36 találat a(z) felmentés cimkére

Szabadság kiadása és munkaviszony megszüntetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaviszonyomat a munkáltatómmal közös megegyezéssel szüntettük meg (még tart). Ebben az állt, hogy munkaviszonyom december 31-ével szűnik meg, s utolsó munkában töltött napom október 20. A szöveg szerint a ki nem adott szabadságomat a munkáltatóm pénzben megváltja. Pénteken megkaptam a kilépő papírokat és az összeget is. Meglepődve tapasztaltam, hogy erre az időre kiadottnak tekintették egyrészt az eddig ki nem vett (10 munkanap), illetve a december 31-éig majd "keletkező" szabadságnapokat is. A 2 ünnep között már korábban kértem, hogy adják ki szabadságomat (akkor még nem tudtam, hogy már nem lesz aktuális), de most arra számítottam, hogy ezzel az nem kiadott lesz, hiszen felmentettek a munkavégzés alól. Tévedtem. A munkáltatómnak Ön szerint ezek alapján ezekhez volt joga? Milyen lehetőségeim vannak, ha vannak? Köszönettel.

Kúria: a felmentett kormánytisztviselő elmaradt illetményéről újból határoznia kell a bíróságnak Cikk

Felperes kormánytisztviselői jogviszonyát megszüntette az alperes. A Kúriánál landolt jogi vitában egyebek között az eljárás jogszerűségéről és a felperes kártérítéséről folyt a vita.

Munkaviszony megszűnése végelszámolás alatt? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk (kft.) a közeljövőben végelszámolását tervezi. Mikor kell (lehet) a dolgozók munkaviszonyának megszűnését kezdeményezni? Addig a kft. végelszámolása nem érhet véget, míg a dolgozók felmondási (felmentési ) ideje le nem telik? A 60 évet betöltő dolgozók milyen szociális ellátásban bízhatnak, ha nem sikerül munkahelyet találniuk?

Táncművészeti életjáradék Kérdés

T. Címzett! Szeretném megkérdezni, hogy egy táncművész közalkalmazott esetében, aki elérte a táncművészeti életjáradék megállapításához szükséges szolgálati időt, milyen módon lehet jogszerűen megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt? Hogyan kell értelmezni az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/B §-ában foglaltakat a Kjt. felmentési szabályai tekintetében? A munkáltató élhet-e Kjt. 30. § (1) bek. d) pontjában megjelölt felmentési indokkal? Vagy csak közös megegyezéssel, illetve lemondással lehet megszüntetni a jogviszonyt?

Felmondási idő munkáltató rendes felmondás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A dolgozónak 13 év után munkáltatói rendes felmondással megszűnt a munkaviszonya. Az erről szóló értesítés tartalmazza, hogy 3 havi végkielégítés illeti meg, illetve 55 nap felmondási idő, aminek fele alól felmentik, a másik felének ledolgozására kötelezik. A dolgozó kérte, hogy először a 28 nap felmentett időt szeretné letölteni, majd utána a 27 napot. Ezt a felmondás tartalmazza is. A munkavállaló hamar talált munkát, illetve egyéb okokból sem szeretné majd a felmondási idő második felét ledolgozni. A felmondási idő letöltésétől kizárt, hogy eltekintene közös megállapodás alapján. Az interneten talált leírás alapján: "A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni. A felmondási időből még hátralévő időre a munkavállaló munkabért nem kap." Egy másik picit másképp fogalmaz: „A felmondási időt a felek közös megegyezéssel, utólag megrövidíthetik. Ha ezt a munkavállaló kéri (munkáltató rendes felmondás esetén), a munkáltató köteles a munkaviszonyt a kért korábbi időpontban megszüntetni. A „kieső” időre ilyenkor nem jár járandóság.” Igaz ez? Ha igen, melyik jogszabályban találom meg? Ha kéri a felmondási idő alatti munkaviszony megszűntetést, akkor a végkielégítés kifizetését ez nem veszélyezteti? Segítő válaszát előre is köszönöm.

Indoklás nélküli kirúgás, egyenlő bánásmód – iránymutató ítélet a Kúriától Cikk

Betegsége miatt nem tudta ellátni a rá osztott feladatot, ezért bocsátották el – állította egy munkavállaló a Kúriának beterjesztett felülvizsgálati kérelmében. Az ítélet támpontot jelenthet abban, kinek, mit kell bizonyítania, hogy megfelel vagy sem a munkáltató eljárása az egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezéseknek.

Munkavállaló elhelyezkedése felmondási időben Kérdés

Egy vállalkozás 2016. július 31-ével megszűnik, az üzlet, amelyben egy munkavállaló dolgozott, bezár. A munkavállalónak július 1-jével felmondtak. Munkaviszonya alapján részére 4 havi felmondási idő jár, melyből egy hónapot (a júliust) le kell dolgoznia, a további három hónapra felmentették a munkavégzés alól. Kérdésem az, hogy ebben az esetben a munkavállaló a felmentés ideje alatt elhelyezkedhet-e másik munkáltatónál augusztus 1-jétől?

14 évig járt a bíróságra, így döntött a Kúria Cikk

Tizennégy évig húzódott egy helyettes államtitkár bírósági ügye, amit azért kezdeményezett, mert állítása szerint, amikor felmentették a tisztségéből, nem a jogszabályoknak megfelelően ajánlottak fel neki másik álláshelyet.

Vezetői megbízás visszavonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakat szeretném megkérdezi: 1. Helyi önkormányzat által fenntartott közgyűjteményi intézmény igazgatójának tekintetében a polgármester élhet-e a kinevezési joggal, vezetői megbízással, vezetői megbízás visszavonásának jogával, illetve a felmentési joggal, vagy csak a képviselő-testületnek van ilyen joga? 2. Ugyanezen intézmény igazgató-helyettese tekintetében ki gyakorolhatja a fentiekben említett jogköröket (képviselő-testület vagy az igazgató)?

Közalkalmazotti felmentési idő szabadságszámítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Állami szférában közalkalmazotti jogviszonyban lévő hölgy 40 éves korkedvezményes nyugdíjba vonulásának engedélyét kérelmezte. 28 éves jogviszonyának köszönhetően 7 hónap felmentési időt állapítottak meg, melynek felére munkavégzésre kötelezték. Ugyanakkor az arányosan járó éves szabadság kiszámításakor a munkáltató a felmentési időnek csak a munkavégzéssel töltött időszakát vette számításba. A munkavégzés alóli időszakot nem tekinti beszámíthatónak, mondván azt az időszakot beszámíthatják, de nem kötelezik rá őket törvényileg?! Kicsit utánakerestem törvényeknek, és az alábbiakra bukkantam: Mt. 115. § (1) bekezdés szerint szabadság jár a munkában töltött idő esetén. Mt. 115. § (2) bekezdés a) pontja szerint munkaidőnek minősül a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés. Mt. 55. § (1) bekezdése taglalja ezt a fogalmat. Talán a k) pontban lévő, „munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott időtartamra” megfogalmazást lehetne beleilleszteni az adott esetre. Válaszát előre is köszönöm!

Zaklató helyett a feljelentő repült: így lehet kirúgni a közalkalmazottakat Cikk

Több cikk jelent meg az elmúlt hetekben egy soroksári középiskolai esetről, amikor egy pedagógus az egyik tanár és több tanuló elmondása szerint szexuálisan zaklatta a diáklányokat. A tanárnőnek, aki ezt nyilvánosságra hozta, néhány nap múlva – pedagógushoz nem méltó viselkedéssel és munkájának elhanyagolásával indokolva – megszüntették a jogviszonyát.

Betegszabadság vagy munkanap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik dolgozónknak június 8-án felmondtunk, június 9. napján kezdődő 35 nap felmondási idővel. Felmondását június 8-án 12.20 -kor átvette, majd ebédidőben elment a háziorvoshoz, és táppénzre vették június 8-ától. Az orvosi igazoláson annyi szerepel, hogy keresőképtelen állományba vették június 8-án. A délelőtt, délután nincs aláhúzva. A bérét június 8-ára betegszabadságként számfejtettük. Ő normál munkaidőben dolgozott, minden nap 8-16 óráig. Most kifogásolja, hogy a számfejtés rossz volt, mert június 8-ára 5 órai teljes munkabért kér, és a 3 órára járna csak a betegszabadság részére. Kérem, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek válaszolni kérdésemre, mert július 26-áig tehetjük ezt meg, utána munkaügyi bírósághoz fordul. Előre is köszönöm a válaszukat.

Titkos hangfelvétel igazolta, hogy ártási szándékkal rúgták ki a kormánytisztviselőt Cikk

Jogellenesen szüntették meg a kormánytisztviselő jogviszonyát. A négy éve folyó peres ügyre a Kúria tett pontot.

Felmentés terhesség alatt – a Kúria döntése Cikk

Az alperes a felperes külszolgálatát Magyarország soros elnökségére történt felkészülés időszakában – a felperes terhessége alatt – különösen fontos szolgálati érdekre hivatkozva megszüntette, amely intézkedés a felperes közszolgálati jogviszonya fennállását nem érintette. A peres ügy a Kúriáig jutott.

Közszolgálati jogviszony megszüntetése felmentéssel Kérdés

Tisztelet Uram/Asszonyom!A helyi Polgármesteri Hivatalnál 1994. júniusában létesítettem szerződéses munkaviszonyt1998.09.01. napjával "véglegesítésre" kerültem, azaz teljes munkaidős határozatlan időre kinevezett munkavállaló lettem (jelenleg közszolgálati ügykezelő).Pár hete módosították a hivatal SZMSZ-ét, mely szerint a jelenlegi 100 fős foglalkoztatotti létszám helyett 88 fő szükséges a hivatal működéséhez. Ez maga után vonta, hogy 12 munkavállalót két részletben elbocsátanak. Sajnálatos módon én is "bekerültem" ebbe a körbe - sőt, az elsőbe - így a közszolgálati jogviszonyomat az alábbiak szerint felmentéssel megszüntették: - A felmentés időtartamát 2 hónapban határozták meg, melynek kezdete: 2013.03.15. vége: 2013.05.15.- A munkavégzés alól 2013.03.15-2013.05.15-ig mentesítettek. - A végkielégítéshez 14 év közszolgálati jogviszonyt vettek figyelembe, mely alapján 5 havi végkielégítést állapítottak meg.Kérdéseim az alábbiak lennének:- Jól tudom-e, hogy a felmentési idő legalább 2 hónap (max. 8 hónap), mely a közszolgálati jogviszonyban töltött 10 év után +2 hónappal meghosszabbodik? Ezek alapján a munkáltatóm nem tévedett az általa 2 hónapban megállapított felmentési időtartamban (azaz nem 4 hónap felmentési idő járna számomra)? - A házasságom megromlását követően 2009. szeptemberében közös megegyezéssel elváltunk (akkor a második lányommal voltam itthon GYES-en), azóta egyedülállóként nevelem két kiskorú gyermeket (6 és 8,5 évesek). Sajnálatos módon a nagyobbik lányomnál 1,5 éve pulmonológiai betegséget (asthma bronchiale) diagnosztizáltak, így őt mint tartós beteg gyermeket nevelem. Fenti életkörülményekre tekintettel (elvált, két gyermeket - egyikük tartósan beteg - egyedül nevelő édesanyát) nem illetett volna meg esetleg bármilyen felmentési vagy felmondási védelem? Segítő közreműködésüket és válaszukat előre is köszönöm, tisztelettel:Magyar Mónika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kiskereskedelmi különadó 2020.

Antretter Erzsébet

adószakértő, mérlegképes könyvelő

Niveus Consulting Group Kft.

Családi gazdaság alkalmazottja

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close