451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2018.10.285 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. rendű alperes és a felperes 1/2 - 1/2 arányú közös tulajdonában áll a b.-i ingatlan, amelyet a II. rendű alperes ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoga terhel.
[2] Az I. rendű alperes 2010. április 21. napi kezdő időponttal felszámolás alá került. A felszámolási vagyon része a tulajdonát képező ingatlanhányad.
[3] Az I. rendű alperes felszámolója többszöri eredménytelen értékesítési kísérletet követően az elektronikus értékesítési rendszerben (a továbbiakban: EÉR) 2016 á...

ÍH 2018.122 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 7. sorszámú végzésével a hitelezőnek a vitatott igénye elbírálására irányuló kérelmét (tartalmilag a hitelező 530 700 forint követelése vonatkozásában a felszámoló által vitatott besorolás alkalmazására irányuló, a felszámoló által elbírálás végett előterjesztett igényt) elutasította.
Végzése indokolásában rögzítette, hogy a hitelező 2014. július 12. napjától állt az adós mint munkáltató alkalmazásában személy- és vagyonőr munkakörben. A munkabére 2015. évtől havi brutt...

ÍH 2018.121 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2017. november 8. napján elektronikus úton előterjesztett keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg: az alperes a F. Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" álló adós fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének bekövetkeztét követően ügyvezetői feladatait nem a hitelezők érdekének figyelembevételével látta el és ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent.
Keresete alapjaként előadta, hogy az alperes nem teljesítette a csődeljárásról és a ...

BH 2018.9.255 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes javára 2011. március 28-án 45 289 481 forint és járulékai erejéig végrehajtási jogot jegyeztek be a felperesi jogelőd: az adós tulajdonában álló perbeli - lakás és teremgarázs-beálló megjelölésű - ingatlanokra. A bíróság az adós felszámolását 2013. április 19-én kelt végzésével rendelte el. Az alperes a felszámolási eljárásban bejelentette a hitelezői igényét, azt a felszámoló nyilvántartásba vette. Az alperes adóhatóság a felszámolásra figyelemmel az adós ellen folytatott végr...

BH 2018.9.258 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását az adóhatóság hitelező 2014. május 30-án előterjesztett kérelme alapján a bíróság 2014. december 3-án indította meg.
[2] A fizetésképtelenséget megállapító és a felszámolást elrendelő jogerős végzésében kötelezte a bíróság az adóst, hogy a hitelezőnek 80 000 Ft eljárási illetéket és 25 000 Ft közzétételi költségtérítést fizessen meg.
[3] A felszámoló 2016. január 4-én előterjesztette az eljárás egyszerűsített módon történő befejezésére irányló kérelmét. Eszerint a ...

BH 2018.7.202 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós ellen 2014. március 7-én előterjesztett kérelem alapján 2015. július 22-én megindult felszámolásban a bíróság a V. Kft.-t rendelte ki felszámolóként.
[2] A felszámoló az adós tulajdonában álló lakásingatlant, amely a kifogást előterjesztő hitelező zálogjogával terhelt, két alkalommal is eredménytelenül próbálta meg értékesíteni. Ezt követően - a 2016. június 8-án kelt, és a kifogást előterjesztő hitelező által 2016. június 13-án átvett levelében - a felszámoló felajánlotta megvás...

BH 2018.6.181 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A cég ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján 2015. november 8-án hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban az elsőfokú bíróság a cég a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 91. § (1) bekezdése alapján eltiltotta a további működéstől, megszűntnek nyilvánította és 2016. február 12-i hatállyal elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását.
[2] A vagyonfelmérési eljárás során a cég ...

BH 2018.4.124 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2015. május 20-án kezdeményezett felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság 2015. július 30-án indította meg az adós felszámolását a Cégközlönyben közzétett végzésével. A végzésben feltüntette a bíróság által kijelölt felszámolót, az R. C. Kft.-t, és megadta címét. Ezt követően külön bekezdésben közzétételre került a felszámolóbiztos neve, születési ideje, adóazonosítója, anyja neve és címe.
[2] A hitelező 2015. szeptember 7-i keltezéssel adta postára az igénybejelentését. A borítékon...

BH 2018.1.21 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes befektetési vállalkozás a Q. csoport tagja, működése a Q. csoport többi cégének működésétől függött, maga ugyanis nem rendelkezett sem fiókhálózattal, sem számítástechnikai, sem telekommunikációs infrastruktúrával. A felperesnek nem voltak ügyfélszolgálati irodái, helyette a Q. Pénzügyi Tanácsadó Zrt. a felperes függő ügynökeként járt el, e társaság munkavállalói dolgoztak az ügyfélszolgálati irodákban és ők tartották a felperes ügyfeleivel a kapcsolatot.
[2] A 2014. július 16...

ÍH 2017.153 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 11-I. sorszámú végzésével kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül nyújtson 3 620 000 forint összegű vagyoni biztosítékot.
Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a felperes a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A. §-a alapján pert indított az alperessel szemben; a keresetlevelében - többek között - kérte az alperes kötelezését vagyoni biztosíték nyújtására is 3 620 000 forint összegben, a Cstv. 33/A. § (2) bekezd...

ÍH 2017.155 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2015. február 18. napján benyújtott kérelem alapján indult eljárásban, a 22. sorszámú végzésével elutasította az adós gazdálkodó szervezetnek a felszámolás közzétételéről szóló végzés visszavonása iránt előterjesztett kérelmét.
Határozatának indokolásában rögzítette, hogy az adós ellen elrendelt felszámolás közzétételére 2017. június 29-én került sor. Az adós 2017. július 7-én terjesztett elő kérelmet a közzétételi végzés visszavonása iránt, amelynek indokaként a csődel...

Könyvelési anyag átadása III. Kérdés

Tisztelt Dr. Szeiler Nikolett! A fenti kérdésben az alábbi linken adott válaszával kapcsolatban kérdezném, hogy a Ptk.alábbi rendelkezése alkalmazható e a kérdésben http://adozona.hu/kerdesek/2017_11_16_Konyvelesi_anyag_atadasa_all 6:277. § [Törvényes zálogjog] A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába. Köszönettel.

Könyvelési anyag átadása II. Kérdés

Tisztelt Dr. Szeiler Nikolett! Köszönöm válaszát, de az alábbi kérdés merült fel még ezzel kapcsolatban. A fenti esetre nem alkalmazható a Ptk. 6:277. §-a a törvényes zálogjogról, mely szerint a megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába? Illetve a kérdésem még az, hogy ha az anyagátadás megtörtént, én milyen úton tudom követelni a felmondási időszakról a könyvelési díjat? Akár cégbírósági úton is megoldható? Üdvözlettel. Horváth-Krivanek Tímea

Törvényes zálogjog érvényesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági integrációval foglalkozó cég több éve tárolja a vele szerződésben lévő integráltja terményét. A szerződő fél nem hajlandó elszámolni szerződés szerint, ellentmond, tehát nem értékesíti felénk a megtermelt gabonát, mi ellenben kiállítottuk az elvégzett mezőgazdasági munkákról, input anyagról a számlákat. Kérdésünk az lenne, hogy miként lehet az elszámolást lekönyvelni, ha a szerződő fél nem hajlandó számlát kiállítani, zálogjogunkat érvényesítve szeretnénk értékesíteni a terményt és a befolyt összeggel csökkenteni az integrált tartozását felénk. Mi az áfa megítélése ezen ügylet során, kinek kell és mikor bevallani és megfizetni az áfát? Ennek a számviteli levezetésére és adóvonzataira lennénk kíváncsiak. Köszönettel: Bloom Hill Kft.

BH 2017.10.345 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az M. G. Kft. (a továbbiakban adós) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője az alperes volt 2008. január 15. napjától a felszámolás elrendelésének időpontjáig.
[2] A felperes mint vállalkozó és az adós között nyomdaipari munkák elvégzésére vállalkozási szerződés jött létre, amely alapján a felperes szerződéses kötelezettségét teljesítette, vállalkozóidíj-igényéről számlát állított ki. Az adós a számlát befogadta, tartozását elismerte, azonban azt sem esedékességkor - 2010. március 1...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

EPR-díj könyvelése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3