hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Új kormányrendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

  • adozona.hu

A Magyar Közlöny 21. számában megjelent a 60/2021. (II. 12.) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendelet.

1. A koronavírus elleni védettség igazolása

1. A SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség igazolása

a) a Covid–19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) a rendeletben meghatározott időn belül történő felgyógyulás, vagy

b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú Covid–19 oltóanyaggal történt védőoltás tényének az igazolásával történik.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas a rendelet szerinti hatósági igazolvány, illetve applikáció.

2. Védettségi igazolvány

(1) A védettségi igazolvány tartalmazza:
a) az érintett nevét;
b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik;
c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik;
d) a védettségi igazolvány sorszámát;
e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát;
f) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát;
g) az a)–f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot;
h) szöveges jelzésként
      ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,
      hb) „Nem ruházható át”,
      hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők”
feliratokat.

(2) Amennyiben a védettséget fertőzésből történő felgyógyulással szerezte meg valaki, akkor az érvényességi dátum – a 4. bekezdés szerinti kivétellel – az érintett fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.

(3) A fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott,

a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja;

b) negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap.

(4) Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala (hatóság)
a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig;
b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül;
c) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására – 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig;
d) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására – 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
hivatalból állítja ki.

(7) A védettségi igazolványt – abban az esetben ha valaki ellenanyag-teszttel igazolja a fertőzésen való átesését – a jogosult természetes személy részére a hatóság

a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig;
b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kérelemre állítja ki.

(8) A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
igényelhető.

(9) A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét, és annak értékelését tartalmazó leletet.

(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
lehet benyújtani.

(11) A védettségi igazolvány
a) első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,
b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.

(14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

3. Kétoltásos alapimmuizálás esetben az egészségügyi szolgáltató
a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér – az érintett levelezési címét,
c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát;
d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.

(2) A hatóság – fertőzésből történő felgyógyulás, illetve ellenanyag-vizsgálattal igazolt felgyógyulás esetben –
a) az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy tajszámát, valamint a fertőzésből történő felgyógyulásának dátumát,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.

(3) A hatóság – a kétoltásos alapimmunizálás esetben –
a) az EESZT működtetőjétől az érintett tajszámát, a szükséges adatokat, valamint,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás útján – átveszi.

(4) A hatóság a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.

(5) A hatóság az adatokat – a tajszám kivételével – a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.

(6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.

(7) A védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.

Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát.

Az applikáció
a) az érintett nevét,
b) az érintett tajszámát,
c) az oltás idejét, a védőoltás típusát,
d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
jeleníti meg.

A rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.

A rendelet február 13-án lépett hatályba.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31