347 találat a(z) társas vállalkozó cimkére

Járulék elévülése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. tagja 2014-ben az év egy részében ügyvezetője is volt a cégének, 36 órás munkaviszonnyal máshol nem rendelkezett, így erre az időszakra társas vállalkozóként járulékfizetésre volt kötelezett. 14T1041-es bejelentése elmaradt és a járulékbevallásokban sem szerepelt. A kérdésem az, hogyan lehet ezt a helyzetet rendbe tenni. Ha most megtesszük az elmaradt T1041-es bejelentését, és a 1408-as járulékbevallásokat is beadjuk, akkor a 2014-es járulékait meg kell-e fizetnie, vagy ezek már elévültek? (Elévülés ideje című kérdés 2013.11.21. példája?) Ha ezek a járulékok elévültnek minősülnek, milyen tartalommal kell beadni 1408-as bevallásokat? Válaszát előre is köszönöm!

Rokkantsági ellátás melletti ügyvezető és munkaviszony Kérdés

Rokkantsági ellátásban részesülő személy, ügyvezetői teendőinek ellátásának tekintetében társas vállalkozónak minősül egy társaságban. A társaság az ügyvezető után megfizeti a törvényben előírt járulékokat, az ügyvezető részére jövedelemkifizetés nem történik. Nevezett személy elvállalhat-e egy állást egy másik társaságnál heti 20 órás munkaviszonyban bruttó 97 500 forint munkabérért, hogy ne veszítse el a jogosultságát a rokkantsági ellátásra? Segítségüket előre is köszönöm!

Többes jogviszony Kérdés

Társas vállalkozás járulékai polgármesteri megbízatás mellett Kérdés

Tisztelt Válaszadó! Egy kkt.-nak két főfoglalkozású – személyes közreműködésre tekintettel –, társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tagja van. Az egyiküket megválasztották polgármesternek, ennek következtében a közszolgálati törvény szerint választott tisztségviselői jogviszonya keletkezett. Erre az új jogviszonyra tekintettel a város által juttatott havi díjazása meghaladja a minimálbér 30 százalékát. A kkt.-ban nem kíván már személyesen közreműködni, de az üzletrészétől és az ügyvezetői megbízatásától sem szeretne megválni (a város jegyzője szerint erre jogilag minden lehetőség adott). Szükséges-e a kkt.-ban továbbra is megfizetni maga utána a minimálbér utáni járulékot? Vonatkoztatható-e a 1997. évi LXXX. törvény 31. §-ának (5) bekezdése erre az esetre? Megváltozik-e a főfoglalkozású társas vállalkozó 1451-es jogviszonykódja, ha igen, mire? Be kell-e jelenteni a 19T1041-es nyomtatványon a változást? Válaszukat előre is köszönöm.

Társas vállakozó – rokkantsági ellátás után öregségi nyugdíj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jelenleg rokkantsági ellátásában részesülő, de az öregségi korhatárt elérő és annak feltételeivel rendelkező társas vállalkozó a nyugdíjigényének személyes beadásakor azt a tájékoztatót kapta, hogy amennyiben a nyugdíja kisebb lesz, mint a jelenlegi rokkantsági ellátása, és emiatt nem a nyugdíj összegét választja, hanem továbbra is a rokkantsági ellátás folyósítását kéri, úgy mint társas vállalkozó nem minősül nyugdíjasnak. Szeretném kérni a tájékoztatásukat erre vonatkozóan. Ezen vállalkozó ebben az esetben mindig főállásúnak minősül a járulékok fizetése szempontjából? Ilyen esetben újabb bizottsági felülvizsgálatra is számíthat? A későbbiekben megváltoztathatja-e jelen döntését és milyen módon? Segítségüket és válaszukat előre is köszönöm.

Táppénzjogosultság társas vállalkozó esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy társas vállalkozó táppénzjogosultsága lejár 2019. október 28-án, de továbbra is beteg, sőt, október hó folyamán kórházi műtét is vár rá, akkor október 29-étől – függetlenül attól, hogy nem munkaképes – fizetni kell a társas vállalkozói jogviszonya alapján a kötelező járulékokat? A megváltozott munkaképesség elbírálása folyamatban van. Válaszát előre is köszönöm.

Ráfizet, ha csak hébe-hóba vesz ki jövedelmet a társas vállalkozó Cikk

A cég köteles megelőlegezni a járulékokat, ha a (nem kiegészítő tevékenységű) társas vállalkozó nem vesz ki tagi jövedelmet a társaságból, vagy csak mondjuk kéthavonta. A rapszodikus pénzkivét sokba kerülhet a társas vállalkozónak.

Társas vállalkozó jogviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közkereseti társaságnak 4 tagja van. A négy tagból kettő ügyvezető és képviseletet ellátó személy, ezen jogviszonyukat a társasági szerződés alapján munkaviszony keretében látják el. A másik két tag közül az egyik szintén személyesen közreműködik a cég tevékenységében társas vállalkozói jogviszonyban. 2019. 09. 18-tól öregségi nyugdíjas, ezért a továbbiakban munkaviszony keretében látná el tevékenységét, mivel az ő jogviszonyáról nem rendelkezik a társasági szerződés. Lehetséges-e ebben a formában ellátnia a továbbiakban feladatait? Válaszukat előre is köszönjük!

Társas vállalkozó járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha főfoglalkozású társas vállalkozóként nem veszek ki egy forintot sem a cégből a következő 1-2 hónapban, akkor a minimum járulékokat nekem kell megfizetni vagy a cégnek? Ugyanis a számfejtést követően olyan bérjegyzéket készít a program, hogy minusz a kifizetendő, vagyis a jàrulékokat be kell fizessem a kft. pénztárába. Eddig vettem ki jövedelmet, mert működött a cég, így ilyennel még nem találkoztam. De most amíg 1-2 hónapig leállás van, csak a kötelező járulékokat fizetnénk meg. Ez így helyes, hogy nekem kell befizetni a pénztárba a járulékokat? Köszönöm a segítséget előre is!

Társas vállalkozó egyéni vállalkozás melletti járulékfizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi kérdésre adott válaszhoz kapcsolódva az alábbi konkrét kérdést kívánom feltenni. Adott egy társas vállalkozás, egy kft., 2 taggal (50-50%), önálló ügyvezetői jogosultsággal. Az egyik tag dolgozik a cégben, ide van bejelentve, itt fizeti a járulékot maga után. Ez a tag fizikai munkaerejének csökkenése és a kft.-től való elhatárolódási szándéka miatt katás egyéni vállalkozást kíván indítani. Kizárólag az egyéni vállalkozásában kíván dolgozni a továbbiakban, és itt szeretné megfizetni a havi 50 000 Ft-ot a katás vállalkozása alapján. Van-e erre lehetősége? A kft.-ben tagsági jogviszonyát egyelőre nem tudja megszüntetni, mert a cég ingatlanvagyonnal rendelkezik, és még nem rendezték annak jogi sorsát. Mindemellett a kft.-ben a továbbiakban nem kíván dolgozni, kizárólag az egyéni vállalkozásában. A lehető legkevesebb járulékot szeretné maga után fizetni, 5 év múlva nyugdíjas lesz, szolgálati ideje/biztosítási jogviszonya mér elegendő lenne a nyugdíjazásához. Van-e érdemi, törvényes megoldás és lehetőség arra, hogy a most létrehozott egyéni vállalkozásában – kizárólag az abban végzett munka alapján – fizesse az 50 000, Ft járulékot? Köszönettel: dr. Erdélyi János

Kiva, ügyvezetői jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kiva adózás alá tartozó kft.-ben eddig két ügyvezető volt, az egyik munkaviszonyban szerelőként volt bejelentve, társas vállalkozóként pedig ügyvezetőként, 36 órás munkaviszony mellett. Csak a munkaviszony után kellett fizetnie az adókat, mivel az ügyvezetést 0 forintért látta el. Most a másik ügyvezető lemondott, csak tulajdonosként marad a cégben. A szerelői állást már csak max. 2 órás munkaviszonyban tudja ellátni az ügyvezető, mivel a teljes ügyvezetés rá hárul. Elláthatja az ügyvezetést 8 órás munkaviszonyban a kft.-ben a szerelői 2 órás munkaviszony mellett? Vagy mindenképpen társas vállalkozónak kell lennie az egyik jogviszonyban?

Kata, többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Több hasonló kérdés-választ láttam az oldalukon, de kényes kérdés lévén, és mert a saját cégünkről van szó, mégis megírom a kérdésem. Egy bt. beltagja jelenleg főállású katás vállalkozó 50 ezer forint fizetése mellett. Ezzel egyidejűleg tulajdonosa egy kft.-nek, ahol ő az egyedüli ügyvezető. A társasági szerződés szerint munkaviszonyban látja el az ügyvezetést. Egyéb tevékenységet a cégben nem végez, csak ügyvezető. Megítélésem szerint lehet részmunkaidős ügyvezető munkaviszonyban (napi 1 órába belefér a tevékenysége, mert könyvelőirodáról beszélünk, és ő nem szakmabeli, valóban nem tevékenykedik a cégben), és emellett marad főállású katás. Más nézet szerint, azt mondják, hogy nem lehet részmunkaidős, csak teljes, napi 8 órában, és így nem főállású katás lesz, 25 ezer forint fizetésével. Ha ez utóbbi a helyes, akkor még azt kérdezném, hogy maradhat-e a munkaviszony, vagy társas vállalkozónak minősül az emelt járulékok fizetésével?

Társas vállalkozó kata mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő témában kérném a megerősítését: Egy kft.-nek két tagja és két ügyvezetője van. Az egyik tag kata adózásban egyéni vállalkozó, aki 50 ezer forint adót fizet katában. Máshol munkaviszonya nincs. 2019.07. hónaptól a kft.-ben ügyvezető és személyesen közreműködő tag. Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el. Megbízási díja nincs. Véleményem szerint a kft.-ben a jogviszonya alapján társas vállalkozónak minősül, így mivel szakképzett legalább a szakképzett minimálbér után a járulékokat meg kell fizetnie, akkor is, ha nem vesz ki bért. Katában ettől az időponttól nem minősül főállásúnak, így a 25 ezer Ft/hó adót kell fizetnie. Kérem a fentiekben a véleményét! Köszönettel: Krisztina

Nyugdíjas társas vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelőiroda bt. nyugdíjas beltagja egy személyben látja el az alaptevékenységi feladatokat és a cégvezetői teendőket. Ez megoldható napi 2-3 órás munkavégzéssel. Elláthatja-e munkaszerződés keretében részmunkaidőben nyugdíjas foglalkoztatottként mindkét feladatát? Köszönöm szépen válaszát.

Evas bt. beltagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Eva adózású bt. beltagja rokkantsági ellátást kap, mellette 4 órában munkaviszonyban dolgozik egy cégnél. Sajnos a bt.-ben eddig rosszul fizettük utána a járulékokat (kiegészítő tevékenység után, most kérte a nyugdíjazását és ott derült ki). Az a kérdésem, hogy ha nem társas vállalkozóként, hanem munkaviszonyba jelentem be visszamenőlegesen a bt.-be, akkor bejelenthetem-e 4 órás munkaviszonyba, vagy kötelező társas vállalkozóként bejelenteni, illetve hogyan módosul ennek járuléka a 4 órás munkaviszonya miatt?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó őstermelő

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Őstermelő helyi iparűzési adó 2023

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Őstermelő iparűzési adó megosztása

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink