24 találat a(z) kötbér cimkére

Pénzforgalmi áfa Kérdés

Őrzés-védés bekerülési érték része-e? Kérdés

Kötbér levonása szállítói számla összegéből Kérdés

Versenytilalmi díj átvállalása Kérdés

Ingatlanbérlés ösztönzése Kérdés

Ingatlan-bérbeadásnál a bérbeADÓ fizet bérlőnek a bérlet kezdetén egy nagyobb összeget, amiből az iroda berendezéseit kell hogy a bérlő megvegye. A szerződés szerint ezen tárgyi eszközök tulajdonjoga a bérbeADÓnál marad,és csak ha lejár a 10 éves bérleti idő, akkor kerül a bérlő tulajdonába. A bérbeADÓnak a pénzt át kell utalnia rá, és a bérlőnek ki kell számláznia a bérbeADÓ felé. A kérdés, hogy milyen szolgáltatásként/termékértékesítésként és áfásan számlázható-e? Illetve hogy a könyvelésben (aktiválás, écs) hogyan kezeljük a bérlő oldaláról ezeket a TE-ket? A szerz. szerint: „A Bérbeadó egyszeri XXX EUR + áfa összegű hozzájárulást biztosít a Bérlő részére az iroda bebútorozására és egyéb ingóságok beszerzésére számla ellenében.” És a birtokbaadás elhalasztása esetén „a Bérbeadó további YYY EUR+Áfa összegű kialakítási hozzájárulást fizet Bérlőnek számla ellenében.” Itt már nincs megkötés, hogy ez mire szolgál, azaz ebből már bútoron kívül egyéb kialakítási munkálatokat is lehet finanszírozni. Ez utóbbi kötbér jellegű dolognak tűnik, így az is kérdéses,hogy ezt az összeget miért kellene áfásan számlázni. „Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Bérbeadói hozzájárulás keretében vásárolt bútorok és ingóságok a Bérbeadó tulajdonát képezik a Kezdőnaptól számított 9. év végéig, ezért amennyiben a szerződés a Kezdőnaptól számított 9. év végéig bármely okból megszűnik ezen bútorok és ingóságok Bérleményből való elvitelére a Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult.” Milyen jogcímen számlázza ki?

Kötbér továbbhárítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégünk (mint szolgáltatást igénybe vevő) ez év elején felmondta X telekommunikációs szolgáltatóval korábban megkötött telefon- és internetszolgáltatási szerződését, és Y szolgáltatóval kötött szerződést. Mivel a szerződés megszüntetésére az X szolgáltatótól vásárolt telefonkészülékre vállalt hűségidő lejárati időpontját megelőzően került sor, ezért az X szolgáltató kötbér megfizetésére kötelezte cégünket. A kötbér összegéről X szolgáltató - helyesen - nem számlát, hanem ún. kötbérértesítőt (számviteli bizonylatot) állított ki, és küldött meg részünkre. A kötbér nem tartozik az áfatörvény hatálya alá, ezért sem számla kiállítása nem, sem áfa felszámítása nem szükséges. Y szolgáltató a megkötött szerződésben vállalta, hogy átutalja a kötbér összegét cégünk bankszámlájára az általunk Y szolgáltató nevére kiállított és megküldött számla alapján, hogy ebből rendezni tudjuk az X szolgáltató felé fennálló kötbér jellegű tartozásunkat. Helyesen értelmezzük, hogy a kötbér továbbhárítása már az áfatörvény hatálya alá tartozó ellenértéknek minősül, ezért megfelelően járunk el, ha a kötbér „továbbhárítása” érdekében számlát állítunk ki Y szolgáltató felé a kötbér 27 százalékos áfávalval növelt összegéről? Vagy cégünknek is egy számviteli bizonylatot kellene kiállítania a kötbér összegéről áfa nélkül? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Sz. Bea

Bírság a Telekomnak meghiúsult számhordozási kérelem miatt Cikk

Többszörösen is megalapozatlanul utasította el előfizetője számhordozási kérelmét a Magyar Telekom Nyrt., ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a szolgáltatót tízmillió forintos, vezető tisztségviselőjét pedig egymillió forintos bírság megfizetésére kötelezte – közölte ma az NMHH. A Telekom szerint nem történt jogsértés, a társaság fellebbez.

Export, számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk árut exportál Norvégiába. Ezekhez a termékekhez kapcsolódóan kötbér- és fuvarköltség-kötelezettségünk keletkezik, amit jóváíró számlaként állít ki a cég a vevő felé. Kérdésem az lenne, hogy milyen áfaminősítésben kell ezeket a számlákat kiállítani? A kimenő termékexport értékesítés, a hozzá kapcsolódó kötbér, fuvarköltség-jóváírás szolgáltatás vagy exportértékesítés? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Ildikó

Kötbér Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem (társaság) a partnerével kötött szerződésben a teljesítési késedelemmel kapcsolatban kötbért kötött ki. Amennyiben ezt nem kívánja érvényesíteni, felmerülhet-e emiatt adóhiány?

Fordított áfás ügylet utáni kötbér, kártérítés áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. fordított adózás alá eső szolgáltatást nyújt ügyfelének. A szerződésben kikötötték, hogy késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén kötbér- és kártérítésfizetési kötelezettség terheli a kft.-t, tehát pénzben téríti meg a kárt. Kérdésünk, hogy kell-e számlát kiállítania az ügyfélnek a kártérítésről és kötbérről, ha igen, akkor a kártérítés áfás lesz-e? A Ptk. és az áfatörvény szerint a kötbér nem minősül ellenértéknek, így nem esik az áfatörvény hatálya alá. Tehát számlát sem kell kiállítani róla, elegendő számviteli bizonylat hozzá? Az áfatörvény szerint ellenérték bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is, de ide nem értve a kártérítést. Jól értelmezzük, hogy ezek alapján a kártérítésről nem kell számlát kiállítani és áfát felszámítani? Mert abban az esetben, ha a károkozó az általa okozott kárt pénzben téríti meg, akkor az az áfatörvény értelmében nem minõsül teljesítés ellenértékének, így nem jön létre az áfatörvény hatálya alá tartozó adóztatandó tényállás. Ebben az esetben a kártérítésként átadott pénzeszközrõl áfatörvény szerinti számlát nem kell kiállítani, annak könyvviteli elszámolása a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szabályai szerint kiállított egyéb számviteli bizonylattal történhet. Helytálló részünkről a kártérítés és kötbér bizonylatolási módja és áfa szempontjából történő megítélése? Válaszát előre is köszönöm: Lívia

Belépés elmaradása szankcionálható? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném megtudni, jogilag van-e lehetőség arra, hogy a munkavállaló belépési szándékát, pontosabban annak elmaradását valamilyen módon szankcionálni lehessen? Sajnos többször előfordult már egyik cégünknél, hogy a hetekkel korábban aláírt munkaszerződését a dolgozó a munkába állása előtt lemondja, ezzel megkárosítva a céget oly módon, hogy a másik potenciálisan felveendő álláskereső időközben másik állást talált, így elölről kell indítani az egész álláskeresési folyamatot? Lehet-e valamilyen kötbért vagy bármit kikötni garanciaként a munkába állás biztosítására? Szíves válaszát előre is köszönöm!

Kötbér összegével csökkentett számla kiállítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A lakásszövetkezet egy megrendelt nagyobb mértékű beruházás szerződésekor kikötötte késedelmes teljesítés esetére a kötbér megfizetését. A kivitelezést végző vállalkozó jelentős késedelemmel teljesítette a munkát. Megegyezés alapján a nettó kivitelezési összeg 10 százaléka illeti meg a lakásszövetkezetet kötbérként. A kivitelező úgy szándékozik kiállítani a végszámlát, hogy abban a kötbérrel csökkentett összeg szerepeljen. A kérdés az, hogy ha a kivitelezés a példa kedvéért nettó 1 000 000 forint plusz 27% áfa (270 000 forint), azaz bruttó 1 270 000 forint volna, a kötbér pedig a nettó összeg 10%-a, vagyis 100 000 forint, hogyan kell kiállítani a számlát? 1. variáció: 1 000 000+270 000 = 1 270 000-100 000 = 1 170 000 2. variáció: 1 000 000-100 000 = 900 000 +243 000 (áfa)= 1 143 000 A kérdés tehát az volna, hogy a teljes nettó összeg után fizet-e áfát a kivitelező, vagy a kötbérrel csökkentett összeg után? Válaszát előre is köszönöm!

Kötbér, késedelmi engedmény beruházásnál Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cégünk egy raktárépület kivitelezési tervdokumentációját rendelte meg. A késedelmes teljesítés miatt a szerződéses árból kötbért és késedelmi engedményt kapott. Csökkenti a beruházás értékét? Hasonló késedelembe esett egy beszállító egy termelő gép szállítási határidejében. Szerződés szerint jár cégünknek a kötbér. A cég később tudja a gépen a termelést elkezdeni, késedelmesen tudja a vevői igényeket kielégíteni. Egyéb bevétel, vagy beruházáscsökkentő? Köszönöm előre is válaszukat! Üdvözlettel: Zsuzsa

Kötbér számviteli elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy "A" Kft. és egy "B" Kft., a két cég egymással üzleti kapcsolatban állnak. A "B" Kft. egy olyan hibát vétett a tevékenysége során, amelynek következtében "A" Kft. egy jelentős vevői partnert elveszített. Ezért "A" Kft. kötbért kíván érvényesíteni "B" Kft.-től a köztük érvényben lévő szerződés alapján. "B" Kft. a hibát és a kötbért jogosságát is elismeri. A kötbér mértékében egyezséget kötnek. A kötbér még a 2016-os évhez kapcsolódik. Viszont a "B" Kft. a kötbért a 2017-es évben rendezi "A" Kft. felé. A pénzügyi rendezés időpontja mind a két félnél a mérlegforduló nap után (2016.12.31), de még a mérlegkészítés időpontja (2017.03.31) előtt megtörténik. Kérdés: mind az "A" Kft. mind a "B" Kft. oldaláról szükségem lenne a könyvelési tételre, illetve arra, hogy a kötbért egyéb bevételként/egyéb ráfordításként elszámolhatom-e a 2016-os évre? Válaszát előre is köszönöm.

Kapott kártérítés/kötbér lakásszövetkezetnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem iránymutatását. Lakásszövetkezet a kapott kártérítést, kapott kötbért egyéb bevételként mutatja ki könyveiben? Jár-e ez társaságiadó-fizetési kötelezettséggel? A lakásszövetkezet vállalkozási tevékenységet nem folytat. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Végelszámolás befejezése elutasító végzés esetén

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Tagi munkavégzés

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs