vált szülők ápolásához semmit se nyújtanak. Csak a szerény ápolási díj összegét, amiből a tb-t ugyanúgy levonják, mint a gyermeküket ápolóknál az ápolási díjból. Hol itt a különbség? Csak az idő figyelembe vételénél a nyugdíjba vonulás lehetősége szempontjából. Ami kifejezetten hátrányos, ha csak az idős szülő ápolását végzi a gyermeke. Ráadásul úgy, hogy ezért még csak elismerést sem kap a kormány részéről! Semmivel sem nehezebb egy gyermek ápolása, mint egy beteggé vált idős szülőé! Ezt mikor fogják már figyelembe venni? Nem lenne ennyire nehéz a nőknek 55 éves kor felett végre nyugdíjba menniük, ha az ápolási időszakot végre elismernék, amit a beteggé vált szülők ápolásának érdekében végez. Rugalmasabb nyugdíj törvények kellenének, amik a nők valós élethelyzetét végre figyelembe veszi. Az átképzések, csak az időhúzására, ellehetetlenítésére anyagilag is teher csak az 55 év feletti nyugdíj előtt nem sokkal álló nőknek. Hiába a 37 év munkaviszony, hiába a 39 év szolgálati idő. Mégse tud vele mit kezdeni egy pl. 57 éves nő.
Csak megnehezítik a nyugdíjba vonulását a nőknek, ha a szülők ápolási időszakát nem veszik figyelembe a 40 év jogosultsági idő megszerzésénél!

Bozsike

T.Adózóna Bedolgozó voltam 1979.november 11.én született gyermekemre, nem kaptam gyest, fizetés nélküli szabadságot kértem három évre, a gondozására. beleszámít e a nők 40 éves nyugdíjazásába. ez idő alatt állományba voltam a munkahelyemen. Köszönöm válaszát.

b.eva55

T. Adózóna!
Segítségüket szeretném kérni.
1955 júliusában születtem. Nappali tagozatos diákként 1974 szeptemberében szültem első gyermekemet.Semmilyen biztosítási jogviszonyom nem volt abban időben. 1975. 10.01-jétől dolgozom folyamatosan - második gyermekem 1978-ban született, akivel 1 éves koráig voltam GYES-en- Kérdésem: a nők kedvezményes nyugdíjazásának igénybevéléhez beszámít- e az 1974. szeptemberétől 1975 október elseje közötti időszak? Köszönettel: B.Éva

Winkler Róbert

Tisztelt B. Zoltán!

Mint azt a korábbi levelemben is írtam, a nők kedvezményes nyugdíjazásához jogosultsági időként kizárólag olyan biztosítási jogviszonyok ismerhetők el, melyek az általános szabályok szerint nyugdíjjogosultsági időként is elismerhetőek. A GYES, GYED, GYET időtartama az ellátásokból eszközölt járuléklevonás alapján kerül az általános szabályok szerint szolgálati időként elismerésre. A cikkben említett gyermekgondozás, ápolás jogcímén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamának az általános szabályok szerinti nyugdíjjogosultsági időként történő elismerhetőségének bevezetését – 1983. január 1-től – pedig azon személyek társadalombiztosítási helyzetének rendezését célozta, akik a GYES, GYED időtartamának leteltét követően, a fizetés nélküli szabadság kezdetét megelőzően fennálló munkaszerződésük ellenére, a beteg gyermekük gondozása, ápolása miatt nem tudtak visszamenni munkahelyükre, és annak alapján kereső tevékenységet folytatni.

Levele tanúsága szerint felesége az említett időszak alatt – 1977. június 20 és 1978. augusztus 16 – nem állt semmilyen biztosítási jogviszonyban, tehát munkaviszony hiányában fizetés nélküli szabadságot sem igényelhetett a fenti jogcímen, ezért ezen időszak sajnos az általános szabályok szerint sem vehető figyelembe szolgálati időként függetlenül azon ténytől, hogy ez idő alatt felesége gyermekük születését követően a felsőfokú tanulmányai mellett, gyermekük neveléséről, ápolásáról is gondoskodott. Sajnálatos módon az Ön által említett időszak szolgálati időként történő elismerésére még kizárólagos méltányosság alapján sincs jogi lehetőség.

A levelében említett elismert jogosultsági idők alapján, amennyiben felesége 2013. december 31-ét követően folyamatosan kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban áll – munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, stb -, úgy abban az esetben a nők kedvezményes nyugdíjazására, a hatályos jogi szabályozás alapján, legkorábban 2015. év augusztus végén szerezhet jogosultságot.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

juti54

Kedves Winkler Róbert!

Köszönöm szépen, gyors segítségét, sikerült elintézni a munkanélküli hivatalba a nyugdíj előtti segély. Nekem ez is nagyon sokat számít. Ön nélkül ezt nem tudtam volna, mert, hiába olvastam a jogszabályt, nem értettem!!!
Köszönettel: Juti54

B. Zoltán

Tisztelt Winkler Róbert!
Köszönöm gyors válaszát 2014.03.31.-i kérdésemre. Annyiban szeretném pontosítani hozzászólásomat, hogy első gyermekünk születését megelőzően feleségem nappali tanulmányait befejezte, és levelezőn szerezte meg diplomáját. Egészen pontosan 1977.06.20. és 1978.08.16. közötti időszak semmilyen jogviszonyként nincs figyelembe véve. Gyermekünk 1977.09.11.-én született, GYES ellátásban azért nem részesültünk, mivel feleségem nem rendelkezett munkaviszonnyal gyermekünk születésekor. (Úgy tudom ez ma nem is feltétele a GYES megállapításának.) Gondolom a törvényhozó szándéka az volt a GYES jogosultsági időként történő figyelembe vételével, hogy támogassa a gyermekvállalást, gyermeknevelést. Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy van-e lehetőség arra, hogy akár GYES-es időszakként, vagy „kvázi” fizetés nélküli szabadságon történő gyermek nevelésként (vagy bárhogy) beszámítható-e jogosultsági időként az 1977.09.11. és 1978.08.16. közötti időszak, melyben feleségem ellátás nélküli (GYES) gyermekneveléssel és tanulmányai levelező tagozaton történő befejezésével foglalkozott? (Három gyermeket neveltünk fel, nem tudom van-e ennek jelentősége a kérdés megválaszolásához.) 2013.12.31-ig feleségem megállapított szolgálati ideje 39 év 65 nap, jogosultsági ideje 38 év 137 nap ebből kereső tevékenység 33 év 36 nap.
Válaszát tisztelettel várom. Üdvözlettel B. Zoltán

Winkler Róbert

Tisztelt Kalamandrak!

Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét, hogy a megjelent cikkben egyértelműen rögzítésre került, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazása igénybevételéhez az érintett nőnek legalább 40 év jogosultsági idővel kell rendelkeznie. További feltétel, hogy ezen 40 év jogosultsági időn belül legalább 32 év kereső tevékenységgel szerzett idővel kell rendelkezni, olyan nő esetében pedig, aki részére a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg a fent említett 32 év helyett legalább 30 év kereső tevékenységgel szerzett idővel kell rendelkeznie. A 40 évhez fennmaradó jogosultsági időt pedig gyermekneveléshez, gondozáshoz kapcsolódó ellátásokban való részesülés alapján szerezhető meg.
A 90/2014 (III.20.) Kormányrendelet csupán a nők kedvezményes nyugdíjazása szempontjából jogosultsági időként figyelembe vehető biztosítási jogviszonyok körét bővítette, az általános jogosultsági feltételeket a módosítás nem érintette.
A levele tanúsága szerint felesége 11 év munkaviszonnyal – kereső tevékenység – továbbá 14+7 év gyermekgondozással, ápolással eltöltött jogviszonnyal rendelkezik, tehát felesége a nők kedvezményes nyugdíjazásához minimálisan szükséges 40 év jogosultsági idő helyett jelenleg elvileg 32 év jogosultsági idővel rendelkezik – ebből 11 év kereső tevékenységgel, 21 év pedig gyermekgondozással, ápolással szerzett jogosultsági idő -, mely alapján jelenleg valóban nem jogosult a nők kedvezményes nyugdíjazására.
Figyelemmel arra, hogy felesége a gyermekük sajnálatos betegsége miatt ápolási díjban részesül, ezért esetében az általánosan előírt 40 év jogosultsági időn belül legalább 30 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idővel kell rendelkeznie a kedvezményes nyugdíjazásra való jogosultsághoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelen állapot szerint, felesége további 19 év kereső tevékenységgel – munkaviszony, közszolgálati jogviszony, vállalkozói jogviszony, stb – járó jogosultsági időt kellene szerezzen a kedvezményes nyugdíjra való jogosultság esetleges megszerzéséhez.

Annak érdekében, hogy a felesége esetleges kedvezményes nyugdíjazásához figyelembe vehető szolgálati idejének valós tartamával tisztában legyenek, javasolom, hogy adategyeztetési eljárást kezdeményezzenek a lakóhelyük szerint illetékes nyugdijbiztosítási szervnél. Felhívom a figyelmét, hogy az adategyeztetési eljárás kezdeményezésére kizárólag elektronikus úton nyílik lehetőség, a kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

Winkler Róbert

Tisztelt Hegedüs Ildikó!

A nők kedvezményes nyugdíjazása igénybevételéhez az érintett nőnek legalább 40 év jogosultsági idővel kell rendelkeznie. További feltétel, hogy ezen 40 év jogosultsági időn belül legalább 32 év kereső tevékenységgel szerzett idővel kell rendelkezni, olyan nő esetében pedig, aki részére a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg a fent említett 32 év helyett legalább 30 év kereső tevékenységgel szerzett idővel kell rendelkeznie. A 40 évhez fennmaradó jogosultsági időt pedig gyermekneveléshez, gondozáshoz kapcsolódó ellátásokban való részesülés alapján szerezhető meg.
Az ápolási díj folyósításának időtartama az általános szabályok szerint szolgálati időnek számít, a nők kedvezményes nyugdíjazása szempontjából jogosultsági időként is figyelembe kell venni, viszont ezen időszak nem kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági időként, hanem gyermekneveléssel, gondozással eltöltött jogosultsági időként kerül beszámításra.
Levelében közli, hogy 10 év tényleges munkavégzéssel eltöltött munkaideje és 16 év gyermekgondozással – GYES, ápolási díj – eltöltött ideje van, ezért ennek alapján elvileg Ön jelenleg 26 év szolgálati idővel rendelkezhet, melyből a nők kedvezményes nyugdíjazásánál 10 év kereső tevékenységgel szerzett, 16 év pedig gyermekneveléssel, gondozással szerzett idő lenne. Figyelemmel arra, hogy Ön a beteg gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban részesül, ezért a kedvezményes nyugdíj megállapításához az általánosan előírt legalább 40 év jogosultsági időn belül Önnek legalább 30 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idővel kell rendelkeznie. Ez egyben azt is jelenti, hogy a levelében jelzett 10 év munkaviszonya, valamint 16 év gyermekneveléssel, gondozással szerzett szolgálati ideje „mellé” további legalább 20 év kereső tevékenységgel – munkaviszony, közszolgálati jogviszony, stb – járó jogosultsági időt kell szerezzen a nők kedvezményes nyugdíjazásra való jogosultság megszerzéséhez.
Annak érdekében, hogy a kedvezményes nyugdíjazáshoz figyelembe vehető szolgálati idejének valós tartamával tisztában legyen, javasolom, hogy adategyeztetési eljárást kezdeményezzen a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél. Felhívom a figyelmét, hogy az adategyeztetési eljárás kezdeményezésére kizárólag elektronikus úton nyílik lehetőség, a kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

hegild

Én sem értem pontosan. Most akkor az ápolási díj szolgálati időnek számít vagy sem? 10 év tényleges munkavégzéssel eltöltött munkaidőm van és 16 év gyes ill. súlyosan beteg gyermek ápolása miatti ápolási díj. Most akkor ez 26 év munkaviszonynak számít vagy sem? Bizonyos gyes és ápolási idők alatt rendelkeztem munkaviszonnyal is. A 10 év mellé kellene még 20 év keresőtevékenységgel eltöltött idő hogy nyugdíjra jogosult legyek vagy négy év is elég? Szóval nem teljesen értem ezt az ápolási díj beszámítást.
Köszönettel: Hegedűs Ildikó

Kalamandrak

Tisztelt Adózóna!
Feleségem fogyatékos gyermekünk mellett 7 éve ápolási díjban részesül, mellette a megengedett 4 órás munkaviszonya van családi vállalkozásunkban. Korábban a gyerek 14 éves koráig GYES-en volt, ami alatt egy újabb gyermekünk is született. Előtte folyamatos munkaviszonya volt 11 évig. Ez tehát így 11 év munkaviszony, 21 év GYES + ápolási díj, összesen 32 év. Felbuzdulva az Önök cikkén elment a Nyugdíjigazgatóságra, ahol semmit sem tudtak az említett 30 évről. Szerintük valamit félreolvastunk, ilyen nem létezik, csak 40 év van. Nyugdíjat nem kaphat.
A 90/2014 (III.20.) Kormányrendeletet nézve seholnem találtam semmit a 30 évről.
Mit értettünk félre? Köszönettel várom válaszukat.

Winkler Róbert

Tisztelt juti54!

A nők kedvezményes nyugdíjazása szempontjából a korábbi szabályozás annyiban változott pozitívan, hogy jogosultsági időként lehet figyelembe venni azon 1998. január 1-jét megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát is, amely alatt az anya beteg gyermekét ápolta, gondozta és ez idő alatt nem részesült gyermeknevelési ellátásban – GYES, GYED, GYET -.
Szeretném tájékoztatni arról, hogy létezik „a nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése” elnevezésű központi munkaerő-piaci program, melynek célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő elősegítése. A program célcsoportja az a legalább 1. hónapja regisztrált álláskereső nő, aki a 60. életévét betöltötte – jogosultsági idejére tekintet nélkül -, illetve az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.
A programmal kapcsolatos részletes információkkal kapcsolatosan érdeklődni a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

Winkler Róbert

Tisztelt Sz. Edit!

A nők kedvezményes nyugdíjazásának igénybevételéhez legalább 40 év nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati idővel kell rendelkezni, ezen belül pedig legalább 32 év kereső tevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel – olyan nő esetében pedig, akinek súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel állapítottak meg ápolási díjat, vagy e jogcímen igénybevett fizetés nélküli szabadsága alapján szerzett szolgálati időt legalább 30 év kereső tevékenységgel járó szolgálati idővel – kell rendelkezni.
Levele tanúsága szerint Ön jelenleg csupán 31 év szolgálati idővel rendelkezik – ezen belül 17 év a kereső tevékenységgel, 14 év pedig gyermeknevelési ellátásban, illetve a súlyosan beteg gyermeke alapján megállapított ápolási díjban részesüléssel szerzett szolgálati idő – ezért 40 év hiányában jelenleg sajnos nincs lehetősége a nők kedvezményes nyugdíjazásának igénybevételére. Tájékoztatásul közlöm, hogy figyelemmel arra, hogy beteg gyermekére tekintettel ápolási díjban részesül, ezért a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Önnek a 40 év jogosultsági időn belül legalább 30 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idővel kell rendelkeznie a majdani kedvezményes nyugdíjazása megállapításához.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

Winkler Róbert

Tisztelt B. Zoltán!

A nők kedvezményes nyugdíjazásánál jogosultsági időként kizárólag olyan biztosítási jogviszonyok vehetők figyelembe, amelyek alapján az adott személy az általános szabályok – nyugdíjkorhatár szerinti nyugdíjazás - szerint nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt szerez. Levele tanúsága szerint első gyermekük születésekor felesége nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatott, mely tanulmányok 1998-ig folytatott időtartama az általános szabályok szerint nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időnek számít. Ugyanakkor a vonatkozó jogi szabályozás a tanulmányok idejét, függetlenül azon ténytől, hogy azok az általános szabályok szerint szolgálati időnek minősülnek, nem sorolja a nők kedvezményes nyugdíjazásánál jogosultsági időként figyelembe vehető időként. Amennyiben tehát a levelében jelzett időszak alatt felesége nem részesült gyermeknevelési ellátásban – GYES, GYED, GYET -, úgy az a nők kedvezményes nyugdíjazásánál sajnálatos módon jogosultsági időként sem vehető figyelembe.

Üdvözlettel: Winkler Róbert

B. Zoltán

Tisztelt Adózóna!
Jogosultsági időként figyelembe vehető-e az az időszak, amely első gyermekünk születésétől, feleségem munkaviszony szerződéskötéséig tartott. (Kb 1 év.) Gyesesként azért nem volt feleségem regisztrálva ezen időszakban, mivel a szüléskor nappali tagozatos főiskolás volt és nem rendelkezett munkaviszonnyal. Köszönöm segítségüket! Üdvözlettel! Zoltán

B. Zoltán

Tisztelt Adózóna!
Jogosultsági időként figyelembe vehető-e az az időszak, amely első gyermekünk születésétől feleségem munkaviszony szerződéskötéséig tartott. (Kb. 1 év) Gyesesként azért nem volt feleségem regisztrálva ezen időszakban, mivel a szüléskor nappali tagozatos főiskolás volt és nem rendelkezett munkaviszonnyal. Köszönöm segítségüket! Üdvözlettel! Zoltán

Sz. Edit

Tisztelt Adózóna!
Jelenleg 54 éves vagyok, lányom súlyos beteg, így már 8 éve ápolási díjat kapok. Ezt megelőzően volt 23 év munkaviszonyom (ebből 6 év gyes), így jelenleg 31 évem van. Az lenne a kérdésem, hogy most lehetőségem van-e öregségi nyugdíjba mennem, illetve továbbra is jogosult lennék-e az ápolási díjra? Köszönöm segítségüket!

juti54

Bocsánat. Még ide tartozik, hogy szolgálati időm pedig 41-év.

juti54

1954.év áprilisban születtem. jelenleg nem dolgozom , már nem foglalkoztat senki! A 83-éves Édesanyám nyugdíjából élünk. Nekem 36.év 9-hónap munkaviszonyom van ! Akkor Én csak 63-és fél éves koromba mehetek el nyugdíjba . Akkor mi változott pozitívan!! Ha válaszolnának akkor megköszönném Üdv.

adózóna.hu

Tisztelt Dietmar!
Kérem, írja meg, hogy pontosan mit nem ért, megpróbálunk segíteni.

Üdvözlettel: az Adózóna csapata

Dietmar

Nem egészen értem!

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingatlanbérlet, rezsi elszámolása

Nagy Norbert

adószakértő

Egyesület végelszámolásának nyomtatványai II.

Pölöskei Pálné

adószakértő

Táppénzjogosultság vége

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs