303 találat a(z) végrehajtási jog cimkére

BH 2023.11.285 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú építési hatóság 2015. február 16-án a felperessel szemben hivatalból építésrendészeti eljárást indított. Megismételt eljárásban az elsőfokú határozat kötelezte felperest a tulajdonában álló 6 és 4 helyrajzi számú, természetben szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: ingatlan) a meglévő kapuzatra újonnan épített nyolc zsalukősor, új tetőszerkezet, valamint a kapuzat mellé bővítményként épített új portaépület (a továbbiakban: szabálytalan építmény) elbontására a határoz...

6/2023. (IX. 5.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés c)-f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

módosul.
Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Az 1-9. §, a 11. § b) és c) pontja...

Végső előterjesztői indokolás a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 6/2023. (IX. 5.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2023/103. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-ában foglaltak alapján az alábbi indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.
A módosuló rendelkezések a zárjegyek alkalmazásához kapcsolódó végrehajtási szabályokat egyszerűsítik, a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek adóraktárba történő kereskedelmi célú visszaszállíth...

ÍH 2023.110 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság fellebbezett végzésével a felszámolás alatt álló gazdasági társaság mint végrehajtást kérő biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmét elutasította. Határozatának indokolásában kifejtette: a végrehajtást kérő biztosítási intézkedésként kérte a törvényszék elsőfokú és az ítélőtábla másodfokú határozata alapján a magánszemély adós tulajdonában álló kilenc ingatlan zárlatának elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 18...

299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3-6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7-11. §, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapjá...

ÍH 2023.59 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes, mint adós ellen az önálló bírósági végrehajtó végrehajtási eljárást foganatosít.
A felperes a végrehajtó folyamatos ingatlan árverési hirdetményével szemben végrehajtási kifogást terjesztett elő, melyet a járásbíróság végzésével elutasított.
A felperes fellebbezése folytán eljárt törvényszék a járásbíróság végzését helybenhagyta.
A felperes felülvizsgálati kérelmet kívánt előterjeszteni a jogerős végzéssel szemben. Jogi képviseletével az alperest bízta meg.
Az alperes a felülv...

ÍH 2023.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes közalkalmazotti jogviszonyban áll az alperessel tanító munkakörben. A felperes a 2018/19-as tanév első félévében osztályfőnök is volt, heti neveléssel- oktatással lekötött ellátott óraszáma az első félévben 27 óra volt, melyből egy órát rendkívüli munkavégzés ellenértékeként fizetett meg az alperes. A második félévben heti 26 óra lett az óraszáma, és osztályfőnöki feladatokat nem kellett ellátnia. Az osztályfőnöki feladatok ellátására tekintettel 1 óraszám kedvezmény illette meg, m...

ÍH 2023.22 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte, a bíróság kötelezze az alperest annak tűrésére, hogy az alperes kizárólagos tulajdonát képező ingatlanból az arra 50.599.938 forint és járulékai erejéig a felperes javára fennálló végrehajtási jogra figyelemmel 50.599.938 forint kölcsön, valamint ezen összegből 10.000.000 forint után 2011. január 03. napjától, 23.000 forint után 2011. április 07. napjától, 17.076.938 forint után 2011. szeptember 13. napjától, 2.500.000 forint után 2011. szeptember 24. napjától, m...

BH 2023.3.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. március 31-től fiókvezetőként dolgozott az alperes bankfiókjában, így kötött korábbi, a Zrt.-től lakásvásárlásra felvett kölcsöntartozása kiváltására és lakásfelújításra kölcsönszerződéseket az alperessel. Ehhez 2006. július 26-án hitelkérelmet nyújtott be az erre rendszeresített igénylőlapon, amelyen a hitel devizanemeként a svájci frankot (CHF), a folyósítás és a törlesztés devizanemeként a forintot jelölte meg. Egyidejűleg, 2006. július 26-án kockázatfeltáró nyilatkoza...

21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vh...

BH 2023.1.15 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1999. január 1-jétől 2020. november 23-ig állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel kisgyermeknevelő munkakörben. Jogviszonya fennálltának időtartama alatt állítása szerint két sajátos nevelési igényű (SNI) kisgyermek gondozását-nevelését végezte: az egyik kisgyermek P. O. B. (BNO F8400 autizmus spektrumzavar), akit a felperes 2018. október 4-től 2019. március 31-ig gondozott és nevelt, míg a másik O. Á. (BNO F939...

BH 2023.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. évben több alkalommal előterjesztett indítványaira az Európai Unió vámterületére különféle Kínából behozott textilipari termékek lettek szabad forgalomba bocsátva. Az elsőfokú vámhatóság a későbbiekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 29. cikke alapján bejelentett ügyleti értékeket túlzottan alacsonynak értékelte. A vámértékeket a Vámkódex 31. cikkében foglalt szabad módszer alapján állapította meg. Az elsőf...

40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi X...

BH 2022.5.139 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adóhatóság lefoglalta a felperes tulajdonában álló P. típusú személygépjárművet foglalási jegyzőkönyvvel; a foglalás nyilvántartásból történt. A felperes 2020. január 23-i beadványában kifogásolta a gépjármű lefoglalását. Többek között előadta, hogy a gépjármű mentes a végrehajtás alól a becsértékére és a foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen jellegére tekintettel. E körben őstermelői tevékenységére hivatkozott, amelyet különböző területeken, illetve különböző településeken lévő s...

17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Cserepótló ingatlan, illeték

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Szálláshely-szolgáltatás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink