573 találat a(z) többes jogviszony cimkére

Társas vállalkozó egyéni vállalkozás melletti járulékfizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi kérdésre adott válaszhoz kapcsolódva az alábbi konkrét kérdést kívánom feltenni. Adott egy társas vállalkozás, egy kft., 2 taggal (50-50%), önálló ügyvezetői jogosultsággal. Az egyik tag dolgozik a cégben, ide van bejelentve, itt fizeti a járulékot maga után. Ez a tag fizikai munkaerejének csökkenése és a kft.-től való elhatárolódási szándéka miatt katás egyéni vállalkozást kíván indítani. Kizárólag az egyéni vállalkozásában kíván dolgozni a továbbiakban, és itt szeretné megfizetni a havi 50 000 Ft-ot a katás vállalkozása alapján. Van-e erre lehetősége? A kft.-ben tagsági jogviszonyát egyelőre nem tudja megszüntetni, mert a cég ingatlanvagyonnal rendelkezik, és még nem rendezték annak jogi sorsát. Mindemellett a kft.-ben a továbbiakban nem kíván dolgozni, kizárólag az egyéni vállalkozásában. A lehető legkevesebb járulékot szeretné maga után fizetni, 5 év múlva nyugdíjas lesz, szolgálati ideje/biztosítási jogviszonya mér elegendő lenne a nyugdíjazásához. Van-e érdemi, törvényes megoldás és lehetőség arra, hogy a most létrehozott egyéni vállalkozásában – kizárólag az abban végzett munka alapján – fizesse az 50 000, Ft járulékot? Köszönettel: dr. Erdélyi János

Nyugdíjas tag és egyéni vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2019. 03. 15-ével töltötte be a nyugdíjkorhatárt. 08. hóban megkapta a határozatot a nyugdíjelőlegről. Az egyéni vállalkozásában ez ideig bevallotta és megfizette a kötelező járulékokat, amit most visszamenőleg önellenőrzéssel rendeztünk. Ez az egyéni vállalkozó másik 2 kft.-ben személyesen közreműködő tag. Jövedelmet nem vesz fel, a kötelező járulékokat az egyéni vállalkozásban fizette meg. Kérdésem az, hogy a továbbiakban, illetve visszamenőleg a kft. vonatkozásában milyen bejelentési és bevallási kötelezettsége van, ha az egyéni vállalkozásban megfizeti a 7500 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot? Kell-e és milyen kóddal beadni T1041-es változásbejelentőt a kft.-knek? A 1908-as járulékbevallást kell-e küldeni? Tisztelettel: Bodolai Marianna

Kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy katás bt. kültagja a bt.-ben kisadózó és van máshol főállása, heti 36 órát meghaladó. Szeretne indítani egy szintén katás egyéni vállalkozást. Van-e annak akadálya, hogy ugyanaz a személy 2 vállalkozásban katázzon, bt. kültagjaként és egyéni vállalkozóként is?

Máltai jogviszony Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ismerősöm Máltán egyéni vállakozóként tevékenykedik. Párhuzamosan Magyarországon is rendelkezne biztosítási jogviszonnyal, egy utazás szervezéssel foglalkozó cégben lenne tevékenységért felelős személy. Lehetséges ez a két jogviszony egyidőben? Illetve ha ez így történik, akkor esetleges gyermekvállalásnál mindegy melyik országban igényli meg a neki járó gyermekvállalási ellátásokat? Megtisztelő válaszukat köszönöm!

Kata, többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Több hasonló kérdés-választ láttam az oldalukon, de kényes kérdés lévén, és mert a saját cégünkről van szó, mégis megírom a kérdésem. Egy bt. beltagja jelenleg főállású katás vállalkozó 50 ezer forint fizetése mellett. Ezzel egyidejűleg tulajdonosa egy kft.-nek, ahol ő az egyedüli ügyvezető. A társasági szerződés szerint munkaviszonyban látja el az ügyvezetést. Egyéb tevékenységet a cégben nem végez, csak ügyvezető. Megítélésem szerint lehet részmunkaidős ügyvezető munkaviszonyban (napi 1 órába belefér a tevékenysége, mert könyvelőirodáról beszélünk, és ő nem szakmabeli, valóban nem tevékenykedik a cégben), és emellett marad főállású katás. Más nézet szerint, azt mondják, hogy nem lehet részmunkaidős, csak teljes, napi 8 órában, és így nem főállású katás lesz, 25 ezer forint fizetésével. Ha ez utóbbi a helyes, akkor még azt kérdezném, hogy maradhat-e a munkaviszony, vagy társas vállalkozónak minősül az emelt járulékok fizetésével?

Kft. vezető tisztségviselője Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-nek két ügyvezetője van, férj és feleség. Mindegyik önállóan eljárhat. A férj tagsági, a feleség munkaviszonyban látja el a feladatait. A férj főállású katásként egyéni vállalkozó lett. Kérdésem: lehet-e két főállásnak minősülő jogviszonya, vagy a kft.-ben – a bérösszeg megtartása mellett – módosítani kell a jogviszonyát 4 órás munkaviszonyra? Köszönöm szépen a válaszát.

Katás vállalkozó járulékolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tudom, hogy a kérdésemmel kapcsolatosan már sok cikk megjelent, de kérem szíves válaszát, mert ügyfelem szeretné az ő esetére vetítve látni a fizetendőket. Ügyfelem főállású katás egyéni vállalkozó. Kültagja lett egy katás betéti társaságnak, melyben személyesen közreműködik. Kérem, szíveskedjen megírni, milyen adó-/járulékfizetési kötelezettsége van kültagként a betéti társaságban és az egyéni vállalkozásában! Megteheti-e azt, hogy az egyik vállalkozási formában, a betéti társaságban főállású katásként 50 ezer forint adót fizet, egyéni vállalkozóként pedig 25 ezer forintot? Vagy fordítva? Mind a két vállalkozásban végezheti ugyanazt a tevékenységet? Köszönettel: Kauker Zsoltné

Egyéni ügyvéd és egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Adózóna! Katás, alanyi áfamentes egyéni ügyvéd vagyok, főállásban. Emellett további (nem összeférhetetlen) tevékenységet is kívánok végezni egyéni vállalkozóként, amihez bejelentkeznék majd az ügysegéden. A Kata tv. 2. § 5. pontjának rendelkezései szerint az egyéni ügyvéd a Kata tv. alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősül. Jól gondolom-e, hogy az egyéni ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységet egy adószámmal tudom végezni, azaz meglévő adószámmal kérhetem az egyéni vállalkozóként történő nyilvántartásba vételt? Jól gondolom-e továbbá, hogy mint főállású katás ügyvédnek az ügysegéden történő egyéni vállalkozói tevékenység indításakor az adózói nyilatkozaton a katát nem kell ismételten választanom, még „nem főállású kisadózó” megjelöléssel sem? Kérdésem továbbá, hogy a főállású katás ügyvédként megfizetett 50 ezer forintos tételes adón felül kell-e további adót fizetnem az egyéni vállakozóként történő regisztrálás miatt? (Az ügyvédi és a vállalkozói tevékenységből elért bevételem összesítve is a katás értékhatár alatt maradna.) Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

Így kaphat több tb-ellátást betegség, szülés esetén Cikk

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a bekövetkezett élethelyzet (betegség, baleset vagy gyermekvállalás) okozta keresetveszteséget hivatottak pótolni, így az adott ellátás megállapítására vonatkozó előírások értelemszerűen a biztosított keresőképtelenséget megelőző kereseti viszonyaiból indulnak ki. Az ellátásra jogosultak – a jogszabály adta kereteken belül – a lehető legmagasabb összegű ellátáshoz szeretnének hozzájutni. Cikkünkben sorra vesszük, milyen lehetőségekkel érdemes tisztában lenni.

Katás bt.-ben kültag tevékenységet végez Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás bt.-ben a beltag be van jelentve kisadózóként, megfizeti maga után a katát. A bt.-nek még két kültagja van. Az egyik kültag, akinek van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, alkalomszerűen végez tevékenységet a bt.-ben. A törvény azt mondja, hogy a közreműködő tag vagy munkaviszonyban vagy kisadózóként bejelentett tagként vehet részt a tevékenységben. Lehetséges-e, hogy az alkalomszerűen közreműködő tagot két-három napra egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentjük? Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony, ebben az esetben minősülhet-e ez munkaviszonynak?

Többes jogviszony katás egyéni vállalkozás mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy ha a főállású egyéni vállalkozó átlép evából katába, és mellette van egy egyszemélyes kft.-je is, abban az esetben neki a kft.-ben kell megfizetnie a járulékokat, vagy pedig elegendő a katát (50 ezer forint) leróni, és a kft.-ben megbízással járhat el, minimális juttatásért, és csak az abban az esetben esedékes járulékokat kell neki bevallani és megfizetni? Válaszát előre is köszönöm.

Párhuzamos jogviszony Szlovákiában Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalónk Magyarországon és Szlovákiában is rendelkezik biztosítási jogviszonnyal. Az egészségbiztosítási eljárás során megállapították, hogy Magyarországon biztosított. Vagyis, ha jól értelmezem, Szlovákiában nem vonnak tőle egészségbiztosítási járulékot. Kérdésem, hogy mit kell tennie ebben az esetben a magyarországi foglalkoztatónak, illetve a magánszemélynek. Van-e fizetési kötelezettsége Magyarországon, illetve van-e bejelentési kötelezettsége bámelyik félnek, és ha van, akkor milyen nyomtatványokon kell megtenni? Válaszukat előre is köszönöm.

Saját jogú nyugdíjas egészségügyi szolgáltatási járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy személy, aki saját jogú nyugdíjas. Egy kft.-ben tulajdonosként, munkaviszonyban látja el mind az ügyvezetői, mind a személyes közreműködői feladatait. Bérezése jóval a minimálbér felett van. Egy másik kft.-ben, ahol szintén tulajdonos, de nem ügyvezető, semmilyen jövedelmet nem vesz fel, csak az osztalékot, Végezhet-e személyesen munkát a második kft.-ben úgy, hogy nem fizetik utána a 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot? Amennyiben fizetni kell, akkor kikerülhető-e ez azzal, ha nincs személyes közreműködés? Várom szíves válaszát. Köszönettel

Tag ügyvezető többes jogviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben két tag van 50-50%-ban. Egyik tag az ügyvezető, amit a társasági szerződés szerint munkaviszonyban lát el. A T1041-es nyomtatványon is így van bejelentve. Emellett személyesen is dolgozik a cégben. Eddig a számfejtése főállású társas vállalkozóként történt és így jelentettük le a 08-as bevallásokon. A társasági szerződés minta szerint készült és nem tartalmazza a személyes közreműködést. Megfelelő-e így, vagy másképp kellene rendezni? A választ előre is köszönöm.

Csed igénylése többes jogviszony esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kismama augusztus végén fog szülni. Jelenleg egy kft. alkalmazásában áll, amellyel szemben NAV-vizsgálat van folyamatban. Azt mondták neki, hogy semmilyen, sem táppénz-, sem csed-igénylést nem tudnak neki benyújtani, mert azt a NAV nem engedi. A kismama jelenleg gyeden van az előző gyermekével, e jogviszonya mellett. Lekértük a járulékadatokat, kiderült, hogy nem küldtek be rá tekintettel a 08-as bevallást, csak a T1041-est. Az előző munkáltatója sem küldött be rá tekintettel 08-as bevallásokat, csak 2017 decemberéig, az előző csed tartamáig. Az előző munkáltató 2019.01.31-ével kellett volna, hogy megszüntesse a jogviszonyt, eddig az időpontig kellett volna rá tekintettel 08-as bevallást küldeni, de nem tette meg, a cég kényszertörlés alatt áll. A jelenlegi munkáltató 2019.02.01-től alkalmazza, de nem hajlandó átvenni a táppénzes papírt sem. A kismamának van egy saját cége, ahol ügyvezetőként van bejelentve, heti 36 órás munkaviszony mellett, ráadásul gyeden is van. Lehetséges az, hogy a saját cégén keresztül nyújtsa be a táppénz- és csedigényét? Milyen összegű ellátást kaphat, ha a munkaviszonyában lévő munkabére havi 500 ezer forint, a vállalkozásából nem vesz ki jövedelmet, de egyszerre van papíron két 40 órás munkaviszonya is? Hová, kihez fordulhat a problémájával? Köszönettel várom válaszukat.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Munkáltatói felmondás év végén

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Román állampolgár járulékfizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs