153 találat a(z) saját tőke cimkére

Negatív saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szépen segítségét a következő kérdésben. A bt. egyszerűsített végelszámolás miatti tevékenységet záró mérlegének (2018.02.28.) és a megelőző évnek (2017.) is a saját tőkéje -1000 forint. Már a megelőző két évben is a jegyzettő tőke fele alá csökkent a saját tőke. A végelszámolás megkezdődött, lesznek szankciók a saját tőke miatt? Köszönöm!

Ki lehet venni a pénztárból a tőketartalékot? Cikk

Kft. 2003. évben keletkezett jelentős vesztesége meggyengítette a sajáttőke-mutatóját. A saját tőke rendezése céljából 13 millió forint tőketartalékot fizetett be a tulajdonos. 2017 végére a saját tőkéje jelentősen megemelkedett, így a befizetett 13 millió forint tőketartalék feleslegessé vált. Kiveheti-e ezt az összeget a bankból, a pénztárból a tulajdonos? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Tőketartalék felvétele bankból, pénztárból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2003. évben keletkezett jelentős vesztesége meggyengítette a saját tőkéjét. A saját tőke rendezése céljából 13 millió forint tőketartalékot fizetett be a tulajdonos. 2017. év végén a saját tőkénk olyan erős, hogy a befizetett 13 millió forint tőketartalék feleslegessé vált. Kérdésem: a befizetett 13 millió forintot kiveheti-e a bankból és a pénztárból a tulajdonos? Kivételesen sürgősen kérném segítségüket. Üdvözlettel: Ildi

Eredménytartalék terhére emelt saját tőke kivonása végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy végelszámolás alatt álló kft. A 2016-ban kötelező jegyzett tőke-módosítást eredménytartalék terhére (2 500 ezer Ft) teljesítette. Végelszámolás zárásakor a saját tőke helyzete: -jegyzett tőke : 500 ezer Ft, eredménytartalékból emelt jegyzett tőke: 2 500 Ft, eredménytartalék: mínusz. A kérdésem, hogy ebben az esetben a) a 2,5 millió Ft-ot, amit eredménytartalékból emelt, vissza kell könyvelnem eredménytartalékra és a fennmaradó eredménytartalékkal (ami közben negatív lett) elérhető tőkét (kevesebb, mint a jegyzett tőke) összege alapján fizettetem meg az szja-t és eho-t, b) mindentől függetlenül a 2,5 millió után meg kell fizetni az szja-t és ehot és a maradék tőke kerül taggal szembeni kötelezettségre (amit további adó nem terhel). Melyik út a helyes? Válaszát előre is köszönöm.

Részesedések értékvesztése Kérdés

Tisztelt Cím! Hogyan kell kiszámolni az értékvesztés összegét a befektető cégnél 2016. évre és 2017, évre, ha 1. a részesedések (egy másik kft.-ben 50 százalék tulajdonban) névértéke és bekerülési értéke is 49 milliö Ft, 2. a befektetést élvező társaság évvégi adatai 2015-ben JT 3 millió Ft, mínusz -91, 927 ezer Ft. 2016-ban 90 millió Ft ázsiós tőkeemelést hajtottak végre a tulajdonosok /(tőketartalékba helyeztek 90 millió Ft-ot (de továbbra is ST mínusz 20.003 ezer Ft a jegyzettőke 4 millió Ft. 2017. évre várhatóan javul a ST, de még mínuszban fog maradni. Hogyan kell kiszámolni az értékvesztést, milyen arányokat kell figyelembe venni? Szeretném, ha a választ számokkal levezetné. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Polyák Márta

Átalakulás kiválással Kérdés

Egy kft. rendelkezik KÁT engedéllyel, és kiválással projektcéget kíván létrehozni, melybe viszi az engedélyt is. A jogelőd cég sajáttőkeelemei között van negatív eredménytartalék. Kérdéseim: 1. A számviteli törvény megengedi átalakulás esetén a jogelőd cégnél a negatív eredménytartalékot (138. §.(6) bekezdés). Kiválás esetén a továbbműködő cégnek (kft.) lehet-e továbbra is negatív eredménytartaléka? 2. A létrejövő (kiváló cég) kft.-be bevihető-e a negatív eredménytartalék, és a KAT engedély átértékelésével – mivel sokkal többet ér, mint a régi könyv szerinti értéke – rendezhető-e a negatív tőkeelem?

Bevételi nyilvántartásos evás társaság végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2003. 01.01. óta evás adóalany bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, 2018. 01.01-i nappal kezdődően jogutód nélkül, végelszámolás útján az általános szabályok szerinti megszüntetését jelentette be a cégbíróságnak. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel a végelszámolás kezdő időpontjával nyitómérleget kell összeállítani, ebben az esetben a nyitómérleg adatainak összeállításához hány évre kell visszamennie a cégnek? A mérleg forrásadatainak összeállítását milyen bizonylatokból tudom elkészíteni, a saját tőkét –eredménytartalékot – hogyan tudom megállapítani? Tisztelettel: Fodor Gyuláné

Kiva – tőkekivonás Kérdés

A 2017. évi kiva adozási mód mellett a tárgyévi veszteség elszámolása a saját tőkén belül változást okoz. A számviteli törvény alapján kettős könyvelést vezet a cég: árbevétel-költség-kiva-veszteség. Választ keresek erre az esetre. A kiva adóalap-növelő korrekcios tétele tőkekivonásról beszél. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy az előző évek eredménytartalékát adófizetés nélkül lehet felhasználni. Vagyis a saját tőke csökken. Ez így csak egy közvetett levezetés, konkrét anyagot erre nem találtam. Köszönöm a segitséget. Dajkáné

Egyszemélyes kft. pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft.-nél, ha nincs benne az alapító okiratban a pótbefizetési kötelezettség, van-e lehetőség pótbefizetésre? A kft. 2014-ben alakult. 2014-2015 évben veszteséges volt. A 2016 évi mérlegében a halmozott veszteség miatt a saját tőke nem érte el a jegyzett tőkét (a 3 millió forintot). Milyen intézkedéseket kell(ett), illetve lehet tennie a saját tőke rendezésére ? Üdvözlettel várom szíves válaszát.

Fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén hogyan kell értelmezni a Ptk. alábbi rendelkezéseit? "Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;" Fióktelep esetén nincs törvényben meghatározott minimális törzstőke, így a b) pontot értelmezésem szerint nem kell figyelembe venni (és így a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésében leírtakat sem). Azonban ha veszteség folytán a jegyzett tőke fele alá csökken a saját tőke, mi a teendő, van-e egyáltalán bármilyen teendő a tőke visszapótlásával kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm!

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók Cikk

Létezik-e valamilyen konkrét törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy egy kezdő vállalkozás mennyi ideig lehet veszteséggel működő anélkül, hogy ebből problémája származna, valamely hivatal megkérdőjelezné a működés jogosságát? Ha a saját tőke rendezése megtörténik, tehát nem csökken a jegyzett tőke fele alá, az segít a kezdeti veszteség tolerálásában? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Tagi hitel kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi gazdasági eseményt kérném véleményezni adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából: Egy kft. negatív saját tőkéjének rendezését, az évek alatt felhalmozódott tagi hitelállományból rendezte. Mivel a tagi hitelszerződésekben volt kamat kikötve (5 százalék), de ezt a kamatot soha nem fizették ki a tagok részére, ezzel a kamattal is megnövelték a tagi hitelt és ezzel az emelt összeggel rendezték a negatív saját tőke helyzetét. A kérdés az, hogy keletkezik-e a tagok részéről bármiféle adófizetési kötelezettség abban a pillanatban, mikor a kamatot felszámították és a tagi hitelállományhoz csatolva a saját tőke rendezésére fordították? Jó megoldás lehet-e az, ha egy mögöttes analitikát vezetve az eredeti tagi hitelről és kamatáról, akkor történik majd az adófizetési kötelezettség a kamat tekintetében, ha a kft. pozitív gazdasági mutatói miatt a majdani visszafizetés vagy részkifizetés megtörténik, és először a kamatból történik? Használhatom-e az Szja tv. 9. § (2) a) bekezdését, ugyanezen paragrafus (2) g) bekezdése helyett, mivel a kamat elsősorban pénz (hiszen abban fizetik vissza) és nem vagyoni érték?

Beolvadásnál kilépő taggal elszámolás a vagyonmérlegben Kérdés

Tisztelt Cím! Béta Kft. beolvad az Alfa Kft.-be úgy, hogy az Alfa Kft. lesz az átalakulással létrejött társaság. Alfa Kft. saját tőkéje 180 e jegyzett tőke 3 e (50-50%-ban magánszemélyek a tulajdonosok) és 177 e az eredménytartalék. Béta Kft. saját tőke 803 e jegyzett tőke 503e (500 e 99% Alfa Kft. és 3 e 1% magánszemélyek tulajdona) és 300 e eredménytartalék. Béta Kft. 3 JT 1% os tulajdonosa kilép, nem kíván részt venni az Alfa Kft.-ben. Megegyeztek, hogy az üzletrészt Alfa Kft. megveszi tőle a saját tőke 1%-ban meghatározva. A beolvadással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet oszlopában szerepel a jegyzett tőke soron -500 e, illetve eszköz oldalon a részesedéseknél a -500 e. Ezek után a jegyzett tőke 3e+3e=6 e lenne? De hogyan kell szerepeltetni és melyik soron a kilépő taggal történt elszámolást? Megállapodás alapján ST 1%-a 8 e/3e, jegyzettőke 5 e eredménytartalék. Ha így számolok el, hogy a JT 3 e-rel az ET 5 e-rel csökken és nő a tagokkal szembeni köt. tartalék, akkor a jegyzettőke csak 3 e marad? Jól gondolom? Viszont az 1% az átalakulással létrejött Alfa Kft. kettő 50-50%os tulajdonosáé lesz, így állapodtak meg. Kérdésem: hogy néz ki az átalakulással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet és utolsó átalakulással létrejött társaság vagyona oszlopa a saját tőkét illetően? Válaszukat előre is köszönöm! Polyák Márta

Saját tőke hiánya Kérdés

Tisztelt Dr. Szeiler Nikolett! A nemrégiben feltett kérdésemre adott válaszát köszönöm. Nem világos számomra, pontosan melyik évben kell(ett) volna rendezni a saját tőke hiányt? Az egyes évek saját tőkéjét azért soroltam fel, hogy konkrét segítséget kapjak. Ami megzavar engem, az az, hogy végig 3 M Ft volt a törzstőkénk, majd a minimális előírás változott 500 e Ft-ra, utána újra vissza 3 M Ft-ra, ráadásul a Gt.- és Ptk.-változások miatt a korábbi években más volt az előírás, Ön pedig a most érvényes szabályozást írta le. Tehát azt szeretném megtudni, hogy "végiglépdelünk" az egyes éveken, akkor mikor jött el az a pillanat, amikor a saját tőke már nem volt elégséges. Köszönöm szépen.

Saját tőke hiány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakra kérem szépen válaszukat. Egy kft. saját tőkéje a következőképpen alakult: 2007-ben: 3000 e, 2008-ban: 642 e, 2009-ben 2462 e, 2010-ben 2705 e, 2011-ben 3234 e, 2012-ben 3711 e, 2013-ban 2089 e, 2014-ben 1023 e, 2015-ben 1950 e, 2016-ban 1404 e. Mikor kell feltőkésíteni és mennyire? Mi lehet ennek a módja [pl. pótbefizetés, jegyzett tőke emelés, tagi kölcsön (jelenleg 4 millió Ft) elengedése, értékhelyesbítés alkalmazása]. A tagi kölcsön elengedése ,ha jól tudom, az eredménytartalékot növeli (tehát a későbbiekben csak osztalékként, adózva lehetne kivenni, illetve hogy illetékmentes). A kiegészítő mellékletben ezt a tőkehiányt/tőkerendezést kell mutatni? Köszönöm szépen.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékfizetés euróban

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szállásadó általi étkeztetés áfája

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Egyesület által fizetett nevezési díj

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs