133 találat a(z) öröklési jog cimkére

BH 2021.3.79 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli ingatlan P. K. Sz., az örökhagyó tulajdonát képezte, aki a felperes és az I. rendű alperes édesapja, a II. rendű alperes házastársa volt. Az örökhagyó 2013. március 10-én elhunyt végintézkedés hátrahagyása mellett. Az ingatlant még az örökhagyó hasznosította bérbeadás útján. Egy 77 m2 alapterületű részen K. G. magánvállalkozó - jelenleg is - húsboltot üzemeltet. Egy 280 m2 területű részt az R. M. Kft. a 2008. december 10. napján megkötött szerződés alapján bérel tízéves határozo...

BH 2021.2.47 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes és a III. rendű alperes fellebbezése alapján indult másodfokú eljárásban a IV. rendű alperes képviselője bejelentette, hogy a IV. rendű alperes 2019. október 14-én elhunyt. A bejelentésre tekintettel az ítélőtábla megállapította az eljárás félbeszakadását a IV. rendű alperes jogutódainak perbevonásáig vagy perbelépéséig.
[2] A felperes 2020. május 28-án bejelentette, a IV. rendű alperes jogutódait. Kérte jogutódlásuk megállapítását és V-VII. rendű alperesként történő perbevoná...

BH 2021.1.12 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. rendű felperes házastársa, a II. és III. rendű felperes édesapja 2014. május 28-án az alperes biztosítottja által okozott közlekedési balesetet szenvedett, amelynek következtében 2014. július 3-án elhunyt.
[2] Az I. rendű felperes saját jogú öregségi nyugdíja havonta 89 470 forint, míg elhunyt házastársának saját jogú öregségi nyugdíja 204 535 forint volt. Az I. rendű felperes férje halálát követően ideiglenes özvegyi nyugdíjban, 2015. július 3-ától állandó özvegyi nyugdíjban része...

ÍH 2020.125 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégnyilvántartás adatai szerint a 449 060 000 forint jegyzett tőkéjű, több mint négyszáz taggal működő korlátolt felelősségű társaságot 1993. szeptember 9-én jegyezték be a cégjegyzékbe. 2017. április 21-től 2020. április 20-ig terjedő határozott időtartamra két személynek volt önálló képviseleti joga. A felügyelőbizottság hét tagból áll, akiknek megbízatása 2021. április 18-án jár le. A társasági szerződés rendelkezései értelmében a törzsbetétek minden tízezer forintja egy szavazatra jogos...

BH 2020.2.37 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek és az I-III., V., VIII., X-XII. rendű alperesek közös tulajdonában álló perbeli külterületi ingatlan szántó, kivett saját használatú út és erdő művelési ágú. Az I-II. rendű felperesek földkiadás során szerezték a tulajdonjogukat, mint ahogy Sz. V.-né is, akinek a IV. rendű felperes ezen ingatlanilletőség tekintetében a jogutódja. A felsőmocsoládi Földkiadó Bizottság 1994. szeptember 13-án kelt határozatával Sz. V.-né részarány-földtulajdonát - kérelmére - az erdő művelési ágú...

BH 2020.1.19 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes egyik tagja volt 2016. július 20. napján bekövetkezett haláláig Dr. K. Gy. (a továbbiakban: örökhagyó) aki az alperes ügyvezetését is ellátta.
[2] A közjegyző a 2016. augusztus 22-én jogerős részhagyatékátadó végzéssel az örökhagyónak az alperesi társaságban megillető üzletrészét osztályos egyezség alapján, öröklés jogcímén, 1/1 arányban, teljes hatállyal átadta a felperesnek mint az örökhagyó túlélő házastársának.
[3] A felperes 2016. augusztus 22-én a jogerős részhagyatékát...

ÍH 2019.69 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a kifogást elutasította, kötelezte a kifogással élő hitelezőt, hogy 15 napon belül fizessen meg a felszámolónak 20 000 forint eljárási költséget.
Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az. M. B. hitelező kérelmére 3. számú végzésével 2015. augusztus 14-i kezdő időponttal rendelte el az adós felszámolását, és rendelkezett a felszámoló kijelöléséről.
A felszámoló a C. Zrt. hitelező (a továbbiakban: hitelező) betétkövetelés jogcímén fennálló, 165 316 890 forint összegű kö...

BH 2019.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli Szövetkezet cégnyilvántartásba vétele 1998. november 6-án történt meg. Az I. rendű alperes 2000. június 9-től 2004. június 30-ig az igazgatóság elnöke, a II. rendű alperes 2000. június 9-től, a III. rendű alperes 1999. április 2-tól a felszámolásig az igazgatóság tagja volt. Mindhárman önállóan képviselték a Szövetkezetet.
[2] A felperes 2002. december 12-én 5000 forintos célrészjegy jegyzésével a Szövetkezet tagjává vált. 2003. november 7-én 6 310 000 forint, 2003. november 24...

ÍH 2017.75 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2015. november 19. napján benyújtott kifogás alapján indult eljárásban, a 21. sorszámú végzésével a kifogásnak helyt adott és kötelezte a felszámolót, hogy a 2015. szeptember 7-én kelt elszámolás szerint további 10 951 950 forintot fizessen meg a kifogást tevő hitelezőnek hitelezői igény kielégítéseként; feljogosította a kifogást tevőt, hogy a lerótt 15 000 forint eljárási illetéket az illetékes adóhatóságtól visszaigényelje; egyúttal kötelezte a felszámolót, hogy 15 nap...

EH 2017.06.P1 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Néhai D. F.-né (a továbbiakban: gondnokolt) gondnokság alatt állt, gondnoka az I. rendű alperes édesapja, a II. rendű alperes nagyapja, néhai D. L. (a továbbiakban: gondnok) volt.
[2] A felperes jogelődje (a továbbiakban: felperes) a gondnokolt részére nyugellátást folyósított, amelyet a gondnok kezéhez, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági folyószámlára utalt.
[3] A gondnokolt 1992. február 27-én elhunyt.
[4] A felperes 1992 márciusa és 2008 augusztusa között a gondnokolt törzsszá...

BH 2016.6.148 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] 2007. január 17-én a felperes mint lízingbevevő, az alperes mint lízingbeadó svájci frank alapú pénzügyi lízingszerződést kötött. Az alperes vállalta egy R. S. típusú gépjármű beszerzését, egy a szerződésben megjelölt, perben nem álló cégtől azzal, hogy azt a felperesnek lízingbe adja, majd 120 hónapos futamidő lejártát követően, a szerződésben írt fizetési kötelezettségek teljesítése esetén annak tulajdonjogát, maradványértéken a felperesre átruházza.
[2] A szerződő felek az első lízing...

BH 2013.12.342 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából irányadó tényállás szerint az örökhagyó a felperes testvére és az alperes házastársa volt. A felperes és az örökhagyó édesapja 1944. október 15-én hunyt el. A közjegyző a hagyatékát képező 25 hektár 155 négyszögöl területű ingatlan 11 583/48 155 tulajdoni hányadát törvényes öröklés jogcímén gyermekeinek, a felperesnek és testvérének - az örökhagyónak - adta át.
A felperes és az örökhagyó a perbeli ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát 1960-...

2013. évi V. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.
E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni.
A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni.
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni.
A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sér...

Új Ptk.: változnak a zálogjogi szabályok és az öröklési jog Cikk

Lényegesen megváltoznak a hitelfelvétel feltételei és az öröklési jog, ha az Országgyűlés ősszel elfogadja az új polgári törvénykönyvet (Ptk.) – írja hétfői számában a Magyar Nemzet.

BH+ 2012.8.360 Jogszabályok és jogi tartalmak

A szükségszerű törvényes örökös felperest az elsőfokú hatóság a néhai Sz. István 404 338 forint adótartozásának megfizetésére kötelezte. Az alperes határozatával helyben hagyta az elsőfokú határozatot, hivatkozva az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 35. § (2) bekezdésének a) pontjára, valamint a Ptk. 679. §-ának (1) bekezdésére. Indokolása szerint az Art. speciális szabályai folytán nincs lehetőség arra, hogy az örökös a hagyaték tárgyával egyenlítse ki az ad...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó egyéni vállalkozó és gépjárműkereskedelem

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Bankkártyás fizetés

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3