hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Öt új törvényt hirdettek ki az éjjel, de több mint öt tucat törvény változott

 • adozona.hu

Öt új törvény – köztük három salátatörvény, melyek értelmében összesen 64 törvény változik –, tizenegy rendelet – köztük két kormányrendelet, amely összesen 14 kormányrendelet módosítását jelenti –, továbbá kettő kormányhatározat jelent meg a június 22-ei Magyar Közlönyben.

A Magyar Közlöny 2023. évi 90. számában az alábbi törvények és kormányrendeletek kerültek kihirdetésre:

– Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi XLII. törvény,

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek a Strasbourgban, 2018. október 10. napján kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2023. évi XLIII. törvény,

– egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény, amely az alábbi 32 törvényt módosítását foglalja magában:

 • az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
 • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,
 • az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény,
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény,
 • a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,
 • a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
 • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,
 • a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény,
 • a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény,
 • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény,
 • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény,
 • a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény,
 • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény,
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
 • a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény,
 • a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény,
 • a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény,
 • a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény,
 • a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény,
 • az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény,
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény,
 • a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény,

– a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény, amely magában foglalja az alábbi 16 törvény módosítását:

 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény,
 • a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény,
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
 • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény,
 • a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény,
 • az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény,
 • az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény,
 • az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény,
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVI. törvény,

– az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló 2023. évi XLVI. törvény, amely az alábbi 16 törvény módosítását foglalja magában:

 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
 • a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény,
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény,
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
 • az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvény,
 • az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény,
 • a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény,
 • az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény,
 • a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény,
 • az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény,
 • valamint egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIV. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése.

– a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. kormányrendelet,

– a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 245/2023. kormányrendelet,

– az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2023. kormányrendelet, amely egy tucat kormányrendelet módosítását foglalja magában,

– a dohánytermékek kiskereskedelmére és a dohánytermékekre vonatkozó egyes feladatokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 247/2023. kormányrendelet, amely két kormányrendeletet módosít,

– a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. kormányrendelet módosításáról szóló 248/2023. kormányrendelet,

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet módosításáról szóló 249/2023. kormányrendelet,

– a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. kormányrendelet módosításáról szóló 250/2023. kormányrendelet,

– az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. kormányrendelet módosításáról szóló 251/2023. kormányrendelet,

– az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről szóló 163/2023. kormányrendelet módosításáról szóló 252/2023. kormányrendelet.

A teljes közlönyt ITT olvashatja el.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Sportlövészet oktatás áfa

Bunna Erika

adótanácsadó

Őcsg

Lepsényi Mária

adószakértő

Őstermelő

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 március
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31