107 találat a(z) felmondási idő cimkére

Mit tehet a munkáltató? Kérdés

A munkavállaló a munkáltató részére átadott egy „munkaviszony megszüntetése” tárgyú dokumentumot, melyben kérte a munkáltatót a munkaviszony közös megegyezéssel történő azonnali megszüntetésére. A munkahelyi vezető a dokumentumra ráírta: „Tudomásul vettem. A felmondási idő ledolgozását kérem.” Még ezen a napon a munkáltatói jogkör gyakorlójától kapott a munkavállaló egy értesítést, hogy kéri a felmondási idő ledolgozását. A továbbiakban a munkavállaló munkát végezni nem jött, majd pár nap múlva megjelent, hogy ő elszámol a nála lévő, a munkáltató tulajdonát képező dolgokkal, mivel a hétvégén külföldre utazik. Tekintheti-e felmondásnak a munkáltató a munkavállaló munkaviszony-megszűnésre irányuló közös megegyezést kérő írásos nyilatkozatát? Követelheti-e a munkavállalótól a 30 napra járó távolléti díj megfizetését? Mikor, és milyen módon szűnik meg, illetve szüntethető meg a munkaviszony? A dokumentumok teljes tartalmát helyszűke miatt itt nem tudtam feltölteni. Köszönettel: Hajcser Lívia

Munkavállaló felmondása, felmondási idő le nem töltése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalás és felmondás területén megjelent érdekes cikkeik kapcsán az alábbi kérdéseim lennének: - Munkavállaló azt érzékeli, hogy szóban többször bántalmazzák, főként négyszemközt (munkahelyi bullying). Nem tudja bizonyítani, de beszélt az illetővel erről, aki ezt visszautasítja. Mit tehet? - Munkavállaló felmondott, a felmondási idő alatt egy csomó munkával látják el, nem tudja lezárni a folyamatokat rendesen. Mi a következménye ennek? - A munkavállaló több mint 30 napos felmondási idővel mondott fel, de rájön, hogy elege van. Milyen következménye van annak, ha nem tölti le a felmondási idejét? Válaszukat előre is köszönöm!

Felmondási idő – jogviszony vége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: rendes munkavállalói felmondás esetén, a munkáltató elengedi a 30 napos felmondási időt, nem tart igényt a munkavállaló munkájára, ilyen esetben a jogviszony vége a felmondás, megállapodás napja, vagy minden esetben a 30 napos felmondási idő vége lesz, illetve jár a munkavállalónak erre a 30 napra munkabér? Válaszát köszönöm.

Munkavállalói felmondási idő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalói felmondás esetén munkavállalónk nem kívánja ledolgozni a felmondási idejét, hanem az új munkáltatójánál azonnal felveszi a munkát. Erre a helyzetre azt a megoldást választottuk, hogy a munkavállalói felmondásról megállapodást írtunk, amelyben a következő áll: "Munkáltató a munkavállaló felmondása folytán munkáltatót megillető felmondási időtől eltekint". Fentiek alapján a munkáltatót nem terheli a munkavállalói felmondás miatti felmondási időre távollétidíj-fizetés? Tisztelettel: Krisztiánné

Csoportos létszámleépítésnél felmondási idő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaságnál csoportos létszámleépítés folyik. Abban kérném a segítségét, hogy ilyenkor minden munkavállalónak egységesen 30 napos felmondási idő jár, vagy ebben az esetben is meghosszabbodhat a felmondási idő? (3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal stb.) Válaszát előre is köszönöm.

Felmondásidő és táppénz Kérdés

Egy alkalmazott felmondási idejét tölti. Táppénzre mehet-e a felmondási idő alatt? Válaszukat előre is köszönöm.

Azonnali hatályú felmondás, felmondási idő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azonnali hatályú munkavállalói felmondás esetén jár-e 30 napos felmondási idő a munkáltatónak? Az Mt. 78. § (3): A munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a 70. § (3) bekezdésében és a 77. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni. Ez esetben a felmondási időre járó távolléti díjat is köteles megtéríteni a munkáltató? Üdv. Kisfaludyné

Nyugdíjas dolgozó felmondása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyugdíjas dolgozónkat határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztattuk. A belépés dátuma 2013. 09. 02. Munkaviszonyát felmondással szeretné megszüntetni 2017. 05. 31. napjával. Kérdésem: a 35 napos felmondási idő jár részére, vagy dolgoznia kell 2017. 05. 31-éig? Köszönöm segítségüket. Tisztelettel: F. E.

Örökzöld munkáltatói kérdés: jár-e szabadság a felmondási időre? Cikk

A munkavállalók szerint a munkaviszony teljes időtartama, így a felmondási idő is munkában töltött időnek minősül, így arra az időre is jár nekik szabadság. A munkáltatók ezzel szemben sok esetben úgy vélik, hogy a felmondási idővel, illetve a munkavégzés alóli felmentéssel a szabadságra jogosító időtartam megszűnik. Az alábbiakban ebben a vitában igyekszünk helyre tenni a dolgokat.

Végkielégítés és felmondási idő számítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a segítségét kérni a végkielégítés és a felmondási időre jutó "bér" kiszámítására. Adott egy dolgozó, aki már 7 éve a cégnél van. Március utolsó napján közli a munkáltató a "rendes" felmondást. A felmondási idő alatt a munkájára nem tartunk igényt. A munkavállaló havibéres, amely elmúlt 6 hónapban nem változott, pótlékok nincsenek, a foglalkoztatás 6 órás. A felmondási idő és a végkielégítés meghatározása során az osztószám a márciusban érvényes 22 munkanap (132 óra) lesz? A két havi végkielégítést és a felmondási időre jutó távolléti díjat is ezzel az osztószámmal kell meghatározni? Az utolsó munkanapon ki is kell fizetni a márciusi bérrel együtt? A végkielégítés két havi összeg (mely a márciusi bér duplája lesz)? Az igazi kérdés számomra a felmondási időre jutó távolléti díj. A felmondási idő 45 nap, az erre jutó bér a március 31-étől számított 45 nap alatt a munkanapok száma szorozva az egy napi távolléti díjjal? Köszönöm

Felmondási idő munkáltató rendes felmondás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A dolgozónak 13 év után munkáltatói rendes felmondással megszűnt a munkaviszonya. Az erről szóló értesítés tartalmazza, hogy 3 havi végkielégítés illeti meg, illetve 55 nap felmondási idő, aminek fele alól felmentik, a másik felének ledolgozására kötelezik. A dolgozó kérte, hogy először a 28 nap felmentett időt szeretné letölteni, majd utána a 27 napot. Ezt a felmondás tartalmazza is. A munkavállaló hamar talált munkát, illetve egyéb okokból sem szeretné majd a felmondási idő második felét ledolgozni. A felmondási idő letöltésétől kizárt, hogy eltekintene közös megállapodás alapján. Az interneten talált leírás alapján: "A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni. A felmondási időből még hátralévő időre a munkavállaló munkabért nem kap." Egy másik picit másképp fogalmaz: „A felmondási időt a felek közös megegyezéssel, utólag megrövidíthetik. Ha ezt a munkavállaló kéri (munkáltató rendes felmondás esetén), a munkáltató köteles a munkaviszonyt a kért korábbi időpontban megszüntetni. A „kieső” időre ilyenkor nem jár járandóság.” Igaz ez? Ha igen, melyik jogszabályban találom meg? Ha kéri a felmondási idő alatti munkaviszony megszűntetést, akkor a végkielégítés kifizetését ez nem veszélyezteti? Segítő válaszát előre is köszönöm.

Munkaidőkeret felmondási idő alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közalkalmazott munkaviszonya jelenlegi foglalkoztatójánál 2017. 02. 28-án (áthelyezéssel) megszűnik. A munkáltató a februári beosztást úgy készítette el (12 havi munkaidőkeretet alkalmaznak), hogy a ledolgozandó órák száma kevesebb az – időarányos – kötelező munkaóránál (január 31-éig megegyezett a ledolgozott és a kötelező órák száma). Kérdésem, hogy ebben az esetben a "mínusz" órákra köteles-e állásidőre járó bért fizetni a munkáltató, vagy köteles-e úgy elkészíteni a beosztást, hogy a jelenlegi foglalkoztatónál töltött utolsó napon a ledolgozott munkaórák száma megegyezzen az időarányos kötelező munkaórák számával. Válaszát előre is köszönöm!

Így adható ki a szabadság felmondási idő alatt Cikk

Ki dönt a felmondási idő alatt kiadható, kiadandó szabadságról? Vannak-e korlátok? Lényegében ezekről érdeklődött olvasónk. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

Felmondási idő alatt szabadság kiadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy munkavállalónak a munkáltató felmondott. 2016. évre nem adták ki neki a törvényesen járó szabadságát. A munkavállaló azt szeretné, hogy a még ki nem adott szabadságát (a 2017. évi időarányosat is) igénybe vegye, és a munkaviszonya a felmondási idő lejárta, plusz a szabadságos napok száma alapján szűnjön meg, tehát nem a felmondási idő végével. Jogos a munkavállaló kérése, hiszen ez a munkáltatónak többletköltséget nem jelent? Válaszukat megköszönöm, Szűcs Irén

Munkavállaló azonnali távozása Kérdés

Munkaügyi vitába keveredett az ügyfelem és a munkavállalója. A munkavállalónak nem tetszett, hogy figyelmeztették a feladatára, vagy helyreigazították a munkavégzésével kapcsolatban. Sajnos elképzelhető, hogy a stílussal volt némi probléma, de ezt el lehetett volna rendezni. A vita elmérgesedett. A vége az lett, hogy a munkavállaló felállt, és azonnal ott hagyta a munkahelyét, szóbeli felmondást tett. Azóta nem jelent meg. A munkáltatónak most sajnos két emberrel kevesebb van, mert bonyolítja a helyzetet, hogy a munkavállaló házastársa is ott dolgozott, a hallottak alapján ő is felállt a munkájától. A munkáltató ugyan nem akarta volna felmenteni őket a felmondási idő letöltése alól, de hát nem jelentek meg, és így nem tud ellene mit tenni, megszünteti a munkaviszonyukat. Mi ennek a szabályos kezelése, jár-e nekik a szabadság megváltás? Vonhatok-e tőlük kártérítésként amiért nem töltötték le a felmondási időt, mennyit? Mit kell írnom a kilépő papírjukra a munkaviszony megszüntetésének indokaként? A törvényben inkább a munkáltató felmondásával foglalkoznak többet, pedig rengeteg ilyennel lehet találkozni. Eddig sikerült normálisan megoldani, de most még a pénzen is vitatkoznak, hogy mi jár,nem jár. Előre is köszönöm a választ.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Őstermelő eladása

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Pénztárgép használata

Bunna Erika

adótanácsadó

Facebook-hirdetés számlájának elszámolása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 május
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close