244 találat a(z) személyes közreműködés cimkére

Járulék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy nyugdíjas (aki a nőkre vonatkozó 40 éves kedvezményes nyugdíjban részesül, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érte el), aki egy kft.-ben tag és egyben ügyvezető (a kft.-ben van még egy másik tulajdonos is, de az semmilyen formában nem vesz részt a kft. munkájában, csupán az ügyvezető fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat), továbbá a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik, tagsági jogviszonyban (társas vállalkozóként), a garantált bérminimum összegéért. A vezető tisztséget (ügyvezetést) megbízási jogviszonyban látja el a minimálbér 30%-ánál kisebb összegért (10 000 Ft/hó). A kft.-ben nincs más személy, aki munkát végez. A fenti jogviszonyok és összegek után milyen járulékokat kell fizetnie a kft.-nek, illetve a természetes személynek? A személyes közreműködésre tekintettel kötelező a garantált bérminimum megadása vagy annál kisebb összeg is lehet? Válaszát előre is köszönöm.

Tagi járulékok gyet mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korlátolt felelősségű társaság tagja 3 gyermek után gyet ellátásban (gyermeknevelési támogatásban) részesül. Személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, de díjazást nem kap érte. Meg kell fizetni utána a minimálbér (garantált bérminimum) utáni járulékokat vagy nem? Válaszát előre is köszönöm!

Ügyvezető közreműködése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy kft., ahol az ügyvezető egyben tulajdonos munkaviszonyban van bejelentve és az ügyvezetői feladatait heti 4 órában látja el, azaz havi 16 órára van bejelentve. Ez a személyes közreműködése, a TEÁOR száma szerint is vezető. A cégnek van többféle tevékenysége, az ügyvezetőnek van többféle végzettsége. Az egyik tevékenységi körhöz tartozóan számlát kell kiállítania, amit ő végez el személyesen. Ez belefér a heti 4 órába és eseti dolog, nem állandóan végzi ezt a tevékenységet. Kérdésem, hogy ebben az esetben elválik-e a személyes közreműködés mint munkaviszony és a bevételszerző feladat. Az ügyvezető szerint ezt külön be kell jelenteni. Nem tudom, hogy hogy és hova, ha ez eseti dolog?! A munkaviszonyt meg lehet bontani az M lapon, de minimum heti 20 óránál engedi az ANYK-s program, de ő összesen nincs ennyi időre bejelentve. A munkaszerződést magával köti meg, abba beleírhatom, hogy a heti 4 óra az az ügyvezetői feladatokra és egyéb bevételszerző tevékenységre szól. A cég egyébként alig működik, bevétele 1 millió alatti és van 8 órás főállása az ügyvezetőnek. Kell-e valamit tennem ebben az esetben a személyes közreműködés lejelentésén kívül?

Ügyvezető járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben a 2 tag közül az egyik ügyvezető is. Az ügyvezető tagnak 2 órás munkaviszonya van egy másik társaságban. A kft. nem végez bevételszerző tevékenységet. Ebben az esetben az ügyvezető tagnak milyen jogviszony alapján keletkezik járulékfizetési kötelezettsége? Amennyiben az ügyvezetésre heti 10 órás munkaviszonyban kerül sor, a személyes közreműködésre tekintettel tagi alapon is biztosított lesz az ügyvezető? Illetve a gazdasági tevékenységet nem végző társaság esetén lehetséges, hogy tagi alapon nincs személyes közreműködés? Válaszukat előre is köszönöm!

Bt. beltag munkaviszonyban? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Már komoly irodalma van a témának, nemrég ismét írtak a társas vállalkozók jogviszonyairól, ezért ismét felmerült a kérdés: bt. beltagja személyesen közreműködik a tevékenységben a vezetői feladatok ellátása mellett. Lehetőség van-e arra, hogy munkaviszonyban lássa el a feladatait? Taggyűlési határozattal vagy társasági szerződésbe foglalva, elkülöníthető-e, vagy el kell-e különíteni a cégvezetést és a személyes munkavégzést? Vagy, mint pl. a kft.-k esetében, lehetőség van-e arra, hogy mindkét feladatot munkaviszonyban lássa el? Köszönöm. Tisztelettel: Tóth Jánosné

Felhasználói szerződés Kérdés

Kérdésem a felhasználói szerződéssel kapcsolatban az, hogy a költséggel csökkentett személyes közreműködés díjrész után (tb jogviszonyt eredményez) 2017-ben kell a magánszemélynek 1,5 százalék munkaerőpiaci járulékot fizetni, valamint ezen rész után a kifizetőnek 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást fizetni? A kifizető a személyes közreműködés díjrész után 22 százalék szociális hozzájárulási adót, a szerzői jogdíj rész után 22 százalék ehót fizet? Köszönettel: Dornfeldné Ili

Személyes közreműködés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság tagja az ügyvezetői feladatokat nulla forint megbízási díjért végzi. Máshol semmilyen biztosítási jogviszonya nincs. Tudomásom szerint az ügyvezetés nem minősül személyes közreműködésnek. Ebben az esetben kell-e járulékot fizetni? A 12.28-án megjelent cikkükből nem ez olvasható ki. Véleményem szerint a személyes közreműködés fogalmát kellene pontosan értelmezni. Tisztelettel: Arany Tamás

Családi gazdaság tagja ápolási díj mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! Családi gazdaság tagja, aki ápolási díjban részesül, mikor tekinthető személyes tevékenységet nem folytatónak? Ezt az őstermelő járulékfizetési kötelezettsége miatt szeretném tisztázni. A családi gazdaság a bevallás benyújtása során az osztásnál figyelmbe vette, ez már annak minősült, akkor is, ha tevékenységet nem folytatott? Mivel tudja bizonyítani, hogy nem végzett tevékenységet. Segítségüket köszönöm. Pné

Személyesen közreműködő tag járulékfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Utána kellett néznem a társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének, és ennek kapcsán szeretném a segítségét kérni. Eddig úgy tudtam, hogy ha van egy társaságnak olyan tagja (nem ügyvezető), aki a cég tevékenységében személyesen közreműködik, nem munkavállaló, és nincs máshol biztosítási jogviszonya, akkor legalább a minimum járulékot meg kell fizetnie. Ezzel szemben több helyen azt olvasom (többek között a NAV információs füzetében is), hogy a fenti tulajdonos akkor minősül társas vállalkozónak, ha "a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik". Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyen tagnak megállapítanak egy megbízási díjat (például 20 ezer forint/hó), akkor elegendő ezután befizetni az szja-t és az ehót, és nem kell minimumjárulékot fizetni? Nagyon köszönöm a segítségét! Vágner Emília

Katás cseden Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Főállású katás egyéni vállalkozó a csed folyósítása mellett folytathatja-e vállalkozást, ha van alkalmazottja? A személyes közreműködés megengedett-e csed, gyed, gyes alatt? Köszönöm válaszát

Bt.-kültag személyes közreműködéssel és katás egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt. személyesen közreműködő kültagja végezheti-e a tevékenységét a bt.-ben heti 4 óra munkaviszonyban, míg a saját egyéni vállalkozásában főállású katás egyéni vállalkozó, vagy mindenképpen társas vállalkozónak minősül, és vonatkozik rá a minimumjárulék-fizetési szabály? A bt. beltagja is képviseli a bt.-t önállóan, de személyesen nem működik közre. Köszönöm.

Személyesen közreműködő kültag Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy betéti társaság kültagja a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett. Máshol biztosítási jogviszonya nincs. A kültag a társasággal megbízási szerződés kíván kötni heti 1 órás munkavégzéssel és nulla forintos megbízási díjjal. A kérdésünk arra vonatkozna, hogy ezzel a szerződéssel elkerülhető-e a tb-fizetési és havi adatszolgáltatási kötelezettség? Szíves válaszát köszönjük!

Bt.-képviselő és -tag járuléka Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy bt. kültagja egyben képviselője/vezető tisztségviselője is a társaságnak (a beltag is képviselő párhuzamosan). 2014-ben volt máshol munkaviszonya heti 36 órát meghaladóan, így járulékot nem fizetett a bt.-ben. A társaság tevékenységében nem vett részt, személyesen nem működött közre, csak "papíron" volt képviselő, ez azonban nem szerepel a társasági szerződésben. 2015-ben megszűnt a párhuzamos munkaviszonya, erről azonban a társaságot nem értesítette, és elkezdte fizetni a havi egészségügyi hozzájárulást magánszemélyként. Jól látom-e, hogy sajnos 2015-től vagy munkaviszonyt kellett volna létesítenie a bt.-vel a kültagnak, vagy a társas vállalkozókra vonatkozó havi kötelező járulékot megfizetni? Ön szerint megoldás-e, ha mondjuk havi 1000 forint munkabért számfejtünk neki 2015. 01. 01-től visszamenőlegesen, és módosítjuk a társasági szerződést, hogy a jövőben személyesen nem működik közre? Vagy elég, ha bemutat egy 2015. év eleji nyilatkozatot (taggyűlési jegyzőkönyvet), amiben szerepel, hogy felmentik 2015. 01. 01-től a személyes közreműködés alól, és így elkerülhető a járulékfizetés? Köszönettel, Szentesi Péter Virtus Kft.

Társas vállalkozó személyes közreműködése Kérdés

Egy általunk könyvelt kft.-nél munkaügyi ellenőrzés történt. A kft. két magánszemély tagból áll, ahol az egyik tag – aki a kft. ügyvezetője – heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat nulla forintért, a másik tag heti 30 órában, munkaviszonyban dolgozik a kft.-ben eladóként. A kft. egy üzletet üzemeltet, aminek a nyitvatartási ideje hétköznap napi 9 óra, és szombaton is nyitva van fél napot. A 30 órában foglalkoztatott munkavállalót (aki a kft. tagja is) a munkaideje letelte után a kft. másik tagja (aki az ügyvezető) váltja fel, és ő látja el az eladói feladatokat. Az ellenőrzés során azt a megállapítást tette a munkaügyi felügyelőség, hogy az ügyvezető nem állhat a pult mögé eladóként dolgozni, mivel neki az ügyvezetésre van megbízása, és a társasági szerződésben személyes közreműködésre nincs hivatkozás, ezért ajánlották, hogy jelentsük be az adóhatóság felé T1041-es nyomtatványon, mint munkavállaló dolgozót eladóként heti 19 órában, ahogy a bolt nyitvatartási ideje megkívánja. (Egy munkaügyi előadáson felvetettem ezt a problémát, ahol az előadó azt tanácsolta, hogy megbízási jogviszonyban is elláthatja az ügyvezető az eladói munkakör feladatait.) A kft. ügyvezetőjét bejelentettük a T1041-es nyomtatványon, mint társas vállalkozó tagját heti 36 órás munkaviszony mellett. Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el, amiért díjazásban nem részesül, ezért nem képződik tb-jogviszonya, így T1041-es nyomtatványon bejelentési kötelezettsége.

Magyar kft. Amerikai Egyesült Államokban élő magyar tulajdonosainak járulékai Kérdés

Tisztel Szakértő! Magyar kft. magyar tulajdonosai már csak kaliforniai címmel rendelkeznek.Van odakint biztosításuk. Kell-e Magyarországon a kft. tulajdonosi jogviszonyra tekintettel járulékot fizetniük? Minimális személyes közreműködés. Megköszönöm válaszát. Bodor Magdolna

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Kkv-besorolás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Céltartalék követelésre

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs