86 találat a(z) tőketartalék cimkére

Jegyzett tőke tőketartalék apportból Kérdés

Tisztelt Szakértő Egy ügyfél úgy akar céget (Új Cég) alapítani, hogy a három kisebbségi tag egy Meglévő Cégben lévő üzletrészeket apportálják az Új Cégbe, és így a Meglévő Cég végső soron az Új Cég leányvállalata lesz. Alapító Részesedés Jegyzett tőke m Ft Tőke tartalék m Ft Összesen m Ft I 16,7% apport 15,00 68,33 83,33 II 16,7% apport 15,00 68,33 83,33 III 16,7% apport 15,00 68,33 83,33 IV 50,0 % készpénz 45,00 205,00 250,00 Összesen 100% Kérdésem az, hogy meg lehet úgy osztani az apportot, hogy az bizonyos összegig jegyzett tőkének, bizonyos összegig meg tőketartaléknak minősüljön ugyanaz az eszköz? Ugyanez vonatkozhatna például ingatlanra is, tehát hogy például egy darab 100 milliós ingatlant tesznek be a cégbe alapításkor, amiből mondjuk 3 milliónyit tekintenek úgy, hogy törzstőke, 95 milliónyit meg úgy hogy tőketartalék? Köszönöm Mikro

Tőketartalék kivonása Kérdés

Az ázsiós tőkeemelés keretében a tulajdonos által a tőketartalékba helyezett adózott összeg – ami beszámít az üzletrész bekerülési értékébe – hogyan vehető ki a cégből adómentesen (természetesen a kialakuló tulajdoni hányad arányában)? A törzstőke leszállításával – 3 millió forintról 4 millióra növekvő törzstőkét feltételezve és az arányossági követelményt figyelembe véve – sajnos csak viszonylag kis részt lehetne kivenni. Ötlet: ha a cég profitja engedi, később átmenetileg meg lehet emelni a törzstőkét, majd a minimum szintre leszállítani, így az eredménytartalék nagy része kivehető, de kérdés, hogy kell-e utána adózni?

Tőketartalék Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Köszönöm szépen a gyors választ, még egyet szeretnék kérdezni: amennyiben az anyavállalat (zrt.) a leányvállalatánál (kft.) tőkét szeretne emelni, van-e meghatározott arány a jegyzett tőkére, illetve a tőketartalékra? A tőkeemelés nem a saját tőke rendezésére vonatkozik, hanem fejlesztési célból emelne az anyavállalat. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária

Tőketartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Állásfoglalását szeretném kérni az alábbi kérdéshez: Az anyavállalat tőkét szeretne emelni a leányvállalatánál, de a teljes összeget tőketartalékban kívánja elszámolni, jegyzett tőkét nem szeretne emelni. Számvitelileg lehetséges ez? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária

Tőkecsökkentés veszteség rendezése miatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 100 százalékos külföldi tulajdonban lévő kft. jegyzett tőkéje 3100 ezer HUF, tőketartaléka 566 198 ezer HUF, Eredménytartaléka -604 442. Saját tőkéje jegyzett tőke alá került, kérdésem, hogy veszteségeinek rendezésére dönthet-e úgy, hogy tőkét csökkent, illetve a tőkecsökkentés eredményeként elveszíti – e korábbi évek felhalmozott, elhatárolt veszteségeihez kapcsolódó kedvezményeit (adóalapcsökkentés lehetősége a tao-ban). A társaság eddigi működése során folyamatosan veszteséges volt, de 2018-ban ez a tendencia már megfordulni látszik. Köszönöm előre is válaszát!

Ki lehet venni a pénztárból a tőketartalékot? Cikk

Kft. 2003. évben keletkezett jelentős vesztesége meggyengítette a sajáttőke-mutatóját. A saját tőke rendezése céljából 13 millió forint tőketartalékot fizetett be a tulajdonos. 2017 végére a saját tőkéje jelentősen megemelkedett, így a befizetett 13 millió forint tőketartalék feleslegessé vált. Kiveheti-e ezt az összeget a bankból, a pénztárból a tulajdonos? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Tőketartalék felvétele bankból, pénztárból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2003. évben keletkezett jelentős vesztesége meggyengítette a saját tőkéjét. A saját tőke rendezése céljából 13 millió forint tőketartalékot fizetett be a tulajdonos. 2017. év végén a saját tőkénk olyan erős, hogy a befizetett 13 millió forint tőketartalék feleslegessé vált. Kérdésem: a befizetett 13 millió forintot kiveheti-e a bankból és a pénztárból a tulajdonos? Kivételesen sürgősen kérném segítségüket. Üdvözlettel: Ildi

Tőketartalék nyilvántartásba vétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar cég, amely forintban vezeti könyveit, taggyűlési határozati döntéssel – a saját tőke forintban történő egyidejű emelése mellett – euróban maghatározott összegben tőketartalékot képzett, melynek HUF összegét a taggyűlési jegyzőkönyvben nem határozták meg. Kérdés: milyen árfolyamértékkel kell ezt az EUR-ban meghatározott tőketartalékot nyilvántartásba venni (a társaság MNB-árfolyamot alkalmaz a devizaügyletei kapcsán, ami a NAV részére is be van jelentve)? Véleményünk szerint a bírósági bejegyzés napján érvényes MNB-árfolyamon kell ezt nyilvántartásba venni, az akkor érvényes MNB árfolyamon. Helyes a feltételezésünk?

Saját tőke emelése tagi kölcsönből Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Betéti társaságunk negatív saját tőkével rendelkezik. A bt. tagikölcsön-állománya lehetővé tenné, hogy a saját tőke pozitív legyen. Kérdésem: a bt. taggyűlési határozata alapján a tagok kölcsönüket tőketartalékba szeretnék helyezni, így pozitívvá válna a saját tőke nagysága. Elegendő-e a taggyűlési határozat vagy cégbírósági bejegyzés is szükséges a tagi kölcsönből történő tőkeemeléshez?

Nem kedvezményezett átalakulás Kérdés

Egy 5 millió forint jegyzett tőkéjű Y nevű zrt.-be beolvad egy 3 millió forint jegyzett tőkéjű B nevű kft. Mindkét cégnek kettő-kettő 50 százalékos részesedésű tagja van. A beolvadó cég vagyonát sem értékelik át. B Kft. végleges vagyonmérleg-leltára szerint 3 millió forint készpénzt és egy 5 millió forint értékű gépkocsit ad át Y Zrt.-nek a beolvadás napjával, majd B Kft. az adóbevallása benyújtása után megszűnik. Y Zrt. eszközeinek értéke az átalakulás után 8 millió forinttal nő, jegyzett tőkéje 10 millió forint lesz, a tőketartalékába 3 millió forinttal fog nőni. Az új kibocsátású 5 millió forint részvényből B Kft. volt tulajdonosai 2-2 millió forint értékű, a régi részvényesek 0,5-0,5 millió forintnyi új részvényt kapnak .Az átalakulás nem volt kedvezményezett, mert a résztvevők úgy vélték, hogy a szabályozás bizonytalan fogalmazása miatt nem teljesíthető, hogy az átalakulás valós gazdasági kereskedelmi okból történt. Kérdéseink 1.) Y Zrt. befogadó számára a megkapott vagyoni elemek minek minősülnek, ajándéknak, apportnak, ingyenes átadásnak, visszterhes átruházásnak? 2.) Y Zrt.-nek lesznek-e társaságiadóalap-növelési, illeték-, áfafizetési kötelezettségei az átvett vagyonelemek miatt, és ez mikor lesz, ha a tulajok belföldi cégek? 3.) Y Zrt. új részvényt kapó tulajainak cégként lesz-e adó-, illetékfizetési kötelezettsége, mint cégeknek? És ha magánszemélyek az tulajdonosok?

Tőketartalék csökkenése, tao-vonzata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy betéti társaság tevékenységet záró beszámolójában a saját tőke az alábbi elemekből tevődik össze: jegyzett tőke 100 E Ft, eredménytartalék: (mínusz) -120 E Ft, tőketartalék 1300 E Ft. A tőketartalék egy nagyon régen kapott vissza nem térítendő beruházási támogatás, amelyet a folyósításkor jogszabály alapján tőketartalékba kellett helyezni, lekötött tartalékba kellett átvezetni. A lekötött tartalékból a feltételek teljesülése után (5 év elteltével) visszavezettük a tőketartalékba. A számviteli törvény 36. § (2) alapján a tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget. Mikor kell ezt az átvezetést lekönyvelni, amikor az eredménytartalék negatívvá válik, vagy ez csak lehetőség, és maradhat negatív az eredménytartalék? Szükséges-e emiatt a végelszámolási nyitó mérlegben korrekciót végezni? Ehhez kapcsolódóan szeretném még kérdezni, hogy a támogatásból származó tőketartalék-csökkenésekor (eredménytartalékba átvezetéskor, illetve megszűnéskor) keletkezik-e bevétele a társaságnak? Amennyiben bevételként nem kell elszámolni, a társaságiadó-alapot meg kell-e növelni, az átvezetett tőketartalék összegével, ha igen, a bevallás mely sorában kell ezt feltüntetni? Hamarosan esedékes a végelszámolási zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat és bevallások elkészítése, ezért kérem mielőbbi válaszát, amelyet előre is köszönök!

Végelszámolás – tőketartalékban elhelyezett összeg Kérdés

Kedves Szakértők! Egy cég könyvelője (aki nemrég meghalt) tőketartalékot képzett a társaság tőkésítettsége érdekében, legalábbis én így gondolom. Mennyiben befolyásolja ez a cég végelszámolással történő megszüntetését? Nem fogja-e a cégbíróság ezt tagi kölcsönnek minősíteni, s felszámolásba áttenni az ügyet? Köszönettel.

Elévülési időn túli, fel nem használt fejlesztési tartalék Kérdés

Egy magyar kft. átvilágítása során a 2017. évben derült ki, hogy a 2005. évben képzett fejlesztési tartalék valamint tőketartalék a mai napig szerepel a könyvekben. A tőketartalék képzésének oka sajnos nem ismert az iratok megsemmisülése miatt. A fejlesztési tartalék nem került felhasználásra, visszaírásra. Tekintettel arra, hogy elévülési időn túli tételekről van szó, mi a helyes eljárás (könyveléstechnika, bizonylatolás, bevallási kötelezettség stb.) a tőketartalékként és a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összegek megszüntetésére?

Tőkeleszállítás tőkekivonással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. jegyzett tőkéje 50 mFt. Van visszavásárolt üzletrész 25 mFt, illetve ehhez kapcsolódó lekötött tartalék 25 mFt. Ezt a cég több mint egy éve vette meg két korábbi tulajdonostól. Így maradt kettő tulajdonos (testvérek) 12,5-12,5 mFt részvénnyel. Szeretnék a jegyzett tőkét 3 mFt-ra leszállítani. Hogyan lehetséges ez? Kérdéseim: A visszavásárolt üzletrésszel mi történik a tőkekivonáskor? Eredmény terhére ki kell vezetni egyéb ráfordításként? Pénzmozgás van ilyenkor? Ha igen, kinek? Ha összesen 47 mFt-tal csökkentik a jegyzett tőkét, és ebből 25 mFt visszavásárolt üzletrész, akkor a fennmaradó részt eredménytartalékból kell kivezetni? Ebben az esetben a tagoknak osztalékadót kell fizetni? Vagy ez adómentes? A kft.-nél nincs tőketartalék és értékelési tartalék. Mihamarabbi válaszát megköszönve, üdvözlettel: Király Anita

Tulajdonosi kölcsön tőketartalékba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérjük szíves segítségüket. Ügyfelünk, egy kft. saját tőkéje nem felel meg azon elvárásnak hogy elérje legalább a jegyzett tőke felét. Szeretnék megoldani ezt a problémát. A társaság 100 százalékos tulajdonosa (külföldi társaság) nagy összegű kölcsönt nyújtott a múltban a kft.-nek. Felmerült a kölcsön tőketartalékba helyezése, kérdésünk ezzel kapcsolatos. Lehetséges, illetve szabályos-e, hogy a tulajdonos tőkeemelés keretében, illetve azzal egy időben tőketartalékba helyezi az említett kölcsönt? Tudomásunk szerint erre a számviteli törvény lehetőséget nyújt: 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. Segítségüket nagyon köszönjük! Üdvözlettel: Molnár Tibor

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Földmunkák számlázása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

485/2020. kormányrendelet

Széles Imre

tb-szakértő

EU-n kívüli eszközbeszerzések

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close