479 találat a(z) versenyjog cimkére

1483/2023. (XI. 7.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány - felismerve annak szükségességét, hogy 2030-ra a gazdasági szereplők és a szakpolitikai döntéshozók olyan üzleti környezetet hozzanak létre, amely a vállalatok, az oktatási és kutató intézmények, illetve az egyéb szervezetek közötti versenyképességi és innovációs együttműködés különböző formáinak létrejöttét és működését segíti -
a) elfogadja a Klaszterfejlesztési Stratégia 2023-2030 című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia);
b) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy ...

Végső előterjesztői indokolás a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 467/2023. (X. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/114. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tárában a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján közzétételre kerül.
Az Európai Bizottság 2023. június 1. napján fogadta el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bek...

467/2023. (X. 12.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
E rendelet alkalmazásában
egyoldalú szakosítási megállapodás: azonos érintett termékpiacon tevékenykedő vállalkozások közötti olyan megállapodás, amelynek értelmében a megállapodásban részt vevő egy vagy több vállalkozás vállalja, hogy rész...

BH 2023.9.213 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2007. május 4-én alapított CCC Kft. felperes és a 2019. augusztus 5-én alapított CC Kft. alperes főtevékenysége egyaránt személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem. Az alperes jogosultja a … domain névnek, e-mail címe 2022. április 26-ig a … volt. Az alperes 2021. november 8-ig az általa forgalmazott gépjárművek rendszámtábláin a "CC Autókereskedés" megnevezést tüntette fel. A felperes az alperesnek a cégnevében, e-mail címében és domain nevében történő névhasználatához nem járult ho...

2023. évi XXXIX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A Gfbt.

Hatályát veszti a Gfbt.A Pft.


szöveg lép.
A Hpt.
A Bit.

Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Az 5. alcím és a 79. § a) pontja 2023. július 2-án lép hatályba.
Az 1. alcím,...

Végső előterjesztői indokolás a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2023/72. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A törvényjavaslat több törvény módosítására irányul, célja többek között a gépjár...

238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

ÍH 2023.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2021. február 1-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel kereskedelmi vezető munkakörben.
Az alperes üdítő-, energiaital és ásványvíz gyártásával és értékesítésével foglalkozik belföldi és külföldi piacra egyaránt.
A felperes munkaszerződésében a felek versenytilalmi megállapodást is kötöttek. Ennek értelmében a felperes a munkaviszony megszűnését követően egy évig nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt, nem folytathat gazdasági tevékenységet a munkált...

T/4025. számú törvényjavaslat indokolással - a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része utá...

54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198....

545/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12....

GVH: Árrögzítésre készülnek egyes szálláshely-szolgáltatók a budapesti Európa Liga döntőjének idejére Cikk

A 2022-es katari labdarúgó világbajnokságon tapasztalható szállásproblémák kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felhívja a szálláshely-szolgáltató vállalkozások és magánszemélyek figyelmét a sportszerű magatartásra. A GVH információi szerint ugyanis egyes szálláshelyszolgáltatók árrögzítésre utaló egyeztetéseket folytatnak a jövő évi budapesti Európa Liga döntőjével kapcsolatban, olvasható a hivatal honlapján.

ÍH 2022.96 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, fizessen meg a felperesnek 1.560.000 forintot versenytilalmi megállapodás ellenértékeként, valamint ezen összeg késedelmi kamatát, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.
Az általa megállapított tényállás szerint a felperes 2019. április 11-től létesített munkaviszonyt az alperessel ügyviteli alkalmazott munkakörben, személyi bérét 195.000 forintban határozták meg a felek és a munkaszerződésben 3 hónap próbaidőt kötöttek ki. Egyben a mu...

ÍH 2022.24 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében annak megállapítását kérte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.) 86. § (2) bekezdés a) pontja alapján, hogy az I. rendű alperes azon magatartásával, hogy kötelezte a kereskedelmi hatósági szervezete útján a piaci árusításban résztvevő partnerek listájának bejelentésére a felperest, a Tptv. 4. §-a szerinti üzleti titok jogosulatlan elorzásának jogellenes magatartását követte el. Az I. re...

723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Garantált bérminimum vagy minimálbér

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Ingatlan-bérbeadás adózása

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Mérlegbeszámoló tipusa

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink