86 találat a(z) tőketartalék cimkére

Végelszámolás – vagyon utáni adózás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem alapított egy kft.-t azért, hogy egy irodaházat építsen. Az ingatlant tagi kölcsönből fedezték, mivel a kft.-nek egyébként nem volt jövedelme. 2013. évben már látszott, hogy sosem tudják kiadni az ingatlant, így bevétele nem lett a társaságnak. A tagi kölcsönből tőketartalékot képeztek. Így 2013. évtől a mérlegeszközök oldalán van egy 40 millió forint értékű ingatlan, a forrásoldalon a 3 milió forint jegyzett tőke és a 37 millió forint tőketartalék. Mind a két tulajdonos közel 80 éves. Szeretnék végelszámolással megszüntetni a kft.-t. Az ingatlant a tulajdonosok felé ki kell számlázni, és a bevételből vissza lehet fizetni számukra a jegyzett tőkét és a tőketartalékot? Tekintettel arra, hogy a saját, adózott pénzükből vitelezték ki az ingatlant, adófizetési kötelezettségük nincs? (Természetesen a mérlegekben vannak még apró tételek, minimális rezsi stb.) Köszönettel: Szilasné

Pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kell-e ügyvéd közreműködése és társaságiszerződés-módosítás lekötött tartalék vagy tőketartalék képzéséhez tagok általi pótbefizetésből? Válaszukat előre is köszönöm!

Tőketartalék megszüntetéskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég rendelkezett tagi kölcsönnel, amely a tőketartalék életrehívásával megszűnt. Kérdésem: ha a céget végelszámolással megszüntetjük, kell-e valamilyen adót fizetni a tőketartalék után? A saját tőke, tekintettel arra, hogy az eredménytartalék negatív, alig haladja meg a jegyzett tőke összegét. Előre is köszönöm a válaszát. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

Osztalék utáni adót kiváltó adó Kérdés

Bt. 2017. 01.01-től a kata szerinti adózást szeretné választani. Saját tőkéjében jelentős tőketartalék található, amit szőlőültetvény-telepítésre kapott 2004-ben. Kérdésem az, hogy az osztalék utáni adót kiváltó adó számításánál a tőketartalékot figyelembe kell-e venni? A Sztv. a tőketartalékból eredménytartalékba történő átvezetések jogcímeit tartalmazza, csak a törvényben meghatározott esetekben lehet átvezetni eredménytartalékba.

Tőketartalék csökkentése szja-vonzata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonosa a saját tőke–jegyzett tőke arány javítása érdekében a tagi kölcsön tőketartalékba apportálásáról döntött. Ha azonban a későbbiekben a vállalkozás helyzete engedi, a tőketartalékot szeretné majd csökkenteni tőkekivonással az eredeti állapotra. A tőkekivonásnak lesz-e szja-, illetve eho-vonzata? Köszönöm szépen a segítségét!

Tőketartalékba behozott ingatlan illetéke Kérdés

Tisztelt szakértő! Egy magánszemély, aki a kft. tagja, egy tőkeemeléshez kapcsolódóan ingatlant hozna be a kft. tőketartalékába. Kérdésünk, hogy egyrészt ez az ügylet ütközik-e bármilyen jogszabályba (azaz megvalósítható-e), másrészt hogy milyen illetékkötelezettséggel jár (visszterhes vagy ajándékozási), ha piaci értéken történik a tranzakció, illetve ha a piaci érték alatti értéken kerül az ingatlan a kft. tulajdonába (és tőketartalékába)? Válaszukat előre is köszönjük.

Pénzjuttatás beolvadáskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy A társaságból kiválással létrejön egy új, B társaság. Az A társaság a kiválás során ingatlant, valamint pénzeszközt ad át az új B társaságnak. Az ingatlan átértékelésre kerül, s az átértékelt értéken fogja a kiválással létrejövő társaság állományba venni a tőketartalékkal szemben. A taotörvény 4. § 23/a bekezdésében szereplő kedvezményezett átalakulásnak attól megfelel az új társaság, mivel nem magánszemély kapja a pénzjuttatást, hanem az új B társaság kapja az átadott eszközökkel együtt? Köszönettel: Turza Istvánné

Tőketartalék-kivonás bizonylata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. a törzstőke leszállításával egy időben a tőketartalék kivezetését is tervezi. Az ügyvédi okirat szerkesztésekor elegendő csak a törzstőke leszállításról határozatot hozni, vagy a tőketartalék teljes kivonását, pénzbeni kifizetését is határozatba kell foglalni? Jogi képviselőnk véleménye szerint a tőketartalék kivonása "csak" könyvelési kérdés, szükségtelen arról határozatot hozni. Mi más lehet az alapbizonylata a könyvelési tételnek? Köszönettel: rendszeres olvasójuk

Tőketartalék alapításkor (kölcsönkövetelés alapján) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Újonnan alakuló kft.-nek egy személyes tagja van (egy külföldi cég a tulajdonosa 100%-ban). Az alapító okiratban az alábbi szöveg szerepel: "A társaság törzstőkéje 3 000 000 forint, mely teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll. Törzsbetét összetétele: Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) megnevezése és értéke: az XY Kft.-vel (ez egy másik cég, amelynek a külföldi tulajdonos a 100%-os tagja) szemben fennálló valamennyi kölcsönkövetelésből (7400 euró tőke, 256.000 svájci frank tőke, 29 500 000 forint tőke; 11 470 485 forint tőke + 1 733 077 forint kamat) – melynek értéke 119 960 000 forint - 3 000 000 forint értékű kölcsönkövetelés. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tőketartalék összegét növelő nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) – mely a törzsbetét összegét nem növeli – megnevezése és értéke: XY Kft.-vel XY Kft.-vel (ez egy másik cég, amiben a külföldi tulajdonos a 100%-os tagja) szemben fenálló valamennyi kölcsönkövetelésből (7400 euró tőke, 256 000 svájci frank tőke, 29 500 000 forint tőke; 11 470 485 forint tőke + 1 733 077 forint kamat) – melynek értéke 119 960 000 forint – 116 960 000 forint értékű kölcsönkövetelés". Szeretném Önöket megkérni, hogy az alapításkor a fenti adatok alapján kontírozással adják meg a könyvelendő tételeket. Valamint szeretnék választ kapni arra, hogy mivel csak megemlítésre kerültek az euróban és svájci frankban is meglévő tőketartalékok, azokat nem kell év végén átértékelni, ugye?

Beolvadás során negatív adózott eredmény ellentételezése Kérdés

2016.05.31-vel X Kft. beolvadt Y Kft.-be, a beolvadás során Y Kft. -4 millió forint negatív eredménytartalékát és a 2016.01-05. havi veszteségét, -1,3 millió forintot X Kft. 200 millió forint tőketartalékából (TT) rendeztük, így a jogutódban az eredménytartalék 0 forint, a tőketartalék 194,7 millió forint. Y Kft. 2016. 09. hónapban visszavásárolná az egyik tulajdonos 1 millió forint névértékű üzletrészét 1 millió forintért. Ennek feltétele, hogy a közbenső, 2016. 08. 31-ei mérlegben kimutatott adózott eredmény (AE) és szabad eredménytartalék (ET) összege fedezetet nyújtson erre, azaz minimum 1 millió forint legyen. Y Kft. 2016. 06-08. havi adózott eredmény 1,1 millió forint, 2016. 01-08. havi adózott eredmény -0,2 millió forint. Korábbi kérdésemre adott válaszuk (melyet ezúton is köszönök): Ha a végleges vagyonmérlegben az ET és a negatív AE negatív értéke a saját tőke átrendezésével 0-ra módosult, akkor a 2016. 08. 31. napjára készített közbenső mérlegben kimutatott AE azonos lesz az átalakulást követően keletkezett (a kérdésben foglaltak szerint 1,1 millió forint) AE-vel, és ez vehető figyelembe a visszavásárlás fedezeteként. Kérdésem: a 2016. 08. 31.napjára készített mérleg a fenti számokkal így helyes? Adatok millió forintban Végleges vagyonmérlegben 2016.05.31. Közbenső mérleg 2016.08.31. ST 198,7 199,8 JT 4 4 JT , de be nem fiz. T 0 0 TT 194,7 194,7 ET 0 0 LT 0 0 ÉT 0 0 AE (06-08.hó) 0 1,1 Kérdésem még: A 12. 31-én a mérlegben kimutatott AE összege meg kell hogy egyezzen az eredménykimutatásban szereplő AE 2016.01-12. havi összegével. Milyen soron kell szerepeltetni a 12.31-én a mérlegben, a végleges vagyonmérlegben a TT összegével 0-ra módosított 2016. 01-05. havi AE -1,3 millió forint összegét?

Tőketartalék könyvelése mind a két félnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott "A" Kft., amely "B" Kft.-ben szerez tulajdoni részesedést: 1800 e Ft jegyzett tőke lesz, 1200 e Ft pedig tőketartalékba kerül, a társasági szerződés szerint. A kontírozási tételekre lenne szükségem mind "A", mind "B" Kft. esetében. Köszönettel.

MVH-támogatás Kérdés

Kedves Szakértő! MVH-támogatást kapott 2011-ben egy kft., mely az FVM-rendelet alapján tőketartalékba lett könyvelve. Kérdésem, hogy meddig kell ott tartanom, illetve, ha selejtezem vagy értékesítem, hova könyveljem a tőketartalékot?

Tőketartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: Adott egy angol részvénytársaság, amelynek a tőketartalékában van x ezer euró. Az angol cég 100 százalékos tulajdonában van egy magyar kft. Hogyan tud az angol cég tőketartalékából a magyar cég tőketartalékába átkerülni az x ezer euró? Válaszukat köszönöm.

Tőketartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségüket, hogy két kapcsolt vállalkozás egyike a társasági szerződés szerint 7000 dollár tőketartalékot fizetett a másiknak, s azt szeretném tudni, hogy mind a tőketartalékot fizető, mind a tőketartalékot kapó cégnél hogyan kell az év végi árfolyamkülönbséget elszámolni? Válaszukat előre is köszönöm!

Jegyzett tőke emelése deviza utalásával Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi kft. vagyunk, alapítónk euróban utal összeget forintos bankszámlánkra, mint jegyzett-tőke-emelést. Tehát ez az összeg forintban fog megjelenni. Kérdésem az, hogy a társasági szerződés módosításában milyen összeggel kell szerepeltetni a jegyzett-tőke-emelést? A már rendelkezésre álló forint összegben, vagy (elvileg az ügyvéd szerint van kerekítési szabály) 5 000 forint vagy 10 000 forjntos kerekítési szabály figyelembevételével? Én úgy gondolom, ha már forintban tudjuk a jegyzett-tőke-emelést, akkor azzal, vagy legalábbis a hozzá legközelebb álló ezer forintra való kerekítéssel kellene a társasági szerződést elkészíteni, a különbözet, mely elvileg nem lesz így számottevő, a tőketartalékba kerülne. Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Földmunkák számlázása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

485/2020. kormányrendelet

Széles Imre

tb-szakértő

EU-n kívüli eszközbeszerzések

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close