59 találat a(z) építés cimkére

Egyéni vállalkozó telephely, építés áfa-visszaigénylése Kérdés

Mobilház-telepítés Kérdés

Szálláshely-szolgáltatás, iroda-, garázsbérbeadás Kérdés

Fordított adózás – építés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Építési engedélyhez kötött szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos számlázással/adózással kapcsolatban szeretném állásfoglalásukat kérni. Az Áfa tv. 142. § szerint az építésiengedély-köteles szolgáltatás igénybevevőjének írásban, előzetesen értesítenie kell a szolgáltatás nyújtóját, hogy a tevékenység engedélyköteles és a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. Ha nem küldött erről előzetesen értesítést a szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatás nyújtójának, helyesen járt-e el a szolgáltatás nyújtója, ha a számlákat nem a fordított adózás szabályai szerint, hanem egyenes adózás szabályi szerint (áfásan) állította ki? Mi a teendő, ha a fővállalkozó később e-mailben jelzi, hogy a számlákat a fordított adózás szerint kellett volna kiállítani, de írásbeli nyilatkozatot nem küldött? Szükséges-e a korábban kiállított számlákat módosítani? [142. § (1) b) pont: „a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának) Válaszukat előre is köszönöm.

Új építésű lakóingatlan hasznosítása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk új ügyfele 2017-ben alakult kivett lakóház, udvar megnevezésű apporttal. Az ingatlanon lévő épületet lebontotta, új, egylakásos lakóépület építését, tereprendezését és tereptartó támfal építését kezdte meg építési engedéllyel. A cég alapításakor a saját tulajdonú ingatlan adásvétele, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenység felvételre került, de a bérbeadás adókötelessé tételét nem választotta. Az épülő új lakás input áfaösszege teljes összegben levonásra került. A lakóépület használatba vétele 2020. 02. hóban várható. Az ingatlan eladása elhúzódhat, ezért bérbe adná a társaság az adásvételig. Ez év végi bejelentéssel a béradást adókötelessé teszi a társaság 2020. január 1-jétől. Kérdésünk: hogyan kell eljárnunk abban az esetben, ha az ingatlan értékesítése használatba vételt követő két éven belül egyenes áfával nem történik meg? Milyen következményekkel számolhat az adózó? Válaszukat előre is tisztelettel megköszönöm: Máté Istvánné

Az áfatörvény 142. §-ával kapcsolatos értelmezések Kérdés

Kérdésem: Fordított adózással kell-e az áfát megállapítani a következő tevékenységek esetében? Minden kérdéses ügyletre igaz: - áfaalanyok között jön létre, - építési engedéllyel rendelkező projektek kivitelezése során valósul meg. 1. Egy építési fővállalkozás az egyik építési területre riasztó-és kamerarendszert szereltet fel, amelyet az építkezés befejeztével majd másik területre telepíttet át. A szolgáltatás ugyan építésiengedély-köteles ingatlan létrehozásával kapcsolatban merül fel, de nem képezi szerves részét a felépülő ingatlannak Az építkezés területén létrehozott ideiglenes létesítményekre (ideiglenes közmű, és elektromos vezetékhálózat stb.) is alkalmazható a fordított adózás? 2. Autódaruzás, illetve toronydaruzás. A szerződés nem bérlésről, hanem ezen eszközök üzemeltetéséről szól. Nem csak a darut, hanem a darukezelőt is biztosítja a szolgáltató. Egyes épületelemek mozgatása és beépítése érdekében szükséges tevékenység. 3. Az építkezésen keletkezett törmelék elszállítása. 4. Betonpumpa üzemeltetés: a vállalkozó a betonpumpa segítségével juttatja a készbetont a zsaluzatba. A betonpumpát és a kezelőt is a vállalkozó biztosítja. 5. Zsaluzás, állványozás: ez sem épül be az ingatlanba, de szükséges annak létrejöttéhez. 6. Az ingatlan átadása előtti takarítási munkákat végző vállalkozó tevékenysége. 7. Geodéziai mérések és kitűzések: az ingatlan építése előtt és közben is szükséges bizonyos geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok elvégzése. 8. Kert- és parképítés.

STK Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás, mely lakóingatlan létrehozására alakult. Az építés generálkivitelező, illetve alvállalkozók bevonásával történik. A projekt elsődleges célja az ingatlan továbbértékesítése, de potenciális vevő hiányában a bérbeadás is szóba jöhet. Az épület létrehozatalával kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető, amennyiben az ingatlan létrehozása igazoltan továbbértékesítési célt szolgál és a vállalkozó él a bejelentési jogával és adókötelessé teszi az értékesítést, illetve bérbeadást. Kérdéseim: 1. Mit takar, hogy "igazoltan továbbértékesítési célt szolgál"? Mivel igazolja a vállalkozás, ha még azt sem tudja, hogy melyik verzió fog életbe lépni (bár az elsődleges cél az értékesítés, a bérbeadás csak a "B" terv)? 2. Mivel a vállalkozás előre nem tudja, hogy értékesíteni fogja-e vagy bérbeadja az ingatlant, mikor kell az adókötelessé tételt bejelenteni ahhoz, hogy jogosan lehessen az áfát levonásba helyezni? Elég akkor, ha már világossá válik, hogy melyik verzió lép életbe (van vevő az ingatlanra / megkötik a bérbeadási szerződést)? 3. Megfelelő, ha a beruházással kapcsolatban felmerült költségek egyből a 2-es számlaosztályba kerülnek készletre (előre tudható, hogy idén biztos nem kerül sor a használatbavételre), vagy a megfelelő költségszámlára kellene könyvelni és év végén leltár alapján visszakönyvelni készletre? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel!

Közösségi szolgáltatásnyújtás – ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar építőipari vállalkozás német magánszemély részére kerítésépítést számlázna ki. Az ingatlan, amihez kapcsolódik a szolgáltatás, Németországban található. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben milyen áfakulccsal, és hogyan állítja ki a számlát a magyar vállalkozó. Köszönettel,

Saját kivitelezésű társasház Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy cég, amely építőanyag-kereskedelemmel foglalkozik. Továbbértékesítés céljából többlakásos társasház építésébe kezd. Az anyagokat ő bocsájtja rendelkezésre, van saját foglalkoztatású építési szakembere, amellett egyes építési, kivitelezési munkákat beszámláznak, valamint rendelkezésre áll generál kivitelező, aki számláz felé. Kérdésem, hogy számviteli elszámolás szempontjából – amennyiben több évet érint a kivitelezés – készletek között kell-e kimutatni, vagy ráfordításként elszámolható (elhatárolással módosítva, mert 2018-ban kezdődött és várható befejezés 2019 év vége)?

Alvállalkozó lakásépítésnél Kérdés

Építőipari generálkivitelező (áfaalany) új lakóépületet épít, melyet magánszemély részére 5 százalékos adókulcs alkalmazásával fog értékesíteni. Az ingatlan létrehozatala építési-hatósági engedély-köteles. Ügyfelem mint alvállalkozó (szintén áfaalany) ezen építési folyamat egyik részének elvégzésére vállalt kötelezettséget, az építési-szerelési munkának minősülő teljesítésének díját a generálkivitelező részére számlázza ki, ő a megrendelő. Kérdésem: Helyesen jár-e el alvállalkozó ügyfelem, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján fordított adózás alkalmazásával állítja ki a munkadíj számláját?

Ingatlanépítés, áfa visszaigénylése támogatott lakhatás tevékenység esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy áfakörbe tartozó nonprofit gazdasági társaság, amely jelen pillanatban generálkivitelező bevonásával sérült, fogyatékkal élő emberek számára épít otthont. A vállalkozás támogatott lakhatás keretében fog otthont, ellátást, fejlesztő foglalkoztatást nyújtani autizmussal, egyéb értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttek számára. Kérdésként merül fel, hogy az ingatlanépítés során felmerülő áfa levonásba helyezhető-e vagy sem. Tevékenységének térítési díjainak egy részét a szociális ellátásról szóló törvény szerint kell megállítania. A számlázásra kerülő díjakból lesz, ami speciális jellegre tekintettel áfamentes körbe tartozik. És lesz, ami áfa felszámításával történik. Ennek aránya most még nem látható. Van-e valamilyen különleges szabály, mely lehetőséget biztosít az ingatlan építéséhez kapcsolódó áfa levonásba helyezésére, visszaigénylésére. Válaszát köszönöm.

Forgalomváltozás lesz a fővárosban hőgyűrű építése miatt Cikk

A fővárosi hőgyűrű kiépítése miatt Budapest több pontján is távhővezeték-építés és -bővítés zajlik, a beruházás célja, hogy a belső, sűrűn lakott városrészekben élők is hozzájuthassanak a távfűtéshez – közölte a Főtáv Zrt. az MTI érdeklődésére kedden.

Fordított áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk vállalkozási szerződés keretében mezőgazdasági épület kivitelezési tevékenységét látja el. A munka építésiengedély-köteles. A vállalt munka része a megépített ingatlan mellett egy hídmérleg építése. A hídmérleget vállalkozási szerződés keretében egy alvállalkozó legyártja, leszállítja, telepíti és hitelesíti. A mérleg az épületen kívül mint egy önálló műtárgy helyezkedik el. Kérdésem, hogy a hídmérleg beszerzése és telepítése eshet-e fordított adózás alá? Üdvözlettel:

Lakás építettetése bérbeadás vagy eladás céljából Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném állásfoglalását: Egy társaság rendelkezik telekkel (építési telek ), amelyre generálkivitelezési szerződés alapján megbízott egy építőiparral foglalkozó céget, hogy építsen egy kulcsrakész lakóingatlant. Helyesen gondoljuk-e a folyamat számvitelét és áfa szempontból való megítélését ? 1. Az építőipari cég a készletek között befejezetlen termelésként tartja nyilván az építkezés során felmerült kiadásait, majd a szerződés szerinti részteljesítéskor fordított áfával számláz ki, a befejezetlen termelés egyidejű kivezetésével. 2/a. Ha a megrendelő cég bérbeadási céllal épített: A megrendelő cég a beruházások között tartja nyilván a befogadott kivitelezésről szóló számlákat, majd használatba vételkor aktiválja az ingatlanok között. Kell-e ebben az esetben saját rezsis beruházás miatt fizetendő áfát elszámolni, és mivel bérbeadás céljából építteti a lakóingatlant, amely bérbeadásra kéri az adómentesség helyett az áfa felszámítását, a levonható áfa között is elszámolni? A telek és a felépítmény külön lesz aktiválva (telek 0%, felépítmény 6% amortizációs kulccsal). 2/b. Ha a megrendelő cég eladási céllal épített: Amennyiben továbbértékesítés céljából építteti a a lakóingatlant, úgy a befogadott számlákat a befejezetlen termelés között tartja nyilván, majd innen átvezeti az áruk közé. A lakóingatlant egyenes áfa felszámításával fogja értékesíteni 2019. dec. 31-éig megkötött szerződés alapján magánszemély felé (ha cég a vevő, akkor is egyenes áfa), és mivel megfelel az 5%-os áfakritériumnak, így 5%-os áfamértékkel. A számlán lakóingatlant kell feltüntetni, vagy a telek + felépítmény bontásban kell szerepeltetni a szerződés szerinti értéket? Mi úgy gondoljuk, hogy mivel a telek nem önállóan lesz értékesítve, így a telek áfája fel veszi a felépítmény áfakulcsát (5%). Amennyiben a vevő nem fogja tudni teljes mértékben kifizetni a számlán szereplő teljes vételárat, hogyan alakul az áfa mértéke, illetve milyen számlahelyesbítést kell végrehajtani az eladónak, keletkezik-e önrevízió? Kérjük, hogy amely esemény megítélését nem jól gondoljuk, ott jelezzék a helyes eljárást! Válaszukat előre is köszönöm.

Lakóépület kivitelezése Kérdés

Tisztel Szakértő! Egyéni vállalkozó (áfakörös) lakóépület kivitelezésével szeretne foglalkozni. Családi házat építene, majd eladná. Milyen feltételek szükségesek a tevékenységi kör elindításához? Áfaelszámolás szempontjából a családi ház építéséhez szükséges anyagok áfatartalma levonható-e? Van-e annak jelentősége áfa szempontjából, hogy megveszi az anyagot az adott évben a vállalkozó, de lehet, hogy csak a következő, vagy az azt követő évben építi be? Az alvállalkozók milyen áfával számláznak a vállalkozók felé? Az elkészült ház értékesítésekor milyen áfával számlázzuk ki a vevő felé a vételárat? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nyelvtanfolyam adózása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Repülőjegy kifizetése munkavállalónak

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close