233 találat a(z) ingatlanértékesítés cimkére

Ingatlanértékesítés áfája Kérdés

Ha egy vállalkozás 2016-ban értékesíti 2007-ben vásárolt egyéb ingatlanát (garázs), akkor áfaarányosítás tekintetében a vásárlás évében érvényes 10 éves figyelési időszak, vagy az értékesítés évében érvényes 20 éves figyelési időszak alapján kell számolni? Ha az értékesítésre nem választunk áfaalanyiságot, (az ingatlan áfáját korábban levontuk), akkor a fenti arányosított áfán kívül milyen fizetési kötelezettségünk lesz?

Áfa ingatlanértékesítés esetén Kérdés

Tisztelt Adózóna/Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban részletezett problémánkkal kapcsolatosan szeretném kérni szíves állásfoglalásukat. Egyik ügyfelünk – alapítvány – többségi tulajdonrésszel rendelkezik egy kft.-ben. Ez a kft. felszámolásra került, melynek tulajdonában van egy ingatlan, ami átkerült az alapítvány tárgyi eszközei közé. Ezt az ingatlant szeretnénk értékesíteni. A kérdésünk az lenne, hogy az ingatlanértékesítést terheli-e előzetesen felszámított általános forgalmi adó? Át kell-e jelenteni az alapítványt áfakörbe? (Az ingatlan értéke 70 millió forint körül van.) Az alapítvány alanyi mentes, az ingatlanértékesítés áfa hatálya alá nem tartozik. Az értékesíteni kívánt ingatlan használatba vételi engedélyét a felszámolásra kerülő kft. több évvel ezelőtt megkapta a hatóságoktól. Az áfatörvény 86. j) pontja szerint „mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év.” Állásfoglalásukat kérve, köszönettel.

Ingatlanértékesítés és a 1553Ny Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik munkavállaló postázta a NAV-hoz a nyilatkozatát: a 1553Ny-t, s annak 01-es lapján jelezte, hogy munkaviszonya mellett még ingatlanértékesítésből is származott bevétele. A dolgozó úgy tudja, hogy ügyvédje minden szükséges adatot beadott, és az ő személyes közreműködése nélkül a NAV elkészíti az adóbevallását. (Ebben valószínűleg téved.) Véleményünk szerint ilyenkor a 1553E-t kiküldik postán a részére. A gond az, hogy a dolgozó albérletről albérletre vándorol, hivatalosan nem jelenti be a lakcímváltozást nem biztos, hogy a postai küldeményeit megkapja. Még a munkáltató sem ismeri az aktuális lakcímét. Hogyan jelezheti a magánszemély a NAV felé a népességnyilvántartó által sem ismert lakcímváltozást? A választ előre is köszönöm.

Generálkivitelezővel épített ingatlan áfatartalma Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. 01. 01-től hatályos áfatörvény alapján az ingatlanértékesítésre vonatkozó áfakulcs 27-ről 5 százalék változott. A kérdésem az lenne, hogy ha magánszemély egy ikerházfél felépítésére vállalkozót bíz meg, aki a vállalkozói szerződésben vállalja a kulcsrakész állapot, 100 százalékos készültségi fok kivitelezését, és a használatba vételi engedély megszerzését, ez esetben az ügylet milyen adókulccsal adózik? Ingaltanértékesítésnek minősül-e? Válaszát köszönöm!

Ingatlanértékesítés áfa II. Kérdés

Tisztelt Bartha László! "Ingatlanértékesítés áfa, 2015.12.06. Bartha László" válaszához kapcsolódó kérdés 2011. június hónapban vásároltunk egy lakóingatlant 20 millió forint plusz 5,4 millió (áfa) forint értékben. Az áfát júniusban visszaigényeltük, mert bérbeadás céljából vettük az lakóingatlant, és a bérbeadásra áfakötelezettséget választottunk. Július és augusztus hónapokban felújítottuk az ingatlant 5 millió forint plusz 1,35 millió áfa értékben, az áfát szintén visszaigényeltük. 2011. szeptember hónaptól az ingatlant áfásan bérbe adtuk. 2016-ban eladjuk bérlőnknek az ingatlant 30 millió forint értékben (ingatlanértékesítés tekintetében nem választottunk áfakötelezettséget) áfamentesen. A vevő úgy fog fizetni, hogy 20 millió forint hitelt vesz fel (a bank közvetlenül nekünk fogja utalni az összeget), 10 milliót pedig átutal részünkre. Az adásvételi szerződés kelte: 2016. 05. 02. A birtokba adás napja: amikor a teljes vételárat kiegyenlíti a vevő, legkésőbb 2016. 12. 31., de természetesen a bérlő nem költözik ki a vételár kiegyenlítéséig, azonban 2016. május 2-átől bérleti díjat nem fizet. 1. Életbe lép az áfatörvény 136. paragrafusa, a 240 hónapos figyelési idő. Mi lesz az ügyletben a teljesítés napja? Hogyan kell kiszámolni a befizetendő áfát, figyelemmel a vásárlásra és a felújításra is? Melyik időszak áfabevallásában kell bevallani? A kifizetés a következőképpen alakul: 2016. 05. 02. – 1 millió forint előleg, 2016. 08. 31. – 5 millió forint, 2016. 09. 30. – banki hitel 20 millió forint, megérkezik: 2016. 11. 30. – 4 millió forint. 2. Megegyezhetnek a partnerek, hogy a 2016. 05. 02-ától nem kell bérleti díjat fizetni az áfa és az adóhivatal szempontjából? Vagy ezáltal ingyenesen jut előnyhöz a vevő? Igazából az adóhivatal már nem jut bérbeadásból áfához, viszont az eladás miatt sem kapja még meg az áfát, mert a birtokba adás később lesz. Köszönettel: Izsó Krisztina

Ingatlanértékesítés áfája Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a következőkben várnám szakértői válaszukat: 2009-ben alakult vállalkozás alakuláskor az áfafizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint állapította meg. Mind a bérbeadásra, mind pedig az értékesítésre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. Az alakulás évében irodát vásárolt, melynek áfáját levonásba helyezte. Még ebben az évben felújította az irodát, a felújításhoz kapcsolódó áfát szintén levonta. 2015-ben, év végével úgy döntött hogy a 2016-os évre alanyi mentességet választ mind a bérbeadásra, minsd az értékesítésre. Tervezi az ingatlan eladását. És itt jönne a kérdésem: – Hogyan kell számláznia abban az esetben, ha magánszemélynek értékesít (áfásan vagy mentesen), és hogyan, ha cégnek? Mi lesz a 2009-ben levont áfával? Van figyelési határidő, 240 hónapos? Várom szakértői válaszukat. Tisztelettel: Györe Sándorné

Szja – ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek a 67/2015. (X.30.) FM-rendelettel módosított végrehajtási rendelete alapján 2015. december 1-jétől lehetőség van a zártkerti ingatlanok esetében kérelmezni a földhivataltól a kivonás átvezetését, amivel az ingatlan kikerül a földforgalmi törvény hatálya alól. Ha a kivonás átvezetését követően a tulajdonos – az így megkötés nélkül értékesíthető – ingatlant eladja, felmerül, hogy kell-e, és, ha igen, az szja-törvény mely szakasza alapján személyi jövedelemadót fizetnie? Kérdés, hogy a művelésiág-változással a 15 év újraindul-e, vagy a 62/A § (1) bekezdése szerinti vagy a (3) bekezdés c) pontja szerint szabályozás érvényesül-e? Nehézséget jelenthet ugyan akkor az utóbbi esetben az átminősítés jogerőre emelkedését megelőző 5 évet megelőző tulajdonszerzés igazolása az adómentesség érdekében, mivel a zártkertek 2013-ban kerültek a földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. tv.) hatálya alá. Az aktuális tényállásban a tulajdonos a zártkert tulajdonjogát 1990. évben szerezte meg, a gazdasági épület felépítményt 1995-ben tüntették fel. Az átminősítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően azonnal értékesíteni kívánja az ingatlant. Válaszát előre is köszönöm.

Ingatlanértékesítés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2010-ben lakóingatlannak minősített ingatlant vásárolt bérbeadás céljára, az áfát visszaigényelte. 2015-2016-ban el szeretné adni. Tekintve, hogy két évnél régebben volt a használatba vétel, és nem jelentkezett be az általánostól eltérő szabályozás alá, így áfamentesen értékesítheti az ingatlant például magánszemélynek, cégnek? Vagy esetleg van figyelési időszak most is? Köszönöm válaszukat.

Alapítvány Kérdés

Vállalkozási tevékenységet nem végző alapítvány 2016-ban értékesíteni fogja az előzőleg nővérszállóként használt lakását. 2016. évben kell-e társaságiadó-bevallást tennie? A változás azt jelenti, hogy 2015-ben nem, de 2016-ban az ingatlanértékesítés adóköteles lesz? Köszönöm.

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság ingatlanát értékesíteni szeretné.Talált egy vevőt, és szerződést kötnek decemberben, a vevő előleget is fizet az értékesítőnek, még ebben a hónapban. Az adásvételi szerződést decemberben kötik meg, viszont a földhivatali bejegyzés dátuma már januári. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben – számviteli szempontból az értékesítőnek a szerződéskötés időpontja vagy a bejegyzés kelte számít bevételnek; – áfa szempontjából mi minősül a teljesítés időpontjának? Válaszát előre is köszönöm.

Ingaltanértékesítés Kérdés

Egy áfakörbe tartozó kft. vásárolt egy üzlethelységet (fordított áfás volt a beruházás), amit felújított. A felújítás áfáját levonásba helyezte. A tulajdonos úgy döntött, hogy megvásárolja a kft.-től ezt az ingatant. A tulajdonos, mint magánszemély venné meg, és a későbbiekben bérbeadná az ingatlant. A nettó ár tartalmazza a beszerzési értéket és a beruházás értékét, rászámolva a 27 százalékos áfát az "egyenes" számlázás szabályai szerint. Van-e más kötelezettsége a kft.-nek és a magánszemélynek? Mire kell figyelni ebben az ügyletben?

Ingatlan sorozatjellegű értékesítése Kérdés

Most alakulna egy vállalkozás, mely használt, lepusztult lakásokat venne, felújítaná, majd felújítás után értékesítené őket. Vállalkozási formában, kft.-ben gondolkodnánk. Kérdésem arra irányulna, hogy az áfa hogyan befolyásolja a tevékenységet? Vétel például magánszemélytől, áfamentesen, felújítás levonható áfa mellett, értékesítés minden esetben áfaköteles? Vállalkozás számára milyen illeték kerülhet kiszámításra, vagy nincs illeték? Ilyen esetben szükséges-e energiaosztályba-sorolási minősítést végeztetni, vagy sem? Ezzel a tevékenységgel kapcsolatos fontosabb kérdésekre szeretnék választ kapni. Válaszukat tisztelettel várom és köszönöm!

Ingatlan értékesítése cégből Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. árverés útján vásárolt egy ingatlant tavasszal. Ezt az ingatlant a kft. értékesítené az idén az ügyvezetőnek, aki tulajdonosa is a cégnek. A kérdésem az lenne, hogy ez így lehetséges-e? Milyen adóvonzatai vannak ennek az ügyletnek a cég és a vevő részéről?Illetékfizetési kötelezettsége lesz-e az ügyvezetőnek? Köszönöm válaszát!

Társasház padlástere értékesítésének áfája Kérdés

Társasház az osztatlan közös tulajdonából eladja a tetőtér egy részét már a házban lévő egyik magánszemély tulajdonosnak, és a tulajdons lakás céljára átalakitja át. A szerződés aláírásakor ügyvédi letétbe került a vételár. Ha elkészül az átalakítás, akkor kerülhet sor a földhivatalnál az alapító okirat módosítására. Kérdés, hogy áfaszempontból ez az értékesítés áfaköteles vagy sem?

Üzlethelyiség áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekben kérem válaszukat : Egy kft. társasházat épített, amelyben lakások és üzlethelyiségek készültek. Ekkor a társaság a lakóingatlanok és lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok értékesítésére az adókötelessé tételt választotta. Az építés kapcsán felmerült anyagok és szolgáltatások áfáját visszaigénylete. 2012. 08. 10-én a társasház megkapta a használatba vételi engedélyt. Az értékesítések után egy üzlethelyiség maradt a társaság tulajdonában, amelyre nem talált vevőt. 2015-től a kft. változást jelentett be, megszüntette az ingatlanértékesítésre vonatkozó áfakötelezettség választását. Az üzlethelyiséget továbbra is értékesíteni kívánja, ezért korszerűbb berendezéseket (kazán, radiátorok) szereltet fel, festés, burkolás történik jelentősebb értékben. 1. Jól értelmezzük-e, hogy az áfatörvény 86. §. j) pontja alapján az üzlethelyiség értékesítése adómentesen történhet? 2. A jelenlegi korszerűsítés során felhasznált anyagok, elvégzett szolgáltatások áfája levonható-e? 3. További lehetőség, hogy, ha nem sikerül értékesíteni az üzlethelyiséget, akkor bérbeadásra kerülne sor, amelyre az adókötelessé tételt választotta a cég. A korszerűsítés áfája ebben az esetben levonható? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Számvitel, adózás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Üzletrész

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Katáról átalányadóra

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close