451 találat a(z) zálogjog cimkére

ÍH 2019.106 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes jogi képviselő útján előterjesztett keresetlevelében az alperesek, mint felszámolás alá került gazdasági társaság vezető tisztségviselői felelősségének a megállapítását kérte a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A. §-a alapján.
Az elsőfokú bíróság 4. sorszámú végzésével a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - visszautasította.
A döntését azzal indokolta, hogy a felperes kereseti kérelme nem határozott, ezért n...

ÍH 2019.68 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégbíróság részéről 2017. szeptember 6-án kezdeményezett felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság az adós gazdálkodó szervezet felszámolását 2017. szeptember 25-i kezdő időponttal rendelte el, felszámolóként pedig a P. Kft.-t (a továbbiakban: felszámoló) jelölte ki. Az eljárásra "A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról" szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvénynek (a továbbiakban: Cstv.) az eljárás indulásakor (2017. szeptember 6-a) hatályban volt rendelkezései az irányadó...

ÍH 2019.66 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a M. Kft. "f. a." társaságnak (a továbbiakban: társaság) alapításától, 2010. szeptember 28. napjától 2016. augusztus 3-ig, a társaság felszámolása kezdő időpontjáig az I. r. alperes volt a képviseletre jogosult ügyvezetője, egyben tagja. A társaság másik tagja az I. r. alperes házastársa.
A társaság képviseletében az I. r. alperes 2014. július 25. napján bérbe vette a Sz., B. u. 1. szám alatti K(…) Vendéglőt (Vendéglő). A bérleti szerződés megkötésének előzménye...

ÍH 2019.70 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós felszámolási eljárása 2004. január 12-én indult, a felszámolását a Cégközlönyben 2004. április 29-én tették közzé. A felszámoló 2016. október 27-én közbenső mérleget terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság a 2018. május 22-én meghozott 1383. sorszámú végzésével a közbenső mérleg jóváhagyása iránti kérelmet elutasította, egyben felhívta a felszámolót, hogy 30 napon belül terjessze elő a felszámolási zárómérleget.
Végzésének indokolásában rögzítette, a felszámoló 2016. július 31-i forduló...

ÍH 2019.67 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a törvényszék 2010. június 3. napján jogerőre emelkedett 41. számú ítéletével kötelezte az adós társaságot, hogy fizessen meg a jelen per I. rendű felperesének 76 621 899 forintot és ezen összeg kamatait, valamint a perköltséget.
Az I. rendű felperes az adós társaság felszámolójánál hitelezői igényét bejelentette, azt a felszámoló 2010. június 23-án visszaigazolta.
Az I. rendű felperes 2011. június 2. napján előterjesztett keresetébe...

BH 2019.5.143 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását a bíróság a Cégközlönyben 2016. április 25-én közzétett végzésével indította meg, felszámolóként az A. Kft. került kirendelésre.
[2] B. Gy. 2016. október 24-én adta postára ajánlott küldeményként hitelezőiigény-bejelentését, melyben ki nem fizetett munkabérigényét 3 600 000 Ft-ban jelölte meg. A felszámoló az igényt nem vette nyilvántartásba.

[3] B. Gy. kifogást nyújtott be a bírósághoz a felszámolóval szemben. Állította, hogy törvényes határidőben adta postára h...

ÍH 2019.31 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint az alperes korábban a Sz. P. Kórház Közhasznú Társaság révén működtette a D.-i Sz. P. Kórházat.
A 2008. évre vonatkozó, az önkormányzat által elfogadott éves beszámoló szerint a Kht. alaptevékenységből származó vesztesége 492 214 000 Ft, vállalkozási tevékenységéből származó nyeresége 48 271 000 Ft, saját tőkéje -420 965 000 Ft, jegyzett tőkéje 3 000 000 Ft, kötelezettségvállalása 2 596 310 000 Ft volt. Az alperesi önkormányzat a 392/2008...

EH 2019.03.M5 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes egy Bt. munkavállalójaként 2007. május 7-én üzemi balesetet szenvedett.
[2] A Bt.-t a peres eljárás alatt 2013. március 14-én jogerőre emelkedett végzéssel a cégnyilvántartásból törölték. A Bt.-vel szemben elrendelt felszámolási eljárás megindításának közzététele 2011. szeptember 3-án történt. A felszámolási eljárásban felperes a perbeli követelésére vonatkozóan hitelezői igénybejelentéssel nem élt.

[3] A felperes keresete az üzemi balesetből eredő vagyoni és nem vagyoni ká...

BH 2019.2.61 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes pályázatot nyújtott be az új felszámolói névjegyzékbe való felvétele iránt. Pályázata a 169. rangsorhelyet érte el, az új felszámolói névjegyzék keretszámába nem került be. A 2014. február 15. napjáig hatályos felszámolói névjegyzékből valamennyi felszámoló szervezet törlésre került, a törlés időpontja megegyezett az új névjegyzék felállításának időpontjával. A folyamatban lévő eljárásokban nem kerültek felmentésre azok a vagyonfelügyelők és felszámolók, amelyek a pályázati ker...

BH 2019.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli Szövetkezet cégnyilvántartásba vétele 1998. november 6-án történt meg. Az I. rendű alperes 2000. június 9-től 2004. június 30-ig az igazgatóság elnöke, a II. rendű alperes 2000. június 9-től, a III. rendű alperes 1999. április 2-tól a felszámolásig az igazgatóság tagja volt. Mindhárman önállóan képviselték a Szövetkezetet.
[2] A felperes 2002. december 12-én 5000 forintos célrészjegy jegyzésével a Szövetkezet tagjává vált. 2003. november 7-én 6 310 000 forint, 2003. november 24...

BH 2019.1.22 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2012. február 14-i kezdő időponttal felszámolás alá került M. L. Zrt. (a továbbiakban: adós gazdálkodó szervezet) az M. L. Vállalat jogutódjaként - átalakulással - jött létre 1992-ben. Az állami vagyon értékesítésére létrehozott Állami Vagyonügynökség, majd az ÁPV Zrt. részvényesként 1999-ben 96,842%-os, 2001-ben 97,923%-os, 2003-tól 99,95%-os tulajdonosi részesedéssel bírt az adós gazdálkodó szervezetben.
[2] Az adós állami tulajdonban levő (99,95%-os) részesedésének értékesítésére 20...

ÍH 2018.159 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdasági társaság 2014. május 22-i kezdő időponttal került felszámolás alá; a kijelölt felszámoló az E. Kft.
Az adós vagyonát képezte az A. belterületen található, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, amelyet a felszámoló pályázati úton értékesített 2016. július 20-án 4 600 000 forint vételárért. A felszámoló 2016. augusztus 15-én a zálogjogosult hitelező részére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49/D. § (1) bekezdése alapján el...

BH 2018.12.343 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2014. április 3-án előterjesztett kérelem alapján 2014. október 31-én megindított felszámolási eljárásban a felszámolás lefolytatására a C-R. Kft. került felszámolóként kirendelésre.

[2] A felszámoló által benyújtott iratok alapján az elsőfokú bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 60. § (1) bekezdésére hivatkozással - végzésével - a felszámolási eljárást befejezte, az adóst megszüntette, megállapította a felszámoló díját és rendel...

BH 2018.12.344 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adósnak a hitelezőkkel kötött egyezségét jóváhagyta. Megállapította a felszámoló díjának és költségeinek mértékét, egyúttal megkereste a törvényszék gazdasági hivatalát, hogy a hitelezők által befizetett regisztrációs díjat utalja át a felszámoló részére, valamint kötelezte az adóst, hogy 15 napon belül fizesse meg a felszámoló részére a különbözetként mutatkozó 423 066 forintot.
[2] A felszámoló fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság vég...

ÍH 2018.158 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az előterjesztők módosított kifogásukban annak megállapítását kérték, hogy a 2016. április 28-án közzétett értékesítés során az adós felszámolója a 4. számú vagyonelemek körében jogszabálysértő módon járt el, a meghirdetett vagyontárgyakból 16 db autóbuszt és 24 db forgalmi engedélyt nem tudott bemutatni.
A felszámoló ellenkérelmében a kifogás elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy a pályázat vételi ajánlatok hiányában egészben eredménytelen volt, ebből következően a Cstv. 51. §-a szerin...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tőkeemelés illetékkérdése

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3