132 találat a(z) teljesítés időpontja cimkére

Folyamatos teljesítés Kérdés

Tisztelt szakértő! Két összefüggő kérdésem lenne, mindkét esetben beszéljünk 07.01.-07.31-éig terjedő időszakról a számlán. Az első esetben a számla kelte 07.15., a fizetési határidő: 07.31. (tehát az időszak utolsó napja). Ilyenkor a teljesítés 07.31. főszabály szerint, vagy a kelte dátumával egyezik meg a kivételek alapján? A második esetben a számla kelte 07.31., fizetési határidő 08.15. Itt is a főszabály érvényesül és a teljesítés dátuma 07.31.? Segítségét előre is köszönöm, Tisztelettel Csató Béla

A teljesítés időpontjának meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk utazásszervezéssel foglalkozik. Ennek során áfa értelemben árrésadózó. Hogyan és hány számlát kell a helyes teljesítési idővel kiállítani tekintettel az áfaszabályokra az alábbi esetekben? 1.) Vevő bejön az utazási irodába és befizet készpénzzel egy utazásra 125 ezer forint 2016. 04. 25-én. Az utazás tényleges időpontja 2016. 06. 03. 2.) Vevő bejön az utazási irodába, és megrendel egy utazást 125 ezer forint értékben 2016. 04. 25-én, melyet átutalással fog megfizetni, legkésőbb 2016. 05. 28-áig Az utazás tényleges időpontja 2016. 06. 03. 3.) Vevő bejön az utazási irodába, és foglalóként az utazásra befizet 12 500 forintot. 2016. 04. 25-én Tényleges utazás 2016.06.03.-a és a teljes összege 125 ezer forint. A foglaló és a teljes összeg különbözetét legkésőbb 2016. 05. 28-ig kell megfizetnie utalással. Válaszát köszönöm.

Bevétel könyvelése peren kívüli egyezség esetén II. Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! A címben szereplő kérdésére adott válaszát köszönöm. További kérdésem lenne ezzel kapcsolatban: hogyan lehet önrevíziózni egy már beadott beszámolót? Én úgy tudom, hogy ilyen lehetőség nincs, háromoszlopos mérleggel lehet javítani, illetve az újbóli közzététellel bizonyos feltételek esetén.. A kérdésem inkább úgy fogalmaznám át, hogy 1 darab számláról van szó, hátha így jobban megértem a válaszát. Tegyük fel, hogy 2015. novemberi teljesítésű a számla, és 2016. februárban küldték vissza azzal, hogy a követelésünket nem ismerik el. Ha 2015-ben ezt a számlát nem mutatom ki vevőkkel szembeni követelésként, akkor árbevételt sem mutatok ki, és az áfáját sem kell bevallanom a számla teljesítési időpontjára? Amikor a peren kívüli egyezség 2016-ban megtörtént (nem tudom fontos-e, hogy bíróság előtt vagy sem), akkor újra elküldöm a megkifogásolt 2015. novemberi számlájukat? Pótlólag bevallom az áfát 2015. novemberre, plusz beállítom a könyvelésbe 2016-ban a 2015-re vonatkozó bevételt, illetve önrevíziózom a 2015-ös társasági adót? Ha a peren kívüli megállapodás tárgya az, hogy csak a 2015. novemberi számla felét ismerik el és fizetik ki, akkor mi a teendőm? Visszaadom a 2015-ös számlát egy helyesbítő számlával együtt? Ha igen, akkor mi lesz a helyesbítő számla teljesítési időpontja és fizetési határideje? Vagy sztornózom a 2015. novemberi számlát, és egy teljesen újat állítok ki? Ha igen, akkor milyen teljesítési dátummal? Köszönöm szépen.

Jóváíró számla teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. gépjármű-alkatrészeket forgalmaz, melyekre 1 éves garanciát vállal. 2015-ben értékesített terméket hoztak vissza, amelynek ő visszaadta az árát, és a jóváíró számlát is kiállította. Milyen dátum kerüljön a teljesítés időpontja helyére? Köszönöm! Vágner Emília

Időszaki elszámolás – teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szerződés szerint 2016. júliusban számlázza ki a vállalkozás a 2015. áprilistól 2016. júniusig terjedő időszakra vonatkozó szolgáltatásnyújtást. A kérdésem az, hogy mi lesz ez esetben az áfa, illetve a számla teljesítési időpontja, mivel az 58. § szerint meghaladja a 12 hónapot az elszámolási időszak? Köszönettel: Égei Emese

Áfatörvény szerinti teljesítési időpont Kérdés

Társaságunk bérbe adott egy ingatlant, 2015. december 1-től. 2016. június 30-ig tartó határozott időre. 2016. 05. 26-án kelt adásvételi szerződésben értékesítettük az ingatlant a bérbevevőnek. A vételár megfizetésének határideje június 30. A szerződés kitér arra, h. a tulajdonjog a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre, és arról is rendelkezik, h. a számlát a vételár megfizetésével egy időben kell átadnunk a Vevőnek. A kérdésem az, a szabályosan kiállított számlán teljesítés időpontként milyen időpontnak kell szerepelnie. A vevő 2015. december 1-től úgymond birtokba vette az ingatlant, bérlői minőségében. Az adásvételi szerződés egyértelműen rendelkezik arról, h. a tulajdonjog a vételár megfizetésével száll át a vevőre, ami a bérleti szerződés utolsó napja. Válaszukat köszönöm Vécsi Bernadett

Számla kiállítása a teljesítést megelőzően Kérdés

Egy rendezvényszervező cég egy augusztusi rendezvényre most júliusban állítaná ki a számlát, mivel a résztvevők a rendezvény teljes ellenértékét előre, már júliusban kifizetik. Kérdésem az, hogyan kell szabályosan kiállítani a számlát ebben az esetben? Mi lesz a teljesítés időpontja, mikor kell az áfát megfizetni? Tisztelettel várom szíves válaszát.

Rezsi továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk üzlethelyiségeket ad bérbe. Minden hónap elején számlázzuk az adott hónapra esedékes bérleti díjat. Természetesen a rezsit is továbbhárítjuk a bérlőkre. A bérleti díjjal megegyező időpontban, de külön számlán történik a számlázás. Mindig a megelőző hónapban érkezett rezsiszámlákat tudjuk kiszámlázni. A kérdésem az lenne, hogy rezsiköltségekről szóló számla helyesen hogy néz ki? 1. Mivel az időszakot követően van kiszámlázva, a teljesítés megegyezik a fizetési határidővel? 2. Olvastam azt is, ha a bérleti díjjal egyszerre számlázzák ki, akkor megegyezik a bérleti díj teljesítési időpontjával? Természetesen akkor, ha az előző, ha a rezsit utólag számlázzuk. Az egyszerre alatt pedig azt értjük, hogy egy számlában vagy lehet külön számlában, csak egy napon készüljön! Válaszát és munkáját előre is köszönöm! Üdvözlettel

Folyamatos szolgáltatás esetén a teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnerünk a szerződés szerint "rendszeres éves karbantartást és javítást" végez üzleteink ajtóin. Évente 2 alkalommal – a felmerülő hibáktól független – ütemezett karbantartást végez. A szerződésben teljesítésre, számlázás időpontjára vonatkozó adat nem szerepel. Kérdésünk: ha például a karbantartási munkalapokon 2016. április szerepel, mi a számlán a helyesen feltüntetett számla kelte, fizetési határidő és teljesítési dátum? Helyes-e, ha a bizonylat kiállításának a dátuma: 2016. 05. 19., a teljesítés dátuma: 2016. 06. 29., a fizetési határidő: 2016. 07. 18. Kérem, szíveskedjenek törvényi hivatkozást is megadni. Szükséges lehet a szerződést kiegészíteni a folyamatos szolgáltatás elszámolására vonatkozó dátumokkal? Válaszukat előre is köszönöm. Üdv.: Andrea

Gyűjtőszámla – áfa elszámolása és megfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel fordulnék Önhöz segítségért. Társaságunk szénértékesítéssel foglalkozik, és 7 napos elszámolásban van egy másik társasággal. Tudomásom szerint ebben az esetben minden egyes ügyletnek az adott időszakban fel kell tüntetni a számlán a teljesítési napját, az adója alapját és az adóját. A teljesítés időpont tudomásom szerint az elszámolással érintett időszak utolsó napja. Például: időszak 04. 27-05. 04., két teljesítés volt, 04. 27-én és 05.02-án. Kérdésem: ilyenkor az áfát mindkét tétel esetében egy összegben 05. 04-ével a május havi bevallásban kell megfizetni 06. 20-ig, vagy áfa szempontjából szét kell, hogy bontsuk a számlát, és a 04. 27-ei teljesítés áfáját már az április havi áfában meg kell fizetnünk, és a partner már ebben a hónapban visszaigényelheti ennek áfatartalmát? Másik kérdésem: tudtommal gyűjtőszámla csak akkor állítható ki, ha az adott időszakban több jogalapot képező ügylet is megvalósul. Abban az esetben, ha az adott időszakban csak egy ügylet jön létre, és – a példánál maradva – 04. 27-én történik meg a szállítás, és az időszak vége megint csak 05. 04-e lenne, akkor a teljesítési dátum 04. 27., mert ilyenkor általános szabályok szerint az ügylet megvalósulásakor van a teljesítés, vagy 05. 04. lesz a teljesítés időpontja? Segítségét előre is köszönöm szépen. Tisztelettel.

Számla teljesítésének időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó osztrák ügyfelének számláz szolgáltatást. Folyamatos teljesítésről van szó. Havonta, a tárgyhót követően állítja ki az euróban meghatározott összegű számlát, a fizetési határidőre a megállapodásuk alapján a számla kiállítását követő 45. nap. Kérdésünk: mi a teljesítés időpontja, és milyen árfolyamon kell a bevételt könyvelni? Köszönöm a válaszát!

Kínai számla számviteli teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság Kínából importál termékeket. A kínai fél megrendelés után kiállítja a számlát, eljuttatja azt a megrendelőnek, melynek alapján a társaság elutalja az ellenértéket. Kínából ekkor indítják útnak az árut, amely vámoltatás után értékesítésre kerül. Én a számviteli törvény alapján úgy értelmezem, hogy a számviteli teljesítés időpontja a vámhatározat kiállításának időpontja, függetlenül a számlán szereplő dátumoktól, és a kínai számla könyvelésekor az árfolyamot is az ezen a napon érvényes árfolyam alapján számolom. A korábban elutalt összeget előlegként könyvelem. Kérdésem, hogy helyes-e ez az eljárás? Ha rosszul gondolom, legyen szíves megírni, mi a menete a fenti eset könyvelésének. Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Bodnár Ildikó

Folyamatos teljesítésű számla 2014-ben áfa szempontjából Kérdés

2014-ben folyamatos teljesítésű szolgáltatás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége. Ha a felek a számla kiállítását követően közös megegyezéssel módosították a fizetési határidőt korábbi időpontra, és a pénzügyi teljesítés meg is történt (2015. február helyett 2014. decemberben), abban az esetben mi a teljesítés időpontja: az új, módosított fizetési határidő (2014. december), vagy a számlán szereplő eredeti fizetési határidő? Áfa szempontjából fontos kérdés!

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. 03. hóban szeretnék 2015. évre vonatkozó szolgáltatásnyújtásról számlát kiállítani időszakos marketing-elszámolásról. Az időszak: 2015. IV. negyedév A kérdésem az lenne, hogy itt a 2015. évre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznom, miszerint a teljesítési határidő egyenlő a fizetési határidővel (jelen esetben 2016. 03. 31. mindkét dátum), vagy a 2016. évi szabályoknak megfelelve a számla kelte: 2016. 03. 29., a teljesítés 2016. 02. 29. (a 60 napos szabály szerint), és a határidő 2016. 03. 31. Válaszát előre is köszönöm.

Áfatörvény 58. § Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves tájékoztatását az alábbiakban. Olyan szolgáltatások nyújtásánál, ahol a teljesítés folyamatosan történik – például könyvelés, munkaügyi tanácsadás, biztonsági szolgáltatás – kötelesek-e a szerződő felek az áfatörvény 58. paragrafusát alkalmazni, vagy megállapodhatnak abban, hogy az áfatörvény 55. paragrafusa szerint számolnak el? Jogszerű-e olyan szerződés, amelyben rögzítik a felek, hogy egy hónapra/időszakra vonatkozó szolgáltatási díjat adott hónap/időszak utolsó napján tekintik teljesítettnek például 30 napos fizetési határidővel? A számlán a teljesítés időpontja ez esetben a hónap utolsó napja, a fizetési határidő pedig az utolsó napot követő 30. nap. Köszönettel: Borsosné Pál Ildikó

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close