265 találat a(z) végrehajtási jog cimkére

BH 2022.5.139 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adóhatóság lefoglalta a felperes tulajdonában álló P. típusú személygépjárművet foglalási jegyzőkönyvvel; a foglalás nyilvántartásból történt. A felperes 2020. január 23-i beadványában kifogásolta a gépjármű lefoglalását. Többek között előadta, hogy a gépjármű mentes a végrehajtás alól a becsértékére és a foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen jellegére tekintettel. E körben őstermelői tevékenységére hivatkozott, amelyet különböző területeken, illetve különböző településeken lévő s...

17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény ...

18/2022. (I. 24.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény ...

3/2022. (I. 20.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva Dr. Adorján Richárdot, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökévé - 2022. január 15-i hatállyal - kinevezem.

Végrehajtási jog Kérdés

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet (a továbbiakban: Javaslat) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet (a továbbiakban: 5/1991. IM rendelet) módosítja arra figyelemmel, hogy 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés ideje hat félévről, azaz 3 évről nyolc félévre, azaz 4 évre nőtt. Indokolt ezért az állam- és jogtudományi doktori képzés joggyakorlati időbe történő beszámítható időtartamának arányos növelése. Szükséges továbbá az 5...

Végső előterjesztői indokolás az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/4. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A törvény első nagy célja a gyakorlati tapasztalatok és jogharmonizációs köteleze...

18/2021. (XII. 23.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjába...

2021. évi CXXXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény


Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény


Hatályát veszti a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény...

BH 2021.12.342 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek keresetükben az alperes 1/2020. (06.12.) számú ügyvezetői határozatának hatályon kívül helyezését kérték. Kérték egyúttal a határozat végrehajtásának felfüggesztését.
[2] A Zalaegerszegi Törvényszék a 10.P.20.424/2020/6. számú végzésével a határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasította. A végzésben arról tájékoztatta a felpereseket, hogy ellene a kézbesítéstől számított 15 napon belül az ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye.
[3] A végzés ell...

ÍH 2021.107 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék végzésével N. B. I. r. elítéltnek a vele szemben alkalmazott vagyonelkobzás végrehajthatóságának megszűnése megállapítására vonatkozó indítványát a Ptk. 5:35. §-ára hivatkozva, a tulajdoni igények el nem évülésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával elutasította. A végzés indokolásában rögzítette, hogy az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2010. február 4. napján jogerőre emelkedett ítéletével az I. r. elítéltet 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, va...

ÍH 2021.130 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes jogelődje, a Cs. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság a perben nem álló A. D. Kft.-vel mint adóssal szemben végrehajtást rendelt el. A 15.1/00110/168/2008. számú, 2008. december 20. napján kelt határozatával a végrehajtás költségeit 16 619 916 Ft-ban állapította meg, és kötelezte az adóst annak megfizetésére. Egyidejűleg a végrehajtási költség megtérülésének biztosítására a határozatban megjelölt ingóságokra (a végre...

ÍH 2021.122 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányhivatal járási hivatala 2017. április 26-án kelt határozatával megállapította, hogy a felperes 1975. január 1. napjától dolgozott korkedvezményre jogosító szövő munkakörben és 1975. január 1. - 1984. április 23. közötti időszakban 9 év 46 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, mellyel 2 év korkedvezményre jogosult.
A felperes az elsőfokú közigazgatási határozat ellen benyújtott fellebbezésében sérelmezte, hogy az elsőfokon eljárt járási hivatal nem vette figyelembe, miszerint 1...

ÍH 2021.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes és az alperesi jogelőd között 2007. december 1-jén létesült határozatlan idejű munkaviszony, amelynek keretében a felperes gázmérnökként, gázértékesítés-támogatási szakreferensi munkakörben dolgozott.
Az alperes a 2013. október 1-én kelt felmondásával megszüntette a felperes munkaviszonyát.
A felperes a megszüntetést követően 2014. évtől kezdődően megbízási szerződés keretében egy ismeretlen cég alkalmazásában szakmai tanácsadói segítséget nyújtott az E. Kft "f. a." képviseletét ...

BH 2021.11.323 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a megismételt eljárásban hozott 2019. július 11. napján kelt 89-2-00329/2019/2. számú másodfokú határozatával az elsőfokú hatóság 2019. március 26. napján kelt 70-2-0102962017/48. számú határozatát, amelyben a felperes részére 2016. július 1. napjától rokkantsági ellátást állapított meg havi 47 250 forint összegben a felperes "D" minősítési kategóriába tartozására tekintettel, helybenhagyta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról sz...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzleti ajándék – ékszer

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Melyik átalányadó-kategóriába tartozik a tevékenységem?

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Átalányadózás, teszorszám

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs