16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A felszámolót - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén...

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A felszámolót - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből - megillető díjat (megnövelve a díjat terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel) az adós pénzügyi intézménynél vezetett számláján elkülönítve kell vezetni, és azt a felszámolónak a felszámolási eljárás során a Cstv. 50. §-ában meghatározott közbenső mérlegben, illetve a felszámolási eljárás befejezésekor a Cstv. 52. §-ában meghatározott felszámolási zárómérlegben - a Cstv. 50. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - külön is ki kell mutatnia.
(2) A közbenső mérlegnek és a felszámolási zárómérlegnek tartalmaznia kell a befolyt vételárnak a zálogjogosult hitelező részére - a zálogjoggal biztosított követelésének kielégítésére - még ki nem fizetett összegét.
(3) A bíróság - a Cstv. 49/D. § (2) bekezdése szerinti díjelőleg figyelembevételével - a közbenső mérlegről (felszámolási zárómérlegről) hozott végzésében rendelkezik arról is, hogy a díjat - kiegészítve az azt terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel - a felszámoló jogosult közvetlenül az adós pénzügyi intézménynél vezetett számlájával szemben érvényesíteni.
(4) A felszámoló számára a Cstv. 59-60. §-a alapján ténylegesen kifizethető díjat a Cstv. 49/D. §-a szerint már érvényesített díjelőleggel csökkentett összegben kell megállapítani.
2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján és az azt követően megindított felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.