341 találat a(z) igazolás cimkére

Csed ismételt folyósítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkavállaló részére a tb-kifizetőhely csed ellátást folyósított 2018.02.15-éig, majd az érintett munkavállaló e-mailben bejelentette, hogy a gyermek kikerült a háztartásából. Ezt követően a 2018.02.16-2018.04.13. időszakra a munkavállaló orvosi igazolást nyújtott be "8"-as kóddal, amelyre a tb-kifizetőhely az érintett részére betegszabadságot, valamint táppénzt folyósított. A tb-kifizetőhely ezt követően kérte a munkavállalót, hogy igazolja, a gyermeket ismételten a háztartásában neveli, de a munkavállaló egy e-mailben küldött nyilatkozaton kívül egyéb igazolást nem hajlandó bemutatni. Kérdés, hogy a csed ismételt folyósításának mi a feltétele? A munkavállalónak kell-e újabb csed-igényt benyújtania vagy kell-e igazolnia, hogy a gyermek ismételten a háztartásába került? Kérdés továbbá, hogy a munkavállaló által a kifizetőhelyre benyújtott táppénzes papír az ellátások közötti választásnak minősül, vagy erre vonatkozóan külön nyilatkoztatni kellett volna a munkavállalót az ellátások közötti választásról? Köszönöm.

Fontos tudni a korhatár előtti ellátottak családi kedvezményéhez Cikk

A korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők által igénybe vehető családi adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolásokra vonatkoztató tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Munkába járás Kérdés

T. Adózóna! ha a d. pontot vennénk igénybe, akkor kell-e igazolás az intézménytől, ha igen, akkor milyen, és mi az elszámolás menete? Köszönettel

Szocho-kedvezmény igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Apuka munka mellett gyedet vett igénybe. A folyósító szerve ezt igazolta is, mely alapján igénybe vettük a szocho- és szakképzési kedvezményt, ami 2+1 évig jár. A gyed időközben lejárt, Apuka gyesre ment, kell újabb igazolást bekérni a gyest folyósító szervtől szocho-kedvezmény további igénybevételére, vagy a korábbi igazolás alapján három évig igénybe vehető a kedvezmény? Köszönettel várom válaszát.

Temetési segély – GDPR Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltató a dolgozónak a házastársa halála miatt temetési segélyt folyósít. A halotti anyakönyvi kivonat másolatát a munkáltató elkérheti-e, illetve megőrizheti-e? Ha nem, akkor milyen dokumentum szolgálhat a segély folyósításának igazolására? Válaszát előre is köszönöm!

Támogatás vagy bevétel? Kérdés

Egy profitorientált gazdasági társaság honlapján keresztül lehetne támogatni az ott regisztrált felhasználók ötleteinek a megvalósulását. Ezzel kapcsolatos kérdéseim: 1. Ha magánszemély is támogatná az ötlet megvalósulását, akkor felé tartozunk valamilyen elszámolással, igazolás kiállítással, esetleg számlakiállítási kötelezettségünk van-e? 2. Milyen adóvonzata van, ha magánszemélytől, illetve ha gazdasági társaságtól érkezik a felajánlott összeg (áfafizetési, illetve számla kiállítási kötelezettség felmerülhet-e), vagy ez támogatásnak minősül, és csak a társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezik?

Elévülés Kérdés

Ismét az adótartozás elévülésről kérdezem: mint a választ megkapva, milyen visszaigazolást kapunk a NAV-tól, hogy elévülés miatt törölte a tartozást? Csak a folyószámla-kivonaton láttuk, az elegendő igazolás? És akkor azt bevételként kell figyelembe venni és adózni utána? Újabb tartozást felhalmozni?

Hivatkozás: könyvelői felelősség A1 igazolás hiánya esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kapott válaszból számomra nem egyértelmű, hogy a könyvelőt terheli-e felelősség vagy sem. Az világos, hogy az A1 igazolás bemutatás a hatóság (!) részére elengedhetetlen, HA ellenőrzésre kerül a sor, azonban a kérdés, hogy ha az ügyfél megfelelő tájékoztatást kapott az igazolás természetéről, annak hiányának esetleges jogkövetezményeiről, és ezután kifejezetten arra utasítja a könyvelőt, hogy a járulékbevallást úgy készítse el, hogy ő rendelkezik az A1-el, akkor a könyvelőt terheli-e például büntetőjogi felelősség azért, mert fizikai valójában nem látta az igazolást? A NAV-tól kapott tájékoztató szerint ők nem vizsgálják, nem is vizsgálhatják a könyvelő felelősségét. Ezzel szemben a Btk. költésgvetési csalás törvényi tényállása a valótlan tartalmú nyilatkozattal már formailag megvalósulhat, még ha a szándékosság hiányát az ügyfél nyilatkozata alapján elvileg könnyen bizonyítani lehetne (de ki akar ide eljutni). Másrészt minden bevallás az ügyfél nyilatkozatára épül, hiszen az A1 igazolást is legfeljebb egy alkalommal kéri be a könyvelő és nem minden havi bevalláshoz külön kér igazolást. Például az ügyfél másik biztosítotti jogviszonyának megszűnéséről sem kapunk információt csak ha az ügyfél ezt átadja, annak hiányában pedig megtörténhet, hogy ismét valótlan tartalmú nyilatkozatot teszünk (önhibánkon kívül persze) és formailag előáll a Btk.-s tényállás. Tagadjuk meg az ügyfél kérését a járulékbevallásait illetően, amíg nem kapjuk kézhez az A1-et vagy ez azért túlzás?

Temetési segély vagy kegyeleti hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. alkalmazottjának édesapja elhunyt. Kérdés: Milyen módon és összegig tudja adómentesen támogatni a munkavállalót a munkáltató, milyen iratokkal, bizonylatokkal kell alátámasztani, illetve van-e valamilyen bevallási, jelentési kötelezettség utána? Válaszát megköszönve, tisztelettel,Szabóné

Köteles-e figyelembe venni a kereseti igazolást a nyugdíjbiztosítási nyilvántartástartást vezető szerv?- 2. Kiegészítés Kérdés

TISZTELT Szakértő(nő)! Kérdésünket kiegészítjük azzal, hogy a kérdésben jelzett megbízási jogviszonyos munkát a munkatársunk a 36 órát meghaladó főállása/munkaviszonya mellett végezte el és az Oktatási Hivatal által kiadott igazolásban nincs feltüntetve, hogy ez ténylegesen hány órai munkavégzést jelentett, így szerintünk nincs jogalap az Oktatási Hivatal "Összevont igazolásának" felülbírálatára!

Személyi kedvezmény rokkantsági ellátás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy személyi kedvezmény igénybe vehető-e rokkantsági ellátás esetén, ha az ellátásban részesülő rendelkezik az ellátás mellett adóköteles jövedelemmel? Amennyiben igen, elégséges-e a rokkantsági ellátást megállapító határozat igazolásként az adókedvezmény igénybevételéhez?

Köteles-e figyelembe venni a kereseti igazolást a nyugdíjbiztosítási nyilvántartástartást vezető szerv? Kérdés

TISZTELT Szakértő(nő)! Egyik munkatársunk 2010.05.03-tól 2010. 07.16-ig megbízási jogviszonyban dolgozott az Oktatási Hivatalnak, melynek "Összevont igazolása" szerint 26 985 forintot vettek figyelembe nyugdíjjárulék-alapként, és ez után le is vonták a 10 százalékos nyugdíj-járulékot. Ám ezt az összeget nem hajlandó figyelembe venni a nyugdíjbiztosítási adatokat nyilvántartó szerv, arra hivatkozva, hogy a kereseti igazolásban szereplő összeg nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Joga van-e a nyugdíjbiztosítási adatokat nyilvántartó szervnek felülbírálni, figyelmen kívül hagyni a foglalkoztató által kiadott és a NAV-hoz is bejelentett igazolások tartalmát? Mit lehet/kell tenni ebben a helyzetben a "nyugdíjbiztosítási adatok egyeztetési eljárása" során?! Kérjük, hogy válaszát szíveskedjék tételes joghelyekre való hivatkozással alátámasztani!

Papírmentes NAV, 3. része a kérdésnek Kérdés

Egyáltalán, az irat létéről sem tudnánk, ha egy becsületes NAV alkalmazott telefonon meg nem kereste volna a céget, hogy akkor most mi van, miért nem veszik át? És ez az pont, ami mindenkit érint! Mert a NAV úgy hozhat határozatokat és büntethet, hogy a fordított bizonyítási teher miatt nem tudod igazolni, hogy sosem láttál tőlük határozatot. Ha nem érnek el téged elektronikusan, akkor idéntől ügygondnokot neveznek ki, aki "elméletben" téged képvisel, helyettesít az ügyedben, amiről te nem is tudsz! Lefolytatják úgy az ügyeket, hogy egyszer csak azzal szembesülsz, a végrehajtó kilakoltat olyan tartozásért, amiről nem is tudsz és ami lehet, hogy valójában sosem létezett! A kérdésem a következő: mit javasoljunk a magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, milyen módon tudják hitelesen igazolni, ha NAV vagy bármely egyéb iratot sosem kaptak meg, annak létezéséről sem tudnak? Hogyan előzhető meg, hogy tömeges eljárások induljanak tetszőleges határozatok alapján, az ügyfeleket saját védelmükből kizárva, hiszen az ellenük folyó ügyekről sem tudnak ezen a módon?

Számvitel Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: közhasznú alapítványnak juttatott támogatás esetén ha az igazolás kelte 2017.12., de a juttatás időpontja 2018.01. hó, 2017. vagy 2018. évi ráfordításként kezelendő az adott támogatás? Valamint 2017. vagy 2018. évi társaságiadóalap-csökkentő tétel a juttatás 20 százaléka? köszönettel a választ.

Szochokedvezmény visszafoglalkoztatás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pályakezdő munkavállaló adott időponttól határozott idejű munkaszerződéssel dolgozott egy cégnél. A szerződés lejárta után fizikailag maradt a társaságnál, de kölcsönző cégen keresztül foglalkoztatták, majd pár hónap után felvette határozatlan idejű munkaviszonyba ugyanez a cég. Azt szeretném megtudni, hogy a NAV-os 180 napos igazolás alapján, melyet kikértek a legelső határozott idejű munkaszerződés létesítésekor, a határozatlan idejű munkaszerződés kötésekor, felhasználható-e? Hiszen fizikailag mindig ugyanannál a cégnél dolgozott, csak egy átmeneti időszakban kölcsönözve volt a munkavállaló. Ha újat kérnék, már nem biztos, hogy kiadnák. Szíves válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Pénztárgép használata

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Katából társasági adózásra visszatérő bt. osztalékfizetése 2023-ban

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Áfa – teljesítési idő

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs