188 találat a(z) közvetített szolgáltatás cimkére

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában szeretnénk állásfoglalásukat kérni: Egy társaság a tulajdonában álló ingatlant több bérlőnek is bérbe adja. A bérleti díj mellett a bérlők üzemeltetési díjat is fizetnek, a bérelt ingatlan m2-nek arányában. A szerződés szerint az üzemeltetési díj az alábbi tételeket foglalja magában: - ingatlan vagyonbiztosítása, építményadó, - központi épületgépészeti berendezések, fő vezetékek karbantartása, javítása (vízszolgáltatás, gáz, fűtés, csatorna, elektromos szolgáltatás) - épületek szerkezeti elemeinek karbantartása, javítása, - közös területek takarítása, az ingatlan előtti út és járda rendben tartása, rovarirtás, - non-stop őrzés és védelem, - tűzvédelmi rendszerek karbantartása, javítása, - az üzemeltetési tevékenység felügyelete. Bérbeadó a működés során az összes fenti szolgáltatást külső szolgáltatótól veszi igénybe, erre utalás a szerződésben nincs. A szerződés szerint a bérbeadó havonta fix összegű üzemeltetési díjelőlegre jogosult. A számla havonta üzemeltetési díj részszámlaként kerül kiállításra. Az üzemeltetési költségelőleg összegével negyedévenként számol el a bérbeadó, ekkor kiállítja a negyedéves tényadatok alapján a különbözetről a számlát. Az a kérdésünk, hogy fentiekben felsorolt tételek közül az iparűzési adó elszámolásakor mely költségek vehetők figyelembe közvetített szolgáltatásként? A közvetített szolgáltatásként elismert és nem elismert egyéb költségek továbbszámlázásakor milyen formai követelmények merülhetnek fel?

Közvetített szolgáltatások Kérdés

https://adozona.hu/szamvitel/Igy_kell_tovabbszamlazni_a_kozuzemi_dijakat_D2GRJX#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly&utm_content=201905_adozonauser Ezzel a cikkel kapcsolatban kérdezem. Üdvözlöm! Úgy tudtam, hogy üzleti titok miatt nem kell külön soron, ezáltal külön árazva megjeleníteni a közvetített szolgáltatást, csak a szerződés és egyéb feltételek fennállása esetén fel lehet tüntetni a számlán a "A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" mondatot. A kérdésem, természetesen nem a közüzemi továbbszámlázásokra vonatkozik, hanem az egyéb közvetített szolgáltatások továbbszámlázására. Köszönöm. üdvözlettel: Boros Zsanett

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Közvetített szolgáltatással kapcsolatban lenne kérdésünk. Adott egy építőipari kereskedő cég. Az áru eladásán túl egyes esetekben, elkülönítve az eredeti áru megrendelésétől, külön szerződés és megrendelés alapján mint közvetítő, külön szolgáltatás is nyújt a társaság (megmunkálás, festés stb.). A társaság tehát a szolgáltatást saját nevében, a vevő javára rendeli meg a megmunkáló cégtől. Kérdésünk egyik része arra irányul, hogy a társaság kezelheti-e a szolgáltatást közvetített szolgáltatásként a számviteli elszámolás során? Kérdésünk másik része az áfa elszámolására vonatkozik. Ha az áru az EU területére kerül kiszállításra (a terméket és szolgáltatást megrendelő cég rendelkezik EU-s adószámmal az adott országban) külön kell kezelni az árueladást és a szolgáltatás nyújtást, vagy mint kapcsolódó szolgáltatás, áfa szempontjából csak egy EU-s árukivitel valósul meg? Köszönettel:

Tovább számlázott tevékenység felvétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, akinek a felvett tevékenységei között kizárólag a kőműves munkák szerepelnek, jogosult-e villanyszerelési tevékenységet folytatni, illetve állíthat-e ki elvégzett villanyszerelési munkálatokról számlát saját teljesítésben? Vagy mivel ezen tevékenység nem szerepel a felvett tevékenységei között, alvállalkozóval elvégeztetheti-e ezen munkálatokat, és mint közvetített szolgáltatás továbbszámlázhatja-e a kapcsolódó költségeket? Továbbszámlázás esetén szükséges-e ezen tevékenység felvétele? Ha nem lehetséges a számlakibocsátás egyik módon sem, akkor legyen szíves megjelölni a megsértett vonatkozó jogszabályt.

Közvetített szolgáltatás hipacsökkentő értéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem tréningeket tart szerte a világban. Az utazáshoz, szálláshoz, helyi utazáshoz kapcsolódó kiadások a megállapodás értelmében az ügyfelek részére továbbszámlázásra kerülnek. Azonban vannak partnerek, akik összegszerűen megmondják, hogy egy-egy költségtípust ők mekkora összegben térítenek meg. Ez van, amikor magasabb, van, amikor alacsonyabb összeg, mint a továbbszámlázandó eredeti összeg. Kérdésem: helyesen gondoljuk-e, hogy ezeket a szolgáltatásokat levonhatjuk az iparűzési adó alapjából közvetített szolgáltatásként, illetve, ha a partner alacsonyabb összeget fizet ki az adott költségre, mint amennyibe az eredetileg került, a teljes eredeti összeg rákerülhet-e 815-re? Konkrét példával: a szállásdíj 100, de a partner a megállapodás szerint szállásra csak 70-et fizet ki. Könyvelhető-e a 815-re a teljes 100, hiszen bár alacsonyabb összegen, de szolgáltatási szempontból a szállás "egésze" került továbbhárításra? Válaszát előre is köszönöm!

Továbbszámlázott költségek – hipa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Multinacionális cég vagyunk, a nálunk lévő külföldi munkavállalók, projektek költségét megfelelő haszonnal továbbszámlázzuk. Az értékesítés minden esetben export, mert az anyacég küldföldi. A kérdésem a helyi adóra vonatkozik, hogy a felmerült költségeket kezelhetem-e közvetített szolgáltatásként? A felmerült költség legtöbb esetben utazási költség, bér, rendezvényszervezés és egyéb. A számla mögött minden esetben ott van, hogy mit számlázunk ki. Válaszát, segítségét köszönöm.

Postaköltség közvetített szolgáltatás Kérdés

Egy kft. webáruházat üzemeltet. A kiszállításra szerződött egy szállító céggel. A webáruházban a megrendelésekről megrendelő és számla készül, amire rákerül az, hogy "A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz". A felmerülő szállítási díjat közvetített szolgáltatásként könyveljük, majd levonásra kerül az éves iparűzési adó alapból. Helyes az eljárásunk? Válaszukat előre is köszönöm!

Közvetített szolgáltatások könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és ehhez kapcsolódóan közműszolgáltatásokat számláz tovább közvetített szolgáltatásként. Kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen főkönyvi számlákon kell könyvelnünk a beérkező számlákat (mehet-e a cég normál közműköltségei közé)? A kérdésünk arra is vonatkozna, hogy a továbbszámlázást melyik bevételi főkönyvelő számra kell kontíroznunk? Jelenleg egyéb bevételek alatt van elkülönítve. Köszönettel várjuk válaszát.

Ezt kell tudni a helyi iparűzési adó számításáról Cikk

A 2018-as adóév zárásával a helyi iparűzési adó (HIPA) számításával kapcsolatos kérdések újra előtérbe kerülnek. Mivel ismét gyakorivá váltak a HIPA-ellenőrzések, fokozottan javasolt az adóalap számításánál figyelembe vett tételek alapos vizsgálata.

Közvetített szolgáltatás elszámolása az iparűzési adónál Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi esetre szeretnénk kérni állásfoglalást: Egy általunk könyvelt vállalkozás rádió elektronikai rendszerek összeállításával, integrálásával és exportjával foglalkozik. A rendszer számítógép alapú, így az elemei mind hardvert, mind szoftvert tartalmaznak. A hardver részek számítógépek, szerverek, speciális vevő berendezések és vevőkártyák. A szoftverek egyedileg (többségében külföldön) kifejlesztetett és csak az általunk – a vevővel előre egyeztetett konfigurációval rendelkező – rendszerhez használhatóak. Az export során kész rendszert kell a vevőink részére leszállítani, mivel a rendszer szoftver elemei külön-külön (nem erre a célra összeállított és dedikált számítógépeken) nem működőképesek. Kérésünk arra vonatkozik, hogy a társaság 2018. évben az eladott szolgáltatás kedvezményével élhet-e az iparűzési adó elszámolásánál? Köszönettel: Kis Zsuzsanna

Jogi tevékenység továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ("A" cég) jogi tevékenységet számlázott tovább két másik kft.-nek ("B és C"). A továbbszámlázó cégnek ("A" cég) sem a tevékenységi körében, sem a tulajdonosai, sem az alkalmazottai között nem szerepel jogi végzettségű személy. E tevékenységről egy velük megbízási szerződésben álló ügyvéd számláz be a cégnek ("A "cégnek) .... forintért, amit "A" cég továbbszámláz – közvetített szolgáltatásként – "B" és "C" cégnek, jóval magasabb összegért, mint a bekerülési érték. Kérdésem a következő: helyes-e ez így, a jogi tevékenység továbbszámlázása nem kötött-e feltételekhez (például alkalmazotti jogviszony a jogásszal)? A nagyarányú értékkülönbözet megvédhető-e, vagy ez teljesen szabályellenes? Válaszát köszönöm!

Postai közvetített szolgáltatás áruvásárlásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiskereskedelmi boltunkban az egyik árubeszállítónk a számláin (csekkes fizetési mód) a továbbiakban felszámolja és postai teljesítés költségeit (a számlán postai közvetített szolgáltatásként szerepel). Kérdésünk, hogy ezt a költséget ugyanúgy a postaköltségeknél kell szerepeltessük, vagy ez valamilyen formában (könyveléssel) érinti az áruvásárlás költségeit is? Amennyiben nem kapcsolódik az áruhoz közvetlenül, és postaköltség, külön főkönyvre kell könyvelnünk, illetve a későbbi bevallásoknál kell-e külön kezeljük? Köszönettel várjuk válaszát!

Bérleti díj – közvetített szolgáltatás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két magánszemély a tulajdonukban (50-50%) álló négy lakást bérbe adják a saját tulajdonukban (50-50%) lévő kft.-nek hasznosításra. A kft. ezt szintén bérbe adja bérlőknek, beszedi a bevételt és a kapcsolódó költségeket (rezsi). A magánszemélyek a bérleti díjat a kifizetőtől szja levonásával kapják meg. Iparűzési adó szempontjából a kft. figyelembe veheti-e a magánszemélyeknek kifizetett bérleti díjat, hiszen maga is változatlan formában adja bérbe az ingatlanokat? Könyvelhetjük-e ennek megfelelően a közvetített szolgáltatások közé, vagy maradnia kell a személyi jellegű kifizetések között a tételnek? Előre is köszönöm a segítségüket!

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy használt ingatlanok értékesítésével foglalkozó cég, amely értelemszerűen a készletre halmozza az ingatlan felújítással (áru készlet) kapcsolatos költségeket, és amikor eladja, akkor átvezetjük az ELÁBÉ-ra ezeket, mint az ingatlan részét. De mi a helyzet az ingatlanfelújítással kapcsolatos szolgáltatásaival? Hogy kell helyesen kezelni azokat számvitelileg? Alvállalkozói vagy közvetített szolgáltatásnak minősülnek, amikor értékesítésre kerül az ingatlan? Köszönöm!

Áru vagy szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérnék szépen a segítséget. Egyik cég nagy tételben értékesít notebookokat. Ehhez a gyártó úgynevezett prosupportot ad el, ami a számlán is külön tételként szerepel az áruk alatt. Ez egyfajta kliens támogatás, melynek keretében a notebook végleges tulajdonosa meghibásodás esetén gyors segítséget kap, például azonnali elérhetőséget prosupport mérnökökhöz, különböző automatizált támogatásokat, alkatrészkiszállítást. Kérdésem, hogy lehet-e ezt a „lehetőséget” is árunak tekinteni vagy közvetített szolgáltatásként kell könyvelni. A magyar beszállító (aki valószínűleg a gyártótól vásárolta) nem tüntetett fel a számlán utalást közvetített szolgáltatással kapcsolatban, és az én ügyfelem sem. Tehát most így az ipa feltöltése előtt fontos lenne tudni, hogy áruként vagy szolgáltatásként könyvelendő a fenti tétel. Köszönöm a segítséget. Vágner Emília

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Munkaviszony melletti egyéni vállalkozó GYES-en

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Google-számla

Bunna Erika

adótanácsadó

Alapítvány szállásszolgáltatási bevétele

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs