hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Tucatnyi – köztük a bolti akciózásról szóló – kormányrendelet jelent meg a 111. számú Magyar Közlönyben

 • adozona.hu

A 2023. július 27-én megjelent 111. számú Magyar Közlöny 12 kormányrendeletet, 20 kormányhatározatot és néhány minisztériumi rendeletet léptet hatályba.

A Magyar Közlöny 2023. évi 111. számában kihirdetett jogszabályok:

 1. a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelem terén folytatott stratégiai szintű megerősített együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 345/2023. kormányrendelet;
 2. a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2023. kormányrendelet;
 3. veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. kormányrendelet;
 4. az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 348/2023. kormányrendelet;
 5. szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2023. kormányrendelet;
 6. igazságügyi tárgyú kormányrendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról szóló 350/2023. kormányrendelet;
 7. egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladataiban bekövetkezett változások miatti módosításáról szóló 351/2023. kormányrendelet;
 8. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2023. kormányrendelet;
 9. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 353/2023. kormányrendelet;
 10. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2023. kormányrendelet;
 11. az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 355/2023. kormányrendelet;
 12. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2023. kormányrendelet;
 13. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló 14/2023. SZTFH rendelet;
 14. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 9/2023. (IV. 27.) MK rendelet módosításáról szóló 17/2023. MK rendelet;
 15. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 44/2023. AM rendelet;
 16. egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2023. KIM rendelet;
 17. az Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Program finanszírozási megállapodásának elfogadásáról szóló 1319/2023. kormányhatározat;
 18. az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar képviseletről szóló 1320/2023. kormányhatározat;
 19. az Egyetemes Postaegyesület 4. Rendkívüli Kongresszusán képviselendő magyar tárgyalási álláspont kialakításáról szóló 1321/2023. kormányhatározat;
 20. a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz koordinációs és végrehajtási feladatait ellátó Miniszterelnökség és Miniszterelnöki Kabinetiroda humánkapacitás fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1322/2023. kormányhatározat;
 21. egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról szóló 1323/2023. kormányhatározat;
 22. a Magyar Corvin-lánc Testület és a Magyar Corvin-lánc Iroda működésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1324/2023. kormányhatározat;
 23. az Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező e-tanúsítvány alkalmazás fejlesztésének támogatásáról szóló 1325/2023. kormányhatározat;
 24. az Országos Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózathoz kapcsolódó védjegy bejelentéséről és a vonatkozó minősítési rendszerről szóló 1326/2023. kormányhatározat;
 25. a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés 2023. évi második ütemű kompenzálásáról szóló 1327/2023. kormányhatározat;
 26. fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1328/2023. kormányhatározat;
 27. a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 1329/2023. kormányhatározat;
 28. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1330/2023. kormányhatározat;
 29. az EFOP-4.1.2-17-2017-00128 azonosító számú, „A kiskőrösi Bem iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének további növeléséről szóló 1331/2023. kormányhatározat;
 30. a Milipol Zrt., az AEROPLEX Kft., a RÁBA Futómű Kft., valamint a HM Zrínyi Nonprofit Kft. támogatási kérelmének a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című pályázaton való részvételéről szóló 1332/2023. kormányhatározat;
 31. a GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről szóló 1333/2023. kormányhatározat;
 32. az IKOP-2.1.0-15-2019-00052 azonosító számú, „A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1334/2023. kormányhatározat;
 33. a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról szóló 1335/2023. kormányhatározat;
 34. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak a „Krízishelyzetre szóló támogatás” című, MAHOP-5.3.4-2023 azonosító számú felhíváson való részvételéről szóló 1336/2023. kormányhatározat;
 35. a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont „Campus” kialakításáról szóló 1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat módosításáról szóló 1337/2023. kormányhatározat;
 36. főispán felmentéséről szóló 63/2023. ME határozat.

A veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. kormányrendelet az alábbi jogszabályokat érinti

1. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. kormányrendelet

A módosítás arra vonatkozik, hogy a változást a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. kormányrendelet

A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. kormányrendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét és pontos százalékos mértékét is feltüntetni. A (2a) bekezdés szerinti esetben a kereskedő a 2. melléklet szerinti termékfajtákba tartozó termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét köteles feltüntetni.”

Az R2. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék
a) forgalmazására, valamint
b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan
módon, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen.
(2) Ha a kereskedő az 1. melléklet szerinti termék forgalmazását vagy az üzlet működtetését 2022. december 31. napját követően kezdte meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettsége tekintetében a 3/A § (3)–(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellenőrzés során a kereskedő a helyszínen köteles tájékoztatni a hatóságot
a) a 2. § (2) bekezdése szerinti, a kereskedő által az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árról,
b) a 2. § (2a) bekezdése szerinti beszerzési árról,
c) az akciós árról,
d) a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatás megtörténtéről,
e) a 3. § és a 3/A § szerinti mennyiségről, valamint
f) arról, hogy hány választásra került sor az akciós időszak tekintetében.”

Az R2. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „termékkategóriánként” szövegrész helyébe a „termékkategóriánként vagy termékfajtánként” szöveg lép. Hasonl változás, hogy az R2. 5. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „3. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „3. §-ban és a 3/A §-ban” szöveg, a „termékkategóriánként” szövegrész helyébe a „termékkategóriánként vagy termékfajtánként” szöveg lép.

3. Az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. kormányrendelet

4. Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

236/2023. kormányrendelet

A Magyar Közlöny 111. számát itt éri el.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Jegyzett, de be nem fizetett tőke feltöltése eredménytartalékból

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

Gépjárműadó beszámítása cégautóadóba

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink