453 találat a(z) többes jogviszony cimkére

Ügyvezető munkavégzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy számviteli szolgáltatást nyújtó kft. egyik tagja, aki a társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője, az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el – a társasági szerződés erről rendelkezik –, melyért nem kap díjazást. Ugyan ebben a társaságban napi 8 órában munkaviszonyt kíván létesíteni könyvelői munkakörre, díjazása a garantált bérminimum lenne. Azt szeretném megtudni, hogy létesíthet-e munkaviszonyt a fenti feltételekkel a kft.-ben? Járulékfizetési kötelezettsége mi után van? Köszönettel: Kauker Zsoltné

Megbízási szerződés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társas vállalkozó, akinek biztosítási jogviszonya (36 órát elérő) egy másik cégben van, tehát általa lesz biztosított, lehet-e a saját kft.-jében megbízási jogviszonyban egy kutatás-fejlesztési projekt miatt? Mivel a díjazás eléri a minimálbér 30 százalékát, ezért feltételezem, hogy a 1041-en be kell jelentenem. Mivel a díjazás az elvégzett projekt előrehaladtával, munkafolyamatonként változik, ezért – ha jól gondolom – eltérő összegű díjat számfejthetek neki. Megerősítést szeretnék, hogy ez az út járható-e így. Köszönöm válaszát.

Többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Betéti társaság kültagja a cégben munkaviszonyosként látja el a tevékenységét (6 órás munkaviszonya van). Jelen pillanatban hosszabbított gyesen van gyermeke betegsége miatt. Katás egyéni vállalkozást szeretne indítani. Evvel kapcsolatosak a kérdéseim. 1. Maradhat-e a bt. kültagja úgy, hogy tényleges tevékenységet ott nem végez (a társasági szerződésben nincs kikötve munkavégzési kötelezettség)? Vagy ki kell léptetnem a betéti társaságból annak érdekében hogy a katás egyéni vállalkozását el tudja indítani? 2. Gyes folyósítása mellett is azt olvastam, hogy köteles a havi 50 ezer forintos tételes adót megfizetni. Amennyiben a katás egyéni vállalkozása alatt szünetelést nyújt be, arra a hónapra mivel gyest is folyósítanak részére, mentesül a 7110 forint egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól?

Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Kérdés

Tisztelt Szakértő! A többes jogviszony esetén a munkaidők összeszámításáról szóló cikkeket, illetve a Tbj.-t olvasva jól gondolom, hogy egy egyéni vállalkozó kizárólag akkor nem minősül főállású egyéni vállalkozónak (nem nyugdíjas, nem nappali tagozatos), ha heti 36 órát meghaladó munkaviszonya van? Ha átalakulna társas vállalkozássá, a jelenleg meglévő heti 20 órás munkaviszonya lehetővé tenné, hogy a társas vállalkozásban csak a minimális járulékalap fele után fizessen járulékot? Számít az összeszámításban bármelyik formában a heti 20 órás munkaviszony? Köszönettel: Jászné

Lehetséges-e alkalmazottként két munkahelyen munkaviszonyt létesíteni? Kérdés

Tisztelt Szakértő!! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy egyesületünknél alkalmaztunk főállásban napi 8 órás munkaidőben egy személyt, aki az előző munkahelyén 4 órás munkaviszonyban továbbra is alkalmazásban maradt. Kérdésem, hogy ez lehetséges, és van-e valamiféle különleges eljárás. Az előző munkahelyéről semmiféle kilépéshez kapcsolódó papírt nem kaptunk. Mi a helyes eljárás és teendő? A NAV felé a bejelentést megtettük. A munkabére után a járulékokat teljes mértékben levontuk. Válaszát előre is megköszönöm.

Ennyi a tb, ha dolgozik, tanul vagy nyugdíjas és egyidejűleg vállalkozó is Cikk

Gyakori, hogy valaki a munkaviszonya, tanulmányai, nyugdíja mellett egyéni vagy társas vállalkozóként, illetve több vállalkozásból is szerez jövedelmet. Ismertetjük, hogy ilyen esetekben hogyan és mennyi tb-terhet kell fizetni.

Többes jogviszony gyes alatt Kérdés

Széles Imre úr 2017.01.26., 10 óra 5 perces dátummal megjelent válaszadásával kapcsolatban szeretnék kérdezni (http://adozona.hu/kerdesek/2017_1_26_tobbes_jogviszony_gyes_alatt_pga). A C) pontban ha társas vállalkozóként működik közre az illető, és a D) pontban a munkaviszonya nem éri el heti 36 órát, akkor valóban terheli a minimális járulékfizetési kötelezettség akkor is, ha jövedelmet nem vesz fel. De tudomásom szerint, akár a kft. egyetlen ügyvezetője is dönthet úgy, hogy az ügyvezetősége és a személyes közreműködése is belefér napi 2 órába, és ezt munkaviszonyban kívánja ellátni. Ilyenkor a minimális bére a minimálbér/garantált bérminimum arányos része (ebben az esetben 1/4), és tudomásom szerint ilyenkor más fizetendő nem lenne. Köszönettel!

Katás egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély, aki egy kft. 50%-os tulajdonosa, de nem végez munkát a társaságban és nem is vesz ki semmilyen jövedelmet, egy katás egyéni vállalkozást szeretne létrehozni. A magánszemély jelenleg gyermeknevelési támogatásban részesül (2018. február 12-éig), de ezen kivül más jogviszonya, munkaviszonya, jövedelme nincsen. A következőkben szeretném a segítségét kérni: – létrehozhatja az egyéni vállalkozását, majd ugyanezen a napon bejelenti, hogy gyermeknevelési támogatásban részesül, így mentesül a tételes adó megfizetése alól? – mikor kell először megfizetnie az 50 000 Ft-ot? 2018 februárjára vagy márciusára? – amikor az egyéni vállalkozásra történő bejelentkezés történik, mit kell a munkavégzés jellegénél bejelölnie? "Társas vállalkozó?" Előre is nagyon köszönöm a segítségét!

Ügyvezetés 2.0 Kérdés

Tisztelt dr. Radics Zsuzsanna! Megköszönve korábbi válaszát (http://adozona.hu/kerdesek/2017_7_14_Ugyvezetes_bdk), részben a válaszhoz kapcsolódva szeretnék további kérdést feltenni. A korábbi kérdésben szereplő kft. ügyvezetőjének munkaviszonya heti 16 órára módosul. Viszont ezzel párhuzamosan, a más tevékenység végzés céljából általa korábban létesített katás egyéni vállalkozásban a jövőben főállásúként kíván tevékenykedni. Kérdésem, hogy a főállású katás egyéni vállalkozás 50 ezer Ft/hó kata megfizetése mellett helytálló-e a heti 16 órás munkaviszony bér- és annak adó- és járulékterheinek megfizetése? Válaszát köszönöm.

Katás egyéni vállalkozó többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy katás egyéni vállalkozó, tagja és ügyvezetője egy egyszemélyes és egy kétszemélyes kft.-nek. Jelenleg van 36 órát meghaladó munkaviszonya. A munkaviszonya megszűnik december 31-én. Január elsejétől valamelyik kft.-ben, ha a társasági szerződésben nincs külön utalás a jogviszonyra, társas vállalkozóként lesz biztosított, a másikban társas vállalkozó tényleges kivét után fizet járulékot, az egyéni vállalkozásban 25 000 Ft kata. Nekem egy pályázat miatt az egyéni vállalkozásban kellene a főállású jogviszony. Mi lehet a megoldás, ha kata alatt szeretne maradni? Arra gondoltam, hogy a legkevesebbet akkor fizetné, ha nem tag ügyvezetővel oldaná meg megbízási jogviszonnyal, vagy részmunkaidős lenne. Mivel tagként a kivét után fizet vagy osztalékot vesz ki, melyik variációban van kisebb kockázat? Az egyszemélyes kft. januártól evás lenne, itt a munkaviszony miatt a szakképzési magasabb összegét is figyelembe kell vennem. Nem az adó elkerülése a cél, hanem a lehetőség szerint a jogszabályokat betartva kevesebbet szeretne fizetni. Válaszát előre is köszönöm. Köszönettel: Mlinár Jánosné

Katás bt.-ben a beltag dolgozik, a kültag a képviselő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni: Adott egy bt egy kültaggal és egy beltaggal. A beltag adótartozás miatt nem lehet képviselő, de ő végzi a munkát mint kisadózó. Tehát utána fizetjük az 50 ezer forintos járulékot. A kültag, aki a képviselő, jelenleg nem rendelkezik bejelentett állással. De ő csak a képviselője lesz a cégnek, tényleges munkát nem végez a bt.-ben. Kell-e, és ha igen, milyen járulékot fizetni utána? Ő nem lesz kisadózó, munkát nem végez. Ha képviselő, és nincs máshol állása, itt terhelné a minimálbér járuléka? Vagy ha bejelentjük kisadózónak, akkor rá is fizetni kell a havi 50 ezer forintot? Vagy lehet megbízási jogviszonyban, és az ügyvezetésért kap mondjuk havi bruttó 10 ezer forint kisösszegű megbízási díjat? Köszönjük szépen a segítséget!

Katás bt. kültagját foglalkoztathatja-e alkalmi mukavállalóként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt. belépne a katába, a tervek szerint a beltag lenne a katás társas vállalkozó. Jól gondolom, hogy ha a kültag személyesen is szeretne közreműködni a bt.-ben, akkor őt is kötelező lenne bejelenteni katásnak? Ha kizárjuk a személyes közreműködésből és van 2 db, összeszámítva 36 órát meghaladó munkaviszonya, akkor a bt.-ben járulékot nem kell utána fizetni? Lehet-e ezek után őt alkalmi munkavállalóként ebben a bt.-ben évi néhány napra foglalkoztatni? Segítségüket előre is köszönöm. Somos Andrea

Munka törvénykönyve, többes munkaviszony kapcsolt munkakör Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérem segítségét, hogy jogszerű lehet-e az alábbi: egy munkavállaló kapcsolt munkakörrel (ügyvezető "A" cégben és egyfajta szakmai igazgató "B"-ben) látná el feladatait az Mt. 195. §-a szerinti munkaszerződés alapján. "B" cégnek kismértékű tulajdona van "A" cégben. A cél, hogy a munkavállaló jogszerűen elláthassa feladatait "A"-ban, de betagozódjon "B" cég szervezeti hierarchiájába (s "A" cégnek is legyen szerepe, legyen kapocs a 2 cég között, ne csak a kismértékű tulajdonrész). Ha nem jogszerű, van-e esetleg valamilyen megoldási javaslata? Segítségét köszönöm. Tisztelettel.

Fizetés nélküli szabadság (tag) ügyvezetőnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik könyvelt cégünknél az egyik tag látja el az ügyvezetői feladatokat 0 forintos megbízási díjjal, emellett ugyanezen cégnél 8 órás munkaviszonyban egyéb feladatokat lát el. A közeljövőben az érintett személy tartós fizetés nélküli szabadságra szeretne menni egyik családtagja ápolásának céljából. Kérdésünk arra irányul, hogy az említett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt az ügyvezetői (társas vállalkozói) jogviszonyban fenn fog-e állni a biztosítási kötelezettség? Köszönjük válaszukat!

Részmunkaidős ügyvezető kapcsolt munkakörben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem a segítségét az alábbiakban. Lehetőség van-e arra, hogy egy kft. kétórás munkaviszonyban foglalkoztasson egy ügyvezetőt, aki emellett értékesítési és logisztikai feladatokat is végezne? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Beolvadás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szállítmányozó áfája

Tüske Péter

vámszakértő

Üdülő, fejlesztési tartalék

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close