132 találat a(z) teljesítés időpontja cimkére

Közüzemi költségek továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódik, azon belül a közüzemi költségek továbbszámlázásához. Az eset az, hogy tegyük fel február 3-án kiállítom a számlát a februári bérleti díjról, valamint egy külön számlán a január havi áramköltséget terhelem tovább a bérlőre, melyet almérő óra leolvasása alapján állapítok meg (és ezt a számlát is szintén február 3-án állítom ki). A bérleti díj esetében a teljesítés időpontja megegyezik a számla keltével. De mi a helyzet a továbbszámlázott áramköltség számlával? Ott mi a teljesítés időpontja? Segítségüket előre is köszönöm.

Hibás számlázás miatti áfarevízió Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ingatlanbérleti díj tekintetében választotta az áfa általános szabályok szerinti megállapítását, ennek ellenére adómentesen számlázott. Milyen módon javíthatja az így kiállított számlákat? Mi lesz a javított számlán a teljesítés időpontja? Kell-e áfarevíziót végezni?

Teljesítés megállapítása EXW paritás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségen belüli termékértékesítés számlázásával kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. Egy gyártó cégről van szó, aki Ex Works paritással értékesít. Az egyik romániai partnerrel történő megállapodás szerint, amikor a termék elkészült, értesítik a vevőt, aki megszervezi, hogy mikor tud az áruért jönni. A kérdés az, hogy ebben az esetben, EXW paritás mellett mi a teljesítés időpontja a számlázás és áfabevallás szempontjából? Amikor a termék elkészült, és a vevő által átvehető, vagy amikor a vevő ténylegesen érte jön és elviszi a terméket? Az elszállításkor kitöltött CMR-en és egyéb dokumentumokon (EKÁER) szereplő dátumnak meg kell-e egyeznie a számla teljesítésével, vagy leszámlázható az értékesítés a gyártás befejezésekor, függetlenül attól, hogy mikor tud érte jönni a vevő? (A vevő a számla végösszegét az elszállítás előtt fizeti ki.) A kérdésem másik része arra vonatkozik, amikor olyan termékértékesítés történik, aminél a számlán szereplő vevő egy viszonteladó (angol), és egy harmadik közösségen belüli ország a célország, ahová a terméket ténylegesen szállítani kell. A termék szállítása közvetlenül a gyártótól a célországba történik. Ebben az esetben CMR készül, ez kerül a számla mellé. Kell-e valami egyéb dokumentum a számlához, illetve mennyiben tér el az eljárás, ha a célország nem EU-s tagország? Válaszukat előre is köszönöm!

Utazási iroda – előleg számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem egy utazási iroda, amely túlnyomórészt harmadik országba szervez utazásokat. Az utazási iroda a harmadik országba szervezett utakra mentesül az áfafizetés alól. A teljesítés időpontja az utas visszaérkezésének időpontja. Az utazási iroda részére az utas előre fizet, általában két részletben, az utazás megkezdése előtt. Ez esetben köteles-e az utazási iroda előlegszámla kiállítására? Jelenleg is van számlakiállítás az utasok részére, csak nem előlegszámla. Pl. számla kelte: 2017. 06. 27., számla teljesítése: 2017. 12. 27., számlafizetési határidő: 2017. 07. 05. A teljesítés időpontjára vonatkozóan az áfabevallásba nem kerül fizetendő áfa, mivel harmadik országba szervezett az utazás. Amennyiben nem harmadik országba szervezett, hanem belföldi, illetve közösségi utazásszervezés számlázásáról van szó belföldi utasnak, akkor ott kötelező-e az előlegszámla kiállítása?

Zálogjoggal terhelt ingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy áfatörvény szerint használtnak minősülő ingatlan zálogjoggal van terhelve, akkor milyen adózási (áfa), illeték, illetve számlakibocsátási kötelezettség keletkezik, ha a) a zálogjog jogosultja a zálogtárgyat (ingatlant) értékesíti egy 3. személynek (kényszer-értékesítés), b) a zálogjog jogosultja a zálogtárgyat megveszi. Az ingatlan tulajdonosa, a zálogjog jogosultja, és a 3. személy is áfaalany. Az egyes esetekben mi a teljesítés időpontja? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

Számviteli kérdés Kérdés

Szolgáltatással foglalkozó cégek esetén például, ha egy több részből álló munkát 2016. december hónapban elkezd feldolgozni a megbízott cég, de a munka januárban készül csak el, az átadása is megtörténik, kiszámlázzák, a számlán a teljesítés napja januári lesz. Több szolgáltató szövegben megjegyzi a december hónapot is. A januári teljesítéssel kitöltött számla melyik év bevétele lesz?

Vitatott teljesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk 2012 augusztusában megrendelésre elvégzett egy építési-szerelési munkát, melyhez az acélszerkezetet is maga gyártotta (főtevékenység a gyártás). A megrendelő a teljesítést elutasította, nem volt hajlandó teljesítési igazolás kiállítására azzal az indokkal, hogy a munka befejezése a szerződésben szereplő határidőn túl volt. Számla ekkor nem került kiállításra, de vállalkozásunk bírósághoz fordult, mivel a a határidőn túli teljesítés a megrendelő hibájából következett be: nem adta át a munkaterületet megfelelő minőségben és időben. Hosszas pereskedés után, a bíróság végül a javunkra ítélt 2016 decemberében, az ítélet 2017. januárban vált jogerőssé. Kérdésem, hogy számlát kell-e kiállítanunk, ha igen, mikori teljesítéssel? Ha az eredeti teljesítést kell szerepeltetnünk a bizonylaton, akkor az önellenőrzési pótlékot is meg kell fizetnünk?

Mikor számít bevételnek a februárban teljesített, de áprilisban befoly katás bevétel? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállakozó ügyfelem 2016. február hóban teljesített és február hóban kiszámlázott szolgáltatása április hóban folyt be. Szeretném megkérdezni, hogy ez melyik havi bevételnek számít ? A gondom az, hogy mivel nevezett márciustól nem folytatott tevékenységet, így kérte, hogy szüneteltessem a nem főfoglalkozású katás jogviszonyát március 1-jétől. A szünetelést be is jelentettem a KEKKH-nál, a NAV-nál és az önkormányzatnál. De most felmerült bennem, hogy jogosan csak május 1-jétől szünetelhetett volna. A KEKKH-nál azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szünetelés időpontját nem lehet módosítani. Kérdésem, hogy jelen esetben mi a teendő. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.

Folyamatos teljesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságuk szerződéses jogviszonyban van egy másik társasággal. A szerződés értelmében a megbízott minden hónapban munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat lát el részünkre, ezért a szerződésben foglalt összeget tárgyhónapot követő hó első napjaiban társaságunk felé leszámlázza. Megítélésünk szerint ez folyamatos teljesítésű ügylet, és miután a tárgyhónapot követően kerül a számla kiállításra, szerintünk a teljesités időpontja a fizetési határidővel kellene hogy megegyezzen (a fizetési határidő ált. 8 nap). Partnerünk szerint a teljesités időpontja a munkavégzésükkel érintett hónap utolsó napja, a számla kelte a tárgyhónapot követő hónap első napjai közül valamelyik nap, és mint írtam a fizetési határidő ált. 8 nap. Szerintem egyértelműen megvalósul az áfatörvény 58 § (1a) b) pontja. Kérem, erősítsenek meg ebben, vagy ha nem jól értelmezem akkor kérem segítségüket abban, hogy rájöjjek arra, hogy mit értettem félre. Előre is köszönöm!

Alanyi mentes vagy áfás számla: nő az értékhatár, mi van az átmenettel? Cikk

Ha a vállalkozásnak 2016 novemberében értékhatár-túllépés miatt át kell lépnie a normál adózás alá, majd a parlament megszavazza a 2017-es áfaváltozásokat, akkor 2017-től ismét választhatja az alanyi adómentességet, ha a bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot? – kérdezte olvasónk. Bartha László, adójogi szakjogászunk válaszolt.

Számlakiállítás helyessége, helyes teljesítés időpontja Kérdés

Cégünk bérbe ad egy pincehelyiséget. A szerződés 2016. 01. 01-jével köttetett. A bérleti díj minden hónap 5. napjáig esedékes. A számlát minden hónap elején állítja ki a cég, tehát konkrétan: elszámolási időszak: 2016. 07. 01- 2016. 07. 31. számla kelte: 2016. 07. 01. fizetési határidő: 2016. 07. 05. 1. kérdés: ebben az esetben a teljesítés időpontja: 2016.07.01., azaz a számla kelte? 2. kérdés: A cég elfelejtette kiállítani havonta a bérleti díjról a számlákat, és most utólag kell minden hónapra visszamenően kiállítani, mi lesz a teljesítés időpontja? elszámolási időszak: 2016.07.01. – 2016. 07. 31. számla kelte: 2016.11. 08. akkor a teljesítés időpontja: 2016.07.31????

Közösségi szolgáltatásnyújtás számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi kft. egy EU-s társaság részére nyújt szolgáltatást (eszközbérbeadás, de nem közlekedési eszköz!). A magyar cég nem telepedett le a másik uniós országban, csak belföldi illetőségű. A szolgáltatás főszabály szerint adózik, vagyis az áfafizetésre a szolgáltatás igénybe vevője lesz kötelezett (vagyis az EU-s cég), így az áfatörvény területi hatályán kívülre kerül. Kérdésünk, hogy ebben az esetben érvényesek-e a magyar cégre a számlázásra vonatkozó előírások? Kell-e számlát kiállítania? Vagy lehet kiállítani más számviteli bizonylatot (például egy wordben megírt "számlát")? Vonatkozik-e rá a szigorú számadású bizonylat alkalmazása? Vonatkozik-e rá a teljesítési időpont meghatározására előírt szabályozás (időszakos elszámolású ügylet lévén)? (Úgy véljük, hogy mivel az ügylet kiesik az áfatörvény hatálya alól, így nem köteles a a kft. teljesítési időpont ilyen módon való meghatározására, illetve talán még számlát sem köteles adni, elég egy számviteli bizonylat (egy wordben szerkesztett, sorszámozott bizonylat.) Milyen jogszabály alapján vonatkozik, vagy nem vonatkozik rá? És még egy kérdés: amennyiben vonatkoznak rá a számlázási előírások, akkor egy belföldi értékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra használt rendes számlatömbből kiállíthatja ezt az EU-s számlát? Nincs erre más kötöttség, előírás? (A bizonylaton mindenképpen szerepelne, hogy az áfafizetésre a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett.) Mielőbbi segítő válaszukat előre is köszönöm!

Áfatörvény 58. paragrafus – számlakorrekció Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 58. paragrafusa alá tartozó szolgáltatásnyújtások számlakorrekcióival kapcsolatban kérném a segítségét. A számlázó programunk mindhárom dátum (számla kelte, teljesítés dátuma, fizetési határidő) megadásával enged csak számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot készíteni. Ebben az esetben milyen teljesítési időpontot kell a bizonylatokon feltüntetni, amennyiben 1. variáció: a korrekció számlával egy tekintet eső okirattal történik? Példa: az adóalap csökken, az eredeti számla kelte: 2016.11.05., a teljesítés: 2016. 11. 05., a fizetési határidő: kiállítás plusz 14 nap. A szolgáltatási időszak: 2016. december. A korrekcióra 2016. december 15-én kerül sor. Ebben az esetben a teljesítés időpontja az eredeti számlán feltüntetett időpont lesz, vagy az a kiállítás napjával lehet azonos? (A könyvelő program a számlán feltüntetett teljesítési időpont alapján gyűjti fel az áfaanalitikát. Ha az eredeti teljesítési időpontot szerepeltetem a számlán, akkor a korrekciós bizonylatot nem szerepelteti a decemberi bevallásban, viszont az áfatörvény 153. paragrafusa szerint ezt a decemberi bevallásban lehet legkorábban szerepeltetni. 2. variáció: számlával egy tekintet alá eső okirattal érvénytelenítem a számlát, és új számlát állítok ki. Az előbbi példánál maradva ebben az esetben milyen teljesítési időpontot kell feltüntetnem a bizonylatokon, úgy, hogy a számlázó és a könyvelő program sajátosságait figyelembe véve a számlakiállítás megfeleljen az áfatörvényben foglaltaknak?

Folyamatos ügylet – számladátumok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfatörvény 58. §-a alá tartozó szolgáltatási szerződés szerint a megbízott, a tárgyhónapot követő 10. napig állítja ki a számlát, amelyet a megbízó 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. Elfogadható-e, ha a július havi számviteli teljesítésről a következő dátumokkal bocsát ki számlát a megbízott? Teljesítés időpont: 08. 05. Számla kelte: 08. 05. Fizetési határidő: 08. 05. Válaszát előre is köszönöm.

Mindig jól tölti ki a számlát? Kötelező és szabadon választott adatok Cikk

Adó- és számlaügyekben pallérozott emberekkel is előfordul, hogy hibáznak a számla kitöltésénél. Összefoglaltuk, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia ennek a bizonylatnak.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

hirdetés
NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nyelvoktatás számlázása

Szipszer Tamás

adószakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close