455 találat a(z) többes jogviszony cimkére

Ügyvezető egészségügyi szolgáltatási járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi NAV tájékoztató értelmezésében kérek segítséget. Konkrétan az alábbi kérdésekre szeretnék választ kapni: Saját jogú nyugdíjas továbbra is dolgozik alkalmazottként egy zrt.-ben. Saját kft.-jében csak ügyvezetői teendőket lát el megbízási jogviszonyban. A kft.-ben a lenti tájékoztató alapján kell utána egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni? Ha a kft.-ben munkaviszonyban látná el az ügyvezetést, mentesülne az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól? Ehhez kell társasági szerződést módosítani? Valahol azt olvastam, hogy kell, de hol találom ezt leírva? Bt. ügyvezető a bt.-ben, az ügyvezetői tevékenység mellett személyesen is közreműködik a társasági szerződés szerint megbízásos jogviszonyban. Itt is az a kérdésem, hogy munkaszerződéssel mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésétől, vagy társasági szerződést kell módosítani? Előre is köszönöm a segítségét! "A vállalkozó nyugdíjas A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató tagja után – egyéb mentesítésre okot adó körülmény hiányában – abban az estben is egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, ha a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó egyidejűleg heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. "

Több katás kültagi jogviszony Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi példával bemutatva szeretném kikérni a szakvéleményét, állásfoglalását a következő kérdésben: Adott egy “A”magánszemély, akinek van 6 órát meghaladó munkaviszonya. “A” magánszemélynek “XY” Bt.-ben katás beltagi tagsági viszonya van. “A” magánszemély szeretne társulni “B” magánszeméllyel, akinek szintén van 6 órát meghaladó bejelentett munkaviszonya. “A” és “B” megalapítják “AB” Bt.-t, ahol “A” 80%-os tulajdoni hányaddal, katás kültagként személyesen vesz részt a cég tevékenységében. “B” 20%-os tulajdoni hányaddal, beltagként nem vesz részt a bt. tevékenységében. Ez a struktúra azért alakul így, mert “B” hozza a kapcsolati tőkét, az üzletet a cégbe, ”A” pedig szakértelmével ellátja a feladatokat, megbízásokat. “B” kvázi egy befektető, aki korlátlan felelősséget vállal, “A” személy munkája, szaktudása elengedhetetlen a cég sikeres működéséhez. Kérdésünk az, hogy ha “A” szakértelmének köszönhetően, több különböző szakterületen, több (például 4 db) hasonló struktúrájú cégben, különböző befektetőkkel társul és kültagként tevékenységet folytat, akkor lehet-e 5-ször katás státuszban?

Bt. beltag + katás vállalkozó Kérdés

Bt. adószámtörlés után (a beltagot nem választották újra) végelszámolás alatt ált évekig. Ez idő alatt a kültag katás vállalkozóvá vált. A cégbíróság úgy döntött, hogy a bt. tovább működhet új beltaggal, aki korábban kültag volt. A két jogviszony együtt nem működhetne. Bt. beltag lehet-e 0-ás megbízási díjjal? A katás vállalkozó jogviszonyt szeretné megtartani. A bt. nem végez gazdasági tevékenységet, eladhatatlan épülettel rendelkezik, az azzal kapcsolatos fizetetlen hitellel. A jelenlegi kültag külföldön dolgozik. Mi a kiút ebből az útvesztőből? Válaszát előre köszönöm.

Kapcsolt vállalkozások alkalmazottai Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vendéglátással foglalkozó társaság telephelyén van egy étterem, eddig ez volt a fő tevékenységi köre. Az udvarán van egy különálló épület, amiből egy cukrászdát alakított ki. A cukrászda működésére egy másik kft.-t hozott létre. A tulajdonosi kör a cukrász kivételével ugyanaz, így kapcsolt vállalkozás. A cukrászda épületét felszereléssel együtt az étterem fogja bérbe adni, piaci áron. (Minden eszközt az étterem vásárolt meg.) Az étterem régóta működik, van takarítónője, mosogatónője stb. Milyen lehetőség van arra, hogy ezek az emberek a cukrászdában is takarítsanak, mosogassanak? Bele lehet írni a bérleti szerződésbe, hogy a takarítást és a mosogatást a bérbeadó cég végzi, vagyis az a bérleti díj része? Így legálisan lennének a cukrászdában egy ellenőrzés esetén a takarítók vagy a mosogatók? Előre is köszönöm.

Magyar munkaviszony osztrák munkaviszony mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ausztriában, külföldön letelepedett magyar állampolgárként, heti 20 órás munkaviszonnyal rendelkezem. Magyarországon is – szintén heti 20 órában – van egy munkaviszonyom. (Távmunkában dolgozom; saját számítógépen, otthon, és interneten keresztül tartom a kapcsolatot a munkáltatóval.) Kérdésem, hogy Magyarországon kell-e járulékot fizetni (mivel csak heti 20 órás munkaviszonyom van külföldön), ha igen, melyeket, és később, a nyugdíjszámításnál mit vesznek figyelembe? A magyar taj-kártyámat a kiköltözésemkor leadtam, azzal van teendőm? Magyarországon nem veszek igénybe orvosi ellátást. Köszönettel: L. Enikő

Csed, gyed és nyugdíj katásoknál Cikk

Főállású vagy nem főállású a katás? Példákkal illusztráljuk, hogy különböző esetekben milyen mértékű tb-ellátásokra számíthatnak.

Többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! A segítségét kérem az alábbi ügyben: Adott egy magánszemély, aki tulajdonosa 4 kft.-nek, amiből 3-ban ügyvezető is. Jelenleg így néznek ki a jogviszonyai: A Kft.: a magánszemély az egyedüli tulajdonos. Itt van egy ügyvezető. Az adott magánszemély társas vállalkozóként működik közre, megfizeti a kötelező minimumok után a járulékokat és innen származik a jövedelme. B Kft.: 2 tulajdonos van, az adott magánszemély az ügyvezető és ő a többségi tulajdonos. Itt társas vállalkozás melletti társas vállalkozóként látja el az ügyvezetést. C Kft.: az adott magánszemély az egyedüli tulajdonos és az ügyvezető is. Itt szintén társas vállalkozás melletti társas vállalkozó. D Kft.: 2 tulajdonos van, adott magánszemély az ügyvezető, itt is társas vállalkozás melletti társas vállalkozó. Szeretne az ügyvezetésen túl személyesen is közreműködni mind a 4 kft.-ben. Hogyan kellene megosztani és milyen jogviszonyban, hogy ne a főállású társas vállalkozás megfizetésén túl legyenek a többi jogviszonyban még olyan munkaviszonyok, ahol fizeti a járulékokat, hanem megosztva a 4 cég között. Napi 2-3 órát működne személyesen közre 1-1 cégben (egyiknél eladó lenne pár órában, másik helyen ügynökösködne, a másik két kft.-ben pedig adminisztrációs munkát végezne). Járható út az, hogy az ügyvezetéseket ingyenesen megbízási szerződéssel látja el? Viszont munkaviszonyban mindenhova bejelentjük napi 2-3 órára az adott munkakörben? Köszönöm a segítségét!

Ügyvezető cseden, gyeden? Cikk

Jogosult marad-e a csedre, gyedre a cég megbízási jogviszonyban lévő, munkaviszonnyal is rendelkező ügyvezetője, ha díjazást nem vesz fel és személyesen nem működik közre a cégben? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Radics Zsuzsanna tb-szakértő válaszolt.

Társas vállalkozó jogviszonyának rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelek egy kft.-t, ahol az egyik tag tulajdonos és személyesen közreműködő is a cégben, és eddig máshol főállással rendelkező tagi jogviszonyosként volt számfejtve, mert rendelkezett főállással. Azzal a céggel szemben, ahol alkalmazták, felszámolást kezdeményeztek, a kft.-m tulajdonosát kijelentették, visszamenőlegesen, nem a felszámolást megelőző napra (2018.09.27.), hanem 2017.09.27-re. Ezt a bejelentést 2019. elején tette a felszámolóbiztos. A cégvezetőm vitatja a kijelentést, emiatt, és a ki nem fizetett bérkövetelés miatt jelenleg munkaügyi per van folyamatban. Viszont az általam könyvelt kft.-ben szeretném rendezni a jogviszonyát: Ön szerint melyik nappal jelentsem a NAV felé a saját cégében a jogviszonyának változását, 2017.09.27-étől vagy 2018.09.27-étől? Ha a bejelentést 2017.09.27-étől teszem meg, elkezdem kijavítani 2017 szeptemberétől a járulékbevallásokat, és utóbb kiderül, hogy a kijelentésénél tényleg elírás történt, és nem 2017-ben, hanem 2018-ban akarták kijelenteni, akkor megint új változásbejelentőt kell benyújtani, és az addig javított járulékbevallásokat újból önellenőrizni? Iyen kavarodás miatt a NAV nem fogja a cégemet behívni ellenőrzésre? Ilyen esetben hogyan célszerű eljárni, meg kell várni a munkaügyi per kimenetelét vagy el kell kezdeni a saját cégben a javításokat? A könyvelt kft. kivás is, így az eljárás – egyebek mellett – a kivabevallásokat is érinteni fogja. Köszönöm a válaszukat. Slága Andrea

Nyugdíjas – többes jogviszony Kérdés

"Nők 40" nyugdíjas egyéni vállalkozó tételes költségelszámolással mennyi jövedelemkivétet vehet ki részmunkaidős munkaviszonya mellett – ahol havi 220 ezer forint bruttó fizetése van –, úgy, hogy ne veszítse el a nyugdíját? Javít-e a helyzeten, ha a katás adózást választja? Előre is köszönöm a választ.

Biztosítási jogviszony mezőgazdasági őstermelőnél, ha egyszemélyes kft. tagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megoldható-e az a helyzet, hogy az egyszemélyes kft. tagja, aki egyébként családi gazdálkodás egyik tagja, biztosított a mezőgazdasági tevékenységben lehessen? Dolgozhat a kft.-ben megbízási jogviszonyban és a minimálbér 30%-a alatt? Válaszát köszönettel veszem.

Nyugdíjas munkaviszonyban több helyen Kérdés

Szerintem, ha egy nyugdijas két helyen pl. 15-15 órás munkaviszonnyal rendelkezik, akkor – a tulajdonlási feltételektől függetlenül – csak szja-t fizet a felvett "bér" után. Vagy tévedek? [email protected]

Járulék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségüket kérném járulékfizetéssel kapcsolatosan. A magánszemély egyéni vállalkozó, illetve kft. egyszemélyes tagja. Az ügyvezetői feladatot más személy hiányában a tag látja el. Kérdésem arra irányul, hogy ezen magánszemély lehet-e főfoglalkozású katás egyéni vállalkozó? A kft.-ben az ügyvezetést ellenérték nélkül végezheti-e? Milyen járulékfizetési kötelezettsége van? Válaszukat előre is megköszönöm. Tisztelettel: Tóth Zsuzsa

Korhatár előtti nyugdíjbavonulás és foglalkoztatás Kérdés

Tisztelettel érdeklődöm az alábbiakról: idén június 25-én töltöm be a 62. életévemet. Van beszámított három (alapja több mint 15 év) korkedvezményes évem, így állítólag június 25-étől elmehetnék nyugdíjba. Kérdezem, hogy ebben az esetben kötelező-e megszüntetni a munkaviszonyom, ez korhatár előtti ellátásnak számít-e. Amennyiben nem szüntetem meg a munkaviszonyom, akkor részesülök-e munkabérben és nyugdíjban is együttesen. Illetve van-e esetemben kereseti korlát? Tisztelettel várom a válaszukat.

Többes jogviszony – kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019. évtől hol köteles megfizetni a járulékokat az, aki főállású katásként bt.-ben is be van jelentve, illetve többségi tulajdonnal rendelkezik egy kft.-ben és ügyvezető is? Megteheti, hogy havi 50 ezer forint tételes adót fizeti? Hol található erre vonatkozóan törvényi hivatkozás? Köszönöm válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező számlaadás 2020.07.01-jétől

Bunna Erika

adótanácsadó

Gyerektartás

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close