451 találat a(z) zálogjog cimkére

EH 2004.1133 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével a felszámoló által előterjesztett, módosított közbenső mérleget jóváhagyta. Megállapította a felszámolót megillető felszámolói díjat, továbbá a hitelezők által letétbe helyezett regisztrációs díj összegét, felhívta az elsőfokú bíróság gazdasági hivatalát, hogy a regisztrációs díjat a felszámolói díj részbeni fedezeteként használja fel. Megállapította az adós vagyonát, továbbá, hogy az esedékes felszámolói díj csupán részben kerülhet kiegyenlítésre adósi vagyon h...

EH 2004.1134 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet felszámolására irányuló 1999. május 31-én benyújtott kérelemre az elsőfokú bíróság az 1999. július 28-án jogerőre emelkedett végzésével rendelte el a felszámolást, melyet a Cégközlöny 1999. szeptember 30-án megjelent 39. számában tettek közzé. A felszámolási eljárásra a többször - lényegesen az 1993. évi LXXXI. tv. és az 1997. évi XXVII. törvényekkel - módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az elsőfokú bíróság...

EH 2003.961 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes felszámolását a megyei bíróság a 13. sorszámú határozatával rendelte el. E határozata 1996. szeptember 5-én emelkedett jogerőre, amely a felszámolás kezdő időpontja. A felperes megbízásából, a bankszámláját vezető pénzintézet, vételár kiegyenlítése jogcímén 1996. szeptember 10-én 146 250 Ft-ot, majd 1996. szeptember 24-én 292 500 Ft-ot utalt át az alperesnek. A felperes felszámolója az 1997. október 20-án kelt levelében felhívta az alperest a felszámolás kezdő időpontját követően k...

EH 2003.953 Jogszabályok és jogi tartalmak

Budapest Székesfőváros a Berlini Drezdner Bankkal 1914. március 2-án kötött kölcsönszerződés alapján ún. többvalutás, többek között angol fontban, holland forintban és svájci frankban meghatározott, különböző névértékű, bemutatóra szóló, 4,5%-os kamatozású 50 év alatt törlesztendő kölcsönkötvényeket bocsátott ki. A törlesztés a kötvényekhez csatolt törlesztési terv szerint sorsolás útján történt olyan pénznemben, amely a kötvénybirtokosok számára a legkedvezőbb. A kamat fizetése félévenként j...

EH 2003.962 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével kötelezte a felszámolót, hogy az R. Pénzügyi Részvénytársaság hitelező igényét 8 napon belül vegye nyilvántartásba. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az R. Pénzügyi Részvénytársaság faktorálási szerződésből eredő hitelezői igényt jelentett be a felszámolónál. A szerződést az adós, mint engedményező és a hitelező mint engedményes 2001. március 5. napján kötötték meg. Az engedményes megvásárolta az adósnak az O. Á. Intézettel szemben fennálló 4 012 620 Ft ...

BH 2003.8.333 Jogszabályok és jogi tartalmak

A P. Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje az 1990. február 7-én kelt társasági szerződés szerint 1 000 000 Ft volt, mely részben készpénzből, részben apportból állt, a készpénz teljes egészében befizetésre került.
1991. július elsején a társaság felemelte törzstőkéjét 1 000 000 Ft-ról 2 720 000 Ft-ra. Az 1 720 000 Ft-ból 710 000 Ft apport volt, a készpénz befizetése kapcsán a módosított társasági szerződés nem tartalmazott rendelkezéseket arról, hogy a készpénz mi módon, milyen időn be...

BH 2003.7.288 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen a felszámolási eljárás 1998. december 16. kezdőnappal indult meg. Az eljárásra a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, többször, lényegesen az 1993. évi LXXXI. és 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felszámoló a kifogással élő hitelező (a továbbiakban: hitelező) engedményezéssel megszerzett követelését az 1999. július 21-...

BH 2003.3.124 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes jogelődjét (a továbbiakban: felperes) 1993. április 29-én az alperes és K. T. alapította. A társaság ügyvezetését a tagok látták el, és egyben főfoglalkozású munkavállalók is voltak. A társaság marketingtevékenységének irányítója, üzletkötője az alperes volt, K. T. a gyártási, raktározási tevékenységet irányította. Ezen utóbbi tevékenységükért a társasági szerződés szerint havi 10 000-10 000 Ft munkabérben részesültek. Az ügyvezetők díjazásának a megállapítása kizárólag a közgyűlés...

EH 2003.886 Jogszabályok és jogi tartalmak

A H. N. Rt. alperest a cégbíróság … cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. Az alperes 1998. december 14-én megtartott közgyűlésén 2/1998. számú határozatával úgy döntött, hogy a társaság alaptőkéjét 200 000 000 Ft-ról 160 000 000 Ft-ra leszállítja. Az alaptőke leszállítását 400 db, egyenként 100 000 Ft névértékű, összesen 40 000 000 Ft névértékű részvény bevonásával kívánta végrehajtani. A bevonással érintett részvények a társaság saját részvényei voltak. Az alaptőke leszállítására vonatkozó el...

EH 2003.910 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 1999. október 5-én kelt kérelmében annak megállapítását kérte, hogy a tervezett zálogházi tevékenységének előzetes engedélyezése nem tartozik az alperes hatáskörébe. Az alperes határozatával a felperes kérelmét elutasította.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 2. sz. melléklet 10/a) és f) pontjaira hivatkozva a felperes keresetében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és új eljárásra kötelezését kérte ...

AVI 2002.11.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes pénzintézet és a Cs. Kft. (a továbbiakban: Kft. zálogház) között létrejött megbízási szerződés alapján a felperes megbízta a Kft.-t a záloghitel ügyletek lebonyolításával, amelyhez a szükséges hitelkeretet a felperes biztosította. A Kft. zálogház a hitelezési tevékenységet a felperes nevében és javára folytatta. A Kft., majd - az 1995. március 10-én létrejött szerződésmódosítás után -, az L. Kft. a ki nem váltott zálogtárgyak után a türelmi idő elteltét követő 30 napon belül kötele...

BH 2002.10.403 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes, az Sz.-i P. Vállalat 1989. évi XIII. tv. (Át.) szerinti átalakulásával jött létre 1991. július 1-jei hatállyal. Az 1 000 000 000 forint alaptőkére eső részvények 93%-a tekintetében a tulajdonosi jogokat az alperesi jogelőd (a továbbiakban: alperes) gyakorolta, míg 7% önkormányzati tulajdonba került. Az alperes kezelésében lévő részvények értékesítésére két részletben került sor. Az alperes 1992. december 3-án 1 000 000 forint vételárhoz jutott, majd 1994. augusztus 17-én további 3...

BH 2002.10.407 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság kötelezte az I. r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 39 000 000 Ft-ot és ennek az ítéleti részletezés szerinti kamatát. Arra az esetre, ha az I. r. alperessel szemben a végrehajtás eredménytelen, a II. r. alperest kötelezte a 39 000 000 Ft tőke és ennek a kamatai megfizetésére. Kötelezte továbbá a II. r. alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 12 000 000 Ft-ot és ennek a késedelmi kamatát. Tényként állapította meg, hogy az 1995. márc...

BH 2002.9.372 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1999. június 30-ai kezdő időponttal indult felszámolási eljárás közzétételére 1999. július 29-én a Cégközlöny 30. számában került sor.
A kijelölt felszámoló az adós gazdálkodó szervezetnek a hitelező jelzálogjogával terhelt ingatlanvagyonát 1999. november 22-én hirdette meg értékesítésre, majd a beérkezett pályázatok alapján azt értékesítette; erről a jelzálogjogos hitelezőt csupán 2000. január 12-én értesítette.
A hitelező kifogásában a felszámoló értékes...

BH 2002.8.318 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság kötelezte az I. r. alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 1 millió forintot és annak 1994. január 1-jétől a kifizetésig járó, a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő késedelmi kamatát. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Tényként állapította meg, hogy az 1990. december 12-én tartott taggyűlés a felperesnek az Á. Üzletházban lévő ingatlanai értékesítéséről határozott. Ennek megfelelően a felperes 1993. november 22-én eladta az ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás feltételei

Pölöskei Pálné

adószakértő

Munkahelyi baleset utáni ellátás számviteli elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Bt.-beltag, -kültag ingyenes munkavégzése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31