554 találat a(z) tárgyi eszköz cimkére

Áfakörösként beszerzett tárgyi eszköz arányos áfája alanyi mentesként Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2020-tól alanyi mentes egyéni vállalkozó, 2018. 09. hóban áfakörösként beszerzett tárgyi eszközének az áfatörvény 135. §-a szerinti utólagos kiigazításával kapcsolatban kérdezném, hogy havi vagy napokra jutóan kell-e kiszámolni a visszafizetendő áfa összegét, illetve az áfabevallásban hol kell majd ezt szerepeltetni? Még egy kérdés: 2018. évre önkéntesen választotta az áfakört a vállalkozó, 2020-ra választhatja-e az alanyi mentességet? Köszönöm!

Mezőgazdasági egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezménye Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kérem, hogy az alábbi kérdés megválaszolásában szíveskedjenek segítséget nyújtani! Egyéni vállalkozó, aki főtevékenységeként növénytermesztéssel foglalkozik, vállalkozói tevékenységéhez 2019. évben tárgyi eszközt vásárolt (kombájn). A tárgyi eszköz alaptevékenységet szolgál és korábban még használatba nem vett, új tárgyi eszköz, ezért az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap megállapításakor az úgynevezett kisvállalkozói kedvezményre lenne jogosult [szja-törvény 46/B. § 6. bekezdés d) pontja]. Az igénybe vett kisvállalkozói kedvezmény adótartalma csekély összegű „de minimis” támogatásnak minősül. „A de minimis támogatás összege bármely 3 adóévben legfeljebb - 200.000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet általános csekély összegű támogatás esetén, - 25.000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén.” Nem tudjuk meghatározni, hogy mely tevékenység minősül elsődleges mezőgazdasági termelésnek. Esetünkben az egyéni vállalkozó nem termeléssel foglalkozik, hanem növénytermesztéssel. Ebben az esetben vonatkozik rá a 25.000 euró határösszeg, vagy a 200 000 euró keretösszeget lehet figyelembe venni? A kombájn beszerzési ára 90 000 ezer forint, a vállalkozó nyeresége pedig 100 000 ezer forint felett van, ezért lenne fontos annak megítélése, hogy meddig veheti figyelembe a csekély összegű támogatást. Segítségüket köszönöm!

Egyéni vállalkozás megszűnése Kérdés

Tisztelettel köszöntöm! Abban kérném szíves segítségét, hogy ha áfás egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy megszűnteti a vállalkozását év közben, akkor milyen bevallási, bejelentési kötelezettség terheli. Mivel vannak tárgyi eszközei, így annak milyen összeg után kell megfizetni az áfájukat és milyen összegben veszem be a bevételek közé megszűnés esetén. A kérdésemre adott válaszát tisztelettel megköszönöm és boldog ünnepeket kívánok! Üdvözlettel: Horváthné Kati

Káresemény miatti értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019-ben vásárolt nagy értékű tárgyi eszköz káresemény miatt használhatatlanná vált. A biztosító a kárt megtérítette a roncs értékéig. A roncsot értékesíteni szeretnénk, ebben az esetben a tárgyi eszközökre vonatkozó áfaarányosítást el kell-e végezni?

Üzlethelyiség értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2007-ben vásárolt egy üzlethelyiséget, aminek az áfáját levonásba helyezte annak idején. Most szeretné értékesíteni az ingatlant, de kilépne az áfakörből, és alanyi mentesként értékesítené 2020-ban. Kérdésem arra vonatkozik, hogy megteheti-e azt, hogy áfamentesen számlázza ki az ingatlant? Van-e utólagos áfakorrekciós kötelezettsége az áfakörből való kilépéskor, vagy a régi szabály szerint a 120 hónapos figyelési időszak vonatkozott rá? Sok helyen olvastam, hogy az alanyi mentes nem járhat el alanyi mentesként tárgyi eszköz értékesítése esetén, ez vonatkozik erre az ügyletre is? Köszönöm válaszát!

Egyéni vállalkozó megszűnésének áfakérdése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Áfás egyéni vállalkozó alanyi mentesre tért át. Tárgyi eszközei után áttéréskor megfizette az áfát. 2019 decemberében megszűnne, kérdésünk, hogy a tulajdonában lévő tárgyi eszközök után kell-e még egyszer áfát fizetnie?

Tárgyi eszköz szétbontása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az alábbi gazdasági esemény helyes kezelésével, könyvelésével kapcsolatban. Cégünk 2015-ben egy napelemes rendszert vásárolt. Aktiválása külön történt, önálló eszközként. Idén októberben ez a rendszer szétbontásra került: – 24 db napelemet és 1 db invertert értékesítettünk, – 7 db napelemet és 1 invertert a cégünk egy másik ingatlanára szereltünk fel, – az eredeti rendszer tartószerkezetét felhasználtuk az új rendszer telepítésére. A csatlakozókat, vezetékeket és egyéb szerelvényeket ami a 2015-ös beruházás része volt, nem tudtuk hasznosítani, helyettük újakat szereltünk be. A 2015-ös beruházáshoz felhasznált minden rendszerelem bekerülési értéke rendelkezésre áll, külön-külön is. A kérdésem az, hogyan kellene vagy lehetne megállapítani, hogy a 2015-ös rendszer értékéből milyen összeg kerüljön az új beruházások értékébe, az értékesített eszköz könyv szerinti értékére és a terven felüli értékcsökkenésre? Hogyan lehetne ezt a gazdasági eseményt helyesen kezelni? Köszönöm megtisztelő válaszát!

Weboldalkészítés könyvelése Kérdés

Az alábbi kérdésekben szeretném kérni szakértő válaszát: Az általunk könyvelt cég megrendelt egy weboldalkészítést, ami webshopként is üzemel. Az elkészítése 2 000 000, melynek megfizetése részletben történt. Ezt a költséget a részletfizetés ideje alatt a költségek között könyveltük, mikor megtörtént a teljes összeg megfizetése és egyben elkészült a weboldal is, átvezettük a tárgyi eszközök soraiba, mert az összeg nagy érték volt és úgy értelmeztük a törvényt, hogy ez valójában a szellemi termékek soraiba tartozik, hiszen a cég bevételszerző tevékenységének az egyik alapja, és több éven keresztül szolgálja a céget. Ennek könyvelését a leírtak alapján helyesnek tarják? A másik kérdésünk az, hogy a cég termékekkel kereskedik és a beszerzett árut raktárkészletre könyveljük, majd az eladást követően kerülnek a költségszámlára. A cég bevezetésképpen ajándékként adott termékeket az üzletszerzés érdekében a leendő partnereknek, amiből nem származott bevétel. Az év vége közeledtével raktározás alkalmával a nyilvántartás szerint nagyobb hiány keletkezett, amivel a tulajdonosok nem tudtak elszámolni. Nekünk a könyvelésben a hiány nem szerepelhetett a raktárkészletek soraiban. A Tao törvény a vállalkozási tevékenység érdekében rögzítve kéri, és bevételként és befizetendő áfaként jelöli meg.Tekintettel arra, hogy a beszerzésnél igénybe vette az áfát. Helyesen jártunk-e el, ha a fentiek figyelembevételével könyveltük le a hiányt K:911, K467 import beszerzésből származik az áru.

Tárgyi eszköz több tulajdonban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy tárgyi eszköznek lehet 2 egyéni vállalkozó tulajdonosa, fele-fele arányban? Köszönöm!

Kutya mint tenyészállat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi – kutyatáp elszámolása – kérdésemhez kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a cég telephelyét őrző, valamint a szarvasmarhákat hajtó kutyákat (amelyek már több éve vannak a telephelyen) mi alapján lehet a tárgyi eszközök közé felvenni (a tulajdonos hozta őket, nem pénzért vásárolták), amiatt, hogy a részükre vásárolt kutyatáp elszámolható legyen? Köszönöm.

Egyéni vállalkozó megszűnése Kérdés

Milyen adófizetési kötelezettségek terhelik a megszűnő egyéni vállalkozót, különös tekintettel a nagy értékű tárgyi eszközökre?

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft.: mi lesz a tárgyi eszközökkel? Cikk

Egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé kíván alakulni, jogutódlással. Tárgyieszköz-állományát teljes mértékben át kívánja vinni a kft.-be. Adójogi szempontból (kiváltképp áfa tekintetében) jár-e ez a művelet adókötelezettséggel, vagy képezheti a tárgyieszköz-állomány az egyéni vállalkozás vagyoni hozzájárulását az új kft.-nek? Ha nem kívánja a teljes tárgyieszköz-állománnyal az alapítói vagyont növelni, a fennmaradó tárgyi eszközök hogyan kerülhetnek a jogutód kft. könyveibe? – kérdezte olvasónk. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Tárgyi eszközre jutó áfa arányosítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 135. § (2) pontja szerint az ingó tárgyi eszköz áfaösszegére utólagosan kiigazítást kell elvégezni 60 hónapos figyelési időn belül, ha a (2) pont szerinti számítás eredménye eléri, vagy meghaladja a 10 ezer forintot. Egy kft.-nek két tárgyi eszközére kell ezt a számítást elvégezni. Az egyikre 8000 forintt, a másikra 3000 forint a még fizetendő összeg. Hogyan kell értelmezni a 135. § (2) pontban említett 10 ezer forintot? Eszközönként külön-külön, vagy összesen? Kell korrigálni az áfát 11 ezer forint fizetendő áfával, vagy nem kell, hiszen külön-külön 10 ezer forint alatt maradt? Köszönettel: Mónika

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft. II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé kíván jogutódlással átalakulni. Tárgyi eszköz állományát teljes mértékben át kívánja vinni a kft.-be. Az lenne a kérdésem, hogy adójogi szempontból (kiváltképp áfa tekintetében) jár-e ez a művelet adókötelezettséggel vagy képezheti ez a tárgyieszköz-állomány az egyéni vállalkozás vagyoni hozzájárulását az új kft.-nek? Ha nem kívánja a teljes tárgyieszköz-állománnyal az alapítói vagyont növelni, a fennmaradó tárgyi eszközök hogyan kerülhetnek a jogutód kft. könyveibe? Válaszát tisztelettel köszönöm: Krisztina

Készlet eladása Kérdés

Tisztelt Válaszadó! Van-e lehetőség arra, hogy egyéni vállalkozó a vállalkozásában keletkezett árukészletet illetve néhány üzemi célú tárgyi eszközt kivonjon a vállalkozásából, úgy, hogy a vállalkozást nem szünteti meg, és ezeket a készleteket adószámos magánszemélyként értékesítené? Ha igen, mi ennek a menete? Kérem, jogszabályhelyet jelöljön meg. Illetve, keletkezik-e így a vállalkozónak adóköteles jövedelme? Köszönöm a segítséget!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Helyi bérlet

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Befektetési óra, ékszer könyvelése

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Környezetvédelmi termékdíj – számla záradéka

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs