73 találat a(z) részesedés cimkére

Veszteségelhatárolás kiválás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Tao. tv. 17. § (7) bekezdése értelmében átalakulás esetén a jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt vesztségnek a jogelőd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt részére – a jogelődnél eltelt időt is beszámítva – az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza. Ez a rész kiválás esetén a jogelőd elhatárolt veszteségét csökkenti. Kérdésem, hogy a jogelőd vagyonából való részesedést a a saját tőke vagy az eszközök mérlegfőösszegének alapján kell megállapítani? Válaszukat köszönöm.

Zrt.-részesedés vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnerünk újonnan alapított cége egy zrt. két tulajdonosától szeretné megvenni részesedésüket, ami a részvények összesen kb. 80%-a. A vételár kifizetésekor a vásárló cégnek kell levonnia, bevallania és befizetnie a a névérték és a vételár különbözete után fizetendő adót, vagy ezt a részesedésüket értékesítő tulajdonosoknak kell megtenniük az éves bevallásukban? Köszönöm válaszát.

Üzletrész vásárlás illetéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. "Eladó Kft." – mely ingatlantulajdonnal rendelkezik és főtevékenysége a bérbeadás – eladja "X" magánszemély részére a cég 50 százalékát, "Vevő Kft." részére pedig 30 százalékát. A Vevő Kft. "X" magánszemély 100 százalékos tulajdona. Kérdésem, hogy ez esetben a közvetlen és közvetett részesedés összeadódik-e, és a 75 százalékot meghaladó részesedés miatt "X" magánszemélynek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik? Válaszát előre is köszönöm!

Részesedéskivonás elszámolása és adókövetkezményei Cikk

Mikor árfolyamnyereségként, mikor árfolyamveszteségként kell elszámolni a vagyonkivonást, mikor növeli, mikor csökkenti a társasági adó alapját? A tőkeleszállítással, jogutód nélküli, jogutódlással (átalakulással) történő megszűnéssel történő részesedéskivonás következményeit ismertetjük.

Részesedés átruházása miatt így változik a cégek adóalapja Cikk

Ismertetjük, milyen hatással van a tulajdoni részesedések átruházása az átruházó, illetve a vevő (kezdeményezett) társasági adóval kapcsolatos kötelezettségeire.

Részesedések értékelése, számviteli összefüggései Cikk

A cikk a befektetések vagy forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedések értékelésével kapcsolatos társaságiadó-kötelezettség eseteit és számviteli összefüggéseit mutatja be.

Részesedésekkel kapcsolatos gazdasági események adózása Cikk

A cikk (és annak folytatása) a befektetések vagy azok szerkezetének változtatása – értékelése, eladása, kivonása cseréje – alapján keletkező társaságiadó-kötelezettséget, illetve a társasági adó meghatározásánál érvényesíthető kedvezmények kérdésével foglalkozik. Az I. rész az ingatlannal rendelkező társaság tagjának, illetve az ingatlannal rendelkező társaságnak, valamint az ellenőrzött külföldi társaságban érdekelt adózónak a kötelezettégeit mutatja be.

Osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-nek három magánszemély tagja van. Minden tagnak kötelező a részesedése arányában kifizetni az osztalékot, vagy megteheti azt a társaság, hogy az egyik tagnak nem fizeti ki, mivel az a tag nem kéri? Köszönettel: OÁ

Június 30-ai adatszolgáltatás Kérdés

T. Címzett! Az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni. Kft. törvényi előítás alapján 3 000 000 forintra emelte a jegyzett tőkéjét szabad eredménytartaléka terhére, melyről jelenleg a magánszemélynek nincs adófizetési kötelezettsége, hanem majd csak az üzletrész elidegenítésekor. A társaság határidőben adatot szolgáltatott a NAV felé a 16K71A és M lapon a tőkeemelés magánszemélyenkénti összegéről. A kérdésem az, hogy a 2011. CXCIV. törvény 39/E paragrafusa szerinti adatszolgáltatás, melyet a magáűnszemélynek kell megtennie, vonatkozik-e a fenti esetre? Köszönettel

Újabb kedvezmények a társasági adóban, már az idén is Cikk

Kedvezmény érvényesíthető bérlakás építése, elektromos töltőállomás létesítése után, enyhül továbbá az adókötelezettséggel kapcsolatos több szabály a minap megszavazott adócsomag alapján.

Senki nincs a tiltólistán részesedés kedvezményes megszerzése esetén Cikk

A hatályos szabályok alapján 2017. január 1-jétől lehetőség van jogi személy, egyéb szervezet forgalomképes tagi részesedésének kedvezményes megszerzésére.

Részesedés megszűnése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-nk nem jelentős részesedéssel rendelkezik egy másik kft.-ben. A részesedésünket ki kell vezetni mert a kft.-ből ahol a részesedésünk van felszámolták és törölték a cégjegyzékből. A korábbi években a részesedés értékével megegyező összegű értékvesztést képeztünk, ezért a részesedés kivezetésének a könyvelése az alábbi lenne T179 K171. Társaságunknak van szállítói kötelezettsége -nagyobb összegben - és van vevői követelése is a részesedést képző felszámolt, illetve törölt kft.-vel szemben. A szállítói kötelezettség és a vevői követelés kivezetését hogyan könyveljem? A 2016-tól hatályos előírások szerint árfolyamnyereség, árfolyamveszteség és összevezetve nettó módon vagy egyéb bevétel, illetve ráfordításként? Köszönettel

Részesedés értékvesztése és ennek hatása a társaságiadó-alapra Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy (A) gazdasági társaság (zrt.) egy másik (B) gazdasági társaságban (szintén zrt.) szerzett, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedésére értékvesztést számolt el, mert a (B) társaság saját tőkéje, tartósan és jelentősen a jegyzett tőke alá csökkent. A (B) társaság saját tőkéje az előző év végén kevesebb volt mint a jegyzett tőke 50 százaléka, és további tőkevesztés várható. Kérdéseim a következők: 1. Lehet-e a részesedésre értékvesztést elszámolni, abban az esetben ha (B) társaság tőkearánya nem állítható helyre tőkeemeléssel? 2. Ha igen, akkor az elszámolt értékvesztés összegével meg kell-e emelni az (A) társaság társasági adóalapját abban az esetben, ha (A) társaság a Ptk.-ban előírt tőkearány helyreállításának érdekében nem hajtott végre tőkeemelést a (B) társaságnál? 3. Amennyiben az értékvesztés összegével növelni kell a társaságiadó-alapot, akkor azt a 1629-es bevallás melyik sorában kell szerepeltetni? 4. A tao törvény 7. § (1) q) pontjában szereplő adóalap-sökkentő tétel, kizárólag arra az esetre vonatkozik, amikor a részesedésre elszámolt értékvesztés miatti adóalap-növelés a tao törvény 8. § (1) d) és a 3. számú melléklet A) 11. pontjai alapján történt, vagy esetleg az 1. kérdésben szereplő esetet is ide kell érteni? Válaszát előre is köszönöm!

Bt.-tagság megszüntetése rendes felmondással Kérdés

Ügyfelem bt.-ben fennálló tagsági jogviszonyát felmondta. A részére járó tőkearányos részt megállapították, és kifizették. Kérdésünk, hogy mi lesz ennek az adóvonzata szja-ban, ehóban?

Magyarországon ismeretlen jogot árult a cég, az MNB letiltotta Cikk

Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a Safis-EVO Zrt.-nek, hogy jogosulatlanul bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen, továbbá, hogy részvényeit nyilvánosan forgalomba hozza. Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytat a társasággal szemben.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Cserepótló ingatlan, illeték

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Szálláshely-szolgáltatás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink