227 találat a(z) felújítás cimkére

Közösen vásárolt ingatlan és felújítási költségeinek elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két belföldi cég ('A', 'B', mindkettő áfaalany, egymástól független fél) közösen vásárol egy ingatlant, 75-25% arányban. Ezt az ingatlant közösen újítják fel, a felújítási költségeket szintén 75-25% arányban állják. 'A' cég nevére szólnak a bejövő számlák, amelyek negyedrészét továbbhárítja 'B' cégre. A felújítást követően eladják, és szintén 75-25% arányban részesülnek a nyereségből (osztalék?). a) A közösen vásárolt ingatlan beszerzési értéke hogyan kerül be 'A', és B cég könyveibe, esetleg tulajdoni hányad arányában? b) 'A' cégnek a felújítási költség saját részét, illetve a 'B' cégre áthárított részét hogyan kell számvitelileg (közvetített szolgáltatásnak minősül-e) elszámolnia a könyveiben? c) 'B' cégnek az 'A' cég által rá átterhelt felújítási költségeket hogyan kell számvitelileg elszámolni a könyveiben? d) 'A' cégnek a felújítási költség átterheléséről számviteli bizonylatot vagy számlát (azaz áfakörön kívüli vagy áfás ügyletként) kell kiállítania 'B' cég felé, vagy mindkettő lehetséges opció, és a két cég közötti megállapodásban kell az átterhelés módját rögzíteni? e) Amikor a felújított ingatlan eladásra kerül, hogyan történik/történhet a két cég között az elért nyereség/veszteség elszámolása (számviteli bizonylat és/vagy számla)? Az egyes opciók számviteli elszámolása hogyan néz ki 'A' és 'B' cégnél? f) Más lenne a közösen beszerzett eszköz számviteli elszámolása, ha ingóságról (például tehergépjármű) lenne szó? Tisztelettel: Sz. Zsolt

Lakóingatlan-felújítás áfája szálláshely-szolgáltatásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. lakóingatlant vásárol azért, hogy az átalakítás után 5520 Egyéb szálláshely-szolgáltatás (falusi turizmus) keretében hasznosítsa. Az átalakításhoz kapcsolódó számlák (vezetékek cseréje, csapok, bontási munkák, ezekhez kapcsolódó rezsiszámlák, áramhálózat bővítése...) áfája levonható-e, hiszen a jövőben szálláshely-szolgáltatás céljára lesz hasznosítva? Az önkormányzattól az engedély majd csak a már teljesen átalakított ingatlan megtekintése után lesz meg. A másik kérdés, hogy a berendezési tárgyak (hűtő, TV, bútorok) önálló tárgyi eszközként lesznek felvéve, és az áfájuk visszaigényelhető-e?

Bérelt ingatlanon végzett beruházás Kérdés

Kozmetikusi tevékenységgel foglalkozó kft. egy szalont bérel. 1.) A szalont teljesen felújítja, és nem igazán tudom, hogy lehet eldönteni a leghelyesebben, mi az, amit bérelt ingatlanon végzett beruházásként 6 százalék értékcsökkenéssel számoljak el, és mi az, ami fenntartási költségként elszámolható 51-es főkönyvi számon. Ezen beszerzések például – parkettabeszerzés, – aljzatkiegyenlítő – csaptelep, – festék 2.) Illetve, sok apró dolgot is vesz, ezekkel kapcsolatban az a kérdésem, hogy azokat minden esetben kisértékű tárgyi eszközök között kell nyilvántartani, vagy elfogadható, ha költségként (51) könyvelem? Ezek például álló lámpa 20 ezer forintért, pad 15 ezer forintért, komód 30 ezer forintért. Segítségét köszönöm.

Idegen ingatlanon végzett, el nem készült munkálatok Kérdés

Tisztelt Szakértő! A vállalkozásunk megrendelések alapján lakásokat újít fel (cégek és magánszemélyek részére is). Az alapanyagokat többnyire a megrendelő vásárolja meg és biztosítja a munkálatokhoz. Decemberben kezdődött újabb felújításhoz több anyagot is nekünk kellett megvásárolni és biztosítani, viszont a munka még most sem ért véget (részszámlázás nem történt). Az éves zárlat miatt a megvásárolt és fel is használt, de még nem számlázott anyagokat befejezetlen termelésként készletre vennénk a T21-K581 tétellel A vállalkozás nem vezet év közben készletnyilvántartást, de az érték egyértelműen megállapítható, a munkálatok megkezdésétől vásárolt anyagokat ki tudjuk pontosan számítani, viszont a munkabért nem, mert volt átfedés más munkákkal. Ez esetben a munkabér összegével hogy járhatunk el helyesen? Továbbá kérdés, hogy mivel idegen ingatlanon történt a felújítás, ez változtat-e az év végi zárlati könyvelésen? Válaszát előre is köszönöm!

Beruházás bérelt ingatlanon: levonható-e az áfa? Cikk

Társaság iroda céljára lakást bérel egy magánszemélytől, amelyet felújít. A beszerelt eszközöket a bérleti idő lejártakor nem viszi magával. Mi lesz az eszközök sorsa, levonható-e az áfatartalmuk, terheli-e adófizetési kötelezettség a bérbeadáskorinál értékesebb lakást visszakapó tulajdonost – kérdezte olvasónk. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Önkormányzat – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérnénk segítségét. Egy közhasznú státuszú, alanyi mentes civil szervezet pályázati forrásból felújított egy önkormányzati épületet. Az építkezésnél a fordított áfa nem jöhetett szóba, mivel az egyesület áfa alanyi mentes volt, és ma is az. Áfa nem került levonásra egyetlen bejövő számla esetében sem. A hat év fenntartási idő lejárta után át kívánja adni a felújítás értékét az önkormányzatnak, közhasznú státusz keretében térítésmentesen. A felújításra szánt épület nem szerepel az egyesület könyveiben, csak a felhasznált pályázati összeg. A haszonkölcsön szerződés 3.3 pontja alapján a haszonkölcsönbe vevő sem ráépítéssel, sem egyéb módon a haszonkölcsön tárgyán tulajdonjogot nem szerez. Az ügylet eredeti szándéka az volt, hogy az egyesület a kiírás szerinti bruttó összeget tudta felhasználni a felújításkor, áfa-státusza miatt, míg az önkormányzat az áfával csökkentett összeget tudta volna csak megpályázni. Az egyesület közhasznú státusz keretében felszámított áfa nélkül adja át a felújítás értékét, megállapodás alapján. Az önkormányzat illetékese azt állítja, hogy nekik áfafizetési kötelezettségük keletkezik a fent leírt esetben. Kérem segítségüket a helyzet értelmezésére! Köszönöm.

Áfa+tao kedvezmény lakásszövetkezetnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben szeretném kérni szakértelmüket. Adva van egy lakásszövetkezet. Jelenleg nem tartozik az áfakörbe. 3 közös üzlethelyiség bérbeadásából jelentős bevétele származik. 2018-ban több milliós felújításokra szeretné költeni a felújításra elkülönített pénzét. Valamint pályázati úton is elnyert összeget. Ezzel a két összeggel tudunk végre több évtizede elhanyagolt épületet rendbe hozni. Az épület építészeti örökségvédelem alatt áll. Mivel a felújítási számlák jelentős összegű áfát tartalmaznak, ezért szeretne bejelentkezni az áfakörbe. Amit jól tudom, hogy év közben is megtehet? Ha ezt megtesszük, akkor az arányosítás szerint fogunk adózni? (A bérleti díjra felszámítom az áfát, a felújítási számlákból az arányos részt veszem figyelembe, ami nekünk igen jelentős kb. 40 százalékot jelent.) Valamint alkalmazhatom-e a Tao tv. 7. §-ának ide vonatkozó csökkentő tételeit is?

Épületfelújítás számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Köszönöm az előző kérdésünkre adott választ, még egy kérdés lenne ezzel kapcsolatban, ha kiszámlázzák a felújítást, akkor azt áfásan, vagy áfamentesen kell megtenni? Az előző kérdés-válasz URL címe: http://adozona.hu/kerdesek/2018_1_25_Epulet_felujitas_ertekesitese_pdg köszönjük szépen

Lakóingatlan-felújítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozás használt lakóingatlanok felújítási munkálatait végzi. Az általános szabályok szerinti áfával adózik. (Nem választott adókötelessé tételt az áfatörvény 88. § szerint.) A szolgáltatásról áfás számlát ad, mert nem engedélyköteles felújítási munkálatok. Visszaigényelheti-e a kapcsolódó anyagköltségek és szolgáltatások számláin feltüntetett áfát, ha ő áfás számlát ad a megrendelőinek? Ha a felújításhoz kapcsolódó költségek áfája nem vonható le a tételes tiltás miatt, kiszámlázhatja-e adómentesen a felújítási munkákat a megrendelőnek?

Ingatlanon végzett beruházás áfalevonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság üdülőingatlant vásárolt a hozzá tartozó beépítetlen területtel együtt. Az értékesítő áfamentesen számlázott. A társaság az ingatlan-bérbeadás tekintetében lakás és nem lakás esetében is bejelentkezett az áfa alá (az eladás tekintetében maradt áfamentes). Az ingatlant ez évtől bérbe adja a cég, de a bérbeadáshoz kisebb felújításra is szükség lesz. Kérdésem, hogy a felújítási számlák áfatartalmát levonásba helyezhetem-e, hiszen áfásan ad bérbe a társaság, illetve jól gondolom-e, hogy ha a társaság értékesítené az ingatlant, akkor áfamentesen tenné meg, és a felújítási költségek áfáját arányosítani kellene a 240 hónapból megmaradt időszak arányában?

Nem lakóingatlan áfája Kérdés

Egy kft. tulajdonában – tárgyi eszközök között nyilvántartva – van egy gazdasági épület, több mint 10 éve. A kft.-nél tulajdonosváltozás volt 3 éve. Az új tulajdonos bérbeadással hasznosítja az ingatlant és erre választotta az áfa általános szabályát. Az ingatlan felújításra szorult, és folyamatosan a felújítás áfáját visszaigényelte. A felújítás értéke rá lett aktiválva az épületre. Most el szeretné adni az ingatlant. Nincs bejelentkezve az áfakörbe a nem lakóingatlan értékesítésére áfa általános szabályának használatára. Mi a helyzet a felújítás levont áfájával? A tárgyieszköz-nyilvántartásban a telek el van különítve. Köszönöm előre is a választ.

Ingatlanfelújítás áfakérdései Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk használt lakóingatlanok vételével, azok felújításával, majd értékesítésével szeretne foglalkozni. A felújításhoz tartozó költségek áfatartalma elszámolható-e – bár véleményem szerint nem, mivel lakóingatlan felújítása során a törvény tiltja az áfa levonásba helyezését, és a használt ingatlan értékesítése is egy áfamentes értékesítés. Valamint az ügylet során, milyen adó- és illetékfizetési kötelezettségekkel kell számolnunk, illetve milyen kedvezmények vehetők figyelembe? Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel: Somogyi Katalin

Haszonélvezet – ingatlanfelújítás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyszemélyes kft., ahol a tulajdonos-ügyvezető haszonélvezeti joggal rendelkezik egy üzlethelyiségre. A tulajdonos az ügyvezető fia, de a szülőknek haszonélvezeti joguk van az ingatlanra. Tehát sem a helyiség, sem a haszonélvezeti jog nem a cégé, hanem magánszemélyé. Ebben az üzlethelyiségben szépségszalont alakítanak ki. A kialakítással kapcsolatos költségeket a cég nevére kért számla alapján aktiválják, és az értékcsökkenésen keresztül történik a költség elszámolása. A felújítással kapcsolatos számlák áfatartalmát levonták, de nem igényelték vissza, így továbbvihető áfaként szerepel a könyvelésben. Az üzlet nem az elvárásoknak megfelelően alakult, és a tulajdonos a végelszámolás elindításán gondolkozik, szeretné befejezni a tevékenységet. Hogyan "viselkedik" ilyen esetben a levonásba helyezett áfa? Kérhető-e a végelszámolás során a teljes áfa kiutalása vagy szükséges valamilyen formában a levonásba helyezett áfát korrigálni, mivel nem a cég a tulajdonosa az ingatlannak (ügyvezető-tulajdonosé és a férjjé a haszonélvezet)? Hogyan rendeződik az, hogy értéknövelés volt egy helyiségen, ami a magánszemély tulajdona? A helyiségért természetesen nem fizetett bérleti díjat a cég, hanem a haszonélvezeti jog alapján "hasznosította" azt az ügyvezető, aki a cég tulajdonosa. Köszönettel.

Bérelt ingatlanon végzett felújítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A tulajdonos-ügyvezető tulajdonában lévő ingatlan a kft. székhelye, a cég bérleti díjat nem fizet a magánszemélynek. A cég fűtő-hűtő berendezést vásárolt, mely beépítésre került. Kérdésem, hogy elszámolható-e a cég beruházásai között?

Bérelt lakás értékesítése Kérdés

Tisztelt Hunyadné Szűcs Veronika! Köszönöm fenti témában feltett kérdésemre adott válaszát. Még néhány információt szeretnék megadni a teljes körű válaszadáshoz. A társaság az ingatlan bérbeadásra az adókötelezettséget választotta és a bejövő számlák áfatartalmát levonásba helyezte. Mi a teendő abban az esetben, ha a bérbeadás 2 hónapon keresztül megtörtént, a bérleti díjról a kimenő számla kiállításra kerültek, és a tulajdonos ekkor dönt az ingatlan értékesítése mellett? Tájékoztatásképpen a felújítás során a bejövő számlák összege nettó 7 millió forint volt. A tulajdonosokkal kötött bérleti szerződés nem rendelkezik arról az esetről, hogy mi történik az ingatlan értékesítése esetén. A bérleti szerződés annyit tartalmaz, hogy a felmondási idő 30 nap és a bérlő a bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt köteles a bérbeadó részére visszaadni. Milyen adójogi következménye van annak, ha a bérelt ingatlan felújítására fordított költségeket a tulajdonos nem akarja kifizetni? Köszönettel: Ecker Dániel

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyesület – könyvelés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Pénztárgép, számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close