451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2016.1.18 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását az elsőfokú bíróság 2009. április 27-én indította meg. A felszámoló 2009. augusztus 8-án tájékoztatta a hitelezőket, hogy a zálogjoggal biztosított követelésen túl egyéb követelésre - így a felszámolási költségekre - az adós vagyona nem nyújt fedezetet, ezért az egyszerűsített felszámolás feltételei fennállnak.
[2] Az adós 2011. július 4-e után a P. Kft.-vel kötött megállapodás alapján bérmunkát végzett. A külföldi szállítók az alapanyagokat, kellékeket 35 609,01 EU...

343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2015. évi CLXXI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Zálogjoggal terhelt ingóság értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben várnánk válaszukat: Két adóalany vevő-szállító kapcsolatban vannak egymással. A vevő bizonytalan pénzügyi helyzete miatt a szállító fedezetet kért ingó dologra, mivel a vevő határidőre nem tudta kifizetni a fennálló tartozását. A két adóalany Ingó adásvételi szerződést köt jelzálogjog-megszüntetéssel. A vevő kizárólagos tulajdonjogát képezik az adásvételi szerződéshez csatolt, egy megadott mellékletben megjelölt vagyontárgyak, a kölcsönösen kialkudott vételáron. Az adásvételi szerződés napján a vevő számlát bocsát ki, és a gépek átadásával a vevő tartozása megszűnik. Szeretnénk megkérdezni, hogy a számlát áfásan vagy fordított áfásan kell a számlakibocsátónak kiállítani?

2015. évi CVII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1-2. §, a 4-5. §, a 6. §, a 7-12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14-40. §., az 53. § és az 54-62. § 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.
A 13. § (3) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.
A 3. § és a 13. § (2) bekezdése 2018. január 1. napján lép hatályba.

2015. évi CVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

BH+ 2015.6.264 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2010. október 10. napján benyújtott kérelem alapján a megyei bíróság végzésével az adós társaság felszámolását elrendelte, felszámolóként az A. Kft. került kijelölésre. A felszámolás kezdő időpontja 2011. január 5. napja.
A felszámoló 2012. július 13. napján kelt levelében tájékoztatta a kifogást előterjesztő hitelezőt, hogy az adós tulajdonában lévő, zálogjogával terhelt ingatlant 30 000 000 Ft vételáron, a gépeket 4 000 000 Ft vételáron értékesítette, összesen 34 000 000 Ft bevételt ért ...

BH 2015.6.174 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes fele részben tulajdonosa egy 2565 m2 nagyságú belterületi ingatlannak, mely a nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar és gazdasági épület.
[2] A felperes az 1365 m2-en mezőgazdasági művelést folytat, ezért 2013. évre telekadó-fizetési kötelezettségének megszüntetését kérte, mely kérelmét a hatóság elutasította.
[3] Álláspontja szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 20. § (2) bekezdés a) pontja csak a törvény értelmező rendelkezéseivel eg...

BH 2015.5.134 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2005. április 15-én előterjesztett kérelem alapján indult felszámolási eljárásban a bíróság 2005. június 24-én jogerőre emelkedett végzésével a felszámolást megindította. A kérelem benyújtásakor hatályos, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 27. § (1) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napja volt. A bíróság felszámolóként az S. Kft.-t jelölte ki.
[2] A fe...

Banki zálogjog érvényesítése Kérdés

A beruházási és fejlesztési hitelt felmondja a bank. A tárgyi eszközön zálogjoga van, amit érvényesíteni kíván. Hogyan történik a tárgyi eszköz, illetve a hitelszámlán lévő kötelezettség kivezetése?

33/2014. (XI. 7.) AB határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására, illetve nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezések tárgyában meghozta a következő
1. Az Alkotmánybíróság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2013. április 13-tól 2014. szeptember 4-ig hatályos 3. § (4)-(5) bekezdése, (6) bekezdés d) pont dc)-di) alpontja, (8) bekezdés a)-b) pontja, (12) és (16) bekezdése alapt...

BH 2014.10.312 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását az elsőfokú bíróság 2010. július 22-én indította meg, felszámolóként az M. Kft. -t jelölve ki.
[2] A B. H. F. Bank Zrt. hitelező és az adós között 2007. augusztus 29-én létrejött, közjegyzői okiratba foglalt szerződés alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) zálogjogi nyilvántartásába bejegyzésre került a hitelezőt megillető keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 200 millió Ft legmagasabb összeg erejéig.
[3] Az adós tulajdonában állt H.-i ingatlanra sz...

BH 2014.4.117 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós felszámolását 2011. július 12-én indította meg az elsőfokú bíróság.
A felszámoló a Cégközlöny 2012. március 29-én megjelent számában meghirdette értékesítésre az adós vagyonelemeit, egyebek mellett 22 gépkocsit 6 100 000 Ft-os irányáron.
A hitelező közjegyzői nyilvántartásba bejegyzett keretbiztosítéki ingó zálogjoggal rendelkezett az adós "készletét alkotó, mindenkor meglévő 8 darab gépjárművén" (1. helyi zálogjog), illetve az adós tulajdonát képező mindazon dolgokon, amelyek készl...

BH 2014.3.88 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2011. március 17-én megindult felszámolási eljárásban a törvényszék 2011. április 4-én indította meg a felszámolást, melynek lefolytatására a H. Zrt.-t jelölte ki felszámolóként.
Az Á. L., T. J. és dr. P. P. hitelezők által megalakított hitelezői választmány képviseletében dr. P. P. 2012. január 5-én terjesztett elő kifogást, melyben kérte, hogy a törvényszék a felszámolónak a Cégközlöny 2011. december 1-jei számában meghirdetett pályázati eljárását "teljes egészében" - annak eredményére i...

BH 2014.2.55 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2008. augusztus 13-ától állt az alperes alkalmazásában csőszerelő munkakörben németországi munkavégzési hellyel.
2008. november 26-án L. K. nevű munkatársával két acélgerenda szerelési munkáin dolgozott. A két darab megmunkálandó acélelem két acélból készült tartóbakon helyezkedett el úgy, hogy ívelt közepük egymás felé nézett, a bakok középső része felé. A bakok fölött lévő emelő daru segítésével a felperes az egyik gerendát a tartóbakról leemelte, miközben a gerendát 80 fokkal e...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31